Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. március 22., csütörtök

12.290 - A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 219 100 Ft

 www.nemzetihirhalo.hu *************

Valami hibádzik- avagy Óvakódj az átlagtól! 
2012/03/21 NIF 

- Hogyan lehetséges ez? - volt az első kérdés, ami azonnal felötlött bennem, amikor az Indexen elolvastam a "219 100 forint az átlagkereset" című anyagot. 

Azért tettem fel magamban és magamnak a kérdést - már-már az automatizmus magától értetődőségének határát súrolva -, mert Magyarország ötödik legnagyobb vírusában, ó pardon, városában - ráadásul, hogy tetézzem a bajt, rátéve még egy lapáttal -, egy megyeszékhelyen élve, a környezetemben sehol sem találkozom olyan emberekkel a rendszeres havi javadalmazás tekintetében, akik ennyi pénzt vinnének haza, de még csak közelítő mértékben sem! És ez még akkor is így van, ha bruttó összegről beszélünk! 

A második kérdés, ami az elsőként feltett kérdés folyományaként szintén azonnal önkéntelenül is kibuggyan a nép egyszerű gyermekéből, hogy HOL? Hol ennyi az átlagkereset? 

Magam birtokában vagyok a Reader Digest kiadó által napvilágra segített, tekintélyes méretű és igényes kivitelezésű Képes világatlasz című munkának - igaz, hogy nem a legfrissebb kiadásban -, tehát tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy a baranyai megyszékhely funkcióját ellátó Pécs jelen állapot szerint még mindig Magyarország részét képezi, de úgy tűnik jó (vagy inkább rossz?) sorsom, annak a baga úristennek nem hoz össze efféle átlagemberekkel. Pedig havi 200 fixszel az ember könnyen viccel(hetne). No persze a vigyort hamar letörlik a képünkről! 

"Januárban a nemzetgazdaságban - a legalább 5 fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél a bruttó átlagkeresetek 4,3, a családi kedvezmény figyelembevétele nélkül számított nettó átlagkeresetek 1,4 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakát, derül ki a KSH adataiból. 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 219 100 Ft, ezen belül a vállalkozásoknál dolgozóké 225 000 Ft, a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állóké 206 800 Ft volt. Nem­zetgazdasági szinten a bruttó keresetek 4,3 százalékkal haladták meg az előző év azonos idő­szakit. 

Az át­lag­­keresetek a versenyszférában 5,2, a költségvetés területén 1,4 százalékkal nőttek. A legjobban fi­zető gaz­da­sági ág továbbra is a pénzügyi, biztosítási tevékenység volt (439 300 Ft), ezt az információ és kommu­ni­káció (390 800 Ft), valamint az energiaipar (villamosenergia­, gáz­, gőz­ellátás) követte (334 400 Ft). A leg­kevesebbet a szálláshely­szolgáltatás, vendéglátás (137 300 Ft), illetve az ad­minisztratív és szol­gál­ta­tást támogató tevékenység (158 300 Ft) ágakban dolgozók kerestek." 
Forrás: Index
 

Most vagy az van, hogy velem van baj, én hülyültem meg, én vagyok az egyedüli, aki az élettől teljesen elrugaszkodottnak tartja ezeket a számokat, vagy az van, hogy rossz helyen, rossz időben mozgok, mert én a környezetemben körülnézve egyetlen egy olyan emberrel nem találkozom, aki ennyit tesz zsebre. Lehet, hogy gyakrabban kellene ellátogatnom az ülésterembe? 

De van itt még valami! Ahogy mondani szokás: Pofa alapállásban, ha tetszik, Kuss legyen! Minden "fronton" nőtt a javadalmazás, egyik helyen 1,4, másutt (és ez aztán mán a jótétemény netovábbja, uram Isten, létezik egyáltalán ilyen?!) 4,3%-kal! E' mán nem semmi! 

Szarkasztikus hangulatú olvasóim most bizonyára azon élcelődnek, hogy az 1% körüli érték, hát az bizony hibahatáron belül van, de az érzékelhetőséggel, mint fogalommal semmiféle életszerű kapcsolat nem mutatható ki, különös tekintettel arra, hogy a vizsgált időszakban, mekkora összegekkel emelkedtek a családok kiadásai. Csak két fontos tényezőt emeljünk ki a teljesség igénye nélkül, élelmiszer és üzemanyag. 

Az internetes lexikon a következőket írja a statisztikáról: 

"A statisztika a valóság számszerű információinak megfigyelésére, összegzésére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati tevékenység és tudomány." 
Forrás: Wikipedia