Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. június 5., hétfő

22.263 - ​ Országzászló és tanúsítvány - Ünnepség a Fehérvári városházán > 2017. június 03.

2017. június 3., szombat

Megalakult a fehérvári Országzászló Emlékmű Védnöki Testület

2017. év Nyárelő-Napisten-június hava 2. napján 17:00 órakor Székesfehérvárott a Városháza Dísztermében mintegy félszáz fő jelenlétében és az elcsatolt vármegyék címereivel díszített zászlók ölelésében adta át ünnepélyes keretek között a Fejér Szövetség küldöttsége Dr. Cser-Palkovics András polgármesternek, s általa Székesfehérvár városának a "Társadalmi Összefogás Nemzeti Lobogóját", a város és a résztvevő társadalmi szervezetek közös szándéka szerint az elkövetkező egy évben helyreállítandó Országzászló téren 2018. június 4-én, a Trianoni békediktátum 98. évfordulóján újraavatandó  Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogójának arányosan, 2/3-ára kicsinyített, hímzett zászlóselyemből készült beltéri mintapéldányát.

Az ünnepélyes átadás-átvétel keretében alakult meg a fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogójának Védnöki Testülete.
Az ünnepélyes átadás-átvétel résztvevői az elcsatolt vármegyék címereivel díszített zászlókkal (felső sor) és az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testülete és a tanúként résztvevő szervezetek képviselői
(első sorban balról-jobbra): Tamási Béla Lajosné tag (ÖMFV), Sajó Victor elnök (FEJSZE), Tóth Tibor tanú (Vitézi Rend), Sajó Mária tag (ARC), Dr. Cser-Palkovics András tiszteletbeli elnök (Székesfehérvár MJV polgármestere), Dr. Boór Ferenc tag (Fejér MAG, MVSZ), Kónyi-Kiss Botond tag (HVIM), Tóth Gyula tag (Szent György Lovagrend), Halász István tag (Trianon Társaság), Schreiner János tag (Fejér Baranta), Végh Alajos tag (Rákóczi Szövetség), Vidermann Csaba tanú és két vitéze (Magyar Királyi Kardforgatók Rendje) 
Fotó: Boór Bernadett; képszerkesztő: Sajó Victor; vármegye zászlók: v. Dr. Bucsy László törzskapitány
Az átadás-átvételről és a Védnöki Testület megalakulásáról szóló tanúsítványokat az ünnepélyes alkalom befejező momentumaként 13 példányban írták alá a Védnöki Testülethez egyenjogú tagként csatlakozó 8 társadalmi szervezet - Alba Regia Civitas Rend, Fejér Baranta Egyesület, Fejér MAG Egyesület, Hatvannégy Vármegyei Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei szervezete, Magyarok Világszövetsége Fejér megyei szervezete, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezete, Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa, Trianon Társaság Fejér megyei szervezete - képviselői, a Fejér Szövetség elnöke, mint a Védnöki Testületnek is elnöke és Székesfehérvár Megyei Jogú Város mindenkori polgármestereinek nevében Dr. Cser Palkovics András polgármester, egyben mint a Védnöki Testület tiszteletbeli elnöke. 

A tanúsítvány szövege és az aláírók (a Védnöki Testület tagjai): 

„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek.
A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen."
Marosi Arnold: A székesfehérvári országzászló, Székesfehérvári Szemle III. évf. 2. szám, 1933.

T A N Ú S Í T V Á N Y

mely kiállíttatott 2017. Nyárelő – Napisten – június hava 2. napján,
egy esztend
ővel az után, hogy Székesfehérvár kinyilvánította: társadalmi összefogással állítja helyre a „királyi város" Országzászló terét és Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét, és
egy esztend
ővel azelőtt, hogy minden szándékunk szerint együttes részvétellel felavassuk azt!
Mi, mindannyian, alulírottak e tanúsítványt annak bizonyságául állítottuk ki, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsuk, hogy a mai napon a Fejér Szövetség és társult szervezetek képviselői előállítottáés átadták, Székesfehérvár városa pedig elfogadta és átvette
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékm
ű helyreállításáért létrejött

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS NEMZETI LOBOGÓJÁT,

melyet a Fejér Szövetség a helyreállítandó Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogójának arányos –  400cm x 80cm-es méretre kicsinyített – hű beltéri mintapéldányaként, egy példányban, hímzett zászlóselyem anyagból készíttetett Székesfehérvár város és önkormányzata számára Budapesten, a Lénárd Kft. műhelyében (1106 Budapest, Fehér út 10./32).
Alulírott társadalmi szervezetek és képviselőik e tanúsítvány aláírásával kinyilvánítjuk, hogy a mai napon egyenrangú felekként és egységes akarattal alakítottuk meg az „Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogója Védnöki Testületét" (itt: Védnöki Testület) azon célból, hogy annak épségét és erkölcsi megbecsülését őrizzük, ápoljuk és védjük, fenntartásában részt vállaljunk.
Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a Föld tart!
                        Sajó Victor (átadó)                                   Dr. Cser-Palkovics András(átvevő)
                                a Fejér Szövetség elnöke                                                         Székesfehérvár MJV polgármestere
                             és a Védnöki Testület elnöke                                                  és a Védnöki Testület tiszteletbeli elnöke
előttünk, mint a Védnöki Testület tagjai és egyben, mint tanúk előtt:
                   Sajó Mária                             Dr. Boór Ferenc                          Schreiner János
                   Alba Regia Civitas Rend                   Fejér MAG Egyesület, MVSZ Fejér megye                   Fejér Baranta Egyesület
            Kónyi-Kiss Botond                  Tamási Béla Lajosné                         Végh Alajos
                       HVIM Fejér megye                Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület        Rákóczi Szövetség Fejér megye
                                      Tóth Gyula                                             Halász István 
                          Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa                              Trianon Társaság Fejér megye

Az eseményről a Fejér Megyei Hírlap (FEOL.HU világháló oldalán) és a június 3.-i, szombati nyomtatott számának címlapján számolt be.

2017. június 03., 07:30 szerző: Bokros Judit fotós: Koppán Viktor Dávid

SZÉKESFEHÉRVÁR - A tervezett Országzászló Emlékmű nemzeti lobogójának mintapéldányát adták át ünnepélyes keretek között pénteken a Városházán.
Székesfehérváron 1936. május 24-én Országzászló teret, Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművet avattak. Az önkormányzat tavaly májusban társadalmi szervezetekkel megállapodott abban: lehetőleg 2018. június 4-ig helyreállítják a tér korábbi állapotát, és ott újraavatják az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművet.
Az átadásra a Városház téren át vonultak az emlékművet, a tér felújítását szorgalmazó társadalmi szervezetek képviselői
Fotó: KV
A tervezett átadás előtt egy évvel a védnökséget vállaló Fejér Szövetség elkészíttette a nemzeti lobogó mintapéldányát, amelyet pénteken délután adtak át a Városházán Cser-Palkovics András polgármesternek.
szerk: A Nemzeti Lobogó 4mx0.8m-es hímzett vászonselyemből készült beltéri mintapéldányának átadása után (az asztalon)
Dr. Boór Ferenc elnök (MVSZ, Fejér MAG Egyesület) és Dr. Cser-Palkovics András polgármester
az átadás-átvételről és a Védnöki Testület megalakításáról szóló tanúsítvány 13 példányát aláírásra készítik elő
A Fejér Szövetség és a jelenlévő társult szervezetek, valamint a polgármester aláírtak továbbá egy tanúsítványt az átadásról és a tervezett emlékmű feletti védnökségről. Cser-Palkovics András kifejezte: megtiszteltetésnek veszi, hogy átvehette a nemzeti lobogót, a tanúsítványt pedig Fehérvár mindenkori polgármesterének nevében írja alá.
A felvonuló résztvevők este a trianoni békediktátumról is megemlékeztek.

Vonatkozó korábbi bejegyzésünk:
Meghívó a fehérvári Országzászló Emlékműért létrejött társadalmi összefogás Nemzeti Lobogójának átadására (frissítve!)
Fejér Szövetség Sajtószolgálat