Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. március 25., szerda

2.132 - Október 6-án az l848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc túlerő általi leverésére és áldozataira emlékezünk.

Von: MVSZ Sajtószolgálat

Gesendet: szerda, 2009. március 25. 20:33
An: Kutasi József
Betreff: Felhívás közös megemlékezésre - Október 6.

 

Magyarország, ne feledd halottaidat!

Október 6-án az l848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc túlerő általi leverésére és áldozataira emlékezünk. A 160. évforduló alkalmából, a Magyarok Világszövetsége

„A MAGYAR SZABADSÁG SZENTJEI: AZ ARADI TIZENHÁRMAK”

című, megrázó erejű kiadvánnyal kívánja megajándékozni a megemlékező magyar közösségeket. Egy CD kiadása készül, amelyen négy kiváló színművész: Tomanek Gábor, Nagy Erika, Szőke Pál és Mészáros Mihály a világosi fegyverletételtől a kegyetlen aradi kivégzésekig tartó időszak dokumentumait szólaltatja meg drámai hangképekben. A lemez zenei tanácsadója Erkel Tibor, zenei szerkesztője pedig Bátkai József.

A kezdeményezés célja, hogy 2009. október 6-án, a lehetőleg egyazon időben kezdődő, minden egyes megemlékezés keretében játsszák le a közel egyórás hangfelvételt. Ekképp, ezen a napon valóban egyszerre dobbanna minden magyar szív!

Az ajándékozók köre bővülhet mindazokkal, akik segítséget kívánnak nyújtani a CD lemez sokszorosításában és terjesztésében. Így, a jóakaratú adakozók révén válna e kezdeményezés a szó nemes értelmében közösségi cselekedetté, mely erkölcsi megigazulásunk és felemelkedésünk egyik kiindulópontja lehet.

PANNONIA! VERGISS DEINE TOTEN NICHT, ALS KLAGER LEBEN SIE!

MAGYARORSZÁG! NE FELEDD HALOTTAIDAT, MINT VÁDLÓK ÉLNEK!

Szabadságszerető Magyar Testvérünk!

A kivégzések gyászos éjszakáján, a német nyelven az aradi vár falára írt onomasztikon, a hősök kezdőbetűit rejtő névjegyzék szellemi végakaratának megfelelően, az emléknapon gyűljünk össze templomokban, iskolákban, és egyéb közösségi házakban, s harangzúgás, majd kegyeleti gyertyagyújtás után, hallgassuk meg az ajándékba kapott CD lemezt, az élettől búcsúzó Aradi Tizenhármakat.

Sokak előtt ismeretlen az a tény, hogy a Magyarok Világszövetségétől 2000-ben megvonták az állami támogatást. Éppen ezért, aki e cél eléréséhez anyagi támogatást tud nyújtani, annak segítségét köszönjük! A hozzájárulás mértékét, s természetesen az adományozók nevét az MVSZ hírlevelében minden hónapban közzé tesszük. Kívánság szerint, a nagy összegű adományozók – cég vagy magánszemélyek – nevét a lemez borítóján is feltüntetjük. A Magyarok Világszövetsége kiemelten közhasznú szervezet, mely adóigazolást ad. Ezzel a támogatás összegének másfélszeresét vonhatja le adóalapjából. Külön e célra nyitott számlaszámra kérjük az átutalást, vagy banki befizetést. „Magyarország, ne feledd...” jeligével tüntessék fel a befizető nevét és címét is, mert számukra a CD lemez egy példányát postázzuk.

 

A fogadó bank neve: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt –MKB

H-1056 Budapest, Váci u 30., SWIFT:MKKBHUHB

      Bankszámla:                  Magyarok Világszövetsége - 10300002-20102159-70833285

Köszönettel, és testvéri üdvözlettel: Erkel Tibor, Dr. Papp Lajos, Patrubány Miklós a mozgalom fővédnökei

Budapest – Kolozsvár, 2009. március 25.

-----------------------------------------------------------------------------