Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 22., péntek

2.503 - 2009.05.21 19:20 Megalakult Piliscsaba Önkormányzatának Képviselő-testülete! Drága Magyar Hazánk! NEM VÁRNI! CSELEKEDNI! CSELEKEDNI! CSELEKEDNI!

Megalakult Piliscsaba Önkormányzatának Képviselő-testülete

2009.05.21 19:20 http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/clear.gif

Szerző: Moldován Katalin

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/00253b152f.jpg

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ma, május 21-én tartotta alakuló testületi ülését. Letette esküjét a május 10-i Időközi Helyi Választáson polgármesterré választott Dr. Solti Gábor, a képviselő-testület tizenhárom tagja, és a képviselő-testület által létrehozott bizottságok külső tagjai. Az ülésen készült képek megtekinthetőek a KÉPTÁRban.

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/clear.gif

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/clear.gif

Tóth Istvánné a HVB elnökhelyettese ismertette a választási eredményeket, és a polgármesternek illetve a képviselőknek átadta megbízólevelüket.

A napirendi pontok előtt Dr. Solti Gábor megköszönte a Helyi Választási Bizottság munkáját, és köszöntötte a képviselő-testület két hölgytagját. 
 
Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:
Dr. Csizmadia László, Ugrin András, Dr. Kupcsok Lajos, Mocsáry Dezső, Németh Kristóf, Kiss Antal, Dr. Nemes Bálint, Simon Gyula, Farkas András, Baráthné Kozák Erzsébet, dr. Szigeti Imre, Bácskai Beáta, Salgó-Nemes Károly

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének bizottságai:

Egészségügyi Népjóléti és Szociális Bizottság
Elnök: Mocsáry Dezső
Tagok:
Bácskai Beáta, dr. Nemes Bálint
Külső tagok: Krasznai Györgyi, Telapó Anna

Humánszolgáltató Bizottság
Elnök: Dr. Szigeti Imre
Tagok:
Mocsáry Dezső, Salgó-Nemes Károly
Külső tagok:
Ambrus Kálmán, Bíró Szilveszter

Pénzügyi, Ellenőrzési és Üzemeltetési Bizottság
Elnök: Baráthné Kozák Erzsébet
Tagok: Németh Kristóf, Dr. Szigeti Imre
Külső tagok
: Papp István, Peterdy András

Településfejlesztési, Környezet-és Közösségvédelmi Bizottság
Elnök: Ugrin András
Tagok:
Farkas András, Simon Gyula
Külső tagok:
Őrfy József, dr. Ravasz Gáborné,

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének tanácsnokai:
Oktatási, Turisztikai és Társadaslmi ügyekért felelős tanácsnok Dr. Csizmadia László
Külkapcsolati és Vállalkozásfejlesztési tanácsnok Dr. Kupcsok Lajos

Polgármester

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/b9706ee182.jpg

Dr. Solti Gábor

Huszonhat éve kötődöm Piliscsabához. Kutatóként, majd köztisztviselőként több mint három évtizedet dolgoztam a Magyar Állami Földtani Intézetben, majd a Magyar Geológiai Szolgálatnál. Rendelkezem közigazgatási alapvizsgával.
Tagja vagyok a Magyarhoni Földtani Társulatnak, Szent Korona Szövetségnek, a Magyarok Világszövetségének. A Biokultúra Egyesületnek tiszteletbeli tagja vagyok.
Független földtani és szakíróként, szakértőként tevékenykedem.
Húsz éve dolgozom az agrár-környezetvédelem területén, a biomozgalomban. Szakterületem a környezetkímélő talajvédelem, talajjavítás.

2001-től a piliscsabai székhellyel bejegyzett Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke vagyok. Biogazda tanfolyamot szervezetem 1999-ben és 2006 januárjától elindítottuk a Pilisi Biokertész Klubot.
2006-ban független jelöltként önkormányzati képviselőnek választottak.
2008. május 1-jig az Oktatási, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke, a Jogi Bizottság tagja voltam, a testületben akkor eluralkodó, számomra nem vállalható irányzatot erkölcsi okokból nem támogathattam, ezért lemondtam.

Célom, hogy a következő évi választásig hátralévő jó egy évben megteremtsem Piliscsaba pénzügyi stabilitását, garantáljam az ügyek becsületes, tisztességes vitelét, a község vezetése hitelességének visszaadását, a település fejlesztésébe a különböző kulturális, oktatási, környezetvédelmi, hitéleti, üzleti közösségek bevonását. A korábbi testületek által létrehozott pozitív folyamatok folytatását, erősítését, a fejlesztések során még a korrupció gyanújának is kizárását. Az esetleges visszaélések feltárását, és a szükséges jogi lépések megtételét.

A köz szolgálatába olyan új, fiatal, hiteles, ismert, egy-egy szakmai területet elismerően művelő képviselőket vonunk be, akik megújíthatják, új szemléletet vihetnek be a falu vezetésébe, a választóknak alternatívát tudnak adni.
Támogatni kell a falu életét, értékesebbé, színesebbé tevő rendezvényeket, biztosítani a nemzeti és helyi ünnepek, megemlékezések méltó megrendezését.
Új arcokra, új ötletekre, egy olyan új önkormányzatra, hatékony hivatalra van szükség, amely a falu minden lakóját képviseli, nem csak pártpolitikai csoportosulásokat, üzleti érdekcsoportokat.
A falu vezetése nem mondhat le olyan kiváló szaktekintélyek segítségéről, akik önként vállalt munkával, ötleteikkel segíthetik a testület előtt álló feladatok minél jobb megvalósítását. Ugyanígy a civil szervezeteket is hatékonyabban kell bevonni a falut terhelő problémák feltárásában és azok megoldásában.
A választási programban a falu fejlesztésére elvégzendő hosszú távú feladatok egy szebb, élhetőbb, egészségesebb, biztonságosabb Piliscsaba megvalósítását szolgálják. Ezek azok a feladatok, amelyeket összefogással kell kidolgozni, hogy a következő ciklusokban eredményesen folytatódhasson az, amit elkezdünk.

 Alpolgármester

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/591bac5c5e.jpg

Kiss Antal

Főmunkaidőben egy stratégiai tanácsadó és projektmenedzser céget vezetek. Várandós feleségemmel és négy gyermekünkkel élünk Piliscsabán, azon a településen, amelyet együtt, fiatal egyetemistaként szerettünk meg. Több mint 15 éve élünk itt. A közélet számos területén segítettem településünket az elmúlt években. A helyi politikai csatározásoknál sokkal fontosabbnak tartottam és tartom a közösségek építését, így örömmel vállaltam néhány éve a Piliscsabai Sport Egyesület felkérését, hogy legyek az elnökség tagja, valamint a Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület tagságának jelölését az elnöki feladatra. Azóta megtapasztaltam, amit az elmúlt évek széthúzásai közepette kevésszer, hogy egy jó ügy mellett sokan képesek egy irányba húzni.

A közteherviselés egy ilyen kis település életében még inkább létfontosságú, hiszen nehézségeinkben egymásra vagyunk utalva. Korábbi munkáimtól eltérően a választások és az önkormányzati munka kapcsán a vállalkozók és a település kapcsolatának ápolását, munkahelyek megtartását, a vállalkozói lehetőségek bővítésének ügyét képviselem.

Nem a vállalkozók barátja akarok lenni, hanem egy vállalkozásbarát önkormányzat képviselője.

 Képviselők

Baráthné Kozák Erzsébet
Bácskai Beáta
Dr. Csizmadia László
Farkas András
Dr. Kupcsok Lajos

Mocsáry Dezső
Dr. Nemes Bálint 
Németh Kristóf

Salgó-Nemes Károly
Simon Gyula
Dr. Szigeti Imre
Ugrin András

Baráthné Kozák Erzsébet

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/f8ece34ab7.jpg

Az önkormányzatban betöltött szerep: Pénzügyi, Ellenőrzési és Üzemeltetési Bizottság elnöke, képviselő

Végzettség, szakmai tapasztalat: Okleveles közgazda (egyetem), Okleveles könyvvizsgáló, okleveles nemzetközi adószakértő. 14 éve vezetem Piliscsabán könyvelő irodámat, 12 éve végzek könyvvizsgálatokat, önkormányzati könyvvizsgálatot is beleértve.

Húsz éve élek családommal Piliscsabán, férjemmel négy gyermeket nevelünk.
Célok, elképzelések, remények:
- a piliscsabai emberek érdekeinek érvényesítése
- az önkormányzat pazarló gazdálkodásának megszüntetése
- a több éve nem fejlődő infrastruktúra fejlesztése
- élhetőbb környezet, a "virágzó" falukép megteremtése,egy falupiac létrehozása
.

Bácskai Beáta

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/bf30ff8069.jpg

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, az
Egészségügyi, Népjóléti és Szociális Bizottságnak a tagja vagyok.
Telefon: 06-70-456-3851
E-mail: bacskai.beata@t-online.hu

Végzettség: külkereskedelmi technikus kozmetikus

Szakmai tapasztalat: 16 éve vállalkozó, az ONYX Szépségszalon tulajdonosa

Rövid bemutatkozás: Családom kilencven éve, jómagam születésemtől, 37 éve élek Piliscsabán. Férjemmel két gyermeket nevelünk. Vállalkozásom révén folyamatos, napi kapcsolatban állok Piliscsaba lakóival. Tagja vagyok a Piliscsabai Céh Egyesületnek.

Célok, elképzelések: Részese akarok lenni a falu fejlődési pályára állításának, ennek során szerepet vállalok a fejlesztési elképzelések kimunkálásában és megvalósításában. Szeretnék részt venni a helyi összefogás megteremtésében, a közös tenniakarás kialakításában. Az aktívabb és minőségibb közélethez hagyományaink, nemzetiségi szokásaink és a jószomszédi kapcsolatok megfelelő alapot adnak. Településünk fejlődése nem csak pénz kérdése. Piliscsaba gazdag az emberi erőforrásokban, ezért támaszkodjunk bátran humán adottságainkra a jövő kialakításánál. A bizottságokban végzett munkámmal az emberek életkörülményeit szeretném egészségesebbé, kultúráltabbá, minőségibbé tenni.

Dr. Csizmadia László

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/566552480c.jpg

A Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, az Oktatási, turisztikai és társadalmi ügyekért felelős tanácsnok

e-mail címe: borscola@t-online.hu Telefon: 06-70-456-55-91

Iskoláimat 1944-ben Kolozsváron kezdtem és Szentendrén, a ferences gimnáziumban érettségivel fejeztem be. Egyetemi végzettséget az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem 1958-ban. Szakács, portás, felszolgálói és idegenvezetői szakmunkásvizsgákkal is rendelkezem.

Az idegenforgalom, szállodaipar és vendéglátás majd minden fontosabb területén dolgoztam. Úgy is lehet mondani, hogy ezen területek minden szamárlétráján végigmentem. A Tudományos Idegenforgalmi Szakértők Nemzetközi Egyesülése (AIEST) tagság széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer létrejöttét eredményezte, s bejárhattam, tapasztalatokat gyűjtve a fél világot.

1968-ban jöttem fel Egerből felcserélve az ottani HungarHotels szállodalánc önelszámoló egység igazgatói állását a budapesti Ker. és Vendéglátóipari Felsőfokú Szakiskola docensi állásával. Ekkor költöztem Piliscsabára. Felsőfokú Szakiskola 1969-ben főiskolává avanzsált. Itt is végig jártam a főiskola tanári, intézet- és tanszékvezetői, majd főigazgatói megbízatások egész sorát. Jelenleg is nyugdíjasként, teljes állású tanárként oktatók a BGF Ker. Vendéglátóipar és Idegenforgalmi, valamint Győrben a NYME Apáczai Főiskola Karán.

Társadalmi megbízatásaim közül a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség (FATOSZ) elnöksége mellett a Piliscsabai Turisztikai Egyesületet is koordinálom, amely Falukollégium működtetésével segíti a helyi Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem Bölcsész Karának működését. Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezete és Alapítványok Országos Szövetségének (ÉTA) elnöki megbízatása mellett, Piliscsabán a Summa Vitae Kiemelt Közhasznú Alapítvány keretében felépíttettem az értelmi sérültek Otthonházát és Kollégiumát, amelynek működését, mint az alapítvány kuratóriumának elnöke segítem. Az Országos Idegenforgalmi Bizottság tagjaként igyekszem hazai turizmusunk fejlesztését elősegíteni. A Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottság tagjaként próbálok segíteni a Dunakanyar és azon belül a Pilisi települések idegenforgalmi felkészültségén, ami egyben a helyi lakosok életkörülményeinek javulását is eredményezi.

Célok, törekvések, remények.

Azt tartom, hogy az ember élete nem lehet csak öncélú, s ahol él, ott adjon valamit vissza a közösségnek. Már 1990-94-es időszakban is vállaltam képviselőséget, s ezért is indultam újra 2002-es és 2006-os önkormányzati választásokon és vállaltam el a JÜB vezetését ismét. A társadalmi érdeklődésem, jogi, közigazgatási, vállalati, szervezési és vezetési élettapasztalataim arra indítottak, hogy állítsam össze Községünk középtávú fejlesztési koncepció vázlatát, amelyet az előző Képviselő-testület elviekben elfogadott. Ezt szeretném, ha minél előbb a mostani testület is elfogadná, s megfogalmaznánk, elkezdenénk terveztetni az egyes projekteket. Fejleszteni, fejlődni csak pályázatok elnyerésével, a vállalkozókkal és a kistérségben működő önkormányzatokkal összefogva lehet.

Az összefogást, a társadalmi kohézió megteremtését tartam a legszükségesebbnek. A helyi demokrácia is három lábon tud csak egészségesen kialakulni. Az önkormányzat, a vállalkozók, és a non-profit szervezetekben tömörülő lakosság együttműködése lehet csak záloga a helyi versenyképes gazdaság, az ésszerű környezetvédelem, a szükséges

infrastruktúra és a széles körű társadalmi szolgáltatások megteremtésének. Csak ezen az úton érhetjük el azt a célkitűzést, hogy Piliscsaba – Európa egyetlen Egyetemi falúja – „Soknemzetiségű, Oktatási - Kulturális, Környezetbarát Iparral Rendelkező, Minőségi Lakóhely és Üdülőközpont” legyen a „Nagyváros Szegélyén”.

Különösen fontos, hogy a Lakóparkok, a Falú és Klotildliget, s a négy nemzetiség egységként fogjon össze. Az embereket közelebb kell hozni egymáshoz anélkül, hogy uniformizálnánk. Ahhoz hogy egymást megszeressük, nem nagy tárgyalások, hanem emberi dolgok kellenek, amelyek az embereket egymáshoz közelebb hozzák.

Teremtsük meg településűnkön a minőségi élet lehetőségeit, ami a kellőszámú óvodát, az iskolai oktatás széles skáláját, a humán egyetemi karok mellett, a település többcélú kulturális központját, a sportolási lehetőségek mindenki számára való elérhetőségét, a kereskedelmi, kisipari és lakossági szolgáltatásokat, a megfelelő kapacitású egészségügyi ellátást, kellő számú munkalehetőség biztosítását jelenti.

Legfontosabb feladataink: a Helyi Építési Szabályzat megalkotása, az útjaink rendbetétele, a felszíni vízelvezetés, a csatornázás tovább folytatása, a szennyvíztelep működésének és a Jókai Iskola problémájának megnyugtató megoldása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalainak egyenesbe hozása, európai és hazai pályázati pénzekkel a szükséges fejlesztéseink megvalósítása.

            „Hit nélkül nem fogunk kivezető utat találni abból a nagy káoszból, amely ma a világon uralkodik. Mindig azt tapasztaltam, hogy ahol az emberek között szeretet van, ahol az emberek szeretettel kapcsolódnak egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki. A szeretet a közösség összetartója. Szükséges, hogy mindnyájan segítsük és irányítsuk a társadalmat a békés együttélésre, annak keresésére, ami összekapcsol és nem annak keresésére, vagy felhánytorgatására, ami szétválaszt.” (gróf. Teleki Pál)

Farkas András

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/7769d799e3.jpg

Településfejlesztési, Környezet-és Közösségvédelmi Bizottság tagja.

1979-ben születtem. 1997-ben a pesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem. A Budapesti Műszaki Egyetemen 2003-ban Ipari Formatervezői, 2007-ben Építészmérnöki diplomát szereztem. Jelenleg Földes László Ybl-díjas építész irodájában dolgozom.

Az iroda munkái közt több község településfejlesztési koncepciójának előkészítése (pl. Etyek, Tihany) is szerepel.  Az utóbbi években kisebb középületektől több száz lakásos társasházakig számos épület építészeti-, belsőépítészeti tervezésében nyílt lehetőségem részt venni. Projektvezetőként tartottam kézben a tihanyi kikötő és a tihanyi rév fejlesztési terveinek kidolgozását. Piliscsabán és vonzáskörzetében több családi ház épül vagy áll már a terveim szerint. Német és angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Olaszul alapfokon beszélek.

Anyai ágon családom, a Seereiner-család, 1900 óta él Piliscsabán. Immár az 5. generáció vesz részt a klotildligeti közéletben, dédszüleim a katolikus templom alapkőletételéhez járultak hozzá, nagyszüleim a plébánia alapításában vettek részt, szüleim pedig több mai civil szervezet munkáját és rendezvények, például az Egyházzenei napok szervezését segítik. Ezt a hagyományt szeretném aktívan, eddigi tapasztalataimmal és elszántsággal folytatni.

Piliscsaba országos összehasonlításban is kiváló adottságokkal rendelkezik mind természeti, mind kulturális értelemben, mind földrajzi elhelyezkedése szempontjából. Közösen jövőképet kell adnunk minden településrész számára. Meggyőződésem, hogy ezt követően csak összefogás és kitartó munka kérdése, hogy a község látványos fejlődésnek induljon. Örömmel jelenthetem, hogy új az koncepció kidolgozását és ennek vitáját megkezdtük.

Dr. Kupcsok Lajos

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/891cba8fdc.jpg

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének külkapcsolati és vállalkozásfejlesztési tanácsnoka.

A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkáraként dolgozom. Államigazgatási tapasztalatot az Ipari Minisztériumban főosztályvezetőként, önkormányzati gyakorlatot Piliscsaba alpolgármestereként szereztem.

Alpolgármesteri munkámból kiemelem a falu több ciklusra szóló vállalkozásfejlesztési koncepciójának elkészítését, a helyi foglalkoztatást javító állásbörze megszervezését és az országosan sikeres „Lépj egyet előre” felnőttképzési program lebonyolítását, amely lehetővé tette, hogy 230-an helyben, ingyen, ösztöndíjjal tanuljanak. Meghirdettem a „Tegyünk a munkahelyek megőrzéséért Piliscsabán” akciót, melynek során vállalkozóink támogatáshoz, a munkát keresők munkához juthatnak.

A Szállás III ügyének rendezését önkormányzati delegáció vezetőjeként segítettem a falunkat fenyegető kártérítési igény elhárításában, szennyvíztisztító telepünkre 40M forint támogatás megszerzésében.

Az Ister – Granum Eurorégió szenátusába beválasztottak, mely elfogadta javaslatomat a Pilis - Expo piliscsabai megrendezésére, illetve TOURINFORM irodánkat 2,8 M forinttal támogatta. Szennyvíztisztító telepünk törvényes működtetése érdekében társadalmi munkában felügyelő bizottsági tagságot vállaltam.
Koordinálom a rászorulókat segítő „Cipősdoboznyi szeretet” akciót, s végzem önkormányzati kommunikációs feladataimat.
Büszke vagyok a testülettel közösen megnyert, új óvoda építését lehetővé tevő félmilliárd forintos támogatásra.

Elérhetőség: titkarsag@pmkik.hu

Mocsáry Dezső

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/2a0cdf700c.jpg

Egészségügyi, Népjóléti és Szociális Bizottság elnöke.

Foglalkozása: tanár
Munkahelyem a  Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Célom  a község területi egységének megőrzése, az élet lehetőségének megőrzése, lehetőség szerint fejlesztése elsősorban a humán erőforrások kibontakoztatásával.

Az ENSZ Bizottság feladata és tevékenysége: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel:
- az egészségügyi ellátás színvonalának megőrzése, fejlesztése
- a községben folyó szociális tevékenység figyelemmel kísérése, támogatása, adott esetben szervezése
- a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörben határozatok hozatala egyes szociális ellátások tekintetében, mint a házi betegápolás, átmeneti segélyek, gyermekétkeztetési támogatások terén.
- idősek karácsonyi megajándékozásának szervezése

1953-ban születtem Budapesten. 8 éves korom óta folyamatosan Piliscsabán élek. Villamos üzemmérnök és mérnök tanári diplomám mellett középfokú egészségügyi végzettséggel  rendelkezem. Eddigi négy munkahelyem közül három Piliscsabán volt, most a Ward Mária iskolában tanítok. Külön megtiszteltetés számomra, hogy az egy éve önállósult evangélikus gyülekezetben felügyelőként szolgálhatok. Nős vagyok, feleségem Szeder Erika szociálpedagógus. Három felnőtt gyermekünk van, a „legkisebb” is már  20 éves.
Részint a hivatásomnak, részint az itt eltöltött éveknek köszönhetően mondhatom, hogy viszonylag sok embert ismerek a faluban. Az elmúlt tizenhat év történései megváltoztatták lakókörnyezetünket és életvitelünket is. Eredmények mellett hátrányok is jelentkeznek bőven. Most csak két dolgot említenék, amelyek részint összefüggnek egymással. Az egyik a falu szellemi egységének, az együtt gondolkodás igényének, készségének a hiányosságai. Több, egymással kiengesztelhetetlen csapat áll  szemben. Ez lehetetlenné teszi faluért való hathatós munkát. Az egységről nem beszélni kell, hanem kellő alázattal fordulni a másik felé. A másik nagy probléma a községi iskolai – óvodai helyzet. El kellene jutnunk addig, hogy a község iskolája a szülőknek és a gyerekeknek is vonzó, szellemi műhely legyen. Így tere lenne a közös gondolkodásnak, egymás megértésének.
Ezért dolgoztam eddig is, szeretném, ha már valami eredménye is lenne a munkámnak.

Dr. Nemes Bálint

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/492935233e.jpg

Egészségügyi Népjóléti és Szociális Bizottság tagja.

1979-ben születtem Kaposváron. A Budapesti Piarista Gimnázium után Pécsett végeztem az Orvostudományi Egyetem Fogorvosi szakán, azóta a Heim Pál Gyermekkórház Fogszabályozási Osztályán dolgozom. 2004-ben fogszakorvosi, 2007-ben fogszabályozó szakorvosi vizsgát tettem, 2008-tól vagyok tagja az ajak-, és szájpadhasadékos gyerekekkel foglalkozó orvos csoportnak, angol és német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem.

Piliscsabára 2007-ben kerültem feleségem révén, aki anyai ágon (Vermes, Apor család) szervesen kapcsolódik a faluhoz. Jelenleg is a dédszülei által épített házban élünk két kis gyermekünkkel. Szabadidőmben szívesen foglalkozom famunkákkal, fafaragással.
Szeretek itt élni, és szeretném, ha az unokáim is szeretnének majd itt élni.
Megválasztásom esetén az egészségügyi és szociális kérdésekkel szeretnék foglalkozni, mert úgy vélem, túlhangsúlyozzuk a pénz szerepét, pedig sok esetben a felmerülő problémák elsősorban nem a rendelkezésre álló pénz mennyiségének függvényében, hanem a helyes szemlélettől, az újító szándéktól válnak megoldhatóvá mindenki hasznára.

 Németh Kristóf

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/daef0a5325.jpg

Pénzügyi, Ellenőrzési és Üzemeltetési Bizottság tagja.

Okleveles Gazdasági Agrármérnökként és HR Menedzserként végeztem a Szent István Egyetemen.
Nyelvi készségem: német és angol középfokú nyelvvizsga, orosz alap szintű nyelvtudás.
Feleségemmel Németh Ekaterinával és 2 éves fiammal Németh Kirillel Piliscsabán élünk.

Helyi bejegyzéssel vezetek két céget és egy egyesületet:
1998-tól a Fekete Kő Hegymászó Egyesület
2003-tól a Németh Természetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t
2008-tól a Németh-Alpin Parképítő Bt.-t

Munkatapasztalat:
2000-ben farmgyakorlat Észak Írország
2001-2002 gyakornoki munka Gazdasági Minisztérium Humánpolitikai Főosztályán
2003 óta a saját alapítású Németh Kft.-ben dolgozom.
Széles körű tapasztalatot szereztem szerteágazó munkatevékenységem révén (az árokásástól kezdve a toronyfestésen keresztül a munkaköri leírások elkészítéséig)
Azonban főként parképítéseket, fasor-ápolásokat, kötéltechnikás fakivágásokat és fasor-ültetéseket végeztünk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a vállalkozásomban mind fizikai, mind szellemi munkát végeztem és végzek is. Minden új munkafolyamatban időt szakítok a fizikai munkavégzésre, mert így szerezem meg a szükséges tapasztalatot a munkák teljes körű átlátásához, irányításához.

Céljaim:
Szélesebb körű összefogás létrehozása, a személyes ellentétek javításával.
A Piliscsabán lakók meggyőzése a bejelentkezésről és a helyben adózásról.
A közterületek hangulatosabbá és egyedivé tétele néhány személyes ötlet megvalósításával.
Egy sétáló utca megvalósítása, de legalább egy utcarészlet.
Egy komposztáló, vagy minimum egy zöldhulladék lerakó létrehozása, szabályozásának megoldása.
Az Egyetem és a Község kapcsolatának fellendítése.

Salgó-Nemes Károly

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/704a553991.jpg

Humánszolgáltató Bizottság tagja.

1993-ban Keszthelyen diplomáztam általános agrármérnök szakon. Főállásban a Szent István Egyetem oktatójaként, vezetési ismeretekre, emberi-erőforrásgazdálkodásra, stratégiai tervezésre stb. tanítom az ifjú és a felnőtt tanulni vágyókat Piliscsabán, Gödöllőn és Budapesten.

A „baráti csapatok” kivonulását követően érkeztem, és 1995-től élek Piliscsabán. 1998-ban itt nősültem. Rövid ideig az ESzK-ban dolgozva szerezetem ismereteket a helyi nehézségekről.
Kétgyermekes apaként arra törekszem, hogy a család szárnyai alatt, illetve az oktatás feltételrendszerében értékközpontú fejlesztésben részesüljenek gyermekeim. Az egészséges magyarság-tudat kialakítása érdekében, barantázunk: népzenét és néptáncot tanulunk, íjazunk, talán a lóval is megbarátkozunk, mindezt Piliscsabán.
Piliscsaba környezeti adottságai és jövője, számomra nem üzleti kérdés, hanem olyan érték, ami mindenki számára biztosítja az élet és lakóteret, a megélhetést. Ennek megőrzése komoly kihívás és egyben gazdálkodási feladat, melyet a közösség és a következő generáció érdekében vállalok.

Hiszek abban, és csak abban hiszek, hogy a helyi erőforrásokra, önmagunkra támaszkodva fogjuk leküzdeni a ránk nehezedő terheket.

Simon Gyula

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/861fd9ec27.jpg

Engedje meg, hogy bemutatkozzam, és pár sorban megismertessem önnel közösségi elképzeléseimet.

1973-ban születtem Budapesten. Piliscsaba Jászfalu településrészén éltem 1996-ig de még a két település szétválása előtt Piliscsabára költöztem édesanyámmal. Tettem ezt mindazért, mert mindig is Piliscsabához kötődtem, itt jártam iskolába, itt volt az első munkahelyem, előbb egy Piliscsabai Kft.-nél, majd a Polgármesteri Hivatalban. Jelenleg is Piliscsabán dolgozom a B-Angel Biztonsági Szolgálatnál, csoportvezetőként. A kilencvenes évek elején a Piliscsabai Fiatalok Egyesületének (PIFE) voltam az elnöke, amely a piliscsabai fiatalok hasznos szabadidő-eltöltését, kulturált szórakozását és nevelését hivatott elősegíteni. Hagyományőrző Szüreti Bálokat és felvonulásokat rendeztem a faluban, aktívan részt vettem a falu ünnepségeinek előkészítésében és lebonyolításában. 1996-ban az újjászerveződő Piliscsabai Polgári Őregylet (Polgárőrség) alakuló ülésén a tagság az egyesület alelnökének választott meg ezt a posztot a mai napig betöltöm. A Polgárőrség több mint 10 éves vezetésem ideje alatt sikeresen munkálkodik Piliscsaba közbiztonságának javításán és fenntartásán. Ennek elismerése képpen 2000-ben „Piliscsabáért Emlékplakett” kitüntetést kaptunk. Vezetői munkám során polgárőrtársaimmal és a Pilisvörösvári Rendőrőrs állományával közösen, sikerült a Piliscsabai bűnözési statisztikákat jentősen javítani, és ezzel együtt a lakosság biztonságérzetét növelni. 2002-ben Pest Megye Önkormányzata a „Pest Megye Biztonságos Települése” kitüntető címet adományozta Piliscsabának, amit a mai napig is évente megújítanak, mivel sikerül a közbiztonsági mutatókat nagyon jó értéken tartani. A faluban élők még bizonyosan emlékeznek arra az időszakra, amikor 31 napra 32 betörés jutott Piliscsabán, az idős embereket kirabolták, utolsó vagyontárgyaikat is elvették tőlük. Hála a rendőrség és a polgárőrség munkájának ez mára már csak rossz emlék maradt. Ezért dolgoztam, és dolgozom polgárőrvezetőként, és aktívan kiveszem a részem a munkából a járőrözés mindennapjaiban is. A főállásomban a riasztórendszerek, orvos hívó készülékek (főleg az egyedülálló és beteg embertársainknál) telepítésénél, a cégünk vezetőivel a legkedvezőbb árak és konstrukciók kialakításán fáradozok. Az általam vezettet polgárőrség, számos elismerést kapott országos, megyei és helyi vezetőktől, engem is többször kitüntettek a közbiztonság javításáért tett erőfeszítéseimért.

Az elmúlt 10-15 év alatt nagyon sok embert megismertem a községben, mindig mindenkin, aki a faluért pozitív tevékenységet folytatott, és békés polgári életet élt, lehetőségem szerint segítettem. Az elmúlt évek Önkormányzataiban, a Közbiztonsági Bizottságban hol külsős tagként, hol állandó meghívottként tevékenykedtem, bírva a Rendőrség helyi vezetőinek bizalmát és támogatását. A Polgármesteri Hivatalban eltöltött évek alatt kellően megismertem az Önkormányzat Hivatalának feladatait, működési rendszerét, az állampolgárok és a Hivatal kapcsolatát. Egy időben folyamatosan részt vettem a Piliscsabai Polgár újság szerkesztő bizottságában, és mind a mai napig a polgárőrségi hírek rovatban minden hónapban megpróbálom a község lakosságát tájékoztatni a történt eseményekről. Lokáltpatriotának vallom magam.

Önkormányzati képviselőként tovább szeretném szolgálni Piliscsaba lakosságát, nem megkülönböztetve a Falut Klotildligettől, a Magdolna-völgyet a Garancstetőtől, tudomásul kell vennünk, hogy eredményeket csak együtt érhetünk el!

Piliscsabai képviselőként nem önös és bizonyos átláthatatlan üzleti érdekeket, hanem a falu javát fogom szolgálni. Elsősorban a közbiztonság terén szerzett tapasztalaimat szeretném kamatoztatni. Meggyőződésem hogy a község költségvetését vállalkozásbarát politikával, szigorúan környezetbarát új ipar telepítésével, a helyi iparűzési adó bevételek beszedésével lehet csak egyensúlyba hozni, jó példa erre a környékbeli Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár községek. Az idetelepülő cégeket ösztönözni kell arra, hogy elsősorban piliscsabai lakosokat foglalkoztassanak. Nem halogathatóak tovább a katasztrofális utak, járdák és felszíni vízelvezetés megoldása. A megtorpant infrastruktúrát újra kell indítani!  Halaszthatatlan feladatok közé tartozik a településen található igencsak leromlott állagú, alapfokú oktatási intézmények óvodák, iskolák helyzetének javítása, szükség esetén új intézmények létrehozása. Itt nem több százmilliós új álom-épületek, hanem a meglévő és a község területén lévő egyéb épületek alkalmassá tétele lehet a megoldás. Nagyon fontos a helyi orvosi szolgálatok zavartalan működésének fenntartása, működésük biztosítása, jobb kapcsolattartás az egészségügyben, az értünk dolgozókkal. A Polgármesteri Hivatal ne csak elnevezésében legyen ügyfélbarát, hanem funkciójához mérten szolgálja a lakosság érdekeit, a törvényben meghatározott jogszabályok mentén. Nagyon fontos a 10-es elkerülő út mihamarabbi megépítésének minden lehetséges fórumon történő propagálása, hogy mihamarabb megszűnjön a jelenlegi katasztrofális közlekedési és közlekedés-biztonsági helyzet. A falu szegényebb rétegeinek, az idősek és fiatalok, a lehetőségekhez mérten megvalósuló támogatása.

Piliscsabát, az adottságai kiaknázásával talpra kell állítani, tenni kell azért hogy csak jó hírünket keltsék a világban, és ne az Önkormányzati perektől és botrányoktól visszhangozzon a nyomtatott és elektronikus média. Rengeteg tennivaló van községünkben, talán ez az önkormányzati ciklus elég sem lesz mindent rendbe hozni, de meg kell próbálni, mert úgy gondolom Piliscsabának nincs több elvesztegetni való ideje.

Elérhetőségem: 06-70/456-5483, email: polgarorseg@b-angel.hu

Dr. Szigeti Imre

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/e1bad9592e.jpg

Humánszolgáltató Bizottság elnöke.

1966-os születésű vagyok. 2000-ben költöztem családommal Piliscsabára: Ide vonzott a munkám mellett a szép természeti környezet is. Családos ember vagyok, 3 fiú és egy lány édesapja. Feleségem a Ward Iskola angol-német-hittan szakos tanárnője. A falu közepén lakunk egy új építésű, rakott falú bioházban.

Igazgatási tapasztalatom elsősorban az oktatás és kultúra területén van, amennyiben 7 évig vezettem a Pázmány Germanisztikai Intézetét, 3 évig voltam a BTK dékánhelyettese, a felsőoktatásban folyó átalakítás során több Kari és országos szintű bizottság elnöke.
Szabadidőmet gyakran töltöm a Balatonon vitorlázással, emellett hobbim a természetjárás és a gombászat illetve készítek görbefa-bútorokat is.
Meggyőződésem szerint a helyi közélet új alapokra helyezésére van szükség, amit kiválóan kifejez a Becsület, Tisztesség, Közösség hármas jelszava.

Ugrin András

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/typo3temp/pics/1e3943cb91.jpg

Településfejlesztési, Környezet-és Közösségvédelmi Bizottság elnöke.

Kertész üzemmérnök, borászati szakágon.
Őseim Csák nemzetségbéli Ugrinok és zalánfalvi székelyek.
30 éve élek Piliscsabáán.
Három gyermekem és öt unokámon túl 250 fős élő nemzetségemet is szervezem.
Közhasznú munkát végzek jelenleg:
A Szent Korona Szolgálat országos hálózatában,
A Koronakör Csereklub Egyesületben, a területi önellátás megvalósításában,
A Szent Jakab Alapítványban, az elesett embereket segélyezésében,
A Hun-Magyar Kisebbségért Egyesületünkben, az együtt élő kisebbségek életérzésének és egységes nemzeti tudatának növelésében,
Politikai pártnak nem, de a Magyarok Világszövetségének és a Magyarok Szövetségének, tagja vagyok. Politikai hitvallásom, a pártok nélküli nemzeti egység alapján működő és történelmi alkotmányunkra alapozott szuverén nemzetállam helyreállítása, mely a kötelezettségek és jogok összefüggésében, egyenlő értékű tagja egy, európai konföderatív államszövetségnek.
Elítélem az emberek, lelki, szellemi és gazdasági kizsákmányolását, Hazánk kiárusítását magyar népközösségünk lejáratását és pusztítására irányuló törekvéseket.
Elítélem, a magyar népközösséget alkotó nemzetiségek, egymás ellen uszítását.
Hiszek Istenben, a nemzetiségek egységét magába foglaló hazánkban, a családban.
Hiszem, hogy községünkben, a Becsület, a Tisztesség és Közösségi tudat szem előtt tartása esetén, még a mai nehéz társadalompolitikai és gazdaság helyzet ellenére is képesek lehetünk, jelentős eredmények elérésére!

Kutasi József írta:

Szerző: Kutasi József
Elküldve: 2007. március 8. 14:11
Tárgy:
Szívósan dolgoznunk kell a teljes hazánkban azon, hogy egy új, tiszta reformszellem szülessen!

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/index.php?id=18&view=single_thread&cat_uid=8&conf_uid=6&thread_uid=30

Itt az eredmény: Piliscsaba > Pilis Csereklub!

Drága Magyar Hazánk! NEM VÁRNI! CSELEKEDNI! CSELEKEDNI! CSELEKEDNI!

2009. május 21.

2.482 - Piliscsaba: Miért van szükségünk csereklubra?: A jelenlegi társadalom legnagyobb problémái a "rossz pénz" miatt alakultak ki.