Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 18., csütörtök

1.403 - Szemenyei-Kiss Tamás: Visszaemlékezés: CYBERTERRORISTÁK

Betreff: Visszaemlékezés: CYBERTERRORISTÁK
Datum: hétfõ, 2008. december 15.
Von: cyberpress-bp
An: Kutasi József - Budapest

www.kutasi-jozsef.hirfutar.de.vu,

Visszaemlékezés: CYBERTERRORISTÁK

Dátum: 2008. december 14. vasárnap, 16:34


A Kuruc.info saját bemutatkozó oldala szerint a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) által is támogatott kettosallampolgarsag.hu „a sikertelen népszavazás után is folyamatosan növekvõ látogatottságot produkált", ezért annak szerkesztõi úgy gondolták, hogy az oldal eredeti célján túlmenõen, más néven és kiegészült profillal folytatják tevékenységüket. – 2005 õszén elindult a Kuruc.hu hírportál, amely rövid, mindössze két hónapos mûködést követõen megszünt. A szerkesztõség és a domainnevet tulajdonló Magyar Hírforrás Alapítvány közötti nézeteltérések után az alapítvány úgy érezte, hogy a portál hangneme és a bûncselekmények elkövetésére ösztönzõ felhívásai összeegyeztethetetlen a radikális jobboldal törekvéseivel. A „szerkesztõségnek" nevezett, internetes kalózkodással foglalkozó csoport – magyar és külföldi állampolgárságú személyek – 2006. február 1-tõl Kuruc.info néven mûködteti tovább a weboldalt, a valóságos személyazonosságukat titkolni igyekvõ készítõik a hírportált a Domains by Proxy Inc. Amerikai cégnél regisztrálták az arizonai
Scottsdale-ben, 2005. december 30-án. A Magyar Hírforrás Alapítvány és az önmagukat törvényen kívül helyezõ ultraradikális társaság összeférhetetlenségének okaival az elmúlt években a magyarországi nyílvánosság is megismerkedhetett. – Nemzetiszocialista, az NSDAP/AO szellemiségét követõ weblapjukon animált grafikák, chatszobák, prezentációk és lelkesítõnek szánt háborús dokumentumfilmek, a Hungarista Mozgalom és a Nyilaskeresztes Párt történelmével foglalkozó írások és a Waffen SS „hõsies" harcát dicsõítõ propagandaanyagok bemutatása mellett a legalantasabb ösztönökre ható fajelméletet terjesztik napjainkban is.

Ismert ugyan a hír, hogy a közelmúltban a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség vádat emelt Molnár Balázs ellen, akit – mint felelõs szerkesztõt – a honlapon közzétett a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény megszegéséért vonnák felelõsségre, ám ennek kapcsán egy egész sor megválaszolatlan kérdés vetõdik fel a közélettel foglalkozó olvasók elõtt. Miért csak a fõszerkesztõnek nevezett személy ellen indítottak büntetõeljárást? Kik mûködtetik a radikális jobboldaliak számára is kényelmetlenné vált honlapot? Kikkel, milyen bel- és külföldi politikai szervezetekkel állnak kapcsolatban az antiszemita, rasszista, xenofób hírportál munkatársai? Ha a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) és a bûnüldözõ szervek elõtt ismertek voltak azok a személyek, akiket részben már megismerhettünk, akkor miért nem alkalmazták az utóbbi 2-3 évben azokat a törvényeket, melyek a magyarországi kisebbségek, egyes népcsoportok és a közéleti személyek védelmére lettek megalkotva?

NS-központok az Egyesült Államokban és Kanadában

Wass Albert halálát követõen és az 1946-tól 1998-ig mûködött Hungarista Mozgalom Hírszolgálata(HMH) megszûnése után az addig inkább hungarista eszmeiséget éltetõ nyilas emigráció, majd a Magyarországon létrehozott szélsõjobboldali organizációk (a Magyar Nemzetiszocialista Akciócsoportok, a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség, a Magyar Népjóléti Szövetség és a Kommunizmus Üldözötteinek Szövetsége) hívei egyre inkább az Egyesült Államokban és Kanadában hivatalosan bejegyzett, fajgyûlöletet hirdetõ náci szervezetek hatása alá kerültek. Az NSDAP/AO Magyar Osztálya iránymutatásával illetve a korábbinál modernebb technika, a világháló biztosította lehetõségeknek köszönhetõen szabadabban uszíthattak, gátlástalanabbul tiporhattak mások jogaiba – ugyanakkor a nyíltan rágalmazó, erõszakra, vagy más jogsértésekre felhívó internetes portálok üzemeltetõit (ellentétben a „hõskorszakban" szerepet játszott munkatársakkal, nyomdászokkal) a cybertérben nem fenyegette oly' mértékben a lebukás veszélye, mint korábban.

Az átrendezõdés éveiben, 1998 és 2002 között, négy olyan internetes központ alakult ki az Egyesült Államokban (Hungarians' Sunday, Szittyakürt és a Fidesz Magyar Polgári Párthoz közelálló New York-i Polgári Körök) illetve Kanadában a Hazánkért elnevezésû hírportál, melyek alapját képezték a Magyarországon nyílt náci propagandát terjesztõ virtuális hálózatnak. Vezetõik – Szász Lóránt, Major Tibor, Szilágyi Ákos és a 2007-ben elhunyt Tóth Judit – mögött a hungarista eszmével rokonszenvezõ amerikai üzletemberek, Pákh Sándor és Pákh Imre, Bíró Zoltán, Bánkuty E. Géza, Molnár K. Viktor álltak ugyanazok, akik kapcsolatot tartottak az egyre inkább szélsõjobboldalra sodródott magyarországi parlamenti politikusokkal is. A Montrealban élt Tóth Judit halálát követõen, majd a kaliforniai Wass Albert-perben súlyos büntetésben részesített Szász („Zas") Lóránt kiválása után az amerikai-kanadai „hazafiak": Révffy László (Anglia), Timár Imre (Svédország), Dobszay Károly (Németország), Metz Éva (Ausztrália), Kenessey Csaba (Svájc), stb. tudósítók a magyarországi náci portáloknak dolgoznak. – Jelenleg Molnár Balázs, Dobszay Károly, Kürk Roland, Tarnóczy Szabolcs, Novák Elõd, Tatár József, Balogh Gábor szerkesztõk – és két Kaliforniában (Healdsburg, CA 95448) élõ ex-magyar, Varga Béla borkereskedõ ill. a honlap amerikai bejegyzõje, Pesti Judit asszony irányítják a magyar illetve nemzetközi törvényeket is semmibevevõ Kuruc.info portált.

Út és Cél

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak, a Magyar Gárdának és a Nemzeti Õrseregnek is ideológiai hátteret biztosító szélsõjobboldali internetes honlapok nem egyfajta új eszmeiséget, hanem részben a betiltott Nyilaskeresztes Párt propagandaanyagát, túlnyomó többségében pedig a hitleri Németország éveiben megjelent antiszemita kiadványokat kínálják fel híveiknek és a polgári demokrácia lehetõségeivel elégedetlen olvasóiknak.
Egyes weboldalak némelyike – pl. a Magyar Nemzeti Front, a Suttogó, a Kitartás, a Pax Hungarica, fõként pedig a Kuruc.info – jogászi vélemények szerint kimerítik a közösség elleni izgatás, sõt, a népírtás elõkészületének fogalmát…
„Jobb ma kétszázezer kínai, mint holnap hárommillió cigány!" – „Minden tíz halott cigányért egy zöldkártya jár!" – mondatok még a visszafogottabb képaláírások közé tartoznak, a folyamatos antiszemita megnyílvánulások szinte alapját képezik ezeknek az orgánumoknak. A gazdasági válságból következõ elégedetlenséget meglovagoló, jelentõs tömegbázissal nem rendelkezõ demokráciaellenes szervezetek mintegy rohamosztagai azoknak a jobboldali pártoknak, amelyek verbálisan nem ugyanazokat a kifejezéseket használják – ámde az eszmeiségük (a lényeget tekintve) egy tõrõl fakad.
Véletlennek tekinthetõ a volt honvédelmi miniszter, Für Lajos, az ex-államtitkár Raffay Ernõ, vagy a kisgazdák, dr. Torgyán, Szabó János, Lányi Zsolt, Homoki János és Tamás Károly feltûnése a nemzetiszocialisták világában?
Szintén a véletlenek egybeesésének értékelhetõ, hogy korábban a nemzetiszocialista sajtóból ismert Ugró Miklós és Bognár József jelenleg a Fidesz MPSZ szócsövének tekintett Magyar Nemzet illetve a Magyar Demokrata publicistája? Lovas István, Bayer Zsolt, Torkos Matild írásai a nemzeti jobboldalon – még ha azok tettenérhetõen fajgyûlöletet sugallnak is – beleférnek a szabad véleménynyilvánítás kereteibe?

Tanulmányozzuk csak az Alternatív Hírportál – mint a demokrácia alternatívája – kínálatát: „Barikád", „Lelkiismeret88", „HunHír", „Kitartás", „Kapu", „Magyar Nemzet", „Kuruc.info", „Magyar Sors", „Magyar Hírlap", „Szent Korona Rádió", „Echo TV", „Független Újságírók Szövetsége", „Gondola"… – Ezek az online orgánumok naponta(!) nagyobb mennyiségû rasszista propagandát juttatnak el olvasóikhoz, mint a nyilas emigrációban tevékenykedett HMH 1946-1998 között összesen!
A Blogter AC (Alternatív Címlap) 2007. november 2.-i üzenetéhez a Budapest Semmelweis utcai Magyarok Háza III. emeletén irodát nyitott nemzetiszocialista Front címû újság fõszerkesztõje Szaddam Husszein kivégzésérõl készített videofilmet csatolta, imígyen kommentálva: „A mi hungarista csapataink is hasonló módszerekkel dolgoznak majd!" – És hogy senkinek se legyenek kétségei a gombamódon szaporodó náci honlapok hasonló szellemiségérõl, a Kitartás szerkesztõje gondoskodott, ugyanaznap jelentve ki: „Dobszay nemzettestvérhez hasonló a véleményem, pusztuljon a férgese!" – A P. Mobil zenekar menedzserérõl, Dobszay Károly nemzettetstvérrõl csak annyit: saját bevallása szerint Fiala Ferenc és Alföldi Géza – Szálasi két fõembere – szellemi örökösének tartja magát, állítása szerint a németországi emigráció éveiben, miközben az Út és Cél kiadójaként tevékenykedett Dortmundban, szoros kapcsolatok fûzték a nyilas emigráció vezetõ személyiségeihez.

A vád: személyes adattal visszaélés?…

Az önmagát törvényen kívûl helyezett Kuruc.info hírportál 2006 októberében „törvénytelen, ávós idõket idézõ ítéletekkel sújtó, a politikai fogolykínzásokat elõmozdító kommunista vérbíráknak" nevezte az MTV-székház ostromában és az azt követõ zavargásokban résztvevõk ügyében eljárt bírákat illetve ügyészeket – majd neveiket lakcímmel, fényképpel és telefonszámmal kiegészítve közétette személyes adataikat. A virtuális harctér vezetõ orgánumának lépése ellen – melyet az adatvédelmi ombudsman magyarországi jogszabályokba ütközõnek minõsített – közleményben tiltakozott a Fõvárosi Bíróság, az ügyészség pedig nyomozást rendelt el az adatok közzététele miatt. Mivel a „nyomozásnak" nevezett tevékenység nyomán a bûnüldözõ szervek mindösszesen csak Molnár Balázs fõszerkesztõ számítógépét foglalták le – más szankciókkal nem büntették a cyberterroristákat – a Kuruc.info 2007 januárjában ismertette olvasóival Schmidt Mária, a Terror Háza fõigazgatójának mobilszámát, valamint egy neki tulajdonított, késõbb hamisnak bizonyult híváslistát. Az újabb ténykedésük miatt tiltakozó Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos telefonszámát is nyilvánosságra hozták...

Ezt követõen újságírók, rendõrtisztek kaptak fenyegetést „ismeretlenektõl" – olyan személyektõl, akik a Kuruc.info portálján immár nem anoním módon, hanem nevük feltüntetésével vállalták a jelek szerint nem túlzottan nagy kockázatot. Két munkatársuk (Tarnóczy „Jéney" Szabolcs és Dobszay Károly) esetében, amint azt a BRFK Bûnügyi Osztály 01070-1448/2008 bü. ikt. számú iratai is bizonyítják, vizsgálat indult – de vádemelés ismereteim szerint nem történt.

A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH), a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK) valamint immár a Budapest II. és III. Kerületi Ügyészség is konkrét bizonyítékokkal rendelkezik – név, fénykép, lakcím, egyéb tartózkodási hely – a Kuruc.info-hoz köthetõ személyekrõl, ennek ellenére a sorozatos bûncselekményeket megvalósító portál zavartalanul mûködik. Zavartalanul, ahogy a demokratikus jogállam védõernyõje alá húzódott paramilitáris hungarista osztagok is nyugodt körülmények között végezhetik évek óta azt a fajta demokráciaellenes tevékenységüket, melyeknek tanúja az egész ország.

Budapest, 2008. december 14.

Szemenyei-Kiss Tamás
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------