Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 22., szerda

1.172 - Az Országgyûlés feloszlatását és az Alkotmányozó Nemzetgyûlés õsszehívását 2008. október 23-án kõvetelõk aláirásai:

1.172 - Az Országgyûlés feloszlatását és az Alkotmányozó Nemzetgyûlés õsszehívását 2008. október 23-án kõvetelõk aláirásai:
Datum: szerda, 2008. október
Von: József Kutasi


Betreff: Felhívás
Datum: kedd, 2008. október 21.
Von: soos csaba
An: Kutasi József, Budapest


Dátum: 2008. okt. 21. Kedd 08:04:52Feladó: "Halász József dr." <hjozsef@pannoniatv.hu>
Címzett: "Dr. Halász József" <info@szksz.hu>
Tárgy: Felhívás

Szent Korona Szolgálat2008. október 20.Veled Európa, de nélküled EU!Tájékoztatás a SzolgálatrólFelhívás
Felíratkozás a hírlevélreA jelenlegi hatalom továbbélése a magyarság pusztulását jelenti.
A parlamenti öt párt és parlamenten kívüli támogatóik, csakúgy, mint a â01ENemzeti Csúcsâ01D résztvevõi nem a válság következményeinek felszámolását, hanem
a válság megbukott okának továbbélését akarják.
Ma már mindenki érti és érzi: â01EA szocializmus, a kommunizmus és a kapitalizmus szükségszerûen megbukik, mert azon a helytelen, modernista premisszán alapulnak, amely szerint a racionalizmus és az egoizmus a kultúrát alkotó hagyományokat és szokásokat elpusztíthatja, és azok helyébe léphet.â01D (Émile Durkheim, Szocializmus és Saint-Simon, 1928)
1956-ban a kultúrát alkotó hagyományok és szokások elpusztítása ellen fogtak fegyvert a Nemzet Hõsei. Akkor a globális világterror el tudta fojtani erõfeszítésüket, mert erõs volt.
Most a globális világterror minden erejét az köti le, hogy saját bukását minél kevésbé szenvedjék el helytartói.
Most kell egységben lépnünk!
Bárhol is leszel, kedves Magyar Testvérem
október 23-án, 20 órára gyere a Kossuth térre, a Parlament elé!
Az â01Eúgy-öltözöttségâ01D nem szempont!
Minden budapesti összejövetel helyszínén ott lesz többszáz Szent Korona zászló, csak jelezzétek, hogy hova juttassuk el!
A csatolt Követelést mindenki írja alá!
Szeretettel kérem a rendezvények szervezõit, olvassák fel a Követelést, amit a Kossuth téren együtt adunk át, bizonyítva a cél egységét!
Az aláírt követeléseket 20 és 20,30 között gyûjtjük össze a Kossuth téren és 20,30-kor adjuk át a címzetteknek.
Ha elegen leszünk, át fogják venni, és teljesíteniük kell az abban foglaltalkat,
még akkor is, ha tudatjuk velük: a hazaárulást nem viszik el szárazon. Azt viszont biztosítjuk, hogy életük nincs veszélyben.
Ha elegen leszünk, a rendõrség ki fogja vetni magából a magyarul sem beszélõ â01Ediktatúrára vigyázókatâ01D.
Ne utólag habozzon a szánk, a helytartóság egy részének mû-felháborodását utánozva, hanem
a sokaság erejét érezve ne adjunk módot az atrocitásra!
Kelt Szegeden, 2008. október 20-án.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája
___________________________________
Követelés
Címzett:
Sólyom László úr, a Magyar Köztársaság elnöke,
Pálinkás József úr, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
Szili Katalin asszony, a Magyar Országgyûlés elnöke,
Gyurcsány Ferenc úr, miniszterelnök, MSZP elnök,
Fodor Gábor úr, SZDSZ elnök,
Orbán Viktor úr, FIDESZ elnök,
Semjén Zsolt úr, KDNP elnök,
Dávid Ibolya asszony, MDF elnök.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A 2008. október 18-i â01ENemzeti Csúcsâ01D-nak nevezett összejövetel összehívása és levezetése két alapvetõ hiányossággal volt terhelt:
1.Nem kaptak meghívást azok a parlamenten kívüli erõk, amelyek a jelenlegi rendszertõl eltérõ alapelveket támogatnak.
Figyelembe véve azt, hogy az országgyûlési és az EU parlamenti választások a választópolgárok akaratnyilvánítása helyett az önigazgatás (szubszidiaritás) korlátozottságával valósultak meg, amit a választói közhangulat megnyilvánulása is bizonyít, a meghívottak csak a társadalom egy szûk rétegének érdekeit képviselték.

2.Az összejövetel minden elõadója a â01Epiaci fundamentarizmus hitvallásátâ01D követte, amely megbukott a jelenleg pusztító világgazdaság hatására. (A bukás tárgyát és tényét Soros György állapította meg.)
Vagyis az összejövetel nem a válság megoldását, hanem a válságot kirobbantó ok, a liberális kapitalizmus túlélését szolgálta.

Az a tény, hogy a parlamenti pártok önérdekük és az idegen érdekek képviselete miatt a â01ENemzeti Csúcsâ01D hatására sem képesek Magyarországot megmenteni a kapitalizmus bukásának törvényszerû következményeitõl, a Nemzet túléléséért felelõsséget érzõ és tenni akaró emberek kötelezettségévé teszi, hogy
követeljék
az alábbiakat:
1.Az Országgyûlés oszlassa fel magát.

2.A Magyar Köztársaság Elnöke hívja össze az Alkotmányozó Nemzetgyûlést, az alábbi feladatokkal, a társadalom természetes érdekköreinek (terület, szakma, nemzetiség, korosztály, vallás) képviseletével, és nem a pártrendszer megosztottsága alapján.

a./Kimondja, hogy az 1949. évi XX. törvény nem Magyarország Alkotmánya, még csak Alaptörvénye sem, ezért megszûnteti annak hatályát.

b./Kimondja a Történelmi Alkotmány jogfolytonosságát, a Szent Korona eszmén alapuló Szabadság Alkotmányát Magyarország alkotmányaként meghatározva.

c./Elfogadja a Szabadság Alkotmányán alapuló irányelveket Magyarország Alaptörvényeként.

d./Megerõsíti a Szent Korona Önigazgatási rendszere szerint, a választók által kiválasztott népképviselõk megbízását, ezzel létrehozva Magyarország legfõbb hatalmi szerveit.

3.Az Országgyûlés feloszlatását és az Alkotmányozó Nemzetgyûlés összehívását

2008. október 23-án
köteles az Országgyûlés és a Köztársasági elnök elvégezni,
ezzel lehetõséget adva a békés hatalomváltásra, arra, hogy a csorbítatlan önigazgatás teljes demokráciájával megválasztott képviselõk elvégezzék a Szent Korona értékrendre épülõ Magyarország megteremtését,

a./a takarítással, amely megszûnteti a szocializmus és a liberális kapitalizmus károkozását, a jelenleg érvényben lévõ Büntetõtörvénykönyv 144. §-a (hazaárulás) szerint â013 tehát nem visszaható hatállyal -, és

b./az építéssel, amellyel megteremtjük az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc célját: a Szent Korona Országát, amelyben

-Magyarország örökké szabad,

-Magyarország a magyaroké, akik országukban egy és ugyanazon jogot élveznek a kötelezettségek és a jogok összhangjában, ahol a társadalom és a gazdaság életének alapja a Szent Korona által meghatározott szabadság, ezért nem szocializmus és nem kapitalizmus,

-minden a Szent Koronával egy és oszthatatlan Egyetemes Magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdona,

-minden magyar érték az egyetemes magyarságot szolgálja, ahol a pénz a nemzeti vagyon növekedésének értékközvetítõje,

-minden magyar embernek nemcsak joga, hanem kötelessége mindenkinek ellentmondani és mindenkivel szembeszállni, aki az állam és a magyar emberek szabadságát veszélyezteti.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Önöktõl eddig kértünk.
Kértük, hogy ne az idegen érdekeket képviseljék a magyar érdekekkel szemben.
Kértük, hogy ne herdálják el a magyarság nemzet vagyonát.
Kértük, hogy ne adják ebek harmincadjára a szent magyar termõföldet.
Kértük, hogy ne engedjék elvenni tõlünk az egészség megõrzésének jogát.
Kértük, hogy ne idomítsák idegenek szellemi, testi rabszolgájává gyermekeinket, hanem neveljék õket magyarságukra büszke, magyarságukhoz hû emberekké.
Kértük, hogy ne tegyenek bennünket a most megbukott gyarmatbirodalom kiszolgáltatott tartományává.
Kértük, hogy ne alázzák Magyarországot a terrorista világhatalom kengyeltartójává, ne zavarják fiainkat az önvédelmi harc szent feladatát végzõk ellen.
Kéréseink falra hányt borsóként lepattantak Önökrõl.
Ha továbbra is kérünk, létünket veszélyeztetjük!
Ezért hát
követeljük, hogy önmaguk mondjanak le a hatalom gyakorlásáról.
Csak azt ígérhetjük Önöknek, hogy önmaguk törvényei szerint ítéljük meg hazaárulásukat.
Kelt Budapesten, 2008. október 23-án.
Követelésünket elõzõleg megkapják, a tájékoztatási szervezetekkel együtt, és
ragaszkodunk ahhoz, hogy a követelést az összes aláírással együtt, a címzettek személyesen vegyék át 2008. október 23-án 20,30-kor a Parlament elõtt, a Kossuth téren.
A követelést aláírták:
Az Országgyûlés feloszlatását és az Alkotmányozó Nemzetgyûlés összehívását 2008. október 23-án követelõk aláírásai
NévCímElérhetõségAláírás Teljes írásNyomtatható változatNyomtatható aláírásgyûjtõ ív

© 2007, Szent Korona Szolgálat minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail: info@szksz.hu

---- weitergeleitete Nachricht Ende ----