Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 30., csütörtök

1.199 - Nyelvünk szépsége rímekben - Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Betreff: Nyelvünk szépsége rímekben
Datum: csütörtök, 2008. október 30.
Von: Vadas Szabolcs
An: Kutasi József - Debrecen

Nyelvünk szépsége rímekben. Sok szeretettel! üdv, Szab

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke
Egyik olaszóra sodrán,Ím a kérdés felmerült:Hogy milyen nyelv ez a Magyar,Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,Mire képes a Magyar.Elmondtam, hogy sok, sok rag van,S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben MI rejlik,A rengeteg árnyalat,Példaként vegyük csak ITT:Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,Mikor mondom, hogy megyek.Részeg, hogy dülöngél nálunk,S milyen, ha csak lépdelek.
Miért mondom, hogy botorkálGyalogol, vagy kódorog,S a sétáló szerelmes pár,Miért éppen andalog?
A vaddisznó, hogy ha rohan,Nem üget, de csörtet - ésBár alakra majdnem olyanMiért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát,Aki fut miért nem lohol?Miért nem vág, ki mez?n átvág,De tán vágtat valahol.
Aki tipeg, miért nem libeg,S ez épp úgy nem lebegés, --Minthogy nem csak sánta biceg,S hebegés nem rebegés!
Mit tesz a ló, ha poroszkál,Vagy pedig, ha vágtázik?És a kuvasz, ha somfordál,Avagy akár bóklászik.
Lábát szedi, aki kitér,A riadt ?z elszökell.Nem ront be AZ, aki betér . . Más nyelven, hogy mondjam el?
Jó lett volna szemléltetni,Botladozó, mint halad,Avagy milyen ?gyelegni?Egy szó - egy kép - egy zamat!
Aki "slattyog", miért nem "lófrál"?Száguldó hová szalad?Ki vánszorog, miért nem kószál?S aki kullog, hol marad?
Bandukoló miért nem baktat?És ha motyog, mit kotyog,Aki koslat, avagy kaptat,Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,S nem csak a járm? robog,Nem csak AZ áradat rohan,S nem csak a kocsi kocog.
Aki cselleng, nem csatangol,Ki "beslisszol", elinal,Nem "battyog" AZ, ki bitangol,Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,Sompolyog, majd meglapul,S ha ráförmedsz, elkotródik.Hogy mondjam ezt olaszul?
Másik, erre settenkedik,Sündörög, majd elterül.Ráripakodsz, elódalog,Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó ITT kóborol,Lézeng, ?döng, csavarog,L?dörög, majd elvándorol,S többé már nem zavarog.
Ám egy másik ITT tekereg,-- Elárulja kósza nesz -Itt kóvályog, ITT ténfereg. . .Franciául, hogy van ez?
S hogy a tömeg miért özönlik,Mikor tódul, vagy vonul,Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, miért nem oson,Vagy miért nem lépeget?Mindezt csak magyarul tudom,S tán csak magyarul lehet...!
A Magyar nyelv szépségeir?l sokat lehetne beszélni, hiszen nem csakEurópában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értikShakespeare 1600-as évek körül íródott m?veit, azok eredeti nyelvezetét"óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy AZ azóta eltelt majd' 400évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban MI, magyarok aMai napig megértjük pl. AZ Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datálthangzását.De hogy NE csak AZ én elfogultságom szóljon:... Mit mondanak a külföldiek a Magyar nyelvr?l? Néhány idézet:Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben AZ els? német tudományosNyelvtan megalkotója is: "a Magyar nyelv logikus és tökéletes felépítésefelülmúl minden más nyelvet".N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a Magyar nyelv szerkezete,Mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne mindenszabályosság, tömörség, összhang és világosság."George Bernard Shaw drámaíró (AZ amerikai CBC-nek adott interjújában sokkalb?vebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekigtanulmányoztam a Magyar nyelvet, meggy?z?désemmé vált: ha a Magyar lettVolna AZ anyanyelvem, AZ életm?vem sokkal értékesebb lehetett volna.Egyszer?en azért, mert ezen a különös, ?si er?t?l duzzadó nyelvenSokszorta pontosabbanLehet leírni a parányi különbségeket, AZ érÂzelmek titkos rezdüléseit."Grover S. Krantz amerikai kutató: "A Magyar nyelv ?sisége Magyarországon/.../ meglep?: úgy találom, hogy átmeneti k?kori nyelv, megel?zte AZ újk?korkezdetét /.../ AZ összes helyben maradó nyelv közül a Magyar a legrégebbi."Ove Berglund svéd orvos és m?fordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelvstruktúrájáról, AZ a véleményem: a magyar nyelv az emberi logikacsúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)Teller Ede atomfizikus halála el?tt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Újjeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap,Budapest, 1991. 9.)*Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden er?t bevetve igyeksziklefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek azellenkez?jét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszer?ségét, ?siségét,mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ?si volta mellett is kiáll.*A genetikai eredményekb?l már tudjuk: teljes joggal.)De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremt? erejére vonatkozó véleményekreis figyeljünk:Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy kétintelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az?rlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik ?ket!"A magyar anyanyelv? nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyaranyanyelvvel könny? nagy matematikusnak lenni./VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.)Nyelvlecke cím? írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejez? igérehányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam,de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem islényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földönmég egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá..-------------------------------------------------------------------------------------------------