Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 9., csütörtök

1.125 - Zsigai Klára: Vakvágányon a biróság!

Betreff: 1.125 - Zsigai Klára: Vakvágányon a biróság!
Datum: Do, 09. Okt 2008
Von: József Kutasi

Kedves Kutasi József ! Szeretném a segítségét kérni, amely nagyon fontos lenne.Kérem írásomat kitenni, mert a nyilvánosság erejáre nagyon nagy szükségem van.Ismét kiakarnak lakoltatni, vétlen áldozatként!Nagyon kérem, tegye ki írásomat, és ahová csak lehet, mert a médiák nem vállalják fel, és igazammal magam vagyok,most viszont kényszererőkkel az utcára akarnak kitenni, vétlen áldoztként 2008. novembe.26.-án!!! Most nagy segítségre van szükségem, hogy nmerjék megtenni! Köszönettel:Zsigai Klára Zsigai Klára: Vakvágányon a bíróság Tanulságos történet a XXI. században Magyarországon - Győr városában!
Egy lakáskiutalón, mely a miénk, hivatali hanyagságból 46 évvel ezelőtt két lakás került kiutalásra, két jogcímen! A főbérleti amely él jelenleg is, a másikról, ami rajta sem lehetett volna, elfelejtettek külön határozatot hozni, visszavenni a nemlétező másik lakást, pedig most akarják, ami nem is létezik!

Ez élet igazi, de nem igazságon, erkölcsön alapuló igaztörténetét mutatom be.

Kilakoltatást megindították ellenem, kényszererőkkel, karhatalommal, ha magam önként nem megyek ki az utcára, 2008. november 26.-ig, és nem adom át a lakást annak, aki a hanyagságot elkövette 1962-ben, kényszererőkkel hajtják végre! Merhogy új bérlőt akarnak kijelölni! 13 éve folyik a per, mert csak ösze-vissza fénymásolt iratokat tettek a bíróság asztalára...csak előkerültek az eredeti iratok szüleim hagyatékából!

Valahol valami bűzlik, de nagyon! Ideje lenne rájönni...érezni!

Tiszteletben tartom a bíróság ítéletét, mert törvény tisztelő embernek tanítottak szüleim! Azt viszont nem, hogy ebben az ügyben sokan, hibát hibára halmoztak, és abból akarnak profitálni!
Engem pedig minden elhelyezés nélkül utcára kitenni, vétlen áldozatként 46 évvel ezelőtti hivatali hanyagság miatt! Véleményemet, és tapasztalatomat szeretném megosztani! Egy demokratikus államban ezt lehet, szabad, mitöbb szemeket felnyitni intő példa!

Olyannal akarnak büntetni, ami nem is létezik, merthogy szolgálati lakásról még eddig senki nemtudott felmutatni határozatot!
Ez élet igazi, de nem igazságon, erkölcsön alapuló igaztörténetét mutatom be.

Legjobb tudásom, és akaratom ellenére sem tudom megoldani, hisz nincs hová menjek, nincs lakásom, nemhogy a személyes dolgaimat, de a bútoromat, dolgaimat sincs hová vigyem!

Nincs tartozásom, mitöbb érvényes lakásbérleti szerzdésem is van, 2002-ben kötötték velem, jogfolytonosságot elismerve lakbért fizetek! Mindenki mindent tud, de látni nem akar, csak azt az 1962-ben épitett 52 négyzetméteres régi nem egy belvárosi ...lakást a legkegyetlenebb módszerekkel megszerezni...minden elhelyezés nélkül utcára, híd alá Győr városában, a XXI.században!

Kilakoltatás 2008.november 26. 8,30! Minden elhelyezés nélkül, betegen az utcára!

Győr- Moson -Sopron Megyei Bíróság
Győr
Szent István út 6. sz.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Alulírott Bagó Andrásné Zsigai Klára perújító felperes - jogi képviselőm útján - a Győri Városi Bíróság P.21. 835/2008/6. sz. perújítási kérelmemet elutasító végzése ellen a törvényes határidőn belül

fellebbezést

terjesztek elő. Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy a megnevezett végzést szíveskedjék hatályon kívül helyezni, és az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezni, és egyben a megfelelő instrukciókkal ellátni.

I N D O K L Á S

A Győr Városi Tanács VB. Lakásig. Osztálya 23. 808 /1962. számú határozatával intézkedett Zsigai László győri lakos lakásigényének kielégítéséről. Ez a határozat főbérleti lakás kiutalásáról szól (kelte: 1962. augusztus 31.) E határozaton kívül, a per tárgyát képező lakásra vonatkozóan, más határozat nem született. Állítjuk, hogy ez az egyetlen határozat létezik.

E tárgyban, immáron 12 éve folyó bírósági eljárások ezt a határozatot még soha nem bírálták el, vagyis a 12 év folyamán az ügyben eljáró összes bíróság egy nem létező határozatról döntöttek.Ha valaki azt állítja, hogy ezen határozaton kívül létezik a lakásra vonatkozóan másik határozat is, azt indokolt és szükséges lenne a bíróságnak beterjeszteni.

A most előkerült és perújításra beadott okiratok is relevánsnak tekintendők, hisz bizonyítják továbbra is, azt a tényt, hogy Zsigai László lakás igénylő és öttagú családja részére közvetlenül ezen, most előkerült okiratok létrejöttét követően főbérleti tanácsi lakásigény kielégítése történt.

Tisztelt Bíróság, nem vállalhatja ennek a szörnyű baklövésnek az ódiumát, a nyilvánosság előtti bírálatokat, ezért indokolt lenne egy új eljárás lefolytatására, amely végérvényesen eldöntené, hogy milyen kiutaló határozat van hatályban az érintett lakásra vonatkozóan.
Győr, 2008. szeptember 22.

Bagó Andrásné Zsigai Klára
felperes
9025 Győr, Radnóti Miklós u.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------