Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. március 25., vasárnap

12.304 - SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O12-ben > Magyarok Háza Széchenyi termében.

SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2O12-ben 
(Meghívó)
A szabadon látogatható 2 napos rendezvény 2012. június 2-án (szombaton) 10 órakor kezdődik Budapesten, a Magyarok Háza Széchenyi termében. (1052 Semmelweis u. 1-3. Megközelíthető: a piros metróval, a 47-es és 49-es villamossal, vagy a 7-es autóbusszal az Astoria megállóig.) A regisztráció mindkét napon 9-től 12-ig folyamatos lesz. A belépti díj 5000 Ft/fő (ez alól csak a felkért előadók mentesülhetnek, ill. az elcsatolt országrészekből érkező testvéreink 20 % kedvezményt kaphatnak), amit belföldi postai utalványon szíveskedjenek feladni (legcélszerűbb csoportosan - pl. 5 fő = 25000 Ft) Siklósi András lakcímére (6723 Szeged, Becsei u. 3.; tel.: 62/890-564 és 20/443-1830; e-mail:siklosi.andras@digikabel.hu), legkésőbb május 20-ig. A pénz megérkezése a részvételi szándékot egyértelműen jelzi, ezért szükségtelen párhuzamosan levélben vagy telefonon is jelentkezni. Az 5000 Ft a helyszínen is kiegyenlíthető, ám garantált ülőhelyet csupán az előzetesen fizetőknek tudunk biztosítani; először ugyanis őket engedjük be, a többieket legföljebb utána. (Külön 1-1 napra a belépés 3000-3000 Ft.) A névvel ellátott kitűző-kártya viselése végig kötelező, másra át nem ruházható, s elvesztése esetén nem pótolható! Az utazás egyénileg történik, szállásról (elegendő 2-án éjszakára, mert 3-án este bárki hazajuthat) és étkezésről magunknak kell gondoskodnunk. Büfé lesz (ásványvíz, kávé, sör, szendvics stb.). Ebédre (kb. 1000 Ft) mindkét napon ajánljuk Nyers Csaba mesterszakács ősmagyar fogásait. Az ebédigényeket lehetőleg előre jelezzék (pl. a befizetési csekken) a felkészülés végett. Egyéb felvilágosítást csak válaszboríték ellenében, ill. telefonon és drótpostán adunk. 

Mindkét napon megvásárolhatók DVD és CD felvételeink, ill. különböző könyveink. Kérjük itthoni és külföldi nemzeti érzésű honfitársainkat, hogy minél többen vegyenek részt a kitűnő szakemberek nevével fémjelzett, színvonalas SZVT-n, és élőszóban, ill. e program fénymásolásával, internetes terjesztésével is tudassák ismerőseikkel, barátaikkal. Szeretnénk, ha adományaikkal is segítenének anyagi gondjainkon, mivel a belépőkből származó pénzmag nem fedezi összes költségeinket, s hivatalos támogatást sehonnan sem kapunk. Felhívjuk szíves figyelmüket a türelmes, kulturált viselkedésre, s az előadók jogainak tiszteletben tartására. A várható melegre való tekintettel mindenkinek könnyű, nyári öltözéket javaslunk. 

(Ős)történeti és nemzetvédelmi találkozónk célja: népünk eredetének, őshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelmi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetőségeink és kötelességeink számbavétele. Jelmondatunk: "Ismerd a múltat, és harcolj a jövőért!" Az előadások közt időnként versmondással és dalokkal (2-án Vesztergám Miklós tárogatóművész, 3-án Szabó Andrea Asharti énekes) élénkítjük a figyelmet; továbbá az ebédszünetekben megtekinthetjük a házban levő képzőművészeti kiállításokat is. Kérjük előadóinkat, hogy a félórás időkeretet ne lépjék túl, s felszólalásuk után az előadásuk anyagát, CD-n vagy e-mailben (tördeletlenül), adják át, küldjék el Siklósi Andrásnak, hogy később valamennyit közölhessük a Tárogatóban. Az előadásokhoz dia- és írásvetítőt, valamint laptopot és projektort biztosítunk. Vitát, ill. kérdéseket, hozzászólásokat nem tervezünk, mert nincs rá idő. A program folyamatos lesz, az ebédek kivételével szüneteket nem tartunk. (Saját használatra hangfelvételt bárki készíthet, videót azonban nem.) 

Az SZVT részletes programja 
(A tervezett sorrend és időbeosztás rugalmasan változhat.) 
Június 2-án (szombat) 

10-10,30 Általános tudnivalók + zene, Himnusz, Magyar hitvallás 
10,30-11 Siklósi András: A halál torkából a radikális megújulásig (megnyitó előadás) 
11-11,30 Rostás László: "Világ világa, virágnak virága" 
11,30-12 Ft. Hegedűs Loránt: Isten mindent megtesz értünk, de semmit helyettünk 
12-12,30 Végvári József: Állapot és folyamat nyelvünkben és műveltségünkben: két szócsaládról 
12,30-13 Nagy Attila: Janus-arcú szabadkőművesség 
13-13,30 Varga Csaba: A legtisztábban fennmaradt ősnyelv 
13,30-14 Rácz Sándor: 1956-os és jelenlegi helyzetünk párhuzamai s a lehetséges kiutak 
  14-15 EBÉDSZÜNET 
15-15,30 Orosz Mihály Zoltán: Az élhető és biztonságos település kialakításának elvrendszere és módszertana 
15,30-16 Gyárfás Ágnes: A magyar ősmonda Mezopotámiában és a Kárpát-medencében 
16-16,30 Szeszák Gyula: Alkotmány, alaptörvény, sarkalatos törvények 
16,30-17 Deák Dezső: A kiskunhalasi rováspálcák vizsgálatának eredményei 
17-17,30 Hasznos Miklós: A mai magyar társadalom és problémái 
17,30-18 Bakk Erzsébet és István: Szakrális hagyományaink - a pálosok 
18-18,30 Ifj. Tompó László: Vérbírósági perek Nürnbergtől Budapestig 
18,30-19 Varga Zoltán: Móricz János kutatásai Dél-Amerikában 
19-19,30 Nagy Jenő: Szamizdattal a valódi rendszerváltásért 
19,30-20 Horkovics-Kováts János: A magyar ősnyelv bizonyítékai 
20-20,30 Eva Maria Barki (Ausztria): Magyarország szuverenitása és a magyarság önrendelkezése 
20,30-21 Berényi László: Mágikus jelképeink az "egységtudat" hirdetői 

Június 3-án (vasárnap) 

  9-9,30 Énekek + emlékezés Árpád apánkra 
9,30-10 Molnár V. József: A magyarság küldetése 
10-10,30 Halász József: A Szentkorona-tan és a Szentkorona-értékrend közti különbségek 
10,30-11 Kovács József: A természetgyógyászat lehetőségei korunk betegségeinek orvoslásában 
11-11,30 Varga István: Hogyan kerüljük el a csődöt egy kaotikus világban? 
11,30-12 Cser Ferenc (Ausztrália) és Darai Lajos: A magyar népművészet történelmi vonatkozásai 
12-12,30 Bene Gábor: Alkotmánysértésekből fakadó közjogi küzdelmeink a középkortól máig 
12,30-13 Farkasinszky Tibor: Urmia-tó környéki őshazánk 21 bizonyító körülménye 
   13-14 EBÉDSZÜNET 
14-14,30 Lipusz Zsolt: Modernizáció és politika a kiegyezés utáni Magyarországon 
14,30-15 Szendrey Marót Ervin: Az Élet vallása és az őskörösztény Szentháromság 
15-15,30 Király B. Izabella: A magyarság arculata és önképe 
15,30-16 Gondos Béla: Kárpát-medencei erődtemplomok 
16-16,30 Budaházy György: Igazságszolgáltatásunk visszásságai egy hazafi meghurcoltatásainak tükrében (interneten) 
16,30-17 Nagypál Botond: A Tarihi Üngürüsz és a magyar őstörténet 
17-17,30 Tejfalussy András: Hogyan védekezzünk a hazai bűnszövetkezet szándékos népirtása ellen? 
17,30-18 Rumi Tamás: Csíksomlyói napkövek 
18-18,30 Zetényi-Csukás Ferenc: Magyar hősök a sztálinista hódítók elleni finn önvédelmi háborúban 
18,30-19 Záhonyi András: Kettős vagy hármas honfoglalás? (Emlékezés László Gyulára) 
19-19,30 Zárónyilatkozat, befejezés + Szózat, Székely himnusz, esetleg kötetlen dalolás (gitárkísérettel) 

Honfitársi üdvözlettel: vitéz Siklósi András, az SZVT főrendezője, a Turul Szövetség elnöke 

Szeged, 2012. március 8-án