Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. március 24., kedd

2.118 - Vukics Ferenc: Megkérte az ország minden lakóját, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a következő nemzedék megszülethessen.

*** www.nemzetihirhalo.hu *************


Megtörtént, a Magyarok Szövetsége Zászlóbontása (sajtóközlemény)
2009, március 22 - 21:44 MSZ

2009. március 21-én a Hősök terén megtartotta Országos Zászlóbontó nagygyűlését a Magyarok Szövetsége. Közel 5000-en voltak szemtanúi az eseménynek. A jelenlevők nem egy alkalmi tömegként, hanem javarészt szervezett, az ország már több mint 900 településén létező közösségek képviselőiként jelentek meg...

Március 21-e a tavaszi napéjegyenlőség napja, innentől hosszabbak a nappalok. Pár nappal később Gyümölcsoltó Boldogasszony napján virágba borul a természet, megváltozik minden... Az új élet várása, a tenni akarás és a valódi változásba vetett hit kézzelfogható volt a téren. A jelenlévők egy emberként mondtak nemet az életellenes politikára és igent a Magyarok Szövetségére, az új útra.

A rendezvény bejelentett tiltakozás volt a pártok kizárólagos hatalom gyakorlása ellen.

A megjelentek egyhangúan kinyilvánították, hogy nem egy újabb tüntetésen, hanem az ország jövője megteremtésének egyik meghatározó állomásán vesznek részt.

A kérdés, amit a Magyarok Szövetsége megválaszol, nem az, hogy jobban élünk-e most, mint 1998-ban, 2002-ben vagy 2006-ban, hanem, hogy mit tegyünk ma másképp, hogy holnap ne ugyanaz az eredmény legyen, mint amiben ma élünk.
Más eredményért gyökeresen mást kell tennünk.

A rendezvény eseményei részletesen:

1, Herpai Sándor a Magyarok Szövetsége szervezőbizottsági tagja, a rendezvény bejelentője, hivatalosan megnyitotta az eseményt 10.00 órakor

2, Varga László a Magyarok Szövetsége szervezőbizottsági tagja, a rendezvény levezetője, elmondta az esemény megrendezésének okait és céljait: azért gyűjtötték egybe az embereket, hogy utat mutassanak a jövőbe a szeretet és az odaadás jegyében.

3, A Dobogókő együttes játszott el néhányat kedvelt zeneszámai közül

4, Csillag Mónika a Zala megyei, Semsei Attila a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és Pigler Gertrúd a Veszprém megyei szervező bizottságokból elmondták röviden, miért csatlakoztak a Magyarok Szövetségéhez

5, Az 1956-os Magyar Nemzetőrség Országos egyesületének képviselői, Dömötör Zoltán, Máriassy György és Mille Lajos átadták az egyesület csatlakozási és támogatási nyilatkozatát Vukics Ferencnek a Magyarok Szövetsége kezdeményezőjének

6, A Kocsi néptánc együttes gyermekek és fiatalok részvételével előadott két gyönyörű táncot.

7, Katona István a Hajdú megyei, Dr.Bajusz Izabella a Csongrád megyei szervező bizottságokból, Matyasovszki Gábor a budapesti X. kerületből és Szabó Karcsi bácsi (81) Balatonkeneséről elmondták röviden, miért csatlakoztak a Magyarok Szövetségéhez. Karcsi bácsi kijelentette, hogy addig nem akar meghalni, amíg nem látja, hogy az ország talpra állt, hogy folyik a termelés minden kis háztájiban, hogy háziállatokkal vannak teli az udvarok és az istállók, az akolok. Megkért mindenkit, hogy segítsen ebben a Magyarok Szövetsége tagjainak.

8, Lukács Lilla Réka 9 éves gödöllői kislány elszavalta Juhász Gyula Tavaszvárás című versét

9, vitéz Vesztegrám Miklós zeneművész egy tárogatóssal örvendeztette meg a hallgatóságot

10, A Kármentő zenei műhely elénekelte a "Nemzet Dala" című szerzeményét

11, Ezalatt a rendezvény szónokai és a Magyarok Szövetsége Bölcsek Tanácsának valamint Szervező bizottságának tagjai felvonultak a színpadra

12, A Himnusz közös eléneklése után, Bődi Szabolcs Kunszentmiklós polgármestere mondta el köszöntő beszédét az összefogásról, a tettek szükségességéről.

13, Ezt követően Kondor Katalin mondta el beszédét, melyben felhívta a figyelmet, hogy ha nem szervezi meg az országot a Magyarok Szövetsége civil összefogáson keresztül, csak az egyik gazembert egy másik váltja fel a hatalomban - reagálva Gyurcsány Ferenc javaslatának hírére.

14, Kovács Gábor, a Magyarok Szövetsége szervezőbizottsági tagja felolvasta a Magyarok Szövetsége 21 pontba foglalt céljait

15, A déli harangszóval elkezdődött a Magyarok Szövetsége zászlajának bevonulása, majd a színpadra érve a Boldogasszony anyánk régi magyar himnusz közös éneklésével köszöntötte a tömeg a zászló megérkezését.

16, A zászló felszentelése és megáldása után Vukics Ferenc a Magyarok Szövetsége kezdeményezője, több gyermek - a jövő nemzedékének - gyűrűjében meglengette a zászlót

17, Ezzel egyidőben kb. 500 db magyar postagalamb repült fel a színpad mellől, hogy elvigyék a Magyarok Szövetsége Zászlóbontásának hírét a Kárpát-medence minden szegletébe: a Magyarok Szövetsége megújult!

18, Molnár V. József a Magyarok Szövetsége Bölcsek tanácsának tagja elmondta beszédét, melyben kiemelte, hogy a magyar ember és a magyar kultúra legfontosabb értéke a magyarok szerető kapcsolata a teremtett világgal, és az önszerveződés.

19, Vukics Ferenc a Magyarok Szövetsége kezdeményezője beszédében részletesen kifejtette, hogy
- A Magyarok Szövetsége társadalmi önszerveződés, amely több száz civil szervezet és több ezer magánszemély összefogásával alakult és mára az ország több, mint 900 településén képviselteti magát.
- A mozgalom célja az ország érdekeiért cselekvő szervezetek és személyek összefogása, a gazdasági válság áldozatainak segítése, megvédése.
- A mozgalom nem áll szövetségben pártokkal, tagjai számára érdekképviseletként működik a politika felé.
- Egy, az egész nemzetet átfogó, új képviseletet - kapcsolati rendszert - kell létrehozni. Az ún. rendszerváltás azért siklott ki, mert ez nem történt meg.
- Lecseréljük a válságot előidéző teljes intézményi és személyi hátteret. Kineveljük magunk közül a következő elöljárói nemzedéket
- Ki kell lépni a hatalom jelenleg ránk erőltetett gondolati és cselekvési rendszeréből és minden szinten és téren újjá kell szervezni a magyar társadalmat: gazdasági, szociális és politikai vonatkozásban
- A Magyarok Szövetsége az elmúlt 3 hónapban nemcsak szavakkal, de tettekkel is bebizonyította, hogy a magyar társadalom - megtalálva saját értékeit - képes arra, hogy megújuljon, és hátat fordítva a politikának, megalkotva saját elöljárói rendszerét és kapcsolati hálóját, képes lesz működtetni az országot.
- A Magyarok Szövetsége felvette a kapcsolatot a környező országok magyar és nem magyar, hasonló célokért létrejött szervezeteivel, egy - az egész közép-kelet európai térséget átfogó -egységes, megújult értékeket gyakorló térség létrehozása érdekében. Ennek keretében 2 hónapon belül sor kerül egy nemzetközi konferenciára.

20, Molnár Ervin társadalom elemző beszédében elmondta a válságból való kiút átfogó gazdasági és stratégiai intézkedéseinek irányvonalát: a megújulás záloga az országon belüli kereskedelem magyar termékekkel, valamit a Magyarországon értéket teremtő, a lakosság életminőségét javító állami beruházások megindítása, az ehhez szükséges állami kötvénykibocsátások (nem kamatozó pénz), valamint a múlt hiánypótlásainak orvoslása.

21, Tóth Ferenc a Gödöllői egyetem docense beszédében vázolta azokat a közmunkákat, melyekkel megoldható a munkanélküliség, és egyben belső értékteremtő hatása van: tavak építése, az ártéri vízgazdálkodás felújítása, erdők, gyümölcsösök ültetése, mezővédő erdősávok telepítése, tájregeneráció, régi gyártelepek lehetséges felújítása, működésük elindítása.

22, dr. Páli Jenő agykutató beszélt a magyar találmányok hazai fejlesztéséről és megvalósításáról, info és egészségparkok létrehozásáról, a termál- gyógyturizmus széleskörű fejlesztéséről, melyekkel 300 ezer új, állandó munkahely létesítést teszi lehetővé a Magyarok Szövetsége.

23, Gosztola Ferenc beszédében elmondta annak fontosságát, hogy a Magyar Terméket kell keresnie minden magyar embernek a boltokban, ezzel tudjuk a kereskedőket ösztönözni, hogy ezeket a termékeket tartsák. A kereslet-kínálat törvényei már rég nem érvényesülnek, hiszen mindegy mennyi a termés egy évben, az árak csak felfelé emelkednek. Beszélt arról is, hogy vezetésével elindult egy országos felmérés a jelenlegi mezőgazdasági termelő ágazatban a termelőkről és a rendelkezésre álló termelés kapacitásokról. Ezzel párhuzamosan a külkereskedelmi kapcsolatok felújításával elindult az igények felmérése a magyar termékek iránt.

24, Benis Miklós, a Magyarok Szövetsége szervezésében útnak indított Magyarok Vására Minden Településen kezdeményezés koordinálója elmondta az eddig elért eredményeket, és a Magyarok Vására szükségességének okait: helyi szinten kell tudnunk megszervezni az emberek egészséges élelmiszerellátását, kihagyva a kereskedők és spekulánsok áremelő hatását, megmentve ezzel a magyar lakosságot a nemzetközi élelmiszerláncokban kapható élelmiszer utánzatokban levő mesterséges adalékanyagok hatásaitól.

Semsei Attila és Bús József, a törökszentmiklósi és a kiskunhalasi Magyarok Vására Szervezői elmondták valós tapasztalataikat. Mindkét településen március 15-én volt az első Magyarok Vására rendezvény.

25, Bődi Szabolcs, Kunszentmiklós polgármestere, a Magyarok Szövetsége Önkormányzati munkacsoportjának egyik vezetője és szóvivője elmondta, hogy a Magyarok Vására megvalósításának nincsenek jogi akadályai, és felszólítja Magyarország polgármestereit, hogy mindenben támogassák ezeket a helyi kezdeményezéseket: legyenek kis pékségek minden településen, kisvágóhidak, helyi termelőktől lehessen a tejet és tejtermékeket, valamint a zöldségeket megvenni, létesüljenek helypénz nélküli vásárok.

26, Herpai Sándor, a Magyarok Szövetsége szervezőbizottsági tagja, a tagozati munkák szervezője felolvasta a tagozatok munkáját és a munkákat koordináló szakértők neveit, akik mind feljöttek a színpadra. A tagozati munkában a fordulat kormányának teljes programja kerül kidolgozásra. Ekkor már nagyon sokan voltak a színpadon a szervezők közül, és egymás vállát átfogva köszöntötték az újonnan érkezőket.

27, Géczy Gábor a Bárka program tagozati vezetője elmondta, hogy vessünk, ahol csak tudunk, újítsuk fel a falvakat és termeljünk élelmet.

28, Vukics Ferenc záróbeszédében elmondta, hogy a télen megduzzadt mag mára kihajtott, s innentől kezdve csak nőni fog, átszőve az egész magyar társadalmat. Megkérte az ország minden lakóját, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a következő nemzedék megszülethessen.

29. A Szózat közös eléneklése után a szervezők lementek a színpadról és a jelenlevőkkel együtt, egymás vállát átfogva énekelték el a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt.

30. Herpai Sándor a Magyarok Szövetsége szervezőbizottsági tagja, és a rendezvény bejelentője hivatalosan lezárta az eseményt 13.30 perckor.

31. Ezek után a Magyarok Szövetsége frissen felszentelt és megáldott zászlója levonult a színpadról, az Isten áldja meg a magyart című régi felvidéki himnusz éneklésével kísérve és elvonult a Hősök tere közepére Őseink tiszteletére.

32. A jelenlévők ezek után elhelyezték az ország minden részéből hozott frissen bimbózó gyümölcsfaágat és virágokat őseink talapzatánál.

A Magyarok Szövetsége szervező bizottsága köszönetét fejezi ki minden önkéntesnek, aki a rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vett, minden megjelentnek, akik az ország messzi tájairól is eljöttek, hogy tanúi legyenek eme történelmi pillanatoknak és áldozatosan végigállták a hűvös, szeles tavaszi időben a majd 3 órás rendezvényt.
Köszönet azoknak is, akik vigyáztak ránk a teret körülvevő kordonon innen és túl.

Varga László
Magyarok Szövetsége sajtócsoport

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------