Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 30., csütörtök

1.201 - Gyurcsány elegánsnak tartja, hogy a következõ kormány nyögi majd a hitelt

Betreff: Gyurcsány elegánsnak tartja, hogy a következõ kormány nyögi majd a hitelt

Datum: csütörtök, 2008. október 30.
Von: Nemzeti Hirhalo
An: Kutasi József - Debrecen


Kedves Olvasó, emlékszik tavaszi vélemény-kérésemre?

Népszavazás másnapján (2008. márc. 10) útnak indul az ország. Gyalogszerrel az utakon vagy jármûvel. A jármûvesek felveszik az út mentén vonulókat. Az út menti pékek kalácsot sütnek a búcsújárók számára, a tehenész gazdák tejet mérnek, a hentesek kolbászt, a halászok halat, a borászok bort hoznak, a leklészek lelkeket erõsítenek, a rendõrök rendre vigyáznak, a bölcsek tanácskoznak, a zenészek zenélnek, a küldöncök, a hírvivõk hírt visznek szerte az országban, szerte a világban, hogy a magyar feltámadt és kezébe veszi sorsát, az igazságáért útra kelt és vonul a törvény házába visszaállítani a régi és igazi rendet szolgáló õsi törvényt. Nincsenek pártok, nincs igazságtalan törvény, pusztán a magyarok-, a Kárpát Haza igazsága.
Ez csak akarat kédése, mert tudniillik mi vagyunk a nép!

Ki tartana velem, ha a napokban elindulnék erre az útra? Most már az utolsó órákban vagyunk, mikor lenne itt az ideje, mikor lesz a helyzet megérett? Még nincs kellõen padlón a nemzet? Ki jönne velem, ki indulna el hasonlóan otthonából és csatlakozna egy országos vonuláshoz az igazi rendszer váltásért?

Üdvözlettel:
Kovács János
Hírháló mindenes
admin@hirhalo.com
admin@nemzetihirhalo.hu
06-70-223-8667
--------------------------------------------------------------------------------------------------Az országos zarándokútra várók aránya
a leadott 821 válaszból
Ellenzi: 23 Nem rossz gondolat: 170 Máris indulna: 62596.83%
http://www.hirhalo.com/szavazas.php-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*** www.nemzetihirhalo.hu *************
VÁLSÁG?!

Õszöd óta vajon ki hiszi még el, hogy az JÓ az országnak, amit a kormány mond és tesz?

A "válságot" a kamatozó pénzbõl ingyen élõ, leggazdagabb pénztulajdonosok mondják ki, mert egyre inkább keveslik a csökkenõ kamatokból beszedett, az általuk kívántnál kisebb hasznukat. Addig kínálgatják, tukmálják - egyre "kedvezõbb" feltételû - hiteleiket, hogy az egyre kevesebb vásárló, az egyre inkább eladósodott kölcsönfelvevõk közül egyre többen mennek csõdbe, mert ez a kamatozó pénzrendszerbõl törvényszerûen következik. Ezt nevezik õk "rossz hiteleknek": amit olyanoknak adtak, akik nem képesek - kamatokkal együtt - visszafizetni, de ugye, olyanról is hallhattunk már, hogy haveroknak esetleg nem is volt kötelezõ visszafizetni a felvett, óriási kölcsönöket.

Mit tesznek ezek után rezzenéstelen arccal? - Bejelentik, hogy "nincs pénz", "válság van".

Azt is ki merik jelenteni, hogy "túltermelési válság" van! Túltermelési válság akkor lehetne, ha a Földön már nem lenne éhezõ, fázó, hajléktalan ember, mert annyit élelmet és egyéb javakat termelt az emberiség munkaképes része, hogy ez az ideális állapot jöhetett létre.

A "válság" tehát nem a túltermelésbõl adódik, hanem abból következik, hogy a leggazdagabb pénztulajdonosok kijelentik: nincs "pénz". A valóságban persze, van pénz, - de ott, ahol a legnagyobb tõkék magántulajdonosaitól tették magukat függõvé az államok (USA, Anglia, EU, Magyarország, stb.) ott a pénz magántulajdonosai megtehetik, hogy a gazdaság szabad folyamatához szükséges pénzt egyszerûen visszatartsák, és így zsarolják meg az államok vezetõit: adjanak nekik sokkal magasabb kamatot a "kegyesen", új feltételekkel mégis megígért további kölcsönökre.

Az eredmény: az adófizetõk pénzébõl, újabban a nyugdíjakból is, az amúgy is "privatizációra" szánt, arra ily módon is kényszeríteni kívánt közintézmények alkalmazottaitól elvéve a banktulajdonosok óhaja szerinti sokmilliárdos összegeket, a pénzvilág megfizetett alkalmazottjai, az államok kormányai "egyszerûen" kipótolják gazdáik elmaradt hasznát. "Megsegítik a bankokat!" (Már közel 200 éves szállóige ez: "Add nekem egy ország pénzét, és engem tovább nem érdekel, hogy kik hozzák a törvényeiket.)

Számoltam: ha a leggazdagabb hazai magyartól, akinek bevallottan 300 milliárdos vagyona van, elvennének "a bankok megsegítésére" 3 milliárdot, az a vagyonából csak egy százalék lenne, tõlem pedig, a hajléktalantól, akinek mondjuk, havi 105 ezer forintos nyugdíjam van, elvesznek 25 ezret, az bizony a nyugdíjamból 24 százalék! Hová lett a kormány fennen hirdetett jelszava: az "arányos teherviselést"?!

Hol vannak még magyar hazafiak?! Széchenyi István - példát mutatva a reformkori magyar nemességnek - birtokai egyéves jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására. Kossuth Lajos kivívta, hogy a monarchiától független lehessen Magyarország pénzügyvezetése, - ez megelõzte 1848. március 15-ét! - késõbb éppen ezért volt fontos a "Szent Szövetségnek" (az akkori NATO-nak, vagy Varsói Szerzõdésnek) leverni a magyar forradalmat, hiszen a csak pár évtizeddel korábban kibontakozó nemzetközi magántulajdonú bankhálózat érdekeit sértette volna hazánk sikeres gazdasági önállósodása. Kossuth a híres ceglédi beszédével, - amire a hazafiak lelkesen és önként adományozták az új magyar (külföldi bankoktól független!) közpénz fedezeteként felajánlott értékeiket, ékszereiket stb., - nem a bankok megsegítésére erõszakkal vett el pénzt a haza kisembereitõl, hanem elfogadta adományaikat a Haza függetlenségének megmentésére!

Most pontosan ennek az ellenkezõje történik! Hát senki nem mond ellent ennek Magyarországon? Senki nem érti, mi történik most velünk? Még az országgyûlésben ülõ, emberségüket, (hazafiasságukat?) még el nem vesztett képviselõink sem?!

A nemzetközi nagytõke nyögött egyet: nem adunk pénzt, ha nem adtok érte még többet - ingyen! És erre a magyarországi kormány koncnak dobja oda az országot, amelyet állítólag képvisel! Mert miféle "segítségadásra" szerzõdtek most? - Arra, hogy ha mégsem használja fel az ország (az adósságai további fizetésére) felkínált óriási hitelt, csak "kezelési költségként" is óriási összegeket kell(ene) kiadni az amúgy is veszteséges költségvetésbõl. Tehát nem történt más, mint hogy a "bankok megsegítése" jelszavával, óriási mértékben továbbnövelték hazánk adósságát! Aki ezt nyugodtan tudomásul tudja venni, arra nincs más jelzõ, mint a "hazaáruló"!
(VAN megoldás, azaz, hogy lenne, ha azokra hallgatnánk, akik a MI érdekeinket nézik!)

Kincsesné Salca Mária
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** www.nemzetihirhalo.hu *************
Ez nem siker, ez szégyen
2008. október 30., 14:31 fidesz.hu

Az, hogy az Európai Unió szégyenpadjára kerültünk, az minden, csak nem siker - szögezte le Pokorni Zoltán csütörtökön.

A Fidesz alelnöke felhívta a figyelmet, Gyurcsány Ferenc a felelõs azért, hogy a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötendõ szerzõdés miatt Pakisztánnal, Ukrajnával kerülünk egy csoportba. Gyurcsány Ferenc felelõs azért is, folytatta a politikus, hogy ilyen hatalmas államadósságot halmozott fel Magyarország.

Pokorni aláhúzta, hogy az IMF-hitel nagysága, és maga az a tény, hogy a valutaalaphoz fordultunk, arra utal, hogy jóval nagyobb a baj az államháztartás finanszírozásában, mint amennyire ezt bevallották. Hozzátette: ennek csak egy magyarázata lehet, mégpedig az, hogy a kormány egy küszöbönálló államcsõdöt kívánt elkerülni ezzel a "kétségbeesett és valóban szégyenteljes" lépéssel. Miközben Európa több országa képes arra, hogy a válságban gazdasága élénkítése érdekében kamatot csökkentsen, Magyarország kamatot emel. Az állam és a kormány a saját gyengesége miatt önmagával foglalkozik, és tovább rontja a magyar gazdaság állapotát. Ez nem siker, ez szégyen - fogalmazott a Fidesz képviselõje.

Ez nem siker, ez szégyen (Pokorni Zoltán)

Pokorni emlékeztetett, hogy kétségbeesett lépéseit úgy teszi meg a kormány, hogy semmilyen módon nem tájékoztatja a parlamentet. "Mind a mai napig semmiféle írásos anyagot nem kaptak sem a pártok, sem a szakbizottságok; amit tudunk, azt Gyurcsány Ferenc szóbeli, egymásnak gyakran ellentmondó nyilatkozatai alapján tudjuk. Szeretnénk, ha valaki végre ismertetné az IMF-fel kötendõ szerzõdés szövegét" - mondta el a politikus, aki arról is beszélt, hogy a kormány által tervezett megszorítások közel kétmillió embert érintenek; nyugdíjast, tanárt, szociális munkást, orvost.

Szanyi: Nem a nyugdíjaknak kellett volna nekirontani

Szanyi Tibor szerint a jelenlegi helyzetben az a kérdés, hogy a szociális vívmányok közül mirõl, és milyen sorrendben kell lemondani.

A szocialista politikus a Magyar Nemzetnek adott interjúban azt nyilatkozta, hogy a kiadáscsökkentés kiszámításakor nem a közszféra béreinek és a nyugdíjaknak kellett volna nekirontani, hanem az agrár- és gazdaságfejlesztés címén elfolyt milliárdokat felülvizsgálni.

Szanyi a 20 milliárd eurós gazdasági mentõcsomaggal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy abból egy fillérhez sem szabad hozzányúlni. Az MSZP-s képviselõ egyébként a jogosulatlan nyugdíjakon és a szociális juttatásokon spórolna. (hírTV, Magyar Nemzet)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** www.nemzetihirhalo.hu *************
Gyurcsány elegánsnak tartja, hogy a következõ kormány nyögi majd a hitelt
2008. október 30., csütörtök 11:52 InfoRádió

Elegánsnak tartja a miniszterelnök, hogy csak a 2010-es választási kampány végéig tudják felhasználni azt a mintegy 25 milliárd dolláros hitelt, amelyet szerdán több forrásból is biztosítottak Magyarországnak. Gyurcsány Ferenc szerint elképzelhetõ, hogy ezzel magasabb kamatozású hiteleket váltanak majd ki. Ha a kormány lehív bizonyos összegeket a készenléti hitelbõl, akkor azt majd a következõ kormánynak kell visszafizetnie.

Az összesen mintegy 25 milliárd dolláros hitelcsomagot Magyarország 2010. március végéig hívhatja le; az esetleges törlesztõ részleteket pedig az azt követõ 3-5 évben kell fizetni.

Az itthoni politikai berendezkedésre lefordítva a határidõket ez azt jelenti, hogy az országgyûlési választási kampányig van mód elkölteni a magyar önkormányzati rendszer kétéves mûködési költségeinek megfelelõ összeget, a törlesztés pedig kizárólag a 2010-es választások után megalakuló kormányra hárul.

A miniszterelnök biztonsági folyosónak nevezte ezt a mintegy ötezer milliárd forintnak megfelelõ hitelt, amit a kormány szerinte nem költ el. Gyurcsány Ferenc a Magyar Televíziónak adott szerdai interjújában azonban nem zárta ki, hogy az ehhez képest nagyobb kamatozással felvett hiteleket vagy kötvényeket a mostani segéllyel kiváltanák.

A szocialista politikus beszélt a hitel lehívásának határidejérõl is. "Arra az idõszakra csináltunk mi alapvetõen programot, ami a választásig tart. Ugye, ha most valaki ezt a 17 hónapot összerakja, az látja, hogy ez 2010 tavasza. Azt hiszem, hogy ez így elegáns, így van rendben" - fogalmazott.

Gyurcsány Ferenc a köztelevíziónak azt mondta: a készenlétben álló 25 milliárd dollárral nem növelik a hitelállományt, hanem megpróbálják megmutatni a világnak, hogy Magyarországnak van jobb hitellehetõsége.

Németh Zoltán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** www.nemzetihirhalo.hu *************
FTD: Gyurcsány Ferenc "megérett a lemondásra"
MTI 2008. október 30. 12:34 gondola

Magyarország Berlusconija címmel Gyurcsány Ferencrõl közölt portrét csütörtökön a Financial Times Deutschland (FTD). A német üzleti, s egyben politikai napilap az írás bevezetõjében megállapította: "Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elvesztette a lakosság támogatását. A több mint 20 milliárd eurós gigantikus válsághitel segíthet ugyan nehéz helyzetbe került országán, karrierjén azonban nem."

Az FTD ezt követõen az október 23-i megemlékezésekkel foglalkozva hangoztatta: a magyar miniszterelnök mindenre felkészült. Rendõrök százai álltak készenlétbe, hogy megakadályozzák az utcai összecsapásokat. Azonban csak füttyszó és pfujolás hangzott el.

"Idõközben az ország egykori reményhordozója Európa egyik legkevésbé kedvelt politikusává vált" - írta a napilap. A továbbiakban az újság úgy vélekedett: Gyurcsány most azonban nyugodtan fellélegezhet. Egy 20 milliárd eurós segélycsomaggal a nemzetközi közösség megóvja Magyarországot a fenyegetõ összeomlástól. Ez - mint a lap írta - nem Gyurcsány érdeme, de megnyugtatja a meggyötört lakosságot. A tõzsde árfolyam-emelkedéssel reagált, a nemzeti valuta, a forint pedig megerõsödött.

Amióta a pénzügyi válság elérte Magyarországot, egyetlen nap sem telt el vészjelzések nélkül- olvasható a lapban, amely utal arra, hogy hitelek alig állnak rendelkezésre, s drágák, fogynak a beruházók, és 50 ezer munkahely sorsa bizonytalan. Az FTD ezt követõen ismertette a miniszterelnök által bejelentett takarékossági intézkedéseket, amelyek - mint írta - a válsághitel feltételei. "Magyarországnál erõsebben Európában csak Izlandot sújtotta a válság" - állapította meg a lap.

A kormányzó szocialista párt 47 éves elnöke elõszeretettel mutatkozik a "kelet-európai mintapolitikus" szerepében. George Bush vagy Vlagyimir Putyin oldalán jól érzi magát. Ennek ellenére már 2006 óta úgy tekintenek rá, hogy "megérett a lemondásra" - fogalmazott a lap, emlékeztetve arra a nyilvánosságra került magnószalagra, amelyen - mint írta - "a miniszterelnök azzal hencegett, hogy újraválasztásának biztosítása érdekében hazudott az országnak az államháztartás kényes helyzetérõl".

Bírálói Gyurcsányt a "magyar Berlusconinak" nevezik - írta a Financial Times Deutschland. Úgy értékelte azonban, hogy Berlusconitól eltérõen Gyurcsány elvesztette a nép támogatását, amit a világ semmi fajta válsághitele sem tud helyreállítani. Ha a választásokat most vasárnap tartanák, a szavazatok alig 20 százalékát kapná - vélte a német újság.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008.10.30.

Reklámcsere partnerek