Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. március 16., péntek

12.268 - Március 15.-e, a magyar és székely szabadság ünnepe

 www.nemzetihirhalo.hu *************

Március 15.-e, a magyar és székely szabadság ünnepe 

Székely testvéreink! 

Székely Nép évezredes történelme folyamatos küzdelem a szabadságért és a közösségi önrendelkezésért. Ennek köszönhetően lehetünk ma is együtt szülőföldünkön és kegyelettel emlékezhetünk elődeinkre. 
A magyar nemzet szabadságharcába 1848-49-ben bekapcsolódott a székely nép is. Népünk olyan egyéni és közösségi példáját adta, amely a zsarnoksággal és az elnyomással szemben ma is erő és hitvallás mindnyájunk számára. 

Közösségi fennmaradásunk ma nagyobb veszélyben van, mint bármikor évezredes történelmünk során. 
A türelmetlenségre és uszításra építő román nemzetállami hatalom közösségünk felszámolására tör!Vezetőink többsége csak látszólag mutat érdeklődést a népünk jövőjével kapcsolatosan és mindezek mellett még fel kell vennünk a harcot a globalizáció erkölcs- és nemzetromboló hatásaival is! 

Fennmaradásunkért, közösségi önrendelkezésünkért folytatott küzdelmünkben tehát csakis a magunk erejére támaszkodva kell újrateremtenünk a Székely Hazát! 

Székely testvéreink! 

Ma csak egyetlen kivezető út létezik: a minden népnek kijáró önrendelkezési jogunk érvényesítése! Népünk az akaratnyilvánító népszavazáson határozott IGENT mondott az önrendelkezésre, Székelyföld területi autonómiájára, önkormányzására. Ezzel, a Székely Nép az önrendelkezésért, Székelyföld területi autonómiájáért való küzdelmet a közösségi élet alapvető normájává avatta. 

Önrendelkezésünkért cselekedni nem egyéni elhatározás kérdése, hanem megkerülhetetlen kötelesség a közösség minden tagja számára. Különösen érvényes választott vezetőinkre, a közélet minden szereplőjére, legyen uniós vagy hazai parlamenti képviselő, polgármester, egyházi vezető, megyei vagy helyi tanácsos, közbirtokossági vezető, vállalkozó, iskolaigazgató stb. Aki nem ezt teszi, az saját népe kinyilvánított akaratával száll szembe, mondhatjuk, önmagát zárja ki népünk soraiból!!! 

A cselekvő népszolgálat követendő példáját székely püspökünk, Márton Áron személyes példájában, hitvallásában látjuk, aki püspöki esküjének letételekor mondotta: "Önerejük tudatára kell ébresztenünk a ránkbízottakat", és tett fogadalmat "makacs Népem sorsához hűséges maradok, fajtám élniakarásának, kiállásának egy része akarok lenni, kötelességemnek tartom, hogy életemet is rátegyem a rámbízott feladatok megoldására. Népemért fogok dolgozni." 

Közös cselekvésre hívjuk hát, minden testvérünket, Székelyföld lakóit!! 
Székelyföld őshonos népe vagyunk és mind a mai napig őrzői e földnek. Győzzük le végre a kishitűséget és félelmünket, űzzük ki közéletünkből a hazugságot! Nyíltan vállaljuk önmagunkat, szabadságharcos múltunkat és jelenünket! Tiszteljük hagyományainkat, jelképeinket, az őseink által alkotott értékeinket! Emeljük fel fejünket, egyenesítsük ki gerincünket! Mutassuk meg magunkat a világnak! Tűzzük ki székely zászlónkat minden lakásra és valamennyi középületre! Állítsuk fel saját, rovásírásos falutábláinkat. Határozottan induljunk el önrendelkezésünk útján! 

A szabadságharcban elesett hősök kiontott vére és az Aradon kivégzett tábornokok élet-áldozata kötelez bennünket, ma élő utódokat szabadságunk kivívására. 

Isten áldása és a csíksomlyói Boldogasszony oltalma kísérje tetteinket! 
Csíksomlyó, 2012-03-15. 
        Csíksomlyói Székely Fórum 

Éljen a magyar szabadság! Önrendelkezést a Székely Népnek!