Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 24., vasárnap

2.514 - www.nemzetihirhalo.hu Frigyesy Ágnes: A nemzet életveszélyes helyzetben van > A Civil Összefogás Fórum I. Konferenciájáról

Frigyesy Ágnes

A nemzet életveszélyes helyzetben van
A Civil Összefogás Fórum I. Konferenciájáról


- Ez az ország azért következmények nélküli ország, mert húsz év után is hiányzik a civil kontroll, a civil ellenőrzés a mindenkori kormányzati hatalom felett, hiányoznak azok az erős civil intézmények, amelyek kikényszerítenék az államhatalommal szemben az emberek akaratának és szándékainak érvényesülését - mondta Fricz Tamás politológus, a CÖF szóvivője a Civil Összefogás Fórumának első konferenciáján 2009. május 23-án Budapesten.

Az Óbudai Kulturális Központban tartott tanácskozáson Fricz Tamás hangsúlyozta: - Az elmúlt húsz évben megvalósult a pártállami, kádári rendszer totális restaurációja. Amíg Csehországban, a balti államokban, Lengyelországban, Horvátországban, Szlovéniában és részben Romániában a posztkommunista erők kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindenképp háttérbe szorultak, addig Magyarországon a pártállami elit szinte sértetlenül megúszta a rendszerváltást. Ez sajnos egy szomorú és elkeserítő magyar hungarikum, sőt, szinte azt mondhatjuk: akik igazán jól jártak a piacgazdaság és a demokrácia kialakulásával, azok éppen a kádári nómenklatúra emberei. Jelenleg a posztkommunista hálózat soha nem látott mértékben megerősödött és átjárja az egész társadalmat. Vagyis a forma változott, a tartalom azonban nem - mondta a politológus.

Majd így folytatta: - Az elmúlt húsz évben a nemzet elveszítette erejét, legyengült, sebezhetővé vált, ezért életveszélyes helyzetben van. Legyengült, mert bizonyos erők tudatosan legyengítették, a nemzeti vagyont elherdálták, potom pénzekért eladták a stratégiai fontosságú állami cégeket, egyfelől a posztkommunista elit tagjainak, a nómenklatúra embereinek, volt párt- és KISZ-vezetőknek, másfelől multikulturális cégeknek. Legyengült a nemzet, mert az Orbán-kormányt leszámítva egyetlen kormányunk sem mert szembemenni a nemzetközi pénzügyi körök, a nemzetközi politikai szervezetek akaratával, mely szervezetek célul tűzték ki Magyarország vagyonának, piacainak, legfontosabb természeti kincseinek, energiaforrásainak megszerzését. S legyengült a nemzet, mert szétverték az emberek, a civil szféra közösségeit, megfosztották őket vallásuktól, Istenüktől...

Fricz Tamás szerint végre kell hajtanunk a második rendszerváltást. A Civil Összefogás Fórum alapvető célja, hogy segítse, inspirálja egy második rendszerváltás megvalósulását Magyarországon. Egy olyan rendszerváltásét, amely végre működőképes demokráciát, erős nemzetet hoz létre országunkban...

Továbbá a CÖF erősen érdekelt a kádári, posztkommunista restauráció megszüntetésében.

Új politikai elitre van szükség, melynek semmi köze az MSZMP KB-hez, a KISZ KB-hez, a III-as titkosszolgálati osztályokhoz


Új elitre van szükség, mely ott rejlik a mai magyar civil társadalomban, a polgári körökben, az agrárszervezetekben, a nemzeti mozgalmakban, a vallási körökben, az önkormányzatokban, s a CÖF abban segíthet, hogy ezek a tehetséges és szakmailag felkészült emberek a felszínre kerüljenek. Emellett a CÖF óriási feladata a nemzettudat helyreállításában való szerepvállalás - mondta Fricz Tamás.

Végre a magyarok országát kell felépítenünk!


- Mi, akik itt vagyunk és ott leszünk, ahol a nép sorsáról dönteni fognak a jövőben, ki kell, hogy érdemeljünk egy megkülönböztető megnevezést: nemcsak engedelmes állampolgárok, hanem felelősen gondolkodó patrióták is vagyunk... Egy kisemmizett, lenézett ország tagjaiként most végre összeszedjük magunkat, és el fogjuk végezni, amit az ősök tisztelete és utódaink jövője megkövetel tőlünk - mondta Csizmadia László, a CÖF másik szóvivője, majd néhány rossz hírt közölt hallgatóságával: - Magyarország IMF gyarmat. A gyarmattartók lakája, a miniszterelnök havi 1 forint fizetésért garázdálkodik. A pénzügyminiszter most vedlik rablóból pandurrá. Az államadósság közelíti a GDP 100%-át. A munkanélküliségi ráta 10% fölött van. A regnáló kormány illegitim, de több évre előre tervez.

Ezt követően a szónok jó híreket sorolt fel: - 2009. június 7-e után világos lesz, mit dönt a nép. A Civil Összefogás Fórum ezt még világosabbá teheti egy utolsó, figyelmeztető óriás-demonstrációval. Döntsön a nép! Új választásokat akarunk! Ha ezt a hatalom még mindig nem érti, jöjjenek a sztrájkok, a civil engedetlenségi mozgalmak. Elég volt!

Lehet-e elsíbolni a magyar költségvetés bevételeit?


Csizmadia László hangsúlyozta: - patrióták vagyunk, de soha nem leszünk pártkatonák. És utcai csőcselék sem leszünk, bármennyire is szeretnék sokan. Mindig a jogállamiság keretei között cselekszünk.

Ezt követően néhány kérdést tett fel Csizmadia László: - Lehet-e, hogy 3 százaléknyi, erkölcsében megtévedt magyar, a globális tőke kiszolgálója nyomorba döntsön 97 százaléknyi tisztességes magyar embert és megalázzon 1100 éves országot? - Lehet-e, hogy elkerüljék cselekedeteik súlyának megfelelően az erkölcsi és jogi felelősségre vonást? - Lehet-e, hogy történelmi alkotmányunk életfáját már-már kivágva, egy sztálini alkotmány rágógumi jogszabályai alapozzák meg életünk kereteit? - Lehet-e elsíbolni a magyar költségvetés bevételeit, az Európai Uniós pénzek javát, és ezen off-shore cégekben külföldön kamatoztatni? Lehet-e a magyar államadósságot 2002 óta közel háromszorosára növelni, majd erre hivatkozva a GYED és GYES idejét lefaragni, miközben a népesség roham tempóban csökken, kevesen születnek, cserébe Európa élén állunk a halálozási számban és a nyugdíj reálértéke is csökken. - Lehet-e nyakra-főre különféle kedvezményekkel erősíteni a multikat, miközben ezrével mennek tönkre a magyar kis- és középvál lalkozások? - Lehet-e magyart a magyarnak ugratni, a zsidót, a cigányt, a keresztényt a régi pártállami módszerekkel egymásnak vezetni? - Nem lehet! De mégis lehetett! - mondta Csizmadia László. Véleménye szerint mára ennek a cinikus "mindent lehet" korszaknak vége! Csak olyan pártprogramra szabad szavazniuk, amely a civilek követeléseit, javaslatait figyelembe veszi és azt végre is hajtja. Végre a magyarok országát kell felépítenünk! Végleg szakítani kell a világban is megbukott neoliberális politikával, és az azt szolgáló posztkommunista erőkkel.

Legyen valóban felelős és felelősségre vonható kormány!


A civil nemzetstratégia lehetséges irányaiként nevezte meg Csizmadia László a következőket: - Legyen valóban felelős és felelősségre vonható kormány! A Parlamentben a népet, a választókat képviselő honatyák dolgozzanak, akik választóik elárulása esetén visszahívhatók. Legyen kisebb létszámú, a későbbiekben kétkamarás Parlament. Szükséges a nemzeti vagyon teljeskörű leltározása, majd annak nyilvános kezelése, évenkénti nemzeti vagyonmérleg készítése. Csizmadia László beszédét egy hatásos Franklin elnök idézettel zárta: "Sokkal jobb érzés, ha azt mondják rólunk, hogy 'hasznosan élt', mintha azt, hogy 'gazdagon halt meg'."

Simon János politológus, a CÖF másik szóvivője köszöntő beszédében felolvasta a CÖF csatlakozási Kiskátét, mely rögzíti: "A Civil Összefogás Fórum hangsúlyozottan civil szerveződésű fórum. Alapítványok, egyesületek, egyletek, szövetségek, klubok, körök, vallásos és szekularizált civil szervezetek hozták létre azzal a céllal, hogy segítsék a magyar civil társadalom erősödését, érdekeinek képviseletét, értékeinek kifejeződését. A CÖF alulról szerveződött mozgalom."

Simon János bemutatta a CÖF első kiadványát, mely válogatást tartalmaz a 2009. április 5-i Hősök terei demonstráció szónokainak beszédeiből, valamint ismerteti a CÖF dokumentumait. A kötetet a Hősök terei tüntetésen készült felvételek fotói gazdagítják.

Simon hangsúlyozta: - Noha sokan azt várják, hogy párttá alakulnak, a CÖF nem akar se párttá alakulni, sem egyetlen párt szócsövévé válni.

Tarlós István, önkormányzati képviselő, frakcióvezető (Fővárosi Közgyűlés, FIDESZ-KDNP) az önkormányzatok és a civil szervezetek viszonyáról kifejtette: - Jelenleg drámaian legyengített állapotba került Magyarország. Anarchia uralkodik mindenütt, ezt csak fokozza a félelem. A civil közösségek nem erősödhettek meg ilyen körülmények között. Véleménye szerint a társadalom tudatos lebutítása folyik. A tudatosan tenyésztett tudatlanság pedig találkozik a hatalom arroganciájával. A kisebbség többségnek látszik és fordítva. A civil társadalom önszabályozó képessége pedig hiánycikk - hangsúlyozta a politikus. Ezzel ellentétben példaképp hozta fel Baden-Württenberg tartomány városainak közösségi életét, ahol az egyes települések hetilapot tartanak fenn, helyi aktuális hírek közlésével, működnek a civil szerveződések a nőegylettől kezdve a sakkozók, sportolók vagy épp a kertészek köréig bezárólag.

Az elmúlt húsz év alatt - leszámítva Orbán Viktor négy éves kormányzását - az történt, amit a kommunisták akartak


Tarlós István szerint az elmúlt húsz év alatt - leszámítva Orbán Viktor négy éves kormányzását - az történt, amit a kommunisták akartak. Ha a jelenlegi hatalom fennmarad, az önök elképzelései köddé válnak - mondta a civileknek a politikus.

- Erős nemzetstratégiára, tiszta közéletre és új vagyon-törvényre van szükség - hangsúlyozta Bencze Izabella, jogász, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság volt vezérigazgató-helyettese. Zétényi Zsolt, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány elnöke kijelentette: - Az ország közjogi, gazdasági szerkezete, valamint az alkotmány gyökeres megújításra szorul. Botrányosnak tartotta, hogy a jelenlegi alkotmány szerint a magyar népnek nincs joga sem az alkotmány módosítására, sem az országgyűlés feloszlatására. Bogár László közgazdász hangsúlyozta, Magyarország katasztrófális helyzetbe került, lelki, erkölcsi, szellemi és gazdasági téren tönkretették. Rámutatott: - Trianon óta azt sulykolják a magyaroknak, hogy ők nem léteznek, nem számít a véleményük, ezért beteg ez a társadalom. Lelki-szellemi-erkölcsi megújulásra, és nemzettudat erősítésre van szükség - mondta Bogár professzor. Nagy János, a Jászberényi Polgári Kör elnöke kijelentette: - A Polgári Körök legyenek autonómok, megfelelő kritikai szellemmel rendelkezzenek, és aktí van vegyenek részt a közéletben.

A CÖF továbbfolytatja munkáját, a hazáért, a nemzetért!

Frigyesy Ágnes

-------------------------------------------------------------------