Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 7., kedd

1.117 - Audie Rácz Era: Cél, hogy a naiv választó velük azonosítsa a jelenlegi rabló banda ellenzékét.

Betreff: Mondd, Te kit választanál?
Datum: szombat, 2008. október 4.
Von: Audie Eácz Era
An: Kutasi József
( www.szabad-riport.gportal.hu / www.terrainc.gportal.hu)MONDD, TE KIT VÁLASZTANÁL?
Igenám, csakhogy kik fognak versengeni a voksokért?Feltehet?en a régóta ismert arcok, a magukat már lejáratott pártok mostis regnáló képvisel?i.És hogy miért mernek odaállni azok elé, az emberek elé, akiket eddigbecsaptak, elárultak, cserbenhagytak?Arra építenek, hogyha kell?képenmefélemlítik, és riogatják, az embereket, vagy eléggé sulykoljákbeléjük, hogy a széls?-jobboldali radikálisok mind fasiszták,kirekeszt?k, meg fajgy?löl?k, vagy törnek zúznak, anarchiát teremtenek,akkor az emberek elhiszik, és még akkor rájuk szavaznak, ha maguktólugyan nem tennék. Hiszen a önként nem szavaznának rájuk újra, hát majdmegteszik félelemb?l. Tovább >>

Mondd, te kit választanál?
Mostanában, egyre gyakrabban vet?dik fel, hogy el?rehozott választások legyenek.
Igen ám, csakhogy kik fognak versengeni a voksokért?
Feltehet?en a régóta ismert arcok, a magukat már lejáratott pártok most is regnáló képvisel?i.
És hogy miért mernek odaállni azok elé az emberek elé, akiket eddig becsaptak, elárultak, cserbenhagytak?
A válasz egyszer?.
Bíznak abban,hogy a választók rendkívül feledékenyek – ez bizonyos mértékben igazis, s nem fognak emlékezni arra, hogy mi mindenben vétkeztek ellenük.
Elfelejik: „Régi b?nnek hosszú az árnyéka."
Arra építenek,hogyha kell?képen mefélemlítik, és riogatják, az embereket, vagy eléggésulykolják beléjük, hogy a széls?-jobboldali radikálisok mindfasiszták, kirekeszt?k, meg fajgy?löl?k, vagy törnek zúznak, anarchiátteremtenek, akkor az emberek elhiszik, és még akkor rájuk szavaznak, hamaguktól ugyan nem tennék. Hiszen, ha önként nem szavaznának rájukújra, hát majd megteszik félelemb?l.

Ezért fontos,hogy mindenki tudomást szerezzen róla, hogy a Nemzeti Oldalrafolyamatosan egyre több provokátort építettek s építenek be ma is, akikirányításra, bármikor bármilyen zavarkeltésre, attrocitásra, rombolásrakészek.
Hakell csak csendben besúgnak, ha kell molotov koktélt dobálnak, ha kellbújtogatnak, horogkeresztes karjukat mutogatják. És semmilyen máseszközt?l sem riadnak vissza, hogy megbízóikat kiszolgálják. Akár úgy,hogy a hatalom által el?re megrendelt provokációikkal kiváltsák a rend?rök er?szakos fellépését a fegyvertelen tüntet?kkel szemben.
Cél, hogy a naiv választó velük azonosítsa a jelenlegi rabló banda ellenzékét.
Lényeg,hogy az emberekkel elhitessék, hogy a bemutatott gyújtogató agresszivh?zöng?k - azonosak a jelenlegi rabló politkusok igazi ellenzékével.
Aztnem látják, hogy akiket mutogatnak nekik, azok nem a tiltakozók közülvalók, épp ellenkez?leg, ?k azok, akiket beépített, lefizetett az ahatalom, amiben most vakon bíznak, aminek lakájmédiájából öml?hazugság-, és csúsztatás áradatot, hitelesnek és követend?nek találják.
Ezért fontosemlékezni, hogy jelenlegi választott és listás képvisel?k azok, akikaláírták a Liszaboni Egyezményt, a Privatizációs Törvényt, aVégrehajtási Törvényt, tetteikkel, törvényeikkel támogatják az országkifosztását, kiárusítását , a gazdaság teljes kiszolgáltatását amultiknak, és az emberek életminn?ségének életlehet?ségeinek fokozatosmegszüntetését.
Ezért fontos,hogy felhívjuk a figyelmét a politikai vakságban szenved?knek, hogyjelen pártok politikusai és híveik, szemérmetlen módon, hirtelenmeggazdagodtak az emberek kárára, és b?ntetteik leplezéséért semmit?lsem riadnak vissza. S hogyan falaztak egymás választási csalásaihoz.
Ezért fontosemlékeztetni arra is, míg demokráciáról papolnak, ellenlábasaikat,leleplez?iket minden eszközzel igyekeznek elhallgattatni,ellehetetleníteni. Miközben békér?l, toleranciáról papolnak nem riadnakvissza bármilyen er?szak alkalmazásától sem a velük egyet nem ért?kkelszemben. ?k azok, akik szítják az ellentétet a különböz? politikainézet?, vagy nemi identitású, származású, anyagi helyzet? emberekközött, majd err?l szemérmesen hallgatva tiltakoznak kirekesztés,ellen. Saját b?neikkel pedig ellenzéküket vádolják nagy hangon.Megpróbáljákelfogadtatni az emberekkkel, hogy t?rjék az ellenük elkövetettb?ncselekményeket, miközben a mi pénzünkb?l, ahelyett, hogy megvédenékaz áldozatokat, méregdrága harci felszereléseket és eszközöketvásárolnak.
Ezért fontoslátni, hogy, mialatt a kisvállalkozókra és egyszer? magánszemélyekre,esetleg politikai ellenlábasaikra rászabadítják a felduzzasztottadóhivatalt, ezalatt egyre jobban vérszemet kapva folyik politikusaink,és hiveik korrupciója.
Egymáskezéb?l kapkodták a tollat, hogy a Tarka Magyar szövegét álszent módonaláírják, azt hivén, akkor nem veszik észre, hogy épp ellenük szól aszöveg. Sokakat tudtak megtéveszteni? Van olyan, aki elhiszi, ha azer?szakos kirekeszt? aláír egy papírt, akkor az a jöv?ben bármiben isbefolyásolni fogja a tetteit?
Magyarok,akik hamarosan választók lesznek, nyissák ki a szemüket és lássák meg,hogy lámpással sem lehet találni hiteles politikust, és köreikb?lmegbízható szakért?ket. Ugyanazok és leszármazottaik, illetvekegyenceik (talpnyalóik) váltják egymást a különböz? zsíros posztokon.Ha közülük, bármelyiket újraválasztják, a saját, és a többiek sírjátássák! Ne a szavaik, hanem a tetteik alapján ítéljék meg ?ket! Atetteiket pedig mindenki a b?rén érzi.
2008.10.04.
Audie Rácz Era
Kapcsolodó anyagok:
Kicsoda Orbán
Roma erkölcsök
Politikus erkölcsök
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------