Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 29., péntek

2.610 - FELHÍVÁS >MAGYARORSZÁG > VÁLASZTÓPOLGÁRAIHOz > MUNKÁRA MAGYAROK! > NÉPSZAVAZÁS EGY BOLDOGABB MAGYARORSZÁGÉRT!

Von: karolyorama@gmail.com

Gesendet: szombat,2009. május  9. 16:24
An: Kutasi József
Betreff:
MUNKÁRA MAGYAROK!

FELHÍVÁS

MUNKÁRA MAGYAROK!
NÉPSZAVAZÁS EGY BOLDOGABB MAGYARORSZÁGÉRT!

          A 15 éves kitartó küzdelem végül is eredményre vezetett. Sikerült rést ütni a diktatórikus hatalom megingathatatlannak hitt bástyáján.
          Az Országos Választási Bizottság 184/2008. (V. 6.) határozatában hitelesítette az ügydöntő népszavazásra szánt következő kérdést:
                     „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törölje el az 1989. évi XXXIV. törvény 5. § (3) és (4) bekezdéseiben a pártok számára biztosított területi és országos listaállítási jogot, hogy ezentúl az Országgyűlésbe csak egyéni választókerületekből kerülhessenek képviselők?”
          A határozattal szemben két magánszemély kifogással élt, amelyeket az Alkotmánybíróság 544/H/2008. sz. határozatában elutasított. Ezzel az OVB határozat 2009. március 20-án jogerőre emelkedett.

Tisztelt Honfitársaim!
          Nagy szégyen az minden felelős magyar ember számára, ahogyan az országunk kinéz.  Ez idáig arra voltunk kárhoztatva, hogy tétlenül szemléljük, miként fosztják ki, miként teszik tönkre szeretett hazánkat választott politikusaink. Mi választottuk őket, de nem bennünket szolgálnak.
          Egy ország állapotáért a mindenkori uralkodó a felelős. Ha az uralkodó okosan viselkedik és az ország javán dolgozik, akkor az ország egészséges és kiegyensúlyozottan fejlődik. Ha viszont az uralkodó felelőtlen, buta vagy áruló, annak az ország súlyosan kárát látja.
          Magyarországon ma demokrácia van. A demokrácia görög szó, jelentése: népuralom. Ennek megfelelően a Magyar Köztársaság Alkotmányának 2.§ 2. bekezdése kimondja, hogy:
                    "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja."
          Tehát, kedves Olvasó, az uralkodók mi, magyar választópolgárok vagyunk, vagyis a mi felelőtlenségünk, butaságunk vagy árulásunk az oka annak, hogy az országunk így néz ki!
          De hát mit tehetnénk? – Kérdezi a jámbor választópolgár? Hiszen a politikusok döntenek el mindent, az ő kezükben van az ország… – És észre sem veszi, hogy közben megfogalmazta és kimondta a bajok eredendő okát. – Mert hát kik is azok a „politikusok”? – Azok az emberek, akik a népakarat közvetítésében részt vesznek, akik „útján” – ahogy az Alkotmány szó szerint mondja – a népnek a hatalmát gyakorolnia kellene. Nyersen fogalmazva a politikus „eszköz”, vagy ahogy a latin mondja: ministro, vagyis „szolgáltató” a néphatalom megvalósulásának folyamatában. Innen származik a miniszter szavunk is, bár a mi minisztereink sokkal inkább uralkodónak, mint szolgáltatónak tekintik magukat.
          Mondjuk meg őszintén: Elorozták tőlünk a hatalmat! Formálisan még demokrácia van: általános választójog, gyülekezési, sajtó- és szólásszabadság, de a gyakorlatban mindnyájan tapasztaljuk, hogy ezek a jogok nem használnak semmit. Mindennapos tapasztalat, hogy az ország sorsa néhány párt politikai műhelyében dől el. Ott döntenek felőlünk, amit aztán a díszes országgyűlésünk, és az általuk választott kormány végrehajt.
          Mit tehetünk? Hogyan szerezhetjük meg elorozott hatalmunkat? – A válasz egyszerű, és gyakorlatilag mindenki tudja: kézbe kellene venni a képviselőinket. Ez lenne a megoldás, de a politikai elit annyira körülbástyázta magát jogszabályokkal, annyira elkülönítette a választókat a képviselőitől, hogy egy lépésben képtelenség ezt elérni. A képviselők számunkra érinthetetlenek.
                    A jelenlegi képviseleti rendszerben a képviselőinkhez gyakorlatilag semmi közünk.
          Ezen kíván változtatni a népszavazási kezdeményezés, melynek eredményeként sok megélhetési politikusnak kell majd munka után néznie! Ez a mozzanat az elorozott hatalom visszaszerzésének első fázisa.
          Az Alkotmányunk jelenleg nem engedi meg, hogy a képviselők visszahívhatóságát, vagy bármilyen más felügyeleti eszköz megteremtését kezdeményezzük, bombabiztos jogszabályi védelem mögé rejtették előlünk a képviselőinket. Ezért kénytelenek vagyunk több lépésben megszerezni a képviselőink fölötti ellenőrzés jogát. A következő lépés az lesz, hogy csak azokat a képviselőket juttatjuk be a parlamentbe, akik vállalják a jelenlegi álnok képviseleti rendszer átalakítását úgy, hogy általa a nép ténylegesen gyakorolhassa az önrendelkezést, vagyis a megválasztott képviselőnek nem csak joga lesz a nép nevében törvénykeznie, hanem felelőssége is lesz a nép előtt. Hogy miként nézne ki egy egészséges képviseleti rendszer, arra vonatkozóan itt láthatnak javaslatot, de ennek megvitatása ráérünk az eredményes népszavazást követően,  az országgyűlési képviselő választások előtt.
          A hitelesített aláírásgyűjtő ív a nepszavazas@nephatalom.hu  email címen kérhető: vagy erről az oldalról letölthető DOC .formátumban (ajánlott), illetve PDF .formátumban  formátumban.
          Személyek és szervezetek jelentkezését várjuk, főként a kezdeményezés népszerűsítéséhez, a gyűjtéshez, de elkelne némi segítség a weblap szerkesztés területén is (amint azt a jelen oldal technikai színvonala is jelzi).
          A közszolgálati médiumokra nem számíthatunk, interneten pedig csak a választók kis százaléka érhető el, ezért missziósokat keresünk, akik hajlandók a környezetükben – rokoni, baráti körükben, utcájukban, falujukban, kerületükben – terjeszteni kezdeményezést és gyűjteni az aláírásokat.
          A szabályosan kitöltött íveket a következő címre kérjük küldeni: Gyirán István 6500 Baja, Lőkert sor 39/c.
          Figyeljünk, hogy a kinyomtatott lap az eredeti dokumentumnak mindenben megfeleljen, vagyis a fejléc/lábléc üres legyen, illetve a nyomtatás tartalmazzon minden feliratot, ami a hitelesített íven szerepel.
A gyűjtés eredményéről a http://nephatalom.blog.hu/ oldalon fogunk folyamatosan beszámolni.
A 200000 hiteles aláírást tartalmazó ívet 2009. július 20-án 16:00 óráig kell az OVB részére átadni!
          Azokra számítunk, akik jobban szeretik a hazájukat, mint a megosztás szerepét betöltő politikai pártokat.
          Ez a népszavazási kezdeményezés rést üt a pártok vezette hatalomgyakorlás jogi fedezékein, és ráirányítja a választók figyelmét arra, hogy nagy baj van a hatalomgyakorlás rendszerében. Ez minden, csak nem demokrácia, nem népuralom. Itt a nép az utolsó!  Hamis, hazug rendszerben élünk épp úgy most is, mint az ez előtti negyven évben.
          De ezen most változtatni fogunk, és most már nem 13 havi munkabért vagy nyugdíj kiegészítést, nem olcsóbb megélhetést, magasabb GYES-t vagy családi pótlékot, hanem a HATALMUNKAT AKARJUK! Nem kegyet, nem nagylelkűséget kérünk a milliárdokban gázoló hatalmi elittől, hanem a jogos jussunkat, a tényleges önrendelkezési jogunkat,  – és akkor majd beosztjuk mi magunknak a terheket és a jövedelmeket úgy, ahogyan azt mi jónak, emberségesnek és igazságosnak látjuk.
                    Erre hívunk minden tisztességes magyar embert!
          További részletek a Felhívás Magyarország választópolgáraihoz c. dokumentumban találhatók.

          Javasoljuk, hogy a települések jelenleg is aktív nemzeti magja (minden faluban, városban van ilyen, nem nagy számú, de annál lelkesebb tagsággal) szövetkezzen az aláírásgyűjtés helyi lebonyolítására! Figyelemfelkeltésnek szervezzenek lakossági fórumot, ahol részletesen ismertethetjük a tervezett népszavazás célját és az elérhető eredményeket.
          BEMUTATJUK, HOGY MILYEN LESZ AZ A MAGYARORSZÁG,
                              AMELYET MI, MAGUNKNAK ÉPÍTÜNK!

Baja, 2009. április
Gyirán István szervező
gyiran@baja.hu ;70/338-5994
*******************************************************
FELHÍVÁS
MAGYARORSZÁG
VÁLASZTÓPOLGÁRAIHOZ

Tisztelt Választópolgár!

          Gyirán István (1958), katolikus keresztény, háromgyermekes családapa, vízügyi mérnök vagyok.
          Felelős emberként nem érem be annyival, hogy csak a családom szükségleteiről gondoskodjam, hiszen látom, hogy megélhetésünk tágabb színtere, szeretett hazánk, zsiványok martaléka lett. Hogy történhetett ez? Nyilvánvalóan valami baj van a hatalomgyakorlás rendszerében, mert ezt a pusztulást a nép biztosan nem akarta. Márpedig a köztársasági államformánkban elvileg a nép az úr, az országban a nép akaratának kellene érvényesülni, és ezt az Alkotmány 2. § (2) bekezdése világosan ki is mondja:
                    "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja."
          Tehát az ország sorsát érintő fontos döntéseknek az Országgyűlésben kellene megszületnie, hosszas viták eredményeként. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az Országgyűlés ülései érdektelenségbe fulladnak, érdemi vita nem történik, a padsorokban szavazógépek ülnek, akik az elhangzott érvektől függetlenül úgy szavaznak, ahogyan a pártjuk előírja nekik. Frakciófegyelem a viselkedésforma neve. A választói érdek fel sem merül, a döntések a pártok politikai műhelyeiben, politikai alkudozás eredményeként születnek.
          Tehát az Alkotmány szerint a nép gyakorolja az országban hatalmat, de látjuk, hogy a valóság egészen más, a népnek a hatalomhoz valójában semmi köze. A népet megillető hatalmat ma a pártok gyakorolják. Az Országgyűlésben a pártok képviselői ülnek, az ország életét meghatározó döntések a politikai pártok vezető testületeiben születnek. A pártok döntik el, kiből lehet országgyűlési képviselő, majd azt is, hogy a képviselő mikor hogyan szavazzon, milyen törvényeket hozzon, ők döntik el ki legyen a kormányfő, a köztársasági elnök, ki legyen a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a főügyész, kiből lehet alkotmánybíró, és így tovább, egyszóval minden fontos döntés ott születik.
          Kíváncsi voltam, miféle jogszabályi felhatalmazás alapján gyakorolják a pártok ezt a mindenre kiterjedő hatalmat. Kapaszkodj meg, kedves Választópolgár, nincs ilyen jogszabály! Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján lehet pártot alapítani épp úgy, mint bármely más egyesületet. A párt is épp olyan társadalmi szervezet, mint bármelyik más egyesület, a sok ezer közül. Ezen kívül létezik az 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról, amely azokra az egyesületekre vonatkozik, amelyek az őket bejegyző bíróság előtt kijelentik, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el a törvény előírásait. Ezekből lesznek a politikai pártok, de ez a jogszabály sem ad semmiféle többlet hatalmat a többi egyesülethez képest, mindössze a működésük részleteit szabályozza.
          Az Alkotmány 3. § (2) bekezdése kimondja, hogy a pártok közreműködnek a népakarat kialakításában, kinyilvánításában. Ez a deklaráció, ez a formális kinyilatkoztatás különbözteti meg a pártokat a többi egyesülettől, aminek viszont semmiféle jogkövetkezménye nincs, nem hatalmazza fel a pártokat semmiféle hatalomgyakorlásra. Vagyis a pártok nem az alkotmányos kötelességüket teljesítik, hanem a népakarat kinyilvánítása helyett a hatalom kizárólagos birtoklására törekednek. Ezzel kapcsolatban pedig az Alkotmány 2. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenkinek joga és kötelessége fellépni.
          Tehát a pártok hatalomgyakorlása teljességgel törvénytelen és alkotmányellenes, és ez az oka annak, hogy Magyarország mára a „következmények nélküli ország” lett: El lehetett tűntetni az ország minden vagyonát, tönkre lehetett tenni a gazdaságát, kultúráját, milliók életét, jelenét és jövőjét, – és felelőse nincs semminek. Persze hogy nincs, hiszen az ország fölött a tényleges hatalmat a pártok gyakorolják, nekik pedig jogszabályi felhatalmazásuk nincs, így jogi úton számon kérhető felelősségük sincs! Ez minden bajnak a gyökere.
          Racionális emberként nekiláttam megkeresni azokat a jogszabályi csúsztatásokat, amelyekkel finoman, szinte észrevétlenül, – mint szopós bárányt az anyjától – elválasztják a népet az őt illető hatalmától. Mozgalmat indítottam az elorrozott hatalmunk visszaszerzésére, 15 éve levelezem az Alkotmánybírósággal, az Országos Választási Bizottsággal, keresem a fogást a hatalom törvénytelen rendszerén (részletek a www.nephatalom.hu oldalon olvashatók), de ez idáig hiába. Most viszont az OVB 184/2008. (V. 6.) sz. határozatában hitelesített egy ügydöntő népszavazásra szánt aláírásgyűjtő ívet, amelyen az következő kérdés szerepel:

                      „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törölje el az 1989. évi XXXIV. törvény 5. § (3) és (4) bekezdéseiben a pártok számára biztosított területi és országos listaállítási jogot, hogy ezentúl az Országgyűlésbe csak egyéni választókerületekből kerülhessenek képviselők?”

          A határozattal szemben két magánszemély kifogással élt, amelyeket az Alkotmánybíróság 544/H/2008. sz. határozatában elutasított. Ezzel az OVB határozat 2009. március 20-án jogerőre emelkedett, vagyis megkezdhetjük szabadságharcunkat a hatalom visszaszerzése érdekében. Ennek első lépése a jelenlegi népszavazási kezdeményezés, amelyen elérjük, hogy a képviselőink ne a pártoktól függjenek, hanem tőlünk, választóktól.
          Az Alkotmányunk jelenleg nem engedi meg, hogy a képviselők visszahívhatóságát, vagy bármilyen más ellenőrzési eszköz bevezetését kezdeményezzük, ezért kénytelenek vagyunk több lépésben megteremteni a képviselőink fölötti ellenőrzés jogát.
          A következő lépés az lesz, hogy csak azokat a képviselőket juttatjuk be a parlamentbe, akik vállalják a jelenlegi álnok képviseleti rendszer átalakítását úgy, hogy általa a nép ténylegesen gyakorolhassa az önrendelkezést, vagyis a megválasztott képviselőnek nem csak joga lesz, hanem felelőssége is lesz a nép előtt. Hogy miként nézne ki egy egészséges képviseleti rendszer, arra vonatkozóan itt találhatók javaslatok, de ennek megvitatására ráérünk az eredményes népszavazást követően, az országgyűlési képviselő választások előtt.
          A szintén pártok által felügyelt médiára nem számíthatunk, ezért egyéni levél útján próbálom elérni a becsapott választótársaimat. Azokra az emberekre számítok, akik jobban szeretik a hazájukat, mint a megosztás szerepét betöltő politikai pártokat, és hajlandók is tenni az ország közössége érdekében. Tőlük kérem, hogy nyomtassanak ki egy aláírásgyűjtő ívet, és szerezzenek rá aláírásokat a családjuk, ismerőseik köréből, különösen olyan személyektől, akiknek nincs internet hozzáférésük. Ezt a levelet pedig továbbítsák a címlistájukon lévő azon a személyekhez, akikről feltételezik, hogy csatlakozni fognak a kezdeményezéshez.
          A szabályosan kitöltött íveket a következő címre, lehetőleg ajánlott küldeményként kérem küldeni: Gyirán István 6500 Baja, Lőkert sor 39/c.
A küldésről e-mailben is tájékoztatást kérek a nepszavazas@nephatalom.hu címre annak érdekében, hogy a sikeres kézbesítést nyomon követhessük.
          Figyeljünk arra, hogy a kinyomtatott lap az eredeti dokumentumnak mindenben megfeleljen, vagyis a fejléc/lábléc üres legyen, illetve a nyomtatás tartalmazzon minden feliratot, ami a hitelesített íven szerepel. A gyűjtés eredményéről a http://nephatalom.blog.hu/ oldalon fogok folyamatosan beszámolni.
          Ezt a levelet Húsvét után indítom útjára, és bízom benne, hogy Pünkösd vasárnapig a szükséges aláírások összejönnek. Nincs mire várnunk! Ha nem teszünk mi az országunkért, akkor tenni fog majd más, de abban nekünk nem sok örömünk lesz! Ezt a kényszerű tétlenséget, ezt a kiszolgáltatottságot éltük napjainkig, aminek eredménye az ország totális kifosztása lett, és megértük, hogy az idegennek nagyobb a becsülete az országban, mint nekünk „uralkodóknak”. Az úgynevezett politikai elit kiszolgáltatott bennünket a jól fizető idegeneknek, hol keletre, hol nyugatra, most pedig itt állunk kifosztva, és ijedten várjuk, hogy a „válság” ürügyén milyen újabb népnyúzó intézkedéseket tart szükségesnek bevezetni a senki által nem választott, pártalkuk nyomán hatalomra juttatott kormány.
          Jó hírem van, kedves Barátom! Nincs okunk ijedtségre. Az álnokság lelepleződött, a „következmények nélküli országnak” vége. A hatalom visszakerül jogos tulajdonosához, és a magyar nép, – elsőként a nemzetek között – esélyt kap arra, hogy a szolgai helyzetéből kiszabaduljon, és eljusson az emberhez méltó dicsőséges szabadság állapotába.
          Miután elolvastad ezt a levelet, döntened kell: Odaállsz-e a jogot, igazságot követelők közé, erősíted-e személyeddel a jó, az igaz érvényesülését, vagy ilyen-olyan megfontolásból tétlen maradsz. Tudnod kell, hogy a döntéseddel így vagy úgy, részt vállalsz az ország sorsának alakításában. Nem csak alkotmányos kötelességünk fellépni a jogtalan hatalombitorlókkal szemben, hanem személyes, Isten és ember előtti felelősségünk is.
          Ha szavazati joggal rendelkező állampolgár vagy, hatalmad van. Ezt a hatalmat ma mások gyakorolják helyetted, a nevedben, törvénytelenül és nem a Te javadra. Most lehetőséged nyílik az elorrozott hatalmad visszaszerezésére, hogy azt a magad és gyermekeid javára gyakorolhasd, építsd szűkebb környezeted, építsd hazádat.

          Akarod, vagy nem? Ezt kell eldöntened!
Baja, 2009. április 15.

Gyirán István szervező www.nephatalom.hu

Vecsei József 
Bonyhád
30/ 95 91 536 
Email: vecseijozsef@bonet.hu
Skype: keresztapa54