Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 26., péntek

1.452 - Magyarok Szövetsége: A szükséges lépéseket megtéve 2009. augusztus 20-ra országgyűlést hívhassunk össze, ahol rendelkezhetünk saját sorsunkról.

Magyarok Szövetsége

Nyilatkozat

Mi, akik a Börzsönyben összegyűltünk, egyetértünk abban, hogy hazánk és társadalmunk súlyos megpróbáltatást él át, amely létfeltételeit veszélyezteti. Úgy gondoljuk, hogy megtesszük, amit tehetünk e veszély elhárítása érdekében, hogy élhető jövőt hagyjunk utódainkra. Elhatározzuk, hogy félre téve azokat a dolgokat, amelyek elválasztanak minket egymástól, azokra a tennivalókra összpontosítunk, amelyek összekötnek, és kísérletet teszünk arra, hogy sorsunk feltételeit magunk határozzuk meg abból kiindulva, hogy e létfeltételeknek a természettel és az isteni törvényekkel egyaránt harmóniában kell lenniük. Ennek érdekében az alábbi célok kitűzésében állapodtunk meg:

- Szent Korona tanra alapozott alkotmány, közjogi és államrendszer létrehozására való törekvés.
- Stratégiai fontosságú, a nemzet hosszú távú céljait szolgáló nemzeti vagyonelemek közösségi tulajdonba vétele, közösségi tulajdonban tartása.
- Önálló magyar külpolitika.
- Helyi és közösségi pénz használata lehetőségének megteremtése, a Nemzeti Bank alárendelése a népképviseleti szerveknek.
- A jogok és kötelezettségek arányának megtartása. Visszaélésszerű joggyakorlás tilalma, rendeltetésszerű joggyakorlás kötelezettsége.
- A külföldi államadósságok felülvizsgálata, jogosságuk megállapítása, a megszüntetésükre/ átütemezésükre vonatkozó tárgyalások megkezdése.
- Közös felelősségvállaláson alapuló magyar honvédelem megteremtése.
- A magyar katonák jöjjenek haza, a külföldiek pedig menjenek haza.
- Önkormányzati rendvédelmi szervek felállítása (vadőr, halőr, mezőőr, csendőr).
- Közpénzekkel való bánásmód új formáinak kidolgozása.
- Nemzeti tömegtájékoztatás rendszerének kidolgozása, a tájékoztatás minőségi követelményeinek megfogalmazása és érvényesítse.
- Nemzetegyesítés: a magyar nemzetnek mindenki tagja , aki magyarnak vallja magát, függetlenül lakhelyétől. Mindenki számára, aki a magyar nemzethez tartozónak tekinti magát, illetve a Kárpát-medence lakói számára – ha kívánják- a magyar állampolgárság megadása.
- Magyar nemzeti csúcs összehívása az elszakított nemzetrészek képviselőivel.
- Nemzeti jelképek védelme.
- Választójog reformja, kisebb, két kamarás parlament létrehozása. Meghatározott időre és programmal megválasztott képviselők láthassanak el csak népképviseletet, helyi és országos szinten egyaránt, akik vállalják a felelősséget tetteikért, ezek legyenek visszahívhatóak, felelősségre vonhatóak.
- Az állam és az önkormányzatok közjogi és gazdasági mellérendeltségének, egyenlőségének megteremtése.
- Önigazgatás ( a saját közösségre vonatkozó szabályok létrehozása), az adóbevételek egy (a környezeti és egyéb feltételeket figyelembe vevő) meghatározott részének visszajuttatása a kisközösségekhez, hogy annak felhasználásáról maguk dönthessenek, fejleszthessék. környezetüket, a helyi önkormányzás rendszerének kialakítása a Szent Korona tannal egységben.
- Népszavazások felülvizsgálati kötelezettsége, a szavazatok megsemmisítésének tilalma.
- Magyar népi hagyományoknak megfelelő oktatási program az oktatás minden formájában.
- Nemzeti szellemű, léleképítő hatású művészeti alkotások támogatása, értéktelen vagy értékromboló álművészet visszaszorítása.
- Család, közösségek védelme, újrateremtése, helyi források, munkahelyek megteremtésével.
- Egészségügyi és nyugdíjrendszer átalakítása, segélyezési gyakorlat reformja.
- Minőségi termelés bevezetése, képzése, felkészítése, a felesleges beruházások leállítása
- A korábban megszerzett vagyonok felülvizsgálata, és a kárpótlásokból, privatizációból kimaradtak anyagi-erkölcsi jóvátétele.
- A szervezett, esetenként politikával összefonódott bűnözés felszámolása.
- A ránk bízott rendszert a teremtés általunk felismert szabályai szerint kívánjuk működtetni.
- A cselekvés elsődleges szempontja: mi jó nekünk? Mi jó az országnak?
- A földdel teremtő munkát vállalók földhöz juttatása, közbirtokosságok visszaállítása
- Programadás az állás nélküliek számára - boldogulás helyben.
- Térségi- kistérségi továbbképző központok felállítása (népi kismesterségek, biogazdálkodás, stb., átképzés).
- Helyi érdek és országos érdek egyaránt érvényesüljön a helyi önkormányzatokban.

A fenti célok másokkal kiegészülhetnek, de jelzik azokat a súlyponti kérdéseket, amelyekben elengedhetetlennek tartjuk a cselekvést. A fenti célok megvalósítása érdekében elhatároztuk, hogy Szervezői Testületet hozunk létre, amely véleményt nyilvánít képviseletünkben. Várjuk azon szervezetek, személyek jelentkezését, akik a fenti célokkal egyetértve, az ország újjáépítésében, az élhető Magyarország megteremtésében velünk összefogva, a fennálló hatalmi berendezkedéstől , politikai pártoktól függetlenül részt kívánnak vállalni.

Célunk, hogy felderítsük hazánk állapotát, meghatározzuk a nemzet jövője szempontjából legfontosabb lépéseket, munkacsoportokat hozzunk létre ezek kidolgozására, új alapokra helyezett népképviseleti és információs rendszert állítsunk fel, és a szükséges lépéseket megtéve 2009. augusztus 20-ra országgyűlést hívhassunk össze, ahol rendelkezhetünk saját sorsunkról.

Márianosztra / Törökmező 2008. október 15.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------