Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 19., vasárnap

1.150 - Audie Rácz Era: Ki ver kicsodát? Ki a b?nöz??

Betreff: Államtitok 80 évere
Datum: vasárnap, 2008. október 19.
Von: ERA
An: Kutasi József - Budapest

Tisztelt Kollégák,
Figyelmükbe ajánljuk az alábbi írást, mely szabadon felhasználható. TisztelettelAudie Rácz Era, Fort AndrásSzabad Riport / Terra IncognitaInternetes Magazin( www.szabad-riport.gportal.hu / www.terrainc.gportal.hu)Mir?l beszél hát a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége? Amikor a beteg az orvoshoz fordul panaszával, a lelkiismeretes orvos a panasz okát keresi meg, és a kiváltó okot szünteti meg, ezzel szemben a lelkiismeretlen a tünetet kezelgeti, míg a beteg bírja. A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége javaslata a válság „kezelésére" er?sen hasonlít a lelkiismeretlen orvos eljárására. Nem az okot keresi és szünteti meg, a problémát csak eszkalálja.... Ha ezt mindezidáig nem tették meg, annak egészen biztosan nem anyagi oka van. Amíg a rend?rséget nem kényszeríti semmi a jogszabályok betartására, addig ezt a döntést sem kényszeríti ki semmi.

Ki ver kicsodát? Ki a b?nöz??
Mir?l beszél hát a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége?

Az alábbi hírre reagálva néhány dolgot tisztázni kell, különben a viccbeli Jereván Rádió hírre emlékeztet az akció. (A hír igaz, némi helyreigazítással, nem osztják, hanem fosztják, ... stb.) Els?ként, a politikai válsághelyzet nem magától keletkezett, azt generálták. Ha így sem lenne egyértelm?, azért van többek közt politikai válság, mert az elmúlt id?szak kormányai, politikusai a jelenleg regnálóval az élen válságba sodorták az országot (politikai-, gazdasági- és szociális válságba) intézkedéseikkel, törvényeikkel, tetteikkel.
A 2006-óta állandósult, tüntetések, gy?lések, tiltakozások, demonstrációk csupán reakciók ezekre az intézkedésekre, hazugságokra, és a szükséges lépések elmulasztására. (Liga és más szakszervezetek, NOE, Él?lánc, tüntetései, stb)
Az öszödi hazugságbeszéd napvilágra kerülése nem az oka, csupán a folyamat beindítója volt. A folyamat ekkorra érett be, s jól megjósolható volt el?re, pusztán csak a kezdés id?pontjához kellett egy „esemény". A hazugságbeszéd pusztán ezt a szerepet töltötte be.
Tehát tisztában kell lenni azzal, hogy az egész úgynevezett rendszerváltó színjáték és a folytatása egyenes következményeként alakult ki a válság. video: A rendszerváltozást titkon tervezték (a Magyar Gárda elnöke) E válság tervez?i, végrehajtói pedig nevesíthet?ek. ?k a FELEL?SÖK! És számonkérhet?ek!Hiába titkosítanak mindenféle politikai és köztörvényes b?nt, azért mindig kiszivárognak a „titkok". video: Államtitok 80 évreRáadásul még a hitelét is lerontja a titkosítás intézménynek. Mert végül már senki nem hiszi el, hogy nemzetbiztonsági érdekr?l van szó, bármely titkosítás mögött. Hiszen a politikai -, és köztörvényes b?nöket is úgyanígy titkosítják.
video: Titkosszolgálatok: Korrupció, robbantások, gyilkosságok...
A nemzetbiztonsági érdekre való hivatkozással, nem lehet végtelenségig leplezni a gazságokat és elnyomni a meglév? erkölcsöt.
El?bb utóbb valakinél mindig elszakad a cérna, és feltárja a lekét megnyomrító titkot, s ekkor már sem megfélemlítéssel, sem pénzzel nem lehet ennek gátat vetni. Egyetlen megoldás az illet?t így vagy úgy eltüntetni a színr?l. (lejáratás, elmegyógyintézetbe, v. egyéb ?rizetbe tétel, és a gyilkosság, melyet, ha megoldható, öngyilkosságnak, balesetnek álcáznak.)
Visszatérve a politikai válságra, had vonjak párhuzamot.
Amikor a beteg az orvoshoz fordul panaszával, a lelkiismeretes orvos a panasz okát keresi meg, és a kiváltó okot szünteti meg, ezzel szemben a lelkiismeretlen a tünetet kezelgeti, míg a beteg bírja. A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége javaslata a válság „kezelésére" er?sen hasonlít a lelkiismeretlen orvos eljárására. Nem az okot keresi és szünteti meg, a problémát csak eszkalálja.
A hírben felvetett „b?nöz? elemek"-r?l annyit, hogy ezek javarészét els? lépésben a saját berkeikben kell megkeresni, és kiiktatni. Aztán, ha maradt még egy-kett?, azzal meg a rend?rség maga is meg tud küzdeni.

Hiszen olyan eszköztár áll rendelkezésükre, ami a tiltakózókét messze felülmúlja. (fegyverzet, véd?eszközök és -felszerelések, törvényi és hatalmi támogatás, s nem utolsó sorban az elfogult bírók és köztisztvisel?k egész hada), szemben az utcai tüntet?k védtelenségével, kiszolgáltatottságával. Mir?l beszél hát a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége? Csak nem arra gondoltak, hogy a véd?ruhás rend?rök pajzsán néhány használt lábbeli koppant? Vagy, hogy saját véd?felszerelés nélküli rend?reik is megsérültek a gáztámadástól?

Amúgy a rend?rök is tisztában vannak sok mindennel, gyakran még sokkal többel is, mint, amit mi, vagy akár a vezet?ik gondolnak. S?t még a saját véleményük is meg van a dolgokról. Ha hiányzik az ?szinte szó, a bels? berkekben, annak nyilvánvalóan jó oka van.
A törvény teljes szigoráról szóló fenyegetésr?l csak annyit, hogy amíg nem mérnek azonos mércével, addig nincs mir?l beszélni. – ezzel kapcsolatban épp elég hír látott napvilágot, valahogy mégsem akarnak róla tudomást venni sem az érintettek, sem pedig azok akik a további szigorításokat sürgetik. Egyébként nincs is rá szükség, nem csak azért, mert nem egyenl? mércével mérnek az emberek között, hanem, mert az elfogult bírók, csak az általuk hozni szándékozott itéletetet alátámasztó bizonyítékokról vesznek tudomást.
Végül pedig fordítsunk figyelmet még egy kifejezésre: hivatalos személy. Ha egy rend?rruhás személy nem képes azonosítani magát, akkor nem nevezhet? hivatalos személynek sem. Nem is oly régen járta be ismét a sajtót -szept. 20-dika kapcsán(Rendhagyó tudósítás a Nemzeti Jogvéd? Szolgálat sajtótájékoztatójáról), hogy a rend?rök még mindig nem azonosíthatóak.
2006-óta úgy t?nik ebben még mindig képtelen volt a rend?rség egy lépést is tenni. – Vagy nem is akart? Mindenesetre az egyik csili-vili izraeli vízágyú, vagy néhány raklapnyi CR gáz árából, biztosan futotta volna egy megbízható nyilvántartó rendszer felállítására. Ha ezt mindezidáig nem tették meg, annak egészen biztosan nem anyagi oka van. Amíg a rend?rséget nem kényszeríti semmi a jogszabályok betartására, addig ezt a döntést sem kényszeríti ki semmi.
Tehát a FRDÉSZ jobban tenné, ha el?bb sepregetne kicsit a saját házatáján, eleget téve a rá vonatkozó jogszabályoknak is, és a saját dolgozói érdekében saját vezetésénél lépne fel.
Miért nem szószólói a rend?rök tisztességes és jogszer? ellátásának (bérezés, túlmunkák, biztonsági felszerelések, korrupció mentes intézkedések, stb)?
Amíg házon belül nem tesznek rendet, addig a problémáikat káros kivetíteni a népre, és ellenségképet gyártani bel?lük, akiknek nem mellesleg az adójából élnek, és akiket állítólag szolgálnak. Arról már nem is beszélve, hogy nem szabad elfelejteniük, hogy ?k is a népb?l jöttek, s nem többek, vagy jobbak nála.
A hivatkozott brutális cselekedetekkel kapcsolatban vet?dik fel a kérdés: Ki kit ver?
video: Ártatlan emberekre támadta a rend?rség
Az eddig eltelt közel 2 év alapján azt mondhatjuk, a rend?ri brutalitás sokkalta több áldozatot szedett mindkét oldalról(!), mint a tüntet?k er?szakossága. Nem elfelejtve, hogy a tüntet?k között sok olyan provokátort láthattunk, akiknek pár perccel kés?bb már a rend?r sorfal nyújtott biztonságot.

De térjünk még vissza a törvény teljes szigorára. Egyetértünk abban, hogy azokkal szemben akik rászolgáltak, a tövény teljes szigorával büntessék meg! Például azokat, akik Révész Máriusz országgy?lési képvisel?t agyba-f?be verték, akik, Nagy László szemét kil?tték, akik vétlen és védtelen embereket vegzáltak, bántalmaztak, árasztottak el harcigázzal és megaláztak nyílt színen, vagy gyáván elbújva, a rend?ségi épületekbe, fogdákba, a Magyar Rádió udvarára.
S ugyanilyen gyáván bújkálnak a felel?sségre vonás el?l is, mind a mai napig!
2008.10.16.Audie Rácz Era
-------------------------------------------------------------------------------------------