Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. június 30., péntek

22.339 - ​Halász József: ​Kapcsolatunk Morvai Krisztinával ismét élővé vált > 2017. június 29.

Kapcsolatunk Morvai Krisztinával ismét élővé vált. Gaudi Nagy Tamással folytatott strasbourgi beszélgetésének hatására tettem ígéretet egy tanulmány írására, amelyben az EU Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott összes „Csipkerózsikáját" (időzített bombáját) leleplezem. Erre – legalább is most – nem kerül sor, viszont a „Magyarország elvesztésének 12 EU-stációja az EU csatlakozással elkövetett nemzetárulást összefoglaló Lisszaboni Szerződés cikkei alapján" (http://nemzetiegyseg.com/12stacio.pdf) c. írásom ezt tartalmazza „szárazon", azaz a LSz cikkeinek puszta idézésével.
A neki ma írt levelemet ide másolom, mert (személyes adatok nélkül) olyan információkat tartalmaz, amelyek kiegészítik „visszavonulásom" okát. 
Azt hiszem, szükséges lenne, hogy a levélben említett könyvek mielőbb „közkinccsé válnának", hiszen a „kierőszakolt paradigmaváltás" után ez fog lenni az újjászületett Magyarország legfontosabb (XXI. századi) társadalomszervezési eszköze. Ha azt figyelembe veszem, hogy a Magyar Küldetés Németh László szerint „mintaadás az emberiségnek az emberi életről", akkor jelentősége még nagyobb.
________________________

Kedves Krisztina!

Sajnálom, hogy az ígért tanulmányt nem fejezem be. A „Junker 'Csipkerózsikái' a Lisszaboni szerződésben" c. írásom a vázlat, remélem, önmagában is értelmezhető.
A „Visszavonulásomról" c. írásomban részben indokoltam átmeneti visszavonulásomat.
Azért van szükségem „elvonulásra", mert a kormányos (kibernetikai) rendszer leglényegesebb algoritmusait és azok programkódjait kell elkészítenem. Másként szólva, az „Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás" (http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf) és az „Emberközpontú közgazdaságtan" (http://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf) c. könyvekben leírtak gyakorlati alkalmazását fogom bizonyítani. Mivel korábban megígértem, lehet, hogy Bogár Lászlóval erről „Gazdaságközpontú vagy emberközpontú társadalomszervezés" címmel beszélgetni fogunk a Budai Polgári Casinoban. Ha ez a beszélgetés létrejön, ígéretem teljesítésére erre az egy napra felfüggesztem az „elvonultságot".

A kormányos (kibernetikai) rendszer záros időn belüli elkészülésére azért van szükség, mert a nemzetközi és a magyar társadalmi és politikai folyamat közeljövőben bekövetkező szakaszaként kikényszerített paradigmaváltás fog bekövetkezni, amire felkészülteknek kell lennünk, azért, hogy ne anarchia váltsa fel a diktatúrát. 
Azzal hogy Bene Gáborék bejegyeztették a NEM-pártot, úgy meghirdetve a Szent Korona eszme értékrendjének követőjeként, hogy attól érdemben eltávolodtak, nagy bűn, amit a magyar emberek gondolkodási joguk visszavételével kell, hogy leleplezzenek.
Meggyőződésem szerint a NEM és a többi, nyugati civilizáció reformját meghirdető párt szereplésére ki fog hatni a következő választásokon a választók többségének távolmaradásával bizonyított gondolkodási jog visszaszerzés.

Egyelőre tudomásul kell venni, hogy a szabadkőművesek működő negatív energiája erősebb a Szent Korona erőgyűjtő fázisban lévő pozitív energiájánál. Az erőgyűjtés már nem tart tovább néhány évnél, akkorra kell a kormányos rendszernek az új Világrend eszközeként rendelkezésre állnia.

Szeretettel, Jóska bátyád