Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. március 25., szerda

2.129 - Hazánkban többszázezer fegyverforgatásra kiképzett, katonai esküt letett magyar hazafi van.

Von: Kőműves Géza

Gesendet: szerda, 2009. március 25 21:14
An: Kutasi József

Betreff: Katonai eskű

Wichtigkeit: Hoch

 

+++MNÁSZ logó kicsi

Jelenlegi és volt katonák figyelem! Nem feledkezhettek meg esküvel vállalt kötelességetekről! Mindig álljatok készenlétben a Nemzet érdekében történő fegyverforgatásra! Várjatok a nép hívó szavára!

Hazánkban többszázezer fegyverforgatásra kiképzett, katonai esküt letett magyar hazafi van.

RETTEGJETEK ALJAS MEGSZÁLLÓK ÉS HAZAÁRULÓK!

Fontos észrevételem: A  katonai esküben sokkal MAGASABB RENDŰ A HAZA ÉS  AZ ÁLLAMPOLGÁROK JOGAINAK, SZABADSÁGÁNAK AKÁR ÉLETÜNK ÁRÁN TÖRTÉNŐ VÉDELME, mint az esetlegesen hazaárulást szolgáló törvények betartása!

AZ IGAZSÁGOT, A HAZÁT ÉS SOHA NE A  JÖTT- MENT MEGSZÁLLÓKAT, HAZAÁRULÓ POLITIKUSOKAT, TÖVÉNYEIKET ÉS PÁRTOKAT  SZOLGÁLD!    LE A PÁRTRENDSZERŰ  DEMOKRATÚRÁVAL!  LE AZ IDEGENEK ÉS IDEGENSZÍVŰ LAKÁJAIK  URALMÁVAL!

Katonai eskű  videó klikk a linkre! http://www.yv.hu/p=b61bd2c6b54628bab58737bc2a58730e

 

Katonai eskü szöveges tartalom. Klikk a linkre! http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/200634sz/varia.pdf

Kőműves Géza  Magyar Nádori Szövetség

Az eskük típusai a mai jogban

 

Az 1946. évi I. törvénycikk Magyarország államformájáról a fogalmak hagyományos

alkalmazásával a következõ rendelkezéseket tartalmazta:

 

6. § (1) A köztársasági elnök a Nemzetgyûlés elõtt esküt vagy fogadalmat tesz.

(2) Az eskü szövege a következõ:

 

„Én, ................. esküszöm az élõ Istenre, hogy Magyarországhoz és annak alkotmányához

hû leszek. Törvényeit és törvényerejû szokásait megtartom, és másokkal is megtartatom,

és köztársasági elnöki tisztemet a Nemzetgyûléssel egyetértésben a magyar nép javára

gyakorlom. Isten engem úgy segéljen."

(3) A fogadalom szövege a következõ:

„Én, .................. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és

annak alkotmányához hû leszek. Törvényeit és törvényerejû szokásait megtartom, és másokkal

is megtartatom, és köztársasági elnöki tisztemet a Nemzetgyûléssel egyetértésben

a magyar nép javára gyakorlom."

 

„ Én ..................................................... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz

és annak népéhez hû leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom és megtartatom;

a tudomásomra jutott titkot megõrzöm; ....................................... feladataimat

a Magyar Köztársaság fejlõdésének elõmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében

lelkiismeretesen teljesítem.

(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint)

Isten engem úgy segéljen!"

 

„Én ........................................, a Magyar Köztársaság Országgyûlésének képviselõje esküszöm,

hogy képviselõi tisztségem ellátása során hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és

annak népéhez hû leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra

jutott titkot megõrzöm; munkám során választóim akaratához és megbízatásomhoz híven,

lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság

fejlõdését elõmozdítsam, népének boldogulását elõsegítsem.

(A képviselõ meggyõzõdése szerint)

Isten engem úgy segéljen!"

--------------------------------------------------------------------------------