Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 15., szerda

1.142 - Dr.Halász József: Levélváltás egy MSZP-s országgyûlésiképviselõvel


A Szent Korona Szolgalat levelezolistaja

A lista tagjai tudjak es erzik, hogy a Szent Korona tagjai és teljesitik az ehhez fuzodo kotelezettseguket.
A lista celja:
Azoknak a magyar embereknek a ismeretkozlo és ismeretcserelo foruma, akik a Szent Korona eszme altal meghatarozott gondolkodasi moddal dolgoznak a liberális diktatura gondolkodasi modjaval rank kenyszeritett gyarmatbirodalmi elnyomas ellen.
A lista moderatora jogosult arra, hogy a lista celjaval ellentetes irásokat ne hozza nyilvanossagra es azok lista-tagsagat megszuntesse, akik a cellal ellentetesen akarjak hasznalni a listat.

Leiratkozas a listarol: https://www.pannoniatv.hu/levlista/signoff/hir


Betreff: [eunyet.hu] Levélváltás egy MSZP-s országgyûlésiképviselõvel
Datum: kedd, 2008. október 14.
Von: Halász József dr.
An: Kutasi József

Levélváltás egy MSZP-s országgyûlési képviselõvel

Nyílt levelemre azelküldés utánazonnal érkezett válasz az egyik közismert MSZP-s képviselõtõl:

„TiszteltDr. Halász József!
Megtiszteltazzal, hogy elküldte az Ön nézetrendszerérõl írt anyagát. Több pontonazonbannem tudok Önnel egyetérteni, leginkább azt várnám el Öntõl is, hogyfélre tévemég oly súlyos fenntartásait, hajlandó legyen az összefogásra.
Üdvözlettel"


A levél meglepett,nemcsakkultúrált hangneme, hanem tartalmából áradó – szinte feltétel nélküli - kompromisszumhajlam miatt. Már „alegveszélyesebb szélsõséggel" is hajlandóak az összefogásra?

Válaszom a következõvolt:

„A NemzetiÖsszefogás létkérdés. A Nemzeti Összefogás célja Magyarországmegmentése.Magyarországot a Soros György által „piacifundamentalizmus"-nak nevezett liberális-kapitalizmustól kellmegmenteni, mert ennek „hitvallása" megbukott Soros György szerint is.

A Nemzeti Összefogás tehát „újfajtagondolkodást, paradigmaváltást" kíván.
Ez a gondolkodási mód minta (paradigma) pedig alapvetõeneltérõ kell, hogy legyen a megbukottól és nem annak változtatása.GondoljonEinstein szavaira: „Ha valami elromlott, azt nem lehet azzal amódszerrelmegjavítani, ami a romlást okozta." Márpedig a romlást a „piacifundamentalizmusnak" is becézhetõ, lényegét tekintve liberáliskapitalizmusokozta.
A Szent Korona értékrend az, ami évtízezredeken keresztülbizonyította mûködõképességét. A szabadság, a szabadság feltételei ésvédelmikötelezettsége, mint zárt rendszert alkotó örök és változtathatatlanalapeszmema is követhetõ és egyedül követendõ gondolkodási mód minta.

A Nemzeti Összefogás csak ezen alapértékrend alapján, és nem a különbözõgondolkodási mintát követõk népfrontszerû összeállásával lehet hatékony.
Egyébiránt: írja, hogy több ponton nem tud egyetérteni velem.Gondolom, ezek a pontok frakciója álláspontja szerint is vitatottak,ezérttisztelettel kérem: érveink ütköztetésével, nyilvánosság elõtt vitassukmegezeket. Egy elõre egyeztetett közeli idõben és helyen állok szívesrendelkezésére.

Tisztelettel"

Kelt Szegeden, 2008.október14-én.
A krisztusi örökértékrendszerinti magyar szeretettel:
Halász József, aSzent Koronaalázatos szolgája
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------