Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 7., kedd

1.118 - Fort András: Elkezdõdött a Vízháború

Betreff: A vízháború Magyarországon is elkezdődött
Datum: szombat, 2008. október 4.
Von: ERA
An: Kutasi József

Audie Rácz Era, Fort AndrásSzabad Riport / Terra IncognitaInternetes Magazin( www.szabad-riport.gportal.hu / www.terrainc.gportal.hu) A VÍZHÁBORÚ MAGYARORSZÁGON IS ELKEZDÕDÖTT
Kinyújtotta karmos ujjait a Globális Tõke az ország vízkészlete után VÍZHEZ JUTÁST, - MINT ALAPVETÕ EMBERI JOGOT - MÁR SEMMIBE VESZIK. A közszolgáltatások privatizációja elveszi az emberektõl az alepvetõ életfeltételeiket is! ..."És mi az, hogy emberektõl elveszik a vizet? - Micsoda egy aljas, lelketlen húzás ez? Ezért felelõsségre kell vonni a DRV.ZRT igazgatóját. Minimum pozició vesztéssel. És minimum annyi szomjazással, mint amennyit õ okozott másoknak...El akarját venni a magyarságtól a vizét. Mely öröktõl fogva az övé volt"... Siófok 2008. október 3. reggel 7 óra.Már 2 napja elzárta a vizet a DRV.ZRT. (Dunántúli Regionális Vízmû Zárkörû Részvány Társaság) a siófoki Rózsakert lakóparkban, ahol 110 család lakik. A vízszolgáltatás korlátozására az elmaradt számlatartozások miatt került sor. Ez 7.7 millió forint!! A szolgáltató ezért reggel 7-tõl, de. 11.-ig, és délután 3-tól este 7-ig elzárja a központi vícsapot.
A lakóparkban számtalan kisgyermekes család lakik, - a gyermekek vízhez jutása is erõsen korlátozott.A lakóparkban élõk mindössze 10 %-ának van számlatartozása a Vízmûvek felé, - ám ez a szolgáltatót egyáltalán nem érdekli, - és kollektív büntetésként, az egész telepen elzárta a vizet.A DRV.ZRT. szóvivõje érzéketlen és pökhendi nyilatkozatában kifejtette, hogy a Vízmû teljesen törvényesen járt el, - és ezek után is korlátozni fogja a vízszolgáltatást. A Szabad Riport kommentárja: Ahová a globális tõke beteszi a lábát, ott fû többé nem terem. 7 millió forintos tartozás a vizért! Hol élünk, sivatagban? - És nem egy csodálatos vizekben bõvelkedõ országban? És mi az, hogy emberektõl elveszik a vizet? - Micsoda egy aljas, lelketlen húzás ez? Ezért felelõsségre kell vonni a DRV.ZRT igazgatóját. Minimum pozició vesztéssel. És minimum annyi szomjazással, mint amennyit õ okozott a lakópark embereinek.Apropó lakópark. A sors mily furcsa fintora, hogy ez az eset, egy nem éppen szegény emberek lakta lakóparkkal történt meg.Na de akkor, vajon milyen sors vár a szegényebbekre? Rossz, nagyon rossz! Mert az egész országban megfigyelhetõ már ez a lopakodó privatizáció. Amely nem más, mint a magyar lakosság szomjazásra itélése. Pilis városában például már lezárták a közkutakat. És ez fõleg a külterületen élõ szegényebbeket érinti negatívan, ahol többnyire saját kutakból, de a homokos talajon villanymotoros szivattyúval nyerik a vizet. - Mert ott nemhogy csatornázás, de még vízvezeték sincs. - És, ha áramszünet van, (ami errefelé eléggé gyakori) - akkor bizony víz sincsen.Vagy, ha a szegényeknek kikapcsolják a villanyát, - ami erreflé nem egy ritka eset - hisz oly drága már a villanyáram, - akkor a víztõl is megfosztják õket.Vagyis a közszolgáltatások privatizációja elveszi az emberektõl az alepvetõ életfeltételeiket is. Az egész országban megfigyelhetõ már ez a tendencia. El akarják venni a magyarságtól a vizét. Mely öröktõl fogva az õvé volt. - Figyeljék meg kedves olvasók, jártukban, keltükben, - hogy a közcsapok, és közkutak, jelentõs része már száraz, el van zárva.Az ország kiéheztetése már elkezdõdött. A következõ lépés a szomjaztatás lesz. De nehogy azt higyjük, hogy a magyarság egyedül van a világban ezzel és az összes privatizáció okozta problémájával. Ne higyje azt senki, hogy csak a magyarok ilyen ostobák, - bárki próbálja nekünk bemesélni, - lekezelve minket.Mert az amerikai és izraeli központú globalista nagytõke ugyanazt mûveli szerte a világban, mint itt Magyarországon. Privatizáció címén; fosztogat, rabol, gyilkol.Errõl szól a Nagy Kiárusítás (The big sellout) címû másfél órás film is. A fentebb leírt témával kapcsolatban külön ajánlom figyelmükbe a Boliviai Vizháborúról szóló részt, ahol már a vízszolgáltatás privatizációja teljesen elfajult, szó szerinti háburúba torkollott. Követeljék tehát a magyarok magától az Államtól, az Alapvetõ Emberi Életfeltételek Tiszteletben Tartását, - és ezek elrablása esetén újra megvalósítását. Melyek a következõk; a vízhez, a kenyérhez, az egészséghez, a fényhez, a lakhatáshoz, és a szabad közlekedéshez való jog.Melyet, ha az Állam nem biztosít önmagától, akkor nem más, mint az Idegen Hódítók zsoldjában álló Hóhér, - a magyar nép fölötti ítélet végrehajtó. 2008. október 3.Fort András
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------