Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 28., csütörtök

2.541 - Magyarok Szövetsége: Mi, a civil Magyarország egyetlen párthoz sem kötődő népmozgalma, az alábbi kérdéseket tesszük fel a választások kapcsán:...

Von: Bene Gabor

Gesendet: csütörtök, 2009. május , 28. 09:23
An: Kutasi József
Betreff: Magyarok Szövetsége

 

Az EU parlamenti választásokon listát állító szervezetek vezetőinek és képviselő-jelöltjeiknek!

Budapest, 2009. május 25.

 

Tisztelt Címzettek!

Mi, a civil Magyarország egyetlen párthoz sem kötődő népmozgalma, az alábbi kérdéseket tesszük fel a választások kapcsán:

1./ Komolyan gondolják-e a valódi népszuverenitást és hajlandóak-e tárgyalásokba bocsátkozni a magyar civiltársadalommal? 

2./ Ha igen, akkor hajlandóak-e a közbizalom visszaszerzése, a választási ígéretek számon kérhetősége érdekében egy új Társadalmi Szerződést elfogadni, amelyet a listán szereplő képviselőjelöltek kötnének meg a választópolgárokkal?

 

Ha a válaszuk igen a fenti kérdésekre, akkor jelöljenek ki időpontot és helyszínt a képviselőjelöltjeikkel való személyes tárgyalások megkezdésére, illetve jelezzék, milyen címekre küldjük el a Társadalmi Szerződés teljes anyagát.

Amennyiben nem jelentkeznek vissza 2009. június 1.-ig, akkor megállapítjuk, hogy visszautasítják a népszuverenitást.

Ha a válaszok a fenti kérdések bármelyikére nemlegesek, akkor a jelenlegi választási kampányban - minden médiafölény ellenére - most először, de végérvényesen lelepleződik, hogy egyes pártok és személyek ténylegesen a jelenlegi helyzet fenntartásában érdekeltek, s saját hatalmi érdekeik érvényesítése és nem a nemzeti érdek érvényesítése a céljuk.

 

A magyar társadalomban ma már olyan mély elégedetlenség feszül a pártok tevékenysége és a politikai osztály erkölcstelensége miatt, hogy ezt csak egy komoly paradigmaváltás tudja feloldani. A kérdésekre adott válasz fogja a pártok hitelét megerősíteni, vagy tovább rombolni. Mi felkínáljuk ezt a lehetőséget a pártoknak, és felhívjuk a vezetőiket arra, hogy a választások kapcsán tegyék félre a pártérdeket. A kampány során nyilvánosságra hozzuk azoknak a - pártlistákon szereplő - személyeknek neveit, akik komolyan veszik a népszuverenitás elvét, azaz a valóságban is elfogadják az 1949. évi XX. törvény 2§ (2) bekezdésének gondolatát: minden hatalom a népé. A Magyarok Szövetsége csak azt a képviselő-jelöltet fogja támogatni, aki önként felvállalja, hogy amennyiben a tevékenysége nem a választási ígéreteinek megfelelő, abban az esetben mandátumáról lemond.

 

Azok a jelöltek, akik a Magyarok Szövetsége által javasolt Társadalmi Szerződést nem írják alá a választópolgárokkal, kinyilvánítják, hogy nyilvánvalóan a népet lenéző és megnyomorító pártdiktatúra fenntartásában érdekeltek, így a Magyarok Szövetsége nem javasolja a mozgalom tagjai részére az ilyen személyeket tartalmazó pártlisták támogatását a választáson!

 

Magyarok Szövetsége

Értesítési cím: msz.torzs@gmail.com 

Telefon: 20/ 476 6080

-----------------------------------------------------------------------------