Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 19., vasárnap

1.151 - Lévay Atilla: Nemzeti csúcs - Hatvanhat forró kását kerülgetõ macskaként viselkedõ ember.

Betreff: Fw: Nemzeti csúcs - Hatvanhat forró kását kerülgetõ macskaként viselkedõ ember.
Datum: szombat, 2008. október 18.
Von: Lévay Atilla
An: Kutasi József - Budapest

----- Original Message ----- From: Lévay Atilla To: Dávid Ibolya ; Fodor Gábor ; Gyurcsány Ferenc ; Orbán Viktor ; Semjén Zsolt Cc: Fidesz Parlament ; KDNP ; MDF Parlament ; MSZP Parlament ; SZDSZ Parlament ; MTI ; MTV Internet Szerkesztõség ; Hírtv infó ; Echo TV ; Duna TV ; Népszabadság ; Népszava ; 168 Óra ; Hetek ; Magyar Fórum ; Heti Válasz Sent: Saturday, October 18, 2008 9:00 PMSubject: Nemzeti csúcs - Hatvanhat forró kását kerülgetõ macskaként viselkedõ ember.
Nemzeti csúcs - Hatvanhat forró kását kerülgetõ macskaként viselkedõ ember.
Érdekes és egyben üzenet értékû, hogy a mai "Nemzeti csúcs" összejövetelen kevés kivétellel majdnem mindenki csak mellébeszélt és magyarázta a bizonyítványát. A jelenlegi, egész világot érintõ gazdasági válság okairól és fõleg igazi okozóiról kevés szó esett. A számunkra leglényegesebb kérdést, hogy Magyarországnak 2006 áprilisa óta nincs törvényes kormánya, és azonnali elõrehozott választásokat kell tartani, mind a hatvanhatan, úgy elkerülték, mint macska a forró kását. Az alábbi, október 13.-án Sólyom László Köztársasági Elnök úrnak küldött levelem, ma is aktuális. Lévay AtillaA Justitia Bizottság tagja.Zsámbék, 2072, Dózsa György u. 6. Tel.-23-342198 ----- Original Message ----- From: Lévay Atilla To: elnokititkarsag@keh.hu Cc: Gyurcsány Ferenc ; Kiss Péter ; Bajnai Gordon ; Veres János ; Szilvásy György ; Burány Sándor ; Kapolyi László ; Nyakó István ; Mesterházy Attila ; Lendvai Ildikó ; Hiller István ; Bárándy Gergely ; Dr. Baráth Etele ; Szanyi Tibor ; Újhelyi István ; Ficsor Ádám ; Lamperth Mónika ; Keller László ; Mandur László ; Szekeres Imre Sent: Monday, October 13, 2008 12:32 PMSubject: Egy valódi rendszerváltás, és alkotmányozó Nemzetgyûlés összehívása legyen az azonnal megtartandó választások tétje!
Egy valódi rendszerváltás, és alkotmányozó Nemzetgyûlés összehívása legyen az azonnal megtartandó választások tétje!

Tisztelt Elnök úr!
Ma már nyilvánvaló, hogy Magyarországon 1989-ben nem történt rendszerváltás! Lényegében azok az emberek és elvbarát utódaik bitorolják ma is a hatalmat, akik 1945 és 1989 között a Szovjeteket szervilisen kiszolgálva tönkretették az országot. Ma ugyanavval a lakájmentalitással a korábban fõellenségnek kikiáltott Amerikát szolgálják ki. Amerika pedig, (Similis simili gaudet) cinikusan rájuk kacsint, szemet huny a múlt felett, mindent megbocsátó kézcsókra nyújtja kezét és elfogadja szolgálataikat.)
Miután a "Rendszerváltás" és az ezt követõ "Privatizáció" leple alatt a magyar nemzeti vagyont, mindannyiunk közös vagyonát ezek a (mindig) "jókor voltak jó helyen" emberek saját maguknak és megbízóiknak
(törvénybe nem ütközõ (?) eszközök segítségével)
szétlopták és a tömegtájékoztatás eszközeinek döntõ többsége továbbra is az õ kezükben maradt, evvel kapcsolatban történelmünk hamisítása napjainkban is folyik. Az évtizedekig agymosott, ma is "Stockholm szindrómában" szenvedõ nép egy része még mindig szalmaszálként kapaszkodik az MSZ(M)P/SZDSZ hazug szirén ígéreteibe és sajnos, hisz nekik. Ez nagyon hasonlít ahhoz, ahogy Joseph Goebbels német propaganda miniszter 1945 januárjában, amikor a szovjet ágyúkat már Berlinben is lehetett hallani Németország gyõzelmérõl szónokolt egy nagy tömeg elõtt és a sok akkori agymosott, "Stockholm szindrómában" szenvedõ szerencsétlen ember még ott, a végsõ bukás pillanatában is hitt neki.

Magyarország külföldi adóssága 1989 végén nagyjából nettó US $ 16 milliárd volt.
Mára ez az akkorinak több mint a tízennégyszerese kb. US $ 230 milliárd lett. Közben nemzeti vagyonunk 90%-a "jókor voltak jó helyen" emberek és külföldi "Multik" tulajdonába került. Azok, akik "nem voltak jókor, jó helyen", a "magunkfajták", kisemmizett, kiszipolyozott földönfutó bérrabszolgákká degradálódtak. A még megmaradt magyar tulajdonban lévõ ipari és mezõgazdasági cégek és gazdák egyre nehezebb, szándékosan, mesterségesen ellehetettlenitett körülmények között kûzdenek a túlélésért.
(Lásd elsõ osztályú hazai terményeink: földieper, dinnye, alma, káposzta, stb.. sorsát.)
18 évvel az áhított "rendszerváltás" után oda süllyedtünk, hogy Gyurcsány Ferencek, Bajnai Gordonok, Kóka Jánosok és társaikhoz hasonló, milliárdos vagyonokat rövid néhány év alatt összeharácsoló "újgazdag" senkik, cinikusan mosolyogva, társadalmi igazságosságot szocialista értékeket és esélyegyenlõséget hangoztatva hoznak döntéseket a kilátástalan, reménytelen szegénységbe taszított milliók életével, sorsával, kapcsolatban. Gyurcsány Ferenc, aki többek között, a száz leggazdagabb magyar egyikének számító milliárdos, 2008 május elsejei felszólalásában arról beszélt: õ érti a leginkább milyen 60-70 ezer forintért dolgozni havonta.
"Mi vagyunk azok, akik leginkább értjük, hogy mit jelent felkelni kora reggel 5 vagy hat órakor, és elindulni dolgozni akár 60-70 ezer forintért, s milyen az, amikor az embernek félnie kell attól, hogy még ez a munkahelye sem a legbiztosabb".
(Ez az összeg Gyurcsány Ferenc kb. 4, azaz négy órányi jövedelme.)
És vannak agymosott, Stockholm szindrómában szenvedõ emberek, akik
még ma 2008 októberében is hisznek neki(k).
23 óra 59 perc!
Ha egy azonnali elõrehozott választás és alkotmányozó Nemzetgyûlés keretein belül nem zavarjuk el ezt a brutális eszközökkel törvénytelenül hatalmat bitorló hazaáruló (Igen! Hazaáruló!) tolvajbandát, akkor megérdemeljük további sorsunkat, ami végkifejletében katasztrofálisabb lesz, mint eddigi történelmünk összes veresége és vesztessége együttvéve. A jelenlegi világméretû pénzügyi válság, amely a különbözõ magyar és külföldi "pénzügyi szakemberek" bugyuta kijelentései és ígéretei ellenére Magyarországon is egyre jobban elhatalmasodik, még égetõbbé teszi ezt a kérdést.

Lévay Atilla
A Justitia Bizottság tagja.
Zsámbék, 2072, Dózsa György u. 6. Tel.-23-342198
----- Original Message ----- From: Lévay Atilla To: elnokititkarsag@keh.hu Cc: Tátrai Miklós ; Szilvásy György ; Szekeres Imre ; Simon Gábor ; Orosz Sándor ; Mécs Imre ; Mandur László ; Lendvai Ildikó ; Lamperth Mónika ; Kiss Péter ; Horváth Csaba ; Hiller István ; Harangozó Gábor ; Gyurcsány Ferenc ; Dr. Vadai Ágnes ; Dr. Göncz Kinga ; Danielisz Béla ; Bárándy Gergely ; Avarkeszi Dezsõ Sent: Sunday, May 13, 2007 8:15 AMSubject: Fw: Magyarországnak 2006 áprilisa óta nincs törvényes kormánya!
http://index.hu/img/assets/video/playere.swf?file=/belfold/majus1 Tisztelt Elnök úr!
Utalva április 27-én küldött villanylevelemre, Ön, mint jogot végzett ember szerint, nincs és nem is lesz alkotmányos módszer egy csalással, hazugsággal hatalomra került és azt több mint egy, (vagy inkább öt) éve bitorló kormány eltávolítására? Nincs más választásunk, mint bambán végignézni teljes erkölcsi és anyagi tönkretételünket?
Üdvözlettel.
Lévay AtillaZsámbék, 2072, Dózsa György u. 6. Tel.-23-342198 ----- Original Message ----- From: Lévay Atilla To: elnokititkarsag@keh.hu Cc: Dunántúli Napló ; Heti Válasz ; Heves Megyei Hírlap ; Magyar Hírlap ; Magyar Nemzet ; Népszabadság ; Népszava ; Pécsi Hírek ; Petõfi Népe ; Szabad Föld ; Zsaru ; Zenit TV ; tenyek@tv2.hu ; nap-kelte@naptv.hu ; MTV-Hiradó ; Hír tv. Hírháttér ; Echo TV ; Duna TV ; ATV Sent: Friday, April 27, 2007 7:32 AMSubject: Magyarországnak 2006 áprilisa óta nincs törvényes kormánya!

Magyarországnak 2006 áprilisa óta nincs törvényes kormánya!

Tisztelt Elnök úr!

Minden civilizált jogrendszerben alapelv, hogy a megtévesztéssel kötött szerzõdés érvénytelen, semmis!
Miután Gyurcsány Ferenc és az MSZP vezetõi beismerték, hogy szándékosan félrevezették és megtévesztették a választókat a 2006. áprilisi parlamenti választások eredménye érvénytelen, semmis!
Az érvénytelen, semmis társadalmi szerzõdésre alapított hatalomgyakorlás illegitim.
Ha az Országgyûlés ezt az illegitim kormányt támogatja, akkor az országgyûlés is illegitim. A Rendõrség, ha végrehajtja a jelenleg törvénytelenül hatalmat bitorló bûnbanda utasításait szintén illegitim! Bûntársává, cinkosává, (ÁVH szerû öklévé) silányul és megszûnik Magyarország rendõrsége lenni.
A nürnbergi perek óta, nem lehet arra hivatkozni mentõ körülményként hogy felsõbb parancsot hajtott egy katona, vagy egy rendõr végre, tehát nem õ felelõs a tetteiért és azok esetleges következményeiért!
Egy hatalmat bitorló illegitim kormány parancsainak végrehajtását, a Rendõrség tagjainak nemcsak lehet, de kötelességük is megtagadni.
Magyarországnak 2006 áprilisa óta nincs törvényes kormánya!
Önnek, mint jogot végzett embernek ezeket a tényeket illene tudni és figyelembe venni!

Lévay Atilla
Zsámbék, 2072, Dózsa György u. 6. Tel.-23-342198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------