Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 24., vasárnap

2.510 - Prof. Dr. Bokor Imre: MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG (MJB) POSTALÁDÁJA

Von: Péteri Attila Árpád
Gesendet: vasárnap, 2009. március 24. 00:44
An: Kutasi József
Betreff: Bokor I.-MJB Postaláda-2009.05.24.

 

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG  (MJB) POSTALÁDÁJA  

(2009. 05. 24.)

 

ÉHENKÓRÁSZOK

         Évezredes tapasztalatok  szerint, éhező emberek nem képesek eredményes fizikai és/vagy szellemi munkát végezni.  Megoldódott tehát  a rejtély, hogy Gyurcsány (és holdudvara) miért gyártotta a selejtet, miért vitte csődbe az ország  szekerét.

           Akkor, amikor az Internacionálé lelkes  danászásával zárták meghitt elvtársi összejövetelüket, és  dupla hangerővel fújták a  "Fel, fel,-  te éhes proletár" strófáját, szélesre  tátott szájaikkal, mintha a sült galamb landolására vártak volna, és úgy tűnt, hogy  az  éhség mellett  a szomjúság is gyötri  őket.  

           Talán el lehetne intézni, hogy a  "FEHÉR HÁZBAN" vagy a  Parlament büféjében -  még a jelenleginél is olcsóbban, vagy - esetleg - ingyen,  falatozzanak a (kispénzű) MSZP-s honanyák és honapák,  illetve a hajléktalanok konyhájáról juttassanak nekik  elemózsiát,   ne hagyják éhezni a szerencsétleneket. 

 

MAGYAR BÁLINT ÉS REFORMJAI

       Szép számmal vannak olyan emberek, akiknek a  beteges agyában időnként fellobban valami  kényszerképzet, amit szeretnének  országos szinten szóvá tenni és a gyakorlati életbe átültetni.  Magyar fejében  az oktatás reformgondolata pörög egy agysejtekből  képzett mókuskerék  szerkentyűben és ez vezérli  ostoba gondolatait.

        A  lenini  gyakorlathoz igazodva,-  Magyar  szeretné az  osztályzat-nélküli  oktatási rend  megvalósítását,   sőt még a házi feladat nyűgétől  is mentesítené  a tanulókat (ez a megoldás  "élt" néhány évig  a szovjeteknél, azzal a kiegészítéssel, hogy egy  adott osztályból,  egy önként vállalkozó személy vizsgázott le a többiek nevében is a vizsgáztató vagy vizsgabizottság előtt). Ettől már csak egy  piciny lépésre áll Magyar olyan  javaslattól, hogy be se kelljen járni az oktatási intézményekbe, a  bizonyítványokat és/vagy a diplomákat pedig postán kézbesítsék a diákoknak, illetve a hallgatóknak.

        Hitler Adolf is viaskodott hasonló reform-gondolatokkal, és utasította gauleitereit, hogy a megszállt területeken csak minimális mennyiségű és tartalmú - alsó fokú - oktatást vezessenek be a "bennszülöttek" számára.

        Magyar  eddigi reformjai  életképtelennek bizonyultak, célszerű lenne, ha beteges gondolatait  kizárólag  szűk családi vagy baráti körben  hangoztatná, mert szükségtelen  mindenkinek a tudomására hozni, hogy milyen bődületes dilettantizmussal rendelkezik az oktatás-képzés  területén.  

       

HAJÓS ANDRÁS

         A  "Heti-hetes"  ügyeletes röhencsei - a humor jegyében -,  jócskán elkalandoztak a politika  területére, gúnyolódással, trágárkodással,  anekdotákkal,  kitalációkkal és egymás "ugratásával" fűszerezvén produkciójukat, tapsikolásra ingerlik hálás közönségüket. 

         Az  emésztés végtermékére  utaló szavacskát már-már olyan gyakran köpködik ki hangképző szerveikből, hogy szinte sablonossá (megszokottá) vált az emlegetése, ezért újabb obszcén szavakhoz  folyamodtak, hogy  a rajongóik  kéjérzetét növeljék. 

          Ebbe a műfajba és ebbe a külteleki harmadosztályú kiskocsmai  stílusú, gúnyolódással  tarkított - mocskolódó - zsivajba vitt új "színfoltot"  Hajós  András   a "Nemzeti dal"  pengetéssel és röhögéssel  kísért  produkciójával.

           Hajós  Úr! Keressen Petőfi helyett egy Önhöz hasonló, aberrált személyt,  szórakoztassa azok műveivel a  közönségét, ha kívánja, akkor   olyanok nevével is szolgálhatok, akik "méltók" arra, hogy a "Heti-hetes" trágársági repertoárját bővítsék.

          Petőfit pedig ne vegye  (finoman fogalmazva)  a tisztátalan szájára, Petőfi nem a ripacsokká vált humoristák játékszere, hanem az emberiség (ezen belül a magyarság) egyik legnagyobb költője,  hazánk szabadságáért  az életét is feláldozó  forradalmára,- aki  fényévnyi távolságra áll az Ön és röhencstársai szellemétől.

          Meglehet, hogy ezt Ön nem érti meg, sőt az lenne a világ legújabb csodája, ha megértené...

 

LAMPERTH MÓNIKA

          A köntösét megszaggató és a hajára hamut  hintegető MSZP-s honanya a minap  azon sopánkodott, hogy miért nem állt fel valaki (önmagát is  beleértve a valakik közé) az "öszödi beszéd"  során, mert akkor  omlott össze a pártjuk, akkor  talán még rendezhették volna girbegörbe soraikat.

          A  költői  kérdésre azt a választ lehet adni, hogy cinkosok és gerinctelenek gyülekezetében senki sem állhatott fel, hacsak "nem fordult fel a gyomruk"  és nem kellett kimenni a mosdóba könnyíteni magukon az elhangzottak miatt.

          Egy ominózus  fórumon - egyébként - Lamperth miniszter asszony is gyomorforgató kijelentést tett, amikor tapsikolásra szólította fel  a harmadik virágzásukban lévő hölgykoszorús  hallgatóságát, miután  felvázolta nekik, hogy  milyen "ügyesen"  bűvészkedett a  tárca hatáskörébe tartozó önkormányzati pénzek  elosztása során.

           Arról is elfelejtkezett, hogy esetenként még a miniszterelnöknél is több  (jól fizetett) tanácsadót alkalmazott, akik  ugyan azt "csinálták" amit  Gyurcsány kormány és holdudvara éveken át,  vagyis: semmit!!!  Akkor is fel lehetett volna állni (például a miniszteri székből), amikor ezt  a tanácsadói dömpinget szóvá tette Lamperthnek egy újságíró, de  felállás helyett azt a választ adta, hogy  neki joga van annyi tanácsadót alkalmazni, amennyit jónak lát.

         Tehát: a probléma nem "Öszödön" kezdődött, az csak egy kiugró állomása volt a semmittevés, a pénzpocséklás, a felelőtlenség,  a tervszerűtlenség,  a  hozzá nem értés és permanens hazudozás korszakának, de a legnagyobb baj az, hogy még  most sem ért véget!

 

BOKROS LAJOS - BAJNAI MELLETT

          A  sokak által pénzügyi zseninek tartott, hajdani bukott pénzügyminiszter,   gyakran hallatja hangját, és mutogatja bajuszát a közvélemény számára.  Most úgy döntött, hogy igazat ad Bajnai Gordonnak, költözzön kisebb lakásba az, aki nem képes  (majd)  fizetni az ingatlan adót.

           Bokros  tanácsa (sajnos) nem teljes, mert kihagyta azt, hogy  lehet sátorban, kunyhóbanlakókocsiban, barlangban vagy  mohával és friss szalmával bélelt földbevájt odúban is lakni,  esetenként  egészségesebb  is, mint a szervezetet elpuhító  összkomfortos  lakásban, ahol  elkényelmesedik az ember és elszakad a természettől is.

           Bár egyes pletykázók szerint Bokros az ötcsillagos szállodákat  favorizálja, de  ez semmiben sem  devalválja a kisebb  lakásokba való átköltözési  tanácsának  az  értékét, hiszen csak a segítőkészségének a megnyilvánulását fémjelzi,  hiszen  ö Brüsszelbe készül Dávid Ibolya farvizén, de nincs szíve  úgy itt hagyni  a  megadóztatás félelmétől  tipródó honfitársait,  hogy  legalább tanácsaival ne  segítse őket.

 

SZILI KATALIN ÉS LENDVAI ILDIKÓ

          Az egykori Pravda vagy Népszabadság tájékoztatási  és értékelési szokásaihoz hasonlóan, Szili és Lendvai  egybehangzóan győzelemként értékelték a Pécsett lezajlott polgármesteri választást.  Számos  külföldön élő honfitársunk  kérdezte, hogy mi az igazság a választási eredményt illetőleg, mivel  ellentmondó tájékoztatás jutott el hozzájuk, hiszen két,-  nem is  akármilyen pozícióban lévő  -,  közéleti  nőszemély  is  az MSZP győzelmeként könyvelte el  a pécsi választás kimenetelét.

             Ezeken a nyilatkozatokon még a hazugságban "megedzett"  MSZP-sek  többsége is  meglepődött,  mert kísértetiesen hasonlítottak Göbbels, Sztalin,  Rákosi, Marosán, Torgyán vagy  más   kiemelkedő képességű hordószónokok nyilatkozataihoz,  illetve magyarázkodásaihoz.

              Mindennemű vita vagy cáfolat nélkül,  még  nagyon sok hasonló győzelmet kívánunk  MSZP-s  honfitársainknak, mert így  kialakul  a régen várt  békés egymás mellett élés,  mivel mind a baloldal, mind pedig a jobboldal meg lesz elégedve  ilyen   eredményekkel. 

 

Néhány   negatív stresszhatást kiváltó  (tömegeket érintő)  jelenség szóvá tétele.

 

ÉRDEKLŐDÉS I.

     Szeretnénk  megtudni, hogy hányan vannak  olyanok kicsiny hazánkban, akik az elmúlt évtizedekben  úgy fizették be  pénzesutalványukat, vagy úgy adták be  ajánlott leveleiket a Magyar Posta bármely objektumában, hogy nem álltak sorba a   kis  ablakocskák  előtt. Az igazolt jelentkezők  értesítést küldhetnek e-mail címünkre, és  sorsolás  útján  értékes nyereményekhez juthatnak. 

 

ÉRDEKLŐDÉS II.

        Szeretnénk megtudni, hogy a - számunkra ismeretlen, de  végtelen szorgalmas és figyelmes  - ILLETÉKESEK  mit  találnak még ki az orvosi vények (receptek)  változtatására,   kitöltési  rubrikáira,   kitöltési  megkötéseire  vagy feltételeire,   hogy  megnehezítsék  az orvosok, az asszisztensek, a betegek és a gyógyszerészek életét?

          A túltengő bürokráciában eljutottunk oda, hogy egy vény kiváltása  nagyobb ellenőrzéssel jár, mint a reptérre való beléptetés.

          Az sem  nevezhető normális eljárásnak,  hogy (például) egy háziorvos és fizikoterápiai szakorvos  vizsgálata után kapott   gyógyfürdői (kezelési) lap hitelességét  a  gyógyfürdő pénztárosa a TAJ kártya elkérésével  és tanulmányozásával ellenőrzi, majd  két  kartont tölt ki,  kiad egy beléptető kártyát,  egy  félméteres tekercses számlát, az egyik kartont aláíratja, majd  átnyújt egy csukló köré ragasztható színes szalagot, amelyet az elektronikus beléptető előtt álldogáló „portásféle” dolgozó   rögzíti a gyógyulandó beteg  csuklójára, egy utólagos  (esetleges) ellenőrzés céljából.

           Mialatt ez a procedúra folyik, a pénztár előtti belépni szándékozók száma úgy növekszik,  mint a postai ablakocskák előtt az ügyfelek száma.

            Számítógép, elektronikai eszközök, pecsétnyomók, tűzőgépek és más irodai  eszközökkel szépen el vannak látva ezek a pénztárak, de az „áteresztő” vagy ügyintézési  képességük a  bürokrácia miatt csökkent, miközben a látszattevékenység  és az időrablás  növekedett. 

 

         

                                                                                                   (Prof. Dr. Bokor Imre)

                                                                                                         az MJB elnöke

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------