Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. június 28., szerda

22.335 - Mi a különbség a Szent Korona Országa és a Szakrális Magyar Királyság között?


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat 
Dátum: 2017. június 27. 21:30
Tárgy: Mi a különbség a Szent Korona Országa és a Szakrális Magyar Királyság között?
Címzett: 

Az elmúlt hetekben többször szóba került az Apostoli Magyar Királyság. Annak
ellenére, hogy számos szélhámosság fűződik mostani szóba hozóihoz
mindenképpen érdemes a ma embere számára tisztázni az Apostoli Magyar
Királyság és a Szakrális Magyar Királyság fogalmát, amely utóbbi mellesleg
az egyetlen apostoli királyság volt. Két emigráns honfitársunk – mindketten
számos ismert könyv szerzői – Botos László és Balogh Sándor professzor
megadja a választ: az Apostoli Magyar Királyság ilyetén való visszaállítása
a Habsburgokat hozná vissza...

Botos László
Az Apostoli Magyar Királyság

Horkovics-Kováts János HUN TV munkacsoportja, Szabó Attila, Dr. Gyarmati
Éva és mások előadásai ősi magyar célok megvalósítását tűzik ki, pontosabban
az Apostoli Magyar Királyság jogaiba történt visszahelyezést hirdetik.

Az ilyen formában való megvalósítás, magyar nép újabb becsapása. Becsapása,
mert tudott tény, hogy az Apostoli Magyar Királyság egy intézmény, amelyet
Szent István alapított, de Árpád-házi királyaink után a Habsburg származékok
is Apostoli Magyar Királyokká váltak.

Ennek ilyetén való visszahelyezése jogosan hozná vissza a Habsburg
uralkodók korát nyakunkra: amelyet a mostani kormányunk is és a habsburgi
igyekezet is minden lehetőséggel támogat. Lásd: II. János pápa 2004. október
3-án IV. Károlyt boldoggá avatta, és megkezdődött a szentté avatása. 2013.
április 1-jén szentelték meg hermáját Budapesten, a Bazilikában. Az sem
véletlen, hogy az egykori Habsburg dinasztia területén máris három szobrot
emeltek neki, Monte faluban, Madeirában, Innsbruck-ban és Budapesten.

Ezért az Apostoli Magyar Királyság visszahelyezését népünk nem
támogathatja.

Ellenben szent magyar célul, népünk és nemzetünk érdekében kötelességünk a
Szakrális Magyar Királyság vagy Szakrális Magyar Kormányzóság
visszahelyezése.

 Dr. Balogh Sándor
A SZAKRÁLIS KIRÁLYSÁG FOGALMA

Tonnányi cikket és könyvet írtak a Szent Koronáról és a Korona Tanról, de
vajmi keveset olvashatunk a Szakrális Királyról. Hadd pótoljam ezt a hiányt,
és próbáljam dióhéjban megmagyarázni a fogalmat.

Szent Istvánra, illetve a magára a Szent Koronára vezethető vissza a
fogalom.

1. A Szent Korona egyedüli beavató korona a világon, ami beavatja szakrális
királyt a természetfeletti rendbe. Kiszely szerint "a beavató koronának
analógiái csak Belső-Ázsiában vannak; európai képviselője egyedül a Magyar
Szent Korona. Ezt az uralkodó csak koronázáskor viselheti, amúgy két
koronaőr őrzi."
2.   A Szent Korona két részből áll; az alsó és a felső rész mintegy
összeköti az eget és a földet, és akit ezzel megkoronáznak, az mintegy híd
szerepel a két világ közt.
3. A Magyarországot képviselő Szent Korona Szűz Máriának való felajánlással
Szent István Szűz Máriát Magyarország örökös királynőjévé tette.
4. Ft. Szigeti István, aacheni magyar plébános szerint Szent István Szent
Odiló imájából vette a Magyarok Nagyasszonyának való felajánlás eszméjét.
Odiló imájának ez a szövege: "Ó, legkegyelmesebb Szűz, minden idők
üdvözítőjének Anyja, a mai naptól és ezentúl a Te szolgálatodban vagyok, s
légy mindig irgalmas pártfogóm minden ügyemben, Isten tén senkit nem
helyezek eléd, és saját jószántamból magam örökké, mint tulajdon szolgádnak
önként átadom (mancipatui trado). " Ez a felajánlás a szakrális király
fogalmának a lényege. A szakrális király a Szűz Anya, a Magyarok
Nagyasszonya örökös szolgája, illetve kormányzó, helynöke aki a Szűz Anya
nevében és akarata szerint uralkodik Mára országában, a Regnum Marianumban.
Ha a király nem tölti be ezt a szerepet, nem szakrális király.
A mai kritikus helyzetben nem hagyhatjuk veszni Mária országát, nem
hagyhatjuk, hogy az Európai Unió urai tovább feldarabolják a
Kárpát-medencét, megszüntessék a Regnum Marianum-ot. Ezt csak egy szakrális
király akadályozhatja meg, a Magyarok Nagyasszonya segítségével.

A szakrális királyság olyan, mint egy jéghegy, aminek csak egy aránylag kis
része látszik, a legfontosabb rész, az égiekkel való kapcsolat láthatatlan.

Ez a Szent Korona Magyar Titka Szigeti István atya szerint!
MVSZ Sajtószolgálat