Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. március 25., vasárnap

12.302 - Borbély József, Magyarország Kormányzója, TEMPO Párt elnöke > Dr. Kovács Árpád, Katonai Főügyész Úr részére

 www.nemzetihirhalo.hu ************

      NYÍLT- levél - PARANCS 

      Katonai Főügyészség 
      2010-03-15 

      Dr. Kovács Árpád 
      Katonai Főügyész Úr részére 
      Saját Kezébe! 

      Budapest Markó u. 16 1055 

      Tárgy: feljelentés, időpont egyeztetés személyes találkozó megtartására, az államfő és az ideiglenes kormány személyi védelmének biztosítása, az alkotmányos rend helyreállítása, békés gyakorlati értelemben vett hatalom átvétel 
      Hiv.szám: Bf.IV.34/2010 
      1372 Budapest Pf.: 438 

      Tisztelt Főügyész Úr! 

      Előzmények; 

      2009. április 02. napján a Tiszta Energiával Magyarországért Párt (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/b VII.em 1.) bejelentette a jogi értelembe vett hatalomátvételt (http://www.tempopart.hu/irasok/temposabb.pdf . ) 2009.júnus 13-án bejelentettük, hogy Magyarország Államformája Királyság és Borbély József kormányzó ideiglenes kormányt alakított, a bejelentéseket jelen levelemhez melléklem. (http://www.tempopart.hu/irasok/valbej.doc ) A bejelentések részletes indoklást tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy az eseményekre miért kellett, hogy sor kerüljön. A bejelentések megküldésre kerültek az illegitim 3. Magyar Köztársaság hivatalos szerveihez az Országgyűléshez hatalmi ágak vezetőihez stb. A bejelentésről a sajtó is tudósított, továbbá az interneten is közzétettük a TEMPO Párt hivatalos honlapján azóta is megtalálható. Ezt követően a részvételünkkel folyó bírósági tárgyalásokon is minden alkalommal bejelentjük, az elmúlt két hónapban öt alkalommal már Magyar Állam törvényes képviselőjeként lépek fel, polgári perekben négy alkalommal beavatkozóként és egy alkalommal félként a Magyar Állam törvényes képviselőjeként. Az illegitim 3. Magyar Köztársaság elnöke és hivatalai jól láthatóan tudomásul vették a Magyar Állam nevében és képviseletében történő törvényes fellépésemet mely jogi alapját az előző Önhöz címzett két levelem mellékletei tartalmazzák, természetesen törvény szerint nem is tehetnek mást. Jelen értesítést az tette szükségessé, hogy Dr. Sólyom László állképviselő Köztársasági elnök elvonva a hatáskörömet kiírta 2010.április 11-ére és április 24-ére az Országgyűlési választásokat. A hatáskör elvonás más területen is történő jogosulatlan gyakorlata miatt annak újabb előfordulása esetén megállapítási keresetet nyújtok be a Fővárosi Bíróságra annak megállapítását kérve, hogy Dr. Sólyom László, mint az illegitim 3. Magyar Köztársaság elnöke arra nem jogosultként lépett fel, mint a Magyar Honvédség Főparancsnoka, amikor Önt és a Legfőbb Ügyészt valamint a Honvédelmi minisztert magához kérette a közelmúltban, mivel a Magyar Honvédség Főparancsnoki tisztét Én töltöm be, mivel a valódi Magyar Állam, azaz a Magyar Királyság kormányzójaként járok el mivel a kormányzó akadályoztatva van. A törvényes képviseletem a Magyar Állam nevében történő fellépéshez a Ptk.-bán rögzített jogszabályokon alapul, melynek levezetéséről Önt, már az előző levelemben tájékoztattam annak mellékletét képezte. (Mai hír, hogy a fantom köztársaságnak a választási rendszerfejlesztő cége is fantom cég lett www.hvg.hu , Fantom cég lett a választási rendszerfejlesztő cége című írás, jól jellemezve a jelenlegi hazai közállapotokat.) 12.302 - Borbély József, Magyarország Kormányzója, TEMPO Párt elnöke > Dr. Kovács Árpád, Katonai Főügyész Úr részére