Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 24., vasárnap

2.511 - Mit mondtak a külföldiek a magyar nyelvről?

Von: bakeva
Gesendet: vasárnap, 2009. május 24. 12:29
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Magyar nyelv!

 

Mit mondtak a külföldiek a magyar nyelvről?

Nicholas Lezard kritikája Szerb Antal "Utas és Holdvilág"-ról a The Guardien-ben 2004. ERTL ISTVÁN fordítása)

"A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper-intelligens földönkívüli-faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak műveik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el őket."

Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos
nyelvtan megalkotója is volt, mondta:

"a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század):

"Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy
meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában
sokkal bővebben kifejtve) mondta:

"Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató:

"A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Berglund svéd orvos és műfordító:

"Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson:

"...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar."

(Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)

Olvassátok és járjon át benneteket is a büszkeség, hogy a magyart mondhatjátok anyanyelveteknek!

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12.)

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok-sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat
,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy
halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy
megyek.
Részeg, hogy
dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak
lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol
, vagy kódorog,
S a
sétáló szerelmespár,
Miért éppen
andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem
üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más
a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki
fut, mért nem lohol?
Mért nem
vág, ki mezőn átvág,
De tán
vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem
lebegés,  
Minthogy nem csak sánta
biceg,
S
hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha
vágtázik?
És a kuvasz, ha
somfordál,
Avagy akár
bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz
elszökell.
Nem ront be
az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó
, mint halad,
Avagy milyen
őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki 'slattyog', mért nem 'lófrál'?
Száguldó
hová szalad?
Ki
vánszorog, mért nem kószál?
S aki
kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha
motyog, mit kotyog,
Aki
koslat, avagy kaptat,
Avagy
császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű
robog,
Nem csak az áradat
rohan,
S nem csak a kocsi
kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki
'beslisszol' elinal,
Nem '
battyog' az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog,
majd meglapul,
S ha ráförmedsz,
elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög
, majd elterül.
Ráripakodsz,
eloldalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng,
ődöng, csavarog,
Lődörög
, majd elvándorol,
S többé már
nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
Elárulja kósza nesz  
Itt
kóvályog, itt ténfereg. . ..
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor
tódul, vagy vonul,
Vagy
hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, mért nem oson,
Vagy miért nem
lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!