Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. március 29., vasárnap

2.146 - Dr. Nagy László budapesti ügyvéd-politikus, a civil diplomácia irányítója: ITT NEM A GAZDASÁGI VÁLSÁG A TÉT!

Von: Orbán Éva

Gesendet: szombat, 2009. március 28. 21:29
An: Kutasi József

Betreff: Átadott " Politikai helyzetelemzés " befolyásos tényezők részére
Wichtigkeit: Hoch

 

Sent: Friday, March 27, 2009 4:11 PM

Subject: Fw: Átadott " Politikai helyzetelemzés " befolyásos  tényezők részére ( másolat a köztársasági elnöknél )

-- On Fri, 3/27/09, Dr. Nagy László <dr.nagy@t-online.hu> wrote:

 

Dr. Nagy László  budapesti ügyvéd-politikus, a civil diplomácia irányítója:

 

ITT NEM A GAZDASÁGI VÁLSÁG A TÉT!

avagy háborús ütközet  a magyar  " úri  zsidóság"  és a  "marxista -cionista - moszkovita " klán  politikája között -  

 

Az elmúlt 20 évben számos fontos elemzést készítettem a magyarság sorsát a szívükön viselő  olyan  személyiségeknek,  akik képesek voltak és képesek maradtak  mind a mai napig Magyarországot kívülről látni és láttatni. Ezúttal is nekik írok a depresszió legmélyebb kútjába lökött  szegény magyar  népemért. Kendőzetlenül, ahogy  az egy bölcs ,sokat tapasztalt ,kenyere javát megevő magyar emberhez illik. Egyenesen és világosan!

 

Ma - Magyarorországon  - Európa ősi szívében  nem a gazdasági válság  a tét, hanem a kommunista restauráció életben tartása vagy végleges bukása ! A magyar demokrácia és a jogállamiság  fundamentuma - a  népszuverenitás "alapelve - ezért forog kockán. És nem azért ,amit a kispéterek és gusztosok  dezinformációs célból orruk alól motyognak!  Hatalmas erők mozdulnak  meg minden oldalon! Ismét " tétté " váltunk !  

 

Számos politikai és stratégiai elemző előtt évek óta világos a kép, hogy itt nem az ország építésének a programját, hanem  a moszkvai tengely forgatókönyvét hajtja végre egy semmiből előráncigált  " Dovrev I.-Dovrev II.- Gyurcsány III. -Szdsz-IV " csoportosulásként azonosítható  ( az ideológiai besorolásuk szerint : marxista-cionista moszkovita-ateista ) illegitim csoportként kormányzó politikai klán.

 

Az ő számukra   a magyar nép és a  nemzetgazdaság érdekei közömbösek . Nekik semmi közük sincs a belső viszonyokhoz.  Ezt az egyre barbárabban jelentkező  moszkovita - ihletésű politikai agresszivitást a szlovák ,majd  a mostani cseh események is fényesen alátámasztották. Nemsokára Románia lesz soron! Ez már egy felépített és szinkronizált politikai -hatalmi játszma ,amelynek az epicentrumában vagyunk!

 

Az SZDSZ  döntnökei ezért a tűzzel játszanak,amikor hazug indokokból nem a népakaratnak megfelelő alkotmányos utat választották, hanem a "belső  klán törvényt " !  És ezért iszonyatos árat fognak fizetni valamennyien, vagyis kivétel nélkül ! A népharag reájuk száll át kíméletlenül ! Mert ők vannak döntési pozícióban !

Eddig felhalmozott , kazalnyi " szennyesüknek  " a kimosásához ekkora lehetőséget  ez a csoport a Sorstól még nem kapott és soha többé nem is fog! Ennek ellenére a hamis  politikai kártyáikkal tovább játszadoznak , ami   "izmus-azonosságukban"  ( marxista-cionista-moszkovita-ateista  ) valamint  a hagyományos  kommunista személyi és tárgyi kötődéseikben keresendő !   

Miközben tudják, hogy :

1./

Gyurcsányék -bevallottan - hazugsággal és dezinformálással ,tehát antidemokratikus eszközökkel, más szóval politikai csalással szereztek mandátumot a kormány alakításra .  ( amiből  most örökös alapítást (!) szeretnének kreálni! )  

2./

Tudatos orosz forgatókönyv szerint lövették szét az embereket az 1956-os forradalom és nemzeti szabadságharc 50. évfordulóján. A hatalmon levő - KGB-s  ( gyilkos  ) moszkvai  klán megmutatta a saját embereinek otthon és a világban is, hogy bármit meg tudnak tenni még a történelmi  50. évfordulón  is Budapesten, a kommunizmus megrogyasztásának  a történelmi " tettesei " , a magyarság ellen, amire  egyébként a világon senki sem lett volna képes!

3./

A magyarországi marxista-cionista-moszkovita klán  arcátlan pénzügyi játszmái, a nemzeti vagyon  fosztogatása , a magyar nép véres verejtékkel  összekuporgatott  kicsike pénzének az elvonása ,  még a sokat tapasztalt és nem finnyás pénzvilágot is mellbe verte.

4./

A médiumokat súlyos felelősség terheli azért, hogy ez a politikai  klán eléri-e célját egy véres magyar népfelkelés kiprovokálásával vagy sem!  Közismert, hogy egy ilyen "robbantásért" való politikai felelősséget  begyakorlott mozdulattal  tolják át mindenesetben másokra,  azokra a tudatosan  kiválasztott - és  előre becserkészett személyekre -  akiket a saját céljaik érdekében áldozatként ( bűnbakként ) majd  fel is tálalnak! 

 

Aki lát és nemcsak néz, az tudja, hogy a jelenlegi nemzetközi politikai konstelláció mellett erre az áldozati szerepre csak  egy jól képzett ,ismert és  polgárosult , nyugati életfelfogású és filozófiájú  " úri magyar zsidó " körökből származó vagy ide bekerült   szakember jöhet  csak szóba ,aki a  rászabott  politikai  főszerep eljátszása  után  akaratán kívül magával viheti a politikai sírba  - - jól előkészített nagy  népi lehurrogás mellett  - a keleti kötődésű és nem úri  "maxista - moszkovita -cionoista- ateista " politikai  klán összes bűneit! Hát nem zseniális ?  Nem, mert az aljasság a  mi erkölcsi felfogásunk szerint soha sem lehet zseniális.

 

Íme ilyen sötét  módszerekkel igyekeznek megakadályozni  az elmúlt években feltámadt és hatalmi dobogóhoz juttatott politikai manipulátorok a magyar nemzethez átpártolt  " úri magyar zsidóságnak "  és a tisztességes magyar keresztény nemzeti erőknek, mint  ország építő  nemzeti jobboldalnak az egymásratalálását.

 

Ezért figyelmeztetnünk kell a magyar  " úri zsidóság  " minden  " becserkészett "tagját , hogy ebben  az MSZP- SZDSZ  kulcsfigurái által kreált titkos szövetségen nyugvó , marxista-cionista-moszkovita - történelmileg pedig magyar és úri  zsidó ellenes -  hatalmi sártengerben közülük senki sem vállalhat   - következmények nélkül - e törzsszövetséget  legitimizáló politikai szerepet.     

 

Végezetül javasolom , hogy ezt a "leckét" a médiumok  janicsárjai " Politikai Miatyánkként "  mondják   fel esténként maguknak, ha vissza akarnak térni a mi - számukra is kenyeret adó -  magyar nemzetünkhöz! - Vége.

 

Utóirat:

Irodalmi forráshely  : A " marxista -cionista " önazonosító politikai definíció 1949.jan.elején jelent meg a kommunisták által birtokba vett  Új Élet c. lapban .

 --------------------------------------------------------------------------------------------------