Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 7., kedd

1.120 - Szabad Riport Tudósító Iroda: Fosztogatók II. - A Nemzetközi Pénzvilág cselédje, - a Nemzeti Bank

Betreff: Fosztogatók II. - A Nemzetközi Pénzvilág cselédje, - a Nemzeti Bank
Datum: kedd, 2008. október 7.
Von: ERA
An: Kutasi József

Audie Rácz Era, Fort AndrásSzabad Riport / Terra IncognitaInternetes Magazin( www.szabad-riport.gportal.hu / www.terrainc.gportal.hu) FOSZTOGATÓK II.
SZÁNDÉKOS INFLÁCIÓ!
A NEMZETKÖZI PÉNZVILÁG CSELÉDJE - A NEMZETI BANK
A FORINT, - MINT A LEVEGÕBÕL ELÕÁLLÍTOTT JÁTÉKPÉNZ
Dr.Drábik János elõadásának írott változata, a helyszínen felvett hanganyag alapján
- Második rész -
..."Mit csinált, a Nemzetközi Pénzvilágnak ez a cselédje, (a Magyar Nemzeti Bank) - mit csinált ezzel a forinttal? >> Hát nem engedte meg, hogy a Magyar Gazdaság mûködtetésében továbbra is részt vegyen, hanem azt tette vele, hogy különbözõ technikákkal elinflálta... >> Vagyis az általa levegõbõl elõállított pénzt, elpárologtatta infláció formájában. Amit pedig nem tudott inflációval megsemmisíteni, szét olvasztani, azt különbözõ sterlizizációs technikákkal kivonta a forgalomból, s visszaküldte a levegõbe, ahonnan Õ ezt a forintot elõállította..."
"A Nemzeti Bank, az ország központi bankja, s amelynek mind a mai napig egyetlen tulajdonosa van; a Magyar Állam.
És a Magyar Államot hivatalosan az Országgyûlés, és a Kormány képviseli, de ennek a Nemzeti Banknak a döntéseibe lényegében, - nem szólhat bele, sem az Országgyûlés, sem a Kormány, - semmilyen vonatkozásban!!!
Még az Állami Számvevõszék sem ellenõrizheti, mert a Nemzetközi Bankárvilág, olyan törvényeket rendelt meg, vagy kényszerített ki, az õket kiszolgáló komprádor vezetõ rétegtõl, amelyben az Állam megtiltja magának, hogy a saját tulajdonának bármely döntésébe, bármely vonatkozásába bele szóljon. - Tehát: én vagyok a tulajdonos, de megtiltom magamnak, hogy a tulajdonomat a saját érdekemben használjam, mert így szól a rám kényszerített törvény. Amely nem más, mint a Nemzeti Banki Törvény!
Na most ennek, elképesztõ következményei vannak, a Magyar Nemzet sorsát illetõen.
Azért, mert ugyanis azt a 20 milliárd dollárt, ami bejött a Magyar Nép vagyonáért, - azt a Nemzeti Bank, - amely ugyan formálisan magyar tulajdonban van, de lényegében nem más, mint a Nemzetközi Pénzvilág cselédje, s ezeknek az érdekeit szolgálja, s nem a Magyar Népét, - nos ez a Nemzeti Bank lényegében megtartotta magának ezt a pénzt, ezt a 20 milliárd dollárt, és ráhelyezte, a nála vezetett deviza számlára. Az pénz tehát ott maradt, s ebbõl egyetlen fillért sem kapott a Magyar Költségvetés, a Magyar Kormány, a Magyar Állam, a Magyar Nép.
Hogyan is történt ez?
Ahogyan érkezett külföldrõl a a nép vagyonáért vételárként ez a csekély összeg, - mert azért érkezett, - ennek megfelelõen, az MNB. levegõbõl elõállított játékpénzt, - forintot, - és ezt a forintot adta át úgy a Magyar Államnak, hogy rávezette, az ugyancsak nála lévõ költségvetési jegyszámlára.
Na most ez a pénz, ami így keletkezett, - tehát a 20 milliárd dollárnak ez a játékforintban kifejezett megkettõzése, - ez a másodlagos levegõ pénz, - ez mégis csak elkezdett keringeni a nemzet gazdaságban, - és különbözõ címeken, mikor megcsinálta a maga körforgását, - szépen visszakerült külföldiekhez.
Mert ha a termelõi vagyon profitja volt, akkor a termelõi vagyon külföldi tulajdonosához került, forint jövedelemként.
Ha ideérkezett tõkének volt a tõke járadéka, - akkor a külföldi tõkéshez, a befektetõ tõkéshez érkezett forintban, mint tõke járadék.
Ha felvett kölcsön volt, akkor a kölcsön adóhoz, a hitelezõhöz érkezett mint adósság törlesztés, és kamat, - persze forint formájában.
Természetesen a külföldieknek nem kellett ez a forint, hanem elmentek a Nemzeti Bankba, és errõl a bizonyos eredetileg 20 milliárd dolláros deviza-számláról szépen leemelték az itteni profitjuknak megfelelõ devizát, - és azt kivitték az országból."
(Szerkesztõi megjegyzés: Tehát így került vissza ez a 20 milliárd dollár, melyet a Magyar Nép a termelõi vagyonáért kapott, - így került vissza a Külföldi Bankárvilágba, - úgy, hogy lényegében ebbõl a pénzbõl a Magyar Népnek nem jutott egy fillért sem. És, hogy ezt a kifosztó tranzakciót hogyan is oldották meg véglegesen az MNB fifikás bankárai?Hát a következõ módon):
"A forint pedig így szépen visszakerült a Nemzeti Bankhoz. Na, most ez azért jó sok pénz volt. De mit csinált, a Nemzetközi Pénzvilágnak ez a cselédje, a Magyar Nemzeti Bank - mit csinált ezzel a forinttal?
Hát nem engedte meg, hogy a Magyar Gazdaság mûködtetésében továbbra is részt vegyen, hanem azt tette vele, hogy különbözõ technikákkal elinflálta! - Gondoljuk csak meg, hogy amikor a nagy a termelõi vagyon nagy eladása folyamatban volt, az infláció 20%-ra rúgott, de fölment 25%-ra, 30-ra, sõt volt olyan év, hogy 35%-os volt az infláció. Vagyis az általa levegõbõl elõállított pénzt, elpárologtatta infláció formájában. Amit pedig nem tudott inflációval megsemmisíteni, szét olvasztani, azt különbözõ sterilizációs technikákkal kivonta a forgalomból, s visszaküldte a levegõbe, ahonnan Õ ezt a forintot elõállította."
(Ezért nevezzük ezt a forintot játékpénznek, mert mindössze csak azt a célt szolgálta, hogy általa elvegyék a magyaroktól még azokat a javaikat is, amelyek a Nagy Privatizáció után megmaradtak. - a szerk.)
"Tehát lényegében a Magyar Nép, átadta a termelõi vagyonát a Nemzetközi Pénzvilágnak!
Annak a Nemzetközi Pénzvilágnak, amelyet a SZUPER GAZDAG BANKÁRCSALÁDOK alkotnak, s akiknek a törzsvagyona ma 300 trillió dollár, - a trillió, az ezer milliárd. Ezen családok tulajdonát képezi a világot meghatározó 500 nagy multinacionális cég, melyeknek õk a részvénytulajdonosai.
Ezeket a családokat gazdagította tehát az elszegényített és kifosztott Magyar Nép..."
Folytatása következik:
PÉNZÜGYI LÉHÛTÕK - SZUPER FIZETÉSÉRT. - AZ ORSZÁG VALÓDI KORMÁNYA; A NEMZETI

Az elõadást rögzítette és lejegyezte: Fort András
Szabad Riport Tudósító Iroda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------