Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 25., hétfő

2.525 - Kőműves Géza: Érdekes jelenségre bukkantunk a minap, miszerint a Magyarok Szövetsége 2009. június 20-21-én rendezi meg az "Adj jövőt Magyarországnak" című szakmai ....

Von: Kőműves Géza

Gesendet: szombat, 2009. május 23. 18:09
An: Kutasi József
Betreff: Nyílt levél, vagyis felszólítás a Magyarok Szövetsége részére

Benedek Zoltán nemzeti koordinátor: Magyar Nádori Szövetség; T:+36208002086 E-mail: nadori.szovetseg@freemail.hu ; bebra@freemail.hu
Honlapok: http://nadoritestulet.network.hu http://ujmagyarverszovetseg.network.hu http://www.network.hu/osfenyo54

Nyílt levél a Magyarok Szövetségéhez!


Érdekes jelenségre bukkantunk a minap, miszerint a Magyarok Szövetsége 2009. június 20-21-én rendezi meg az "Adj jövőt Magyarországnak" című szakmai konferenciáját tudományos előadók és civil szervezetek bevonásával. Ami hírértékű az eseménnyel kapcsolatban, hogy egyfajta pozitív jövőkép megadásával beszélnek a „fenntartható élet” lehetőségéről. Ez nagyon is rendjén lenne, ha nem derült volna ki róla, hogy a MSZ nem a saját szellemi termékét viszi a megtárgyalandó fő témának, hanem egyszerűen plagizálja egy általa jól ismert társadalmi szövetségtől a témát.

Ugyanis a „fenntartható élet” fogalompár nem a Magyarok Szövetségéé, hanem a MNÁSZ, a Magyar Nádori Szövetség szellemi terméke, és a programjának a kulcs fogalma. Teszik ezt úgy, hogy a fogalom első leíróját, a jogos tulajdonos szervezetet még csak nem is értesítették a dologról, nemhogy meghívták volna a MNÁSZ-t a tanácskozásra, ha másként nem, mint a téma jogos tulajdonosát, bár ebben a témában nyílt fórumot rendezni csak a Nádori Szövetség égisze alatt illik.

Kérdezzük a MSZ vezetőségétől, mit szóltak volna Önök ahhoz, ha mi mondjuk a Kurultáj témában hirdettünk volna tanácskozást? Már régen a bíróságra vitték volna az ügyet. De egy potenciális, a nemzeti radikalizmust és kérlelhetetlen igazságot képviselő,

zsidó-„ kereszténységet”, zsidó világuralmat, globalizmust, az előbbiek végterméket, köztük az EU- t,- a nemzetek vérpadját elutasító, természetalapú ősi magyar kereszténységet valló MNÁSZ-al szemben, ugye semmi sem tiltott dolog? Kérdezzük, így akarják Önök valóban a Magyarok Szövetségét létrehozni, még a valódi nemzeti erőkön, mondhatjuk, az azonos oldalon állókon is keresztülgázolva? Ha már annyira megragadta önöket a témánk, mibe került volna az összefogás jegyében, melyre egyébként is szükség lenne, asztalhoz invitálni minket és egy komolyan előkészített, valóban nemzetközi szintű konferencia előkészítésében megállapodni. A Magyar Nádori Szövetségnek tervei között szerepel egy ilyen rendezvény megszervezése és ez nyíl titok, hiszen önök is olvasták a nemzetközi felhívásunkat. Vagy éppen ezért, ezt kivédendő rohantak csipp-csupp módon előlünk megszervezni a konferenciát?

Nekünk nem azzal van a legnagyobb bajunk, hogy Önök elveszik a programunk alapját, hanem azzal, hátha nem helyesen akarják azt felhasználni. Mert mi célja lehet egy társadalmi szervezetnek? A saját programjának az ismertetése és képviselete. Mi ezt akarjuk! Nekünk nem esne nehezünkre, ha önök velünk együtt, a mi programalapunkat támogatnák. A felhívásukból azonban nem derül ki, hogy jó célra, vagy esetleg a nemes programunk elferdítésére törekednek. A társadalmak téves és velejéig hamis „fenntartható élet” hibái úgy nem orvosolhatóak, ha önök netán csak az ideológiájuk homlokzatát rajzolják át, mondjuk a mi „fenntartható élet” szlogenünkre, hiszen ehhez komoly háttérprogram, a tárgyban felkészült szellem szükségeltetik.

A levél befejezéseként kérjük a Tisztelt Magyarok Szövetségét, ha egy mód van konferenciájukon mellőzzék a plágium kategóriájába sorolható témakört, vagyis a „fenntartható élet” elnevezést, de ha már az előrehaladott előkészítés okán ez nem megy, mindenkor kérjük társítani a forrás megjelölésével, tehát a Magyar Nádori Szövetséggel, valamint a rendezvényen szövetségünknek kérnénk lehetőséget biztosítani a „fenntartható élet” néven nevezett tartalom megvédésére! Ellenkező esetben senki és semmi sem moshatja le Önökről azt a vádat, hogy plagizáltak, ráadásul nem a magyarság szövetségének az elvét képviselik, hanem bizonyos egyeduralmi célok által vezéreltek.

További táptalajt szolgáltatnak azon pletykáknak, miszerint „az MSZ pontosan a Magyar Nádori Szövetség likvidálására és a FIDESZ (vagyis a háttérhatalom jobb keze által), a mozgolódó nemzetiek titkos kézbentartására, nemzeties lefárasztásra létrehozott, majd a tagság radikalizálódása és az irányítás alóli kibúvása miatt, hátsó döntés alapján szétzüllesztett Polgári Körök pótlására, ügynökök hozták létre és már a megjelenésük után, valamire való program nélkül reklámot kapott, valamint költséges rendezvényeket, országjárást tudtak lebonyolítani”.

Ha ezek a rémhírek nem igazak, kár őket táplálni.

Vagy az illemszabályok és a jog szerint járnak el, vagy keressenek maguknak új jelmondatot!

Sopron: 2009-05-23. Tisztelettel: elnöke: Kőműves Géza

+++MNÁSZ logó

Magyar Nádori Szövetség

Melléklet:

Alternatíva a társadalomtudományok özönvizén

Írta: Tácsi István történész, a MNÁSZ ideológusa

(KÖNYVISMERTETŐ)

Befejezve a kétkötetes művet, annak az örömteli gondolatomnak szeretnék hangot adni, íme kész az emberiség jövőképe, az unokáink fenntartható életprogramja. Aki már találkozott az írásaimmal, annak talán ismert a honlapom címsora: „Alternatíva a társadalomtudományok özönvizén” jelmondat, amelynek a tartalmi feltöltése immár teljes egészében a Tisztelt Olvasó rendelkezésére áll.

Miként a könyvben is kifejtettem, az emberiség jövőképe a lehetőségeim szerint, csak mint tudományos keretmegoldás értelmezhető. Ugyanis a II. kötet bevezető mondata szerint, a mai világunk nem anyagi, hanem: eszmei, tudati vagyis ideológiai zűrzavarban fuldoklik. Ami azt jelenti, hogy minekünk 2008. szept. 15-vel kezdődően nem (csak) gazdasági és pénzügyi világválsággal van dolgunk, hanem a kétezer év óta eszkalálódó ideológiai, vagyis tudati, fogalmazhatok úgy, hogy a tudományosság válságával kell szembenéznünk. Aki elolvassa a két kötet négy önálló témakörét – I. történelmi olvasókönyv; II/1. filozófia megújítási kísérlete; II/2. az evolúció kvantumelmélete; II/3. a természeti világgazdaság kézikönyve – meggyőződhet arról, hogy minket, az emberiséget elsősorban a téves tudattartamaink vittek Jézus Krisztus halálának időpontjához viszonyítva a téves életutunkra.

Ugyanis bátran kijelenthető, hogy Jézus Krisztus volt a sorban az az utolsó őskeresztény szellemiségű tanítónk, aki még a valódi természeti alapú ősmaterializmus világnézetének a megmentésével próbálta a fajunkat az igaz életútján tartani. Ő és támogatói a biztos tudati tisztánlátásukkal megáljt próbáltak kiáltani, az akkor már teljes erejével kibontakozó, a velejéig hamis idealizmus világnézeti terjedésének. Hogy mennyire jól látta az ideológiai válság eljövetelét, az mutatja, hogy életével, tanainak az eltiprásával kellett fizetnie igazlátásáért. Ami kétezer éve nem sikerült – az igaz világ „átmentése” – a napjainkban, a III. évezred elején válik ismét sorsfordulónkká. Csak annyi különbséggel, hogy ma már „megmenteni” kell az eltévelyedett emberiséget.

A fajunk kétezer éve letérve a fenntartható élet útjáról, máig elkövette mindazokat a mértéktelenségeket, amellyel elsőként a korunk pénzügyi világválságához érkeztünk el. De ne legyen senkinek se kétsége, hogy megússzuk ennyivel. Ugyanis az idealizmus téves eszmeisége, amely nem csak a társadalomtudományainkat tette hamissá, hanem rajta keresztül a természettudományok irányultságait, megállíthatatlannak látszik. Ma minden társadalmi gyakorlatunk az élet elvesztése irányában működik, kezdve a filozófiától az űrkutatásig. Ha nem térhetünk vissza – szinte azonnal – Jézus tanaihoz, az önpusztító idealizmus tanainak az elvetésével, és helyébe az újra egységesített természeti materializmus életfenntartó ideológiájához, fajunk jövőképe menthetetlen. Nos, ehhez a világmegmentő munkához meríthetnek újabb adalékokat a könyv soraiból…!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------