Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 9., csütörtök

1.122 - A Nemzeti Hírháló Gyûjtött Hírei 2008.10.09.

Betreff: A Nemzeti Hírháló Gyûjtött Hírei 2008.10.09.
Datum: csütörtök, 2008. október 9.
Von: Nemzeti Hirhalo
An: Kutasi József

Az MDF és az SZDSZ nem akar kisebb parlamentet
> 2008. október 7., kedd 12:32 InfoRádió / MTI
>
> Kétszáz fõben korlátozná a parlamenti képviselõk létszámát a Fidesz-KDNP
> alkotmánymódosító javaslata, amelyet az egyik elõterjesztõ, a fideszes
> Répássy Róbert ismertetett kedden az Országgyûlésben; az MDF és az SZDSZ
> jelezte: nem támogatja a javaslatot.
>
> Az elõterjesztés szerint az alkotmánymódosítást követõ egy éven belül meg
> kellene alkotni a szükséges választójogi törvényeket is. A jelenlegi 386 fõs
> parlamenti létszám rontja a munka hatékonyságát, költséges és más
> országokhoz képest is magas - mondta Répássy Róbert.
>
> Eörsi Mátyás szabad demokrata képviselõ szerint egy ügyes pr-fogásról van
> szó. Hangsúlyozta: az elõterjesztõ maga is pontosan tudja, hogy ebbõl a
> javaslatból nem lesz alkotmánymódosítás, mivel könnyû javasolni egy 200 fõs
> parlamentet, de ehhez nagyon nehéz eljutni.
>
> Eörsi szerint a Fidesz célja az, hogy a nyilvánosság elõtt egy népszerû és
> sok tekintetben indokolt javaslat mellett állhasson ki. Dávid Ibolya (MDF)
> szerint egy sematikus, kiérleletlen, súlytalan javaslatról van szó, amely
> elbagatellizálja a problémát. Leszögezte: egyfordulós, tisztán listás
> választási rendszerben lehet megalkotni a kisebb parlamentet.
> **************************************************
> Szentmihályi Szabó Péter
> NE GYERTEK HAZA!
>
> Ne gyertek haza! Itt nem kelletek!
> Itt a fél ország lop, csal. Beteg.
> Itt már nem kellenek a gyermekek.
> Itt Horn, Petõ, Gyurcsány az úr,
> Itt mindenki angolul tanul,
> Ne gyertek haza! Itt nem kelletek!
>
> Ne gyertek haza! Ez itt csonka ország,
> Emléketek is gyáván elhazudták,
> Itt útlevél nem jár, csak idegennek,
> Ha kampányt vezet vagy bölcsen befektet.
> Ne gyertek haza! Ez itt csonka ország!
>
> Ne gyertek haza! Krisztusnak sincs helye,
> Vígan él Kun Béla, Kádár szelleme,
> Itt nem állhat szobra gróf Telekinek,
> Pázmánynak, Wassnak, Mindszentynek.
> Ne gyertek haza! Krisztusnak sincs helye.
>
> Ne gyertek haza! Ünneplik Trianont,
> Itt zászlót a nép Károlyiért bont,
> Koccintanak Erdély gyászünnepén,
> Itt nincs már magyar hit, munkás remény,
> Ne gyertek haza! Ünneplik Trianont.
>
> Ne gyertek haza! Itt nincsen munkahely,
> Magyar szív, ész, kéz itt senkinek se kell,
> Nincs itt magyar gyár, talpalatnyi föld,
> A reklám és hazugság minden tért betölt.
> Ne gyertek haza! Itt nincsen munkahely.
>
> Ne gyertek haza! Ki itt rátok szavazna,
> Az mind szélsõséges, sovén és irredenta,
> Populista, demagóg, ellenforradalmár -
> Jaj, emlékeztek? Sok ilyesmi volt már.
> Ne gyertek haza! Nincs, ki rátok szavazna.
>
> Vagy gyertek mindannyian! Velünk szavazzatok!
> Élõk és holtak, látók és vakok,
> Ki járni bír, ki élni mer,
> Tenger tömegben jöjjön el!
> Szavazzatok helyettünk üvöltõ igennel,
> Gyertek zászlóval, fáklyával, kereszttel,
> Gyertek mindannyian, velünk szavazzatok!
>
> S amit nem tudtunk megtenni ötven éve,
> Kergessük õket együtt el, örökre, végre!
>
> Dobszay Károly
> NE FÉLJETEK,
> NEM MEGYÜNK HAZA!
> 2004. dec. 5
> (A nemmel szavazók és a távol maradók táborához...)
>
> Ne féljetek, nem megyünk haza
> Minket már régen nem hív a Haza
> Mely álmaink bölcsõje, sirja volt
> Ma rákos fekély, rothadó kék-sárga folt
> Ne féljetek, nem megyünk haza
>
> Ne féljetek, nem megyünk haza
> Ott a házaknak már nincsen ablaka
> Mely múltba néz s jövõbe lát
> Nincs, ki megfújná a trombitát
> Ne féljetek, nem megyünk haza
>
> Ne féljetek, nem megyünk haza
> Az már oly régen a másság temploma
> És te is csak szolga, rab vagy ott
> Bár zsebedben útlevél ragyog
> Ne féljetek, nem megyünk haza
>
> Ne féljetek, nem megyünk haza
> Irigység népe, te céda, te buta
> A mi kincsünk nem lopott kacat
> Lelkünkben hordjuk: hit és akarat
> Ne féljetek, nem megyünk haza
>
> Ne féljetek, nem megyünk haza
> Hazugság népe, te gyáva, ostoba
> Ahol mi élünk az mind magyar sziget
> Koromsötétben virrasztó tüzek
> Ne féljetek, nem megyünk haza
>
> Ne féljetek, nem megyünk haza
> Vagyunk és maradunk, mint kivert kutya
> Sorsunk már régen nem sorsotok
> Árulók, latrok, újgazdagok
> Ne féljetek, nem megyünk haza
>
> Ne féljetek, nem megyünk haza
> Hol testvér a testvérnek farkasa
> Ki hajnalig háromszor megtagad
> Légy átkozott, légy gazdagabb
> Ne féljetek, többé nem megyünk haza
>
>
> ************************************************
> Magyar Szabadságharcos (56-os Veteránok) Külhoni Szövetsége.
> Alapítva 1957-ben.
> Elnök: Szarvas József,
> 27 Aragon Avenue, Thames Ditton,
> Surrey. KT7 0PY. ENGLAND.
> Társ-elnökök:
> Egerszegi Lajos, Várpalota, Magyarország.
> Lassan György, Kalifornia, Egyesült Államok.
> v. Terényi Ferenc, Torontó, Kanada.
> v. Sujánszky Jenõ, Franciaország.
> v. Kellner Lajos, Németország.
> Dr.. Töttössy Ernõ, Brüsszel, Belgium.
> Kindernay István, Svájc.
> Magyarországi képviselet: Schrötter Tíbor,
> az 56-os Felkelõk Szövetsége és a Rabparlament elnöke.
> 2008 október 6.
>
> Tájékoztatás az 52. Évfordulóra.
> Ezen az Évfordulón is együtt emlékezünk hazai bajtársainkkal a Szabadságharc
> csodálatos napjaira, amikor az ifjúság és a magyar nemzet legjobbjainak
> pörölycsapásaitól összeomlott a bolsevisták hatalma Magyarországon. A
> szovjetet is meghátrálásra kényszerítettük. 1956 november 4-ikén azonban
> visszajöttek. Nyomukban lopakodtak Kádár és társai és kegyetlen bosszút
> álltak rajtunk.
>
> Akik tudtak elmenekültek. Akik otthon maradtak - közöttük sokan ártatlanok -
> az akasztófákon végezték életüket, avagy hosszú éveket töltöttek a rácsok
> mögött.
> Most azokra az idõkre emlékezünk. A dicsõségre, a gyõzelemre, majd a
> bukásra, melyet a szovjet tankcsordák zúdítottak a nyakunkba november 4
> kezdettel. Mi külhonban élõ 56-os Veteránok ott leszünk ezen az Évfordulón
> is, ahol szembenéztünk a megszállókkal, a leigázókkal.. November 4-ikén
> gyertyafénynél imádkozunk majd elesett és mártírhalált halt bajtársaink
> lelki üdvéért.
>
> Imádkozni fogunk Magyarország és az egész Magyarság feltámadásáért is,
> melynek megvalósulását csak késleltetni tudják, de megakadályozni soha..
>
> Az alábbi program az Évfordulóra ebben a szellemben lett összeállítva,
> egyeztetve a megnevezettekkel és a szervezõkkel:
>
> 2008 október 21 kedd.
>
> Látogatás a 298-as és a 301-es parcellákhoz, ahol kivégzett bajtársaink
> nyugszanak, reggel 10.00h. Mindenki saját közlekedéssel.
>
> Kegyeleti Szentmise a Bazilikában, a Szent Jobb kápolnában 18.00h. Misét
> mond Schnel György a Bazilika új plébánosa.. Szervezõ: Schrötter Tíbor.
>
> 2008 október 22 szerda.
>
> Kegyeleti Szentmise az Avilai Szent Teréz plébánia templomban - Nagymezõ u
> és a Király u. sarkán - 10.00h. Megemlékezõ szentmisét mutat be és
> szentbeszédet mond Szabó Géza protonotárius õrkanonok úr, a Szabadságharcos
> Szövetség felkérésére, Máté István bazilikai fõszertartás mester
> közremûködésével.
>
> 14.30h Gyülekezés a Mûegyetemen a szokásos felvonulásra. A részvételt
> szervezi v. Kellner Lajos, a Szabadságharcos Szövetség németországi
> társ-elnöke és Bisztriczki Ferenc a korabeli Csepel gépkocsi vezetõje.
>
> 17.00h Magyaralmáson - Székesfehérvártól kb. 20km - Emlékünnepélyt rendez a
> helyi önkormányzat a Kopjafánál. Vas Istvánné, polgármester asszony lelkes,
> hazafias irányításával. A szervezök között ott lesz Oszoli János barátunk
> is, akinek édesapja 56-ban szabadságharcos volt és Newcastle-ben, Angliában
> nyugszik.
>
> 2008 október 23 csütörtök.
>
> Londonban, a Szent Anselm templomban, Tooting negyedben Szentmise 56
> tiszteletére. Misét mond Father William lelkész, 08.00h. Szervezõ:
> Ellenbacher Károly.
> Csömörön 56-os Emlékmûsor 10.00h. A GLORIA VICTIS Alapítvány rendezésében.
> Beszédet mond, többek között, Wittner Mária szabadságharcos.
>
> A Tabáni Megemlékezés az 56-os Emlékmûnél, 11.00h. Szervezi és a Rendõrségi
> engedélyt megkapta: Ekrem Kemál György, a Magyar Nádori Szövetség ügyvezetõ
> elnöke, valamint Schrötter Tíbor az 56-os Felkelõk és a Rabparlament elnöke.
> Egyetértésben a Szabadságharcos Szövetséggel és a Corvinsista Bajtársi
> Közösséggel. Befejezõ aktus koszorúzás és a kegyelet virágainak
> elhelyezése.
>
> A Corvin-közben a szokásos tisztelgés 14.00 óra. A Corvin-közi Bajtársi
> Közösség, valamint az 56-os Magyarok Világszövetségének rendezésében, elnök:
> Trencsényi László. Koszorúzás. Látogatás a Széna térre, koszorúzással
> 17.00h.
>
> 2008. október 25 szombat.
>
> Gyülekezés a Kossuth téren, gyászolva az 52 évi sortüzek áldozatait.
> Koszorúzással a az áldozatok jelképes sírjánál.
>
> 2008 október 26 vasárnap.
>
> Várpalota. Emlékmûsor kezdõdik 11.00h a Thuri téren az 56-os emlékmûnél.
> Mihály Gábor szobrászmûvész alkotása. Rendezi a helyi 56-os Szövetség,
> elnök: Egerszegi Lajos bajtárs a Szabadságharcos Szövetség magyarországi
> társelnöke, valamint a helyi Önkormányzat, Németh Árpád polgármester
> közremûködésével. Megemlékezõ és méltató beszédet mond Szarvas József,
> Németh Árpád. Szavalatokkal gazdagítják majd a mûsort a helyi iskolák
> tanulói, valamint örökifjú Völgyi József bajtársunk. Mûsorvezetõ: Schmidt
> Ferenc bajtárs, volt MDF országgyûlési képviselõ, a helyi 56-os szövetség
> fáradhatatlan harcosa, 56-os Veterán. Koszorúzások után átvonulunk a bányász
> iskolához, ahol az 51.Évfordulón a PEK helyezett el egy emléktáblát azok
> tiszteletére, akik a szénbányákban raboskodtak 1952-tõl 56-ig. Utána Berta
> József bajtársunk emléktáblájánál fogjuk leróni tiszteletünket, 1958 január
> 2-án végzett vele a gyáva hóhér a Gyûjtõfogház udvarán. Berta József 56-ban
> munkaszolgálatos katona volt és részt vett az szovjetek elleni harcokba
> n, melynek színhelyére folytatjuk utunkat. Ott felelevenítjük a harc
> lefolyását, melyben 13 szovjet katona vesztette életét. Mindenhol velünk
> lesz a korabeli Csepel gépkocsi, vezetõje Bisztriczki Ferenc. Ott fogja
> lengetni a Lyukas Zászlót is az októberi szél, v. Kellner Lajos révén.. Erre
> az alkalomra a PEK külön-busszal érkezik Budapestrõl. (Részletes program a
> Meghívókkal, valamint a helyszínen.)
>
> 2008 október 26 vasárnap. (egybeesik a Várpalotai rendezvénnyel)
>
> Kiskunmajsa, Márispuszta, 15.00h. Az 56-os Kápolnánál, Bábel Balázs
> kecskeméti-kalocsai érsek tart ünnepi szentmisét forradalmunk tiszteletére,
> egyúttal Pongrátz Gergely emlékére.
>
> 2008 november 9. vasárnap.
>
> Találkozás a Corvin-közben. Kis Imre vár bennünket reggel 08.00h Indulás
> Tarjánba busszal, Lassan György - a Szabadságharcos Szövetség amerikai
> társ-elnöke szervezésében - ismét ott leszünk Tarjánban, ahol 52 évvel
> ezelõtt Nyugatra vonuló Corvinisták harcba keveredtek szovjet egységekkel.
> Mindkét oldalon voltak hõsi halottak. A Corvinisták a helyi temetõben
> nyugszanak. Az istentisztelet után megemlékezés lesz a templomtéren
> koszorúzással.
>
> Tekintettel a csömöri Programra, várható, hogy sokan oda fognak menni és nem
> a Tabánba. Sajnálatos, hogy ezeket a Megemlékezõ programokat nem tudjuk
> idejében összehangolni, egyeztetni. Talán jövõre, az 53. Évfordulóra elõre
> megbeszélendõ elkerülhetjük a 'rászervezések' csapdáját.
>
> Franciaországban, Párizsban a szokásos nagyszabású Megemlékezésre kerül sor
> a Francia- Magyar 56-os Emlékbizottság szervezésében, A részletes program
> rövidesen megérkezik v. Sujánszky Jenõ bajtársunktól, aki az Emlékbizottság
> elnöke.
>
> Bárhová is megyünk, legyen szép, felemelõ és méltóságteljes részvételünk a
> Megemlékezéseken. Nyitott ajtó mellett vetem a betûket. Október 6.
> van....késõre jár...sötét fellegeket kerget az õszi szél. Keletrõl fúj.
> Talán Aradról hoz üzenetet. A hazáért éltek haltak. "Szellemük a sír körül
> marad...tettekre intvén az utódokat"
>
> Szarvas József s.k.
> ************************************************
> "Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?"
> A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak
> és baráti körének kárpátaljai kirándulásáról
> 2. rész
> Emléktábla avatás Szolyván, a "Magyar Golgotán"
>
> "Mi, akik végigszenvedtük a poklok éveit,... Adj erõt és idõt megbocsátani
> embereknek, nemzeteknek, évtizedeknek" - olvasható a Kárpátaljai Miatyánk
> megrendítõ sorai között, s Szolyván, ahol mélyen drámai látvány fogad
> bennünket, mi sem juthat hamarabb eszünkbe, mint a Kárpátaljai magyarság
> által megfogalmazott imádság. Az idõ szomorúra fordult, hol finoman
> szemerkél, hol erõteljesen esik az esõ. Mintha Isten és a sok odaveszett
> magyar testvérünk könnye hullna keservesen...
>
> Dupka György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság titkára fogad bennünket
> 2008. október 1-én kora délután. A II. világháború és a sztálinizmus
> áldozatainak emlékére állított monumentális emlékmû nagy, fekete
> márványtáblákon örökít meg mintegy ötezer áldozatot, név szerint a
> harmincezer személy közül. Dupka György, aki összegyûjtötte a magyar
> áldozatok neveit, mesél a drámai történetrõl: - Mintegy 124 település
> halottjainak emeltek emléket a "Magyar Golgotán". 1944. november 13-án a IV.
> ukrán front rendelete alapján a magyarokat meg akarták büntetni, ezért a
> kisbíró minden településen kidobolta: 18 és 55 év között minden munkára
> képes férfi jelenjen meg háromnapi élelemmel helyreállítási munkálatok
> miatt. Falvanként szedték össze az áldozatokat. Sokan már útközben
> odavesztek, mások az embertelen körülmények miatt, étel-ital nélkül haltak
> meg. A túlélõket marhavagonokba szállították az Elõ-Kárpátokba,
> Kazaksztánba, bánya- és mindenféle nehéz-munkára. Aki kibírta, három
> esztendõ után hazatérhetett...
>
> Szolyva a magyarirtás egyik kiemelkedõ helyszíne
> Az ötvenes években fogalmaztak meg a nõk, asszonyok egy levelet: engedjék
> haza a férfiakat a lágerekbõl! A harmincezer munkaképes férfi több, mint
> fele soha nem tért haza. A terror kegyetlen évtizedeirõl hosszú évtizedeken
> át nem beszélt senki. 1989-ben azonban az elsõ beregszászi konferencián
> határozatot hoztak a jelenlévõk egy emlékpark létesítésére. A
> rendszerváltozást követõen sokakban megszûnt a félelem, s a szolyvai
> emlékmûvet 1994-ben - a kommunisták ellenállása mellett is - felavatták. A
> név szerinti ötezer magyar hõs kétharmadának nincs sírja, hisz tömegsírokba
> dobták csontjaikat.
>
> Dupka György emlékezõ beszédében rámutatott: - Szolvya szakrális hely, hisz
> a sztálini áldozatokat és magyar honvédeket ezen a területen ítélték el.
> Tanúságtevõk még ma is élnek a 124 kárpátaljai falu lakosai között! Legyen
> ez a föld szent! - mondta Dupka György.
>
> A fekete márványtáblák egyikén olvasható a sztálini lágerekben és a II.
> világháborúban elpusztult, elesett honvédek, civil magyarok, németek, és más
> nemzetiségû áldozatok ismert névsora, a falvak, községek neveivel együtt:
> Beregszász, Csetfalva, Nagybereg, Nagynuzsaly, Kisdobrony, Ungvár,
> Aknaszlatina, Técsõ stb. Külön olvasható a történelmi egyházak, valamint az
> országgyûlési képviselõk mártírjainak névsora.
>
> E cikkben külön szeretnék megemlékezni azokról, akik bátran, minden
> ellenszélben vállalták e méltó emlékpark felállítását. A szolyvai "Magyar
> Golgota" emlékmûvet állíttatta az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és a
> Szolyvai Emlékpark Bizottság a tragikus esemény 60. évfordulóján: 1944-2004.
> A névsort összeállította: Dupka György.
>
> Soha többé kommunizmust!
> A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjai és baráti köre, 42 fõ kiszáll a buszból.
> Elõkerül a hatalmas fekete márványtábla, mely mementóként kerül fel a fekete
> magyar siratófalra. Megható látvány, ahogy a férfiak dolgoznak az esõben, az
> elõkészített helyre beverik a szögeket a falba. Közben megérkezik Szöõr
> Anna, az Október 23 Bizottság Alapítvány elnöke és kísérete.
>
> Tiszteletünk jeleként elénekeljük a himnuszt, majd szólásra emelkedik
> Zétényi Zsolt, a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány elnöke: - Fájdalmas emlékezõ
> gyülekezet! A szolyvai Magyar Golgota a magyar fájdalmak egyik kiemelkedõ
> stációja. De meg kell emlékeznünk a délvidéki negyvenezer áldozatról, az
> erdélyi tömeggyilkosságokról, vagy a felvidéki áldozatokról is. A második
> világháború és annak borzalmai a magyar nép legtragikusabb idõszaka, mintegy
> nyolcszázezer hazafi esett áldozatul az önkényuralmi rendszernek, de amirõl
> kevesebb szó esik: nõk százezreit erõszakolták meg. Ezek az emberek népükért
> és magyarságukért áldozták az életüket - hangsúlyozta az NJA elnöke.
>
> Morvai Krisztina, a Jobbik EP-képviselõjelöltje kiemelte: - Ellenségeink
> arra kényszerítenek bennünket, hogy ne felejtsünk! Auschwitz tragédiáját
> megélhettük, de a szolyvai drámát nem tudatosították bennünk. Épp ideje
> felhívni az utókor figyelmét erre a gyalázatra! Errõl is beszélnünk kell! A
> túlélõk életét pedig könnyebbé kell tennünk - mutatott rá a feladatra Morvai
> Krisztina.
>
> Szöõr Anna elmondta: - Alapítványa világmozgalmat kezdeményezett, hogy
> semmiféle kommunista utódpárt ne mûködhessen Magyarországon, valamint
> emléktábla elhelyezését kezdeményezték minden olyan helyen, ahol a
> kommunista diktatúra áldozatait szedte. Szolyva az elsõ stáció, ahol másik
> három szervezettel együtt: Morvai Krisztinával, Gaudi-Nagy Tamással és
> Juhász Imrével emléktáblát helyeznek el. Az emléktábla avatást követõen
> koszorút helyeztek el az emléktáblánál az NJA tagjai és baráti köre.
>
> A Kárpátaljai Miatyánk záró soraival búcsúzunk Szolyváról: "Bízva és
> reménykedve fordulunk most és mindig Hozzád: tarts meg a szülõföldünkön,
> emelj fel magadhoz, add meg Atyánk, kegyességed tanúi és részesei legyünk,
> mert Tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicsõség mindörökké. Ámen."
>
> Folytatjuk
> Frigyesy Ágnes

> ************************************************
> Orbán tudomásul vette: elfogadhatatlan a nemzeti radikálisok számára - máris
> mocskolódik
> 2008-10-07. 19:26 Kuruc.info
>
> Alább az MTI híre, nem is szükséges hozzá kommentár.
>
> Orbán Viktor nem érzi úgy, hogy a Fidesz "ugyanannak a csapatnak a mezében"
> játszana, együtt a szélsõjobboldallal - a Fidesz elnöke a honlapján kedden
> közzétett videóban emellett a Tarka magyar! kezdeményezés aláírásáról.
>
> Az orbanviktor.hu OV TV rovatába felkerült videó szombaton készült, amikor
> Orbán Viktor autóval éppen a XIV. Polgári Gondola rendezvényére tartott. A
> pártelnöktõl azt kérdezték, mi a véleménye arról, hogy a szélsõjobboldali
> Budaházy György, Vona Gábor vagy Toroczkai László jobboldalinak mondja
> magát, és úgy csinál, mintha egy térfélen játszana vele. A Fidesz elnöke
> szerint ez nem így van, "érzéki csalódás, amiben most szenvedünk", de
> rosszakarattal még az egymástól nyilvánvalóan különálló dolgokat is össze
> lehet mosni. Hangsúlyozta: tiszteletben tartja mindenkinek a jogát arra,
> hogy meghatározza, kicsoda, "származásra, fajra, vallásra való tekintettel",
> hogy eldöntse, jobboldalinak vagy baloldalinak tartja magát.
>
> Szerinte azonban vannak olyan emberek, akik azt hiszik magukról, hogy
> jobboldaliak, de amikor jobboldali kormány van, akkor "hirtelen nem is
> annyira jobboldaliak, hanem akkor valahogy a másik társasággal lesznek", de
> akkor is csak látszólag. "Engem ez nem téveszt meg és nem is érzem úgy, hogy
> ugyanannak a csapatnak a mezében játszanánk" - tette hozzá Orbán Viktor. A
> Fidesz elnöke szerint annyiban tûnnek egy térfélen lévõknek, hogy ezek az
> emberek is elégedetlenek a magyarországi helyzettel, õk is frusztráltak, és
> õk is kormányban látják a hibát. Ma azt mondják, hogy a miniszterelnök
> takarodjon, mondanak mindenfélét - tette hozzá a pártelnök, aki szerint
> ebben, a durva kifejezési mód ellenére is, nagyon sok igazság van.
>
> Ugyanakkor arra figyelmeztetett: senkinek se legyenek illúziói, ha jön egy
> polgári kormányzás, amely a lehetõségekhez képest a legjobban teljesít, nem
> lesz ilyen "hazug, kiégett, tehetségtelen, álszent és ripacskodó, mint a
> mostani kormányzat", attól még ez nem fog mindig tetszeni ezeknek az
> embereknek. "Majd lesz Orbán, takarodj is természetesen, és a torkok
> ugyanazok lesznek, ahonnan ezek a hangok jönnek, mint amelyek most, azt
> hiszem" - fogalmazott Orbán Viktor, aki utalt arra, volt miniszterelnökként
> tudja, hogy a hatalmat gyakorlókkal szemben milyen indulatok fogalmazódnak
> meg idõnként.
>
> ************************************************

> Ügyvivõ kormányt, de azonnal!
> Magyar Hírlap
>
> Gyurcsány Ferenc kormányfõ szemmel láthatóan elveszítette józan
> ítélõképességét. Mindenki megtapasztalhatta, aki látta azt a
> sajtótájékoztatót, amelyen a hétfõi vonatszerencsétlenség után teljesen
> szétesett idegállapotban jelentette be, hogy "az általános emberi felelõsség
> kifejezéseként" elfogadja a közlekedési miniszter és a MÁV elnökének
> lemondását.
>
> Gyurcsány kormánya nevében kifejezte együttérzését az áldozatok
> hozzátartozóinak és a sérülteknek, ugyanakkor úgy tûnt - a miniszterelnököt
> közeli kameraállásból közvetített képsorok alapján -, hogy mindenkinek jobb
> lenne, ha végre a pártja megszabadítaná õt is és az országot is kormányzása
> terhétõl.
>
> Most érkezett el az a végsõ idõpont, amikor még a kormányfõ emelt fõvel
> távozhat a hatalomból, amikor még a szocialisták is úgy zárhatják le pártjuk
> történelmében a gyurcsányizmus korszakát, hogy késõbb hálával gondolhatnak a
> vitathatatlanul energikus és tehetséges politikusukra, aki "a sz...ból
> visszahozta a kormányzást" 2006 tavaszán.
> Ugyanakkor Gyurcsány Ferenc a márciusi szociális népszavazás óta képtelen jó
> megoldásokat találni az ország gondjaira, minden erejét felõrli, hogy
> összekaparja azt a néhány szavazatot az ellenzék padsoraiban, amely
> ideig-óráig még hatalomban tartja.
>
> A hétfõi vonatszerencsétlenség okozta tragikus halálesetekért - még ha
> ilyenkor el is várjuk a felelõs miniszterek lemondását - Gyurcsány Ferencet
> senki nem tekinti felelõsnek. Az õszinte együttérzés kifejezése elvárható
> tõle, de megrendülésének az a foka, amit a képernyõn láthatott az ország, az
> vagy a mentális zavarodottság érzetét kelti, vagy azt, hogy egy szánalmas
> ripacsszerepet sikerült eljátszania a miniszterelnöknek. Nem beszélve arról,
> hogy az egészségügyi reformnak nevezett káoszban valóban aratott itt a
> halál, amiért mind a mai napig nem kért bocsánatot senki, sõt a
> hozzátartozók felé sem fejezte ki senki az együttérzését.
>
> És akkor még nem beszéltünk a 2006. augusztus 20-i katasztrófa áldozatairól,
> akik perelni kényszerülnek az államot, hogy kártérítést kapjanak
> megnyomorodásuk miatt. És nem szóltunk Gyurcsány rendõrruhába bújtatott
> pribékjeirõl sem, akik gumilövedékkel lõtték, kardlapozták, bakancsokkal
> rugdalták az ellenzéki párt ünnepi nagygyûlésének résztvevõit 2006. október
> 23-án, '56-os forradalmunk ötvenedik évfordulóján.
> Éppen ezért, ha a szocialistáknak még jelentenek valamit a becsület, a haza,
> a felelõsség, a nemzeti érdek kifejezések, akkor azonnal cselekszenek.
> Azonnal leveszik Gyurcsányról a terhet, és egy emberileg és morálisan is
> alkalmas, józan ítélõképességû szocialista politikust kérnek fel az ügyvivõ
> kormány vezetésére, aki az elõre hozott választásokig a jelenlegi
> kabinettel, ám korlátozott hatáskörrel elvezeti az országot, folyamatosan
> egyeztetve az ellenzéki pártokkal.
>
> A takarékosság jegyében az EP-választások napjára, júniusra kellene kiírni a
> választást, ami azért is helyes döntés lenne, mert 18 éve ugyanabban az
> évben tartjuk az önkormányzati és az országgyûlési választásokat, így ez a
> kérdés is megoldódhatna. A pártok összefogását látva pedig az emberekben
> feléledne a remény, hogy a T. Házban nem a képviselõk széke, hanem mégis a
> Haza sorsa áll minden elõtt.
>
> Torkos Matild
> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------