Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 27., hétfő

1.190 - Nem feledünk! Nem alkuszunk!

Ismétlés
Betreff: Nem feledünk! Nem alkuszunk!
Datum: vasárnap, 2008. október 26.
Von: Koppány Zoltán
An: Kutasi József, Leányvár

Írta: Kőműves Géza
Köszönöm az anyagot, de egyben hiányérzetem is támadt, hiszen a FIDESZ - es keretlegények nem szerepelnek a múltjukkal és felmenõikkel, rokonaikkal.
Kérem szépen a kibõvített összeállítást !
Tisztelettel: Kõmûves Géza

From: Péteri Attila Árpád [mailto:pa01@interware.hu]
Sent: Sunday, October 26, 2008 1:50 AM
To: Magyarok
Subject: Nem feledünk! Nem alkuszunk!
Importance: High
Tisztelt Honfitársak!
EMLÉKEZZÜNK ÉS SOHA NE FELEDJÜNK, FELEJTSÜNK! (Lásd az alábbi linket és az alanti, még kiegészítendõ listát!)
Klikk ide:

http://gloriavictis.hu/miert-epult-az-emlekmu-s-mit-uzen/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szöõr Anna - Weisz Péter a csömöri megemlékezésen! 2008. október 23.


TOVÁBBÍTOTT LEVÉL, TÁJÉKOZTATÁSUL:
Subject: Lista, akikre így október táján „büszkék" vagyunk.
Mottó: Nekem is volt anyám és apám. Nem voltak kiválasztottak, így én sem lettem az.

Összeállítás azokról, akik nem tehetnek ugyan felmenõik bûneirõl, de jelentõs haszonélvezõi annak a kapcsolatrendszernek, amellyel családjuk, rokonságuk, mint egy polip, behálózza az országot. Ha kell kezük a nagyvilágba is elér.
Sajnos tõlünk, nemzetben gondolkodóktól függetlenül nem történhetett meg az igazi rendszerváltás. Lassan bele kell törõdnünk, hogy 1956 szelleme és elsõ néhány napja egyre távolabb kerül tõlünk, lassan odáig jutunk, hiába tudjuk, hogy áldozataink voltak, de feltehetjük a kérdést, egyáltalán ez a mi forradalmunk volt? Antall József és kiválasztottjai tudatosan becsaptak bennünket, amikor úgynevezett tavaszi nagytakarítást ígértek. Eközben az ÁVO-s gyerekekkel, és még élõ szüleikkel, a judeobolsevikokkal és a posztkommunistákkal megkötötték a paktumot, majd ezt követõen olyan törvényeket hoztak, amellyel eleve megakadályozták az orosz mintájú diktatúra bûnöseinek megnevezését, akik ha még élnek, továbbra is gyalázkodva röhögnek rajtunk.
A bûnösök a nyaga hiába van meg, kutathatatlan. Errõl elsõdlegesen az ál-rendszerváltó elsõ kormány, illetve kiszolgálói tehetnek. Így fordulhatott elõ, hogy dr. Schweitzer József fõrabbi az ál-rendszerváltás után elsõként elõvéve az antiszemitizmus kártyáját, úgyszólván utasította dr. Nahlik Gábor MTV alelnököt, hogy tiltassa be az ÁVH-ról korábban már egy alkalommal sugárzott három részes dokumentumfilm ismételt lejátszását. Megjegyezni kívánom, hogy a filmben korábbi ÁVH-s tisztek megszólalnak, vallanak önmagukról. Mivel sokukról kiderült volna zsidó származásuk, ezzel indokolta a fõrabbi a film betiltatását. Összeállításunkat mindjárt kezdhetjük azzal, hogy a magyarországi média legfontosabb erejének számító Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója Vincze Mátyás korábbi MSZMP tag, dr. Schweitzer József lányának - a Hollán utcai tüntetés szervezésében is tevékenyen részt vett - Schweitzer Juditnak a férje.

Kérjük mindazokat, akik újabb nevekkel szolgálni tudnak, jelezzék, valamint, ha birtokában van valakinek az említett egykori televíziómûsor felvétele!

A közeledõ 1956-os évforduló hajnalán, honfitársaim emlékezzetek, hogy lettetek becsapva!

Mentsük meg Hazánkat, és mentsük meg a nemzetet!

(Olvasónktól)

Bauer Tamás: volt SZDSZ képviselõ, korábban MSZMP tag, az utóbbi idõben Gyurcsány Ferencnek tanácsokat ad
Apja: dr. Bauer Miklós
ÁVH-s tiszt.
Anyja: Bauer Miklósné ÁVH-s tiszt

Petõ Iván: SZDSZ parlamenti képviselõ, ál-rendszerváltó
Apja: Petõ László ÁVH-s tiszt, munkásõr parancsnok
Anyja: Petõ Lászlóné ÁVH-s tiszt, munkásõr

Gerendás Péter: Herényi Károly MDF-képviselõ veje
Apja: Gerendás Iván ÁVH-s százados

Zentai György: korábban rendõrtiszt, újabban menedzser iroda tulajdonos
Apja: Zentai Dénes ÁVH-s tiszt

Stumpf István: FIDESZ- kormány kancellária-minisztere, MSZMP delegáltként részt vett a kerekasztal tárgyalásokon
Apósa: dr. Horváth István ál-rendszerváltás elõtti belügyminiszter

Keleti György: MSZP-s képviselõ, korábban honvédelmi miniszter
Apja: Keleti Ferenc MDP kö zponti vezetõség adminisztratív osztályának vezetõje a Rákosi-korszakban

Vajda Péter: ÁVH-s tiszt, majd ügynök, jelenleg Szilvássy György titokminiszter sajtófõnöke

Szántó András: SYMA csarnok tulajdonosa
Apja: Szántó György ÁVH-s százados

Gadó János: Szombat c. lap fõszerkesztõje
Apja: Gadó György ügynökmúltja miatt kénytelen volt lemondani parlamenti képviselõségérõl
Nagyapja: Gadó István '45 utáni katonai vérbíró

Drukker György energetikai biztos
Apja: Drukker Tibor, Könyvterjesztõ Vállalat vezérigazgatója, majd a Cionista Szövetség elnöke
Anyja: Drukker Tiborné rendõr alezredes, BM útlevélosztály egykori teljhatalmú vezetõje

Juszt László: az újságíró iskolát Bulgáriában végezte
Apja: dr. Juszt Lajos egészségügyi államtitkár a Kádár-rendszerben, rövid ideig beosztottja volt Medgyessy Péter (D-209) miniszterelnök

Eörsy Mátyás: ügyvéd
Apja: Eörsy Gyula Rákosi- és Kádár-rendszerben Igazságügy Minisztérium Kodifikációs Osztályának vezetõje

Ifj. dr. Bárd Károly: Antall-kormány államtitkára
Apja: dr. Bárd Károly ÁVH-s tiszt

Simor András: Magyar Nemzeti Bank elnöke
Apja: Simor János építõipari-miniszter helyettes a Kádár-rendszerben

Elbert Gábor: korábbi sport államtitkár, MLSZ fõtitkár
Apja: Elbert György rendszerváltásig a Sporthivatal belügyi összekötõje

Vásárhelyi Mária: szociológus ("nemzetgyûlölõ") Vásárhelyi Júlia, Vásárhelyi István: az Állami Vagyonkezelõ ügyvezetõ igazgatója
Apjuk: Vásárhelyi Miklós, a Soros Alapítvány helytartója

Borsi László ingatlanszakértõ; korábban államtitkár a Gyurcsány-kormány Fészekrakó Programjában
Apja: dr. Borsi Emil a rosszemlékû egykori Pártfõiskola igazgatója

Földes György: MTA Politikatörténeti Intézet igazga tója
Apja: Földes László, a Kádár-rendszer belügyminiszter helyettese, a Munkásõrség alapítója, állítólag '56-ban õ lövetett az FVM tetejérõl

Ifj. Apró Antal korábbi titkosszolgálati vezetõ
Testvére: Apró Piroska, Dobrev Klára mamája. Vején (Gyurcsány Ferenc) keresztül naponta részese az országban történteknek.

Niklai Ákos: Magyar Turizmus RT igazgatója
Apósa: Fekete János a Magyar Nemzeti Bank örökös alelnöke, a nemzet megnyomorítója

Ungár Klára: SZDSZ képviselõ
Apja: Ungár Lajos katonai elhárító, munkásõr parancsnok, hosszú éveken keresztül a MAZSIHSZ alkalmazottja

r
Schmidt Mária: A MAZSIHISZ pénzén korábban a jeruzsálemi egyetem hallgatója, ma a Terror Háza Múzeum igazgatója, Ungár Klára sógornõje, Ungár Lajos menye, aki aTerror Házában a szégyenfalra nem volt hajlandó engedélyezni apósa fényképének kitételét

Havas Szófia: MSZP képviselõ, 56-os forradalom tagadója
Nagybátyja: Horn Gyula a pufajkás miniszterelnök

Király Júlia: Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettes
Apja: Király István országgyûlési képviselõ a Kádár-rendszerben

*** Dokumentum 2008.10.20.