Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 23., szombat

2.504 - Tóth Kálmán: Mi az érdekes ebben? Minden falunak van ilyen! > Ez az érdekes: Csereklub

Von: Kalman Toth

Gesendet: péntek, 2009. május 22. 23:39
An: Kutasi József
Betreff: Re: 3. 2.503 - 2009.05.21 19:20 Megalakult Piliscsaba Önkormányzatának Képviselő-testülete!

Drága Magyar Hazánk! NEM VÁRNI! CSELEKEDNI! CSELEKEDNI! CSELEKEDNI!

 

Mi az érdekes ebben? Minden falunak van ilyen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ez az érdekes:

2009. május 21.

2.482 - Piliscsaba: Miért van szükségünk csereklubra?: A jelenlegi társadalom legnagyobb problémái a "rossz pénz" miatt alakultak ki.

Forrás: http://www.koronakor.hu/pilis.php/

Csereklub: Ez a szóösszetétel teljes egészében kifejezi a lényeget: a "klub" jelzi, hogy itt egy önkéntes és zárt közösségről van szó, a "csere" pedig arra utal, hogy a klub tagjai egymás között termékeket és szolgáltatásokat cserélnek.

Miért van szükségünk csereklubra?: A jelenlegi társadalom legnagyobb problémái a "rossz pénz" miatt alakultak ki. Megjósolható volt, hogy a bankok hitelezési gyakorlata, a profitot hajszoló gazdálkodása, valamint a fedezet nélküli pénzkibocsátás előbb-utóbb összeomláshoz vezet. Úgy is lett: mára bennünket is elért a pénzügyi világválság, aminek egyenes következménye lesz a gazdaság visszaesése, a munkanélküliség növekedése, a pénzhiány, stb.

Ebben a helyzetben szűkebb közösségi összefogásra, önellátásra kell törekednünk, hiszen senki sem fog "kívülről" segíteni rajtunk. Ehhez meg kell oldanunk a globalizált pénz- és haszoncélú világból való átmenetet a helyi együttműködésen és a bizalmon alapuló rendszerekbe. A megoldás a helyi kereskedelmi rendszerekben rejlik: a csereklubok megalakítása illetve a helyi pénzek bevezetése - a tapasztalatok szerint - fellendíti az érintett térség gazdaságát.

Az ellehetetlenült egyének, családok és kisvállalkozások túlélését segíteni kell. A csere által azok is hozzájuthatnak termékekhez, szolgáltatásokhoz, akiknek nincs pénzük, de van tehetségük és szorgalmuk.
A csereklubban való részvétel azok számára is előnyt jelent, akik semmiben sem szűkölködnek, hiszen a klubon belül olcsóbban vagy jobb minőségben hozzájuthatnak dolgokhoz, mint egy hagyományos üzletben.
Itt kell megemlíteni, hogy a csereklubnak erős közösségépítő hatása is van, ami nagyon fontos, mert az összetartásra, egymás segítésére, érdekeink védelmére ma nagyobb szükség van, mint valaha.

Hogyan működik egy csereklub?: Megszerveződik egy közösség, melynek tagjai egymás között termékeket, szolgáltatásokat cserélnek ki úgy, hogy e közben pénzt NEM használnak. Egyrészt minden tag közzéteszi felajánlásait (kínálatát) egy internetes program segítségével, vagyis leírja azt, hogy mit tud adni a közösség más tagjai számára. Másrészt választhat a többi tag felajánlásaiból, azaz igénybe veheti a mások által felkínált javakat. Az egyes cserék, mint események, eseti jelleggel jönnek létre a tagok szükségleteinek és felajánlásainak egymásra találásakor.
A ténylegesen lebonyolított cserék időpontja eltér, a csereérték is különböző, ezért a csereértékeket nyilván kell tartani. Ez is az internetes program feladata: minden tagnak folyószámlát vezet.
A csereklub bizalmi alapon működik, nem kell semmilyen fedezetet "letenni" annak, aki szeretne bekerülni. Ebből következik, hogy a klub tagjai védik saját közösségüket: csak becsületes, megbízható embereket vesznek fel.

Előzmények > A Szent Korona Alapítvány kezdeményezésére 2007-ben Budapesten megalakult a Korona Csereklub Egyesület.: Ez a 12 főből, főleg szakértőkből álló egyesület dolgozta ki a hazai csereklubok működésének alapelveit, figyelembe véve a magyarországi lehetőségeket és törvényeket. Az egyesület készíttette el azt az internetes programot, amely nélkül nem létezhetne egy modern csereklub.
Ennek a programnak - melynek Ön a kezdő oldalát látja - két fontos feladata van:
- egyrészt segíti a vevő és az eladó egymásra találását, azaz piacteret biztosít,
- másrészt nyilvántartja, elszámolja az ügyletek csereértékét.
Az Egyesület csak szellemi műhelyként funkcionál, nem hoz létre és nem működtet csereklubot, ellenben szorgalmazza, hogy a Kárpát-medencében alakuljon minél több csereklub, lehetőleg minden régióban és határok nélkül! Ezeknek ingyenesen rendelkezésére bocsátja az internetes programot, és a klubok megszervezéséhez, működtetéséhez tanácsokat ad.

Ilyen előzmények után alakult meg a Pilis környéki települések csereklubja, ahogy mi nevezzük: a Pilis csereklub.