Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 26., vasárnap

1.164 - Lengyel Károly: Felháborító terv - 85 éves kor alatt nincs nyugdíj!?

Betreff: Coki!
Datum: vasárnap, 2008. október 26.
Von: Apu Lengyel
An: Kutasi József - Budapest
Coki!

http://www.nyugdijcentrum.hu/legfrissebb.html#felhaborito
Felháborító terv - 85 éves kor alatt nincsnyugdíj!?
( Forrás: gondola.hu - 2008.03.28 )

Olvasói reakció egy erõsen hányingerkeltõ tervre

* * * * * * *

Coki!


Nem felháborító, hanem undorító, egyállítólag Németh György nevû állítólag-szociológus-állítólag-közgazdász 85 évesnyugdíjkorhatárt célzó javaslata. Ez szociológus? Ez közgazdász? Ki mondta? Õmaga? Na és?

Olyan mértékû aljas cinizmust mutatez a gondolat, amit semmilyen módon nem szabad engedni érvényre jutni.Semmilyen módon! Bármilyen eszközzel meg kell akadályozni, hogy ez érvényrejusson. Ezt nem emberi agy szülte, hanem a pokol fattyúi sugallták!

Megvalósítását célzó valósparlamenti törekvések ellen általános sztrájkot kell szervezni. Akkor már nemlehet duma t6árgya, hogy valaki elveszti a munkahelyét! Akkor már nem lehetvitatéma, hogy esetleg másképpen kellene ezt megközelíteni. Coki!

Ez a végletekig elaljasultgondolkodásmód nem enged más lehetõséget, mint sztrájkkal bedönteni arendszert. Ennek a parlamenti csürhének és mocsárszagú tanácsadóiknak nincsenjoguk a szerzett jogokhoz hozzányúlni. A mi kínkeservesen kiizzadottadóforintjainkból ilyen egetverõ baromságot böfögni nem megengedhetõ. Ilyenszociológus-közgazdász senkinek nem kell, még a munkanélküli hivatal ismegkérdezné, hogy mit kíván szakmai átképzésnek, targoncázni óhajt-e, avagy boltieladóként próbálná tovább képezni magát, a hanyatlóban lévõnek látszó értelmiképességeit tekintve.

Ismétlem, szerzett jogokról szól atörténet. Van még egy fontos, amit nem gyõzök elégszer hangsúlyozni, amikor azta hazugságot pofázzák a rohadékok, hogy a mai dolgozó generáció tartja el anyugdíjasokat.

El kell tehát mondanom újra és újra,hogy a kommunista kormány és kapcsolt részei elegáns tollvonással közpénzekhûtlen kezelésével fõbenjáró köztörvényes dolgot cselekedtek 1988 decemberében.Történt pedig, hogy felállt a magyar parlament prominense, és faarccalkijelentette, hogy a magyar nyugdíjpénztár alapja jövõre, vagyis 1989-esesztendõben a magyar költségvetés részét képezi. Ezen módon a nyugdíjasokkiveszik részüket a súlyosan megromlott államháztartási állapotok egyensúlyfelé közelítésében.

Magyarul mondva, cizelláltanfogalmazva, de kérem tisztelettel ezek a gazdasági fenevadak mégis csak loptak.
Törvény ide, vagy oda, póriasanellopták sok millió ember évtizedeken át tartó gyakran igen nehéz munkája utánbefizetett nyugdíjjárulékát.

Valami hasonló rémlett fel ennek a állítólag-szociológus-állítólag-közgazdászgondolat-gengszternek az agyhelyén. Erõsen ajánlott az ilyen fejeket hatékonyankiszellõztetni, vagyis õket hasonló agymosásnak alávetni, mint azt idegenországhódítók vastag pénzéért megbízásból tétették vélünk ezek a rohadékok akereskedelmi kanálisok eszmerendszere mentén. Másik verzió: el is lehet innenmenni!
De aki a magyarok kenyerét eszi,fújja is ám a magyarok trilláját! Vagy maradjon csendben!

Ilyen rendszer nekünk nem kell! Mégvan bõr az arca helyén ennek a fazonnak, és kereskedelmi áruvá silányítaná amunkám gyümölcsét, a nyugdíjamat. Nem elég, hogy 20 évvel ezelõtt elloptákszüleim nyugdíjjárulékát, nem elég, hogy a népesség gyarapodásának ösztönzésehelyett az abortuszt és az önkéntes meddõvé tételt vonyították, most még az idõsemberek pénzét is ellopják - szinte nemzedékrõl nemzedékre.

Ebbõl van elegem! Nem kicsit, nagyon.Ilyenkor csak az a társadalmi védelmi reflex tolul fel bennem, hogy ennek afickónak az apja kellett volna, hogy védekezzen, meg az össze többiországrablónak. Inkább volnánk valóban kevesen, de akkor magyarok országánakmondhatnánk hazánkat. Ebben az esetben azonban csupán egy Magyarország nevûterület lakóiról beszélhetünk, ha ezt a gondolatrendszert megtûrjük, és nemelsöpörjük kiagyalóival együtt. Méghozzá örökre! Soha többé a kádári kommunistarezsim utódainak és az idegen-bérenc szadesznak sehol ebben a honban egyetlenutcaseprõi munkalehetõséget sem adni. Magyarán, takarodjanak a vakvilágba! Hulljanakéhen rakásra, akik nemzedékenként ismét és ismét megpróbálják a békességesmagyarokat kifosztani. S mindeddig meg is tették, vagyis mind tolvaj, kapcsoltrészeikkel együtt. Nincs kivétel! Elég volt a pimasz zsebmetszõk országlásából!Elég volt a lopás közben szemkilövéssel és harci gázzal tömegeket lefogóverõgépezetbõl! Elég volt, elég és végleg elég!

Ha ezt a végtelenül aljas hazug éstömeggyilkosságot célzó javaslatot csak egyetlen képviselõ is támogatnipróbálja egyetlen betû erejéig, akkor itt az ideje, hogy a magyar munkavállalókegyik napról a másikra általános sztrájkba kezdjenek. Méghozzá ellenvetés ésgondolkodás nélkül. Aki ennek az esetleges sztrájknak megpróbál ellene tenni,arról tudni fogjuk, hogy egy követ fúj a hazaáruló tömeggyilkosokkal. Akkorérvényes lesz aki nem velünk ellenünk. És ha egy szálig lekaszál minket ez azidegenbérenc rabló csürhe, akkor is szabadságharcba fogunk kezdeni. Olyanharcba, amit talán 56 is megirígyelhet. Ez ma már tisztán látszik!
Ehhez tartsa magát minden hasonlógondolatot megjeleníteni merészelõ ország-orgazda!


Budapest, 2008. október 26.

Lengyel Károly