Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 18., csütörtök

1.407 - Csaba László: A Magyar Csodaszarvas Egyesület 2008. évben megvalósított programjai

Betreff: Magyar Csodaszarvas Egyesület
Datum: péntek, 2008. december 12.
Von: Csaba László
An: Kutasi József - Budapest

Magyar Csodaszarvas Egyesület
cím: 1026 Bp. Orló u. 11-15 D. 1/7a E-mail cím: info@csodaszarvas.hu Honlap: www.csodaszarvas.hu
Számlaszám: K & H Bank Rt. 10402166-21604537-00000000 Adószám: 18093054-1-41A Magyar Csodaszarvas Egyesület
2008. évben megvalósított programjai


1. A Budapest II. kerületi Gábor Áron emlékmûnél koszorúzással emlékeztünk meg az 1848/49-es eseményekrõl.


2. Március 28.-30. között képviseltettük magunkat a Magyarok Világszövetségének régió- és közgyûlésén.


3. Április 20-án Egyesületünk küldöttsége a felvidéki Nagysallón részt vett a 159 évvel ezelõtti gyõztes csata emlékének tisztelgõ ünnepségen.


4. Május 8.-17. között az Egyesület tagjai részt vettek a csíksomlyói búcsún, valamint hivatalos látogatást tettek Székelylengyelfalván, Gyimesfelsõlokon és Pusztinán.


5. Június 4-én, a gyászos trianoni békediktátum 88. évfordulóján megemlékezést tartottunk a Wekerle-telepi fõtéren.


6. Támogattuk a kárpátaljai Drougeth tábort, amelyet idén Homokon rendeztek.


7. Augusztus 17-én Máriaremetén tartottuk éves közgyûlésünket.


8. Augusztus 16.-22. között megrendeztük a hagyományos Kárpát-medencei Emléktalálkozót Máriaremetén, melyre idén a csetfalvai általános iskola tanárait és diákjait hívtuk meg.


9. Augusztus 19-én képviseltettük magunkat a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Tanárképzõ Fõiskola általunk is támogatott Csodaszarvas-Eudoxia tantermének ünnepélyes avatásán.


10. Augusztus 31-én rendeztük meg a VI. Csodaszarvas Teniszversenyt.


11. Folytatva a határon túli magyar megmaradást segítõ programok és kezdeményezések immár hagyományos támogatását, október 3-án a Magyar Kultúra Alapítvánnyal közösen, neves elõadómûvészek közremûködésével jótékonysági koncertet rendeztünk. A bevételt a moldvai Pusztinai Magyar Ház Egyesület szervezésében 2009. júliusában Pusztinán megrendezésre kerülõ Gyermek Zenei Tábor, valamint a Pusztinai Napok kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére fordítjuk.


12. Október 5-én Csetfalván részt vettünk az általunk támogatott aradi vértanúk emléktábla elõtti megemlékezésen (beszéd, zenés elõadás, koszorúzás).


13. Október 6-án Rimaszombatban a 4. számú Hatvani István Cserkészcsapat és a Bástya Egyesület szervezésében megemlékeztünk az aradi vértanúkról, valamint részt vettünk a Don-kanyarban elesett magyar huszárok emlékére felállított emlékmûnél tartott koszorúzási ünnepségen.


14. Egyesületünk október 23-án képviseltette magát az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett megemlékezéseken (Széna tér, Corvin-köz, Kispest).


15. November 22.-24. között óvodapedagógiai szakkirándulást szerveztünk Kárpátaljára. A 9 fõs csoport több százezer forint értékû adományt szállított a mezõvári, csetfalvai és beregszászi óvodáknak.


16. Kapcsolataink felhasználásával és személyes közremûködésünkkel elõsegítettük egy magánszemély „FELTÁMADUNK” elnevezésû, 3 millió Ft alaptõkéjû alapítványának létrehozását, amelynek segítségével 5 székely egyetemista tanulmányainak támogatása válik lehetõvé.


17. Több neves mûvész részvételével folytattuk a Pesthidegkúti Konzervatív Kör elõadásait és kihelyezett megemlékezéseit (Wekerle-telep, Csetfalva, Nagysalló).


18. Az Informatikai Csoport folyamatosan karban tartja honlapunkat (idén új szerverre költöztünk), amelynek elérhetõsége: www.csodaszarvas.hu


19. Évzáró karácsonyi rendezvényünket december 18-án a Magyarok Világszövetsége székházában tartjuk.