Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 22., hétfő

1.424 - Magyarok Szövetsége Köszöntõ - www.karpathaza.net

Betreff: Magyarok Szövetsége Köszöntõ
Datum: szombat, 2008. december 20.
Von: Gábor Hamvas
An: Kutasi József - Budapest, 2008. december 22.

http://fenylanc.uw.hu/koszonto.htm A Magyarok Szövetsége Nyílt Levele

Szervezõ Bizottság tagjai: Vukics Ferenc, Géczy Gábor, Lesi Árpád, Benis Miklós, Rózsa Péter, Herpai Sándor, Hamvas Gábor

Tisztelt Megérintettek, Fényhozók, Magyar Barátaink!

A téli napforduló évszázadokon keresztül az egyik legfontosabb eseménye volt a mindenkori magyar embereknek. December 21-én a leghosszabb az éjszaka és legkevesebb a fény. Ebben az idõben a lenyugvó nap felé sólymokat röptettek, majd a sólyom földre szállta után tüzeket gyújtottak. A tüzeket közösen gondozták. A lenyugvó nap tüzét mentették át a felkelõ nap erejébe.

A nép, amely a sólymot útjára engedte, önnön feladatát erõsítette meg. A sólyom, a teremtõ erõ és a teremtett világ közötti közvetítõ. Nem a leghatalmasabb, nem a legerõsebb, hanem a szárnyaláshoz leginkább értõ. Önmaga közegében a legjobban mûködõ. A sólyom valójában mi vagyunk, a nép, amelyik érti a világot, éti a Teremtést, és ha kell, magyarázza annak minden értékét. Többszörösen fontos szimbólum, hogy mindez télen történik.

A magyar nemzetnek az a szerepe, hogy a legsötétebb idõszakokban is képes legyen ezt a fényt tovább éltetni, kiterjeszteni. A tavalyi év során mintegy 600 helyszínen gyújtottak tüzet felhívásainkra szerte a Kárpáthazában. A tüzek mellett mintegy kilencezer ember melegedett. Éjfélkor az emberek kimondták, hogy mi az, amit elfelejtettek megcselekedni a múlt évben, és mi az, amit meg kívánnak cselekedni a következõ évben. Azóta az egyik ilyen kívánságunk teljesült. 2008 augusztusában Bösztörpusztán két és fél napon keresztül egy valódi Magyarországot láttunk mûködni. Most nem a régi szent helyek energiáiból töltõdtünk, hanem 70 ezer magyar ember közös együttlétével szentelt meg és töltött meg erõvel egy helyet, Bösztörpusztát, ami immáron szent hellyé vált. A következõ vágyunk, hogy ne csak két és fél napig legyen Magyarország, és ne csak 70 ezer ember részesüljön az áldásaiból. Az elkövetkezõ, új év rengeteg megmérettetést hoz a számunkra. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is a Teremtõ tenyerén vagyunk, aki pontosan tudja, hogy az erõpróbákkal mi a szándéka. Nagy kérdés, hogy felismerjük-e, hogy minden tettével teremteni hív bennünket, hogy legyünk részesei annak a nagy munkának, amit Õ elkezdett.

A mai napon lesznek olyanok, akik itt vannak a tûz meggyújtásánál, éltetik is a tüzet, mégis napfelkelte elõtt hazamennek. Ez nem baj, az a jó, ha õk is hozzátesznek a tûzhöz és táplálják. Vannak és kellenek olyanok is, akik az elsõ pillanattól az utolsóig kitartanak.

Reményeink szerint a következõ év a magyar ember összefogásának éve lesz. Találkozni fogunk 2009 augusztusának elején a magyar pusztában, a magyar nemzetben gondolkodó társainkkal. Be kell látnunk, hogy nem õriznünk és ápolnunk kell ezt a tüzet, hanem mi magunk vagyunk a következõ köteg rõzse, a következõ öl fa, amit a Teremtõ azért küldött a földre, hogy táplálja és éltesse ezt a tüzet. Most rajtunk a sor, hogy pótoljuk a hiányt, és nem hagyhatjuk a következõ nemzedékre, amit nekünk kell elvégeznünk.

Lesz még világ példája a magyar ember.

Isten áldjon Mindannyiótokat! Van Magyar Ember, van Magyar Nemzet, eljött az Idõ.

Áldott Karácsonyt, békességet és a Teremtõ szeretetteljes gondoskodását kívánjuk Mindannyiótoknak!

www.karpathaza.netDezsõ Tibor Attila madéfalvi református lelkész imája: Isten, égi Atyánk!Tehozzád fordulunk, mert te vagy egyedüli reményünk. A sötétség körülvesz bennünket, de most, amikor, kigyúltak csillagjaid, és meggyúltak a lárma fák fényei, fellángol lelkünk, mert most érezzük, hogy ott ahol ketten, vagy hárman összegyûlnek a Te nevedben, ott vagy velünk. Imára nyílik ajkunk, és fohászkodunk szent hazánkért, melynek áldott földje szült, táplált, és nevelt. Légy oltalmazója ennek a hazának, mely otthont ad nekünk, és add, hogy oltalmazója, és megtartója legyen minden igaz életnek. Add, hogy ez a haza, melyért apáink vére annyiszor hullt, a miénk legyen. És ha lelkünkben lángra lobbant a szabadság szeretetének tüze, vezéreld cselekedeteinket, erõsítsd hitünket, élesítsd elménket, hogy egyesült erõvel szolgálhassunk kegyes akaratodnak. A mélységbõl kiáltunk hozzád, e nemzetért, melynek tagjai vagyunk, mint a levél, mely az élõ fához tartozik, hogy általa éljen és azt éltesse. Kérünk, nyisd fel szemeinket, hogy meglássuk az utat, nyisd meg elménk, hogy tudjuk, miként járjunk ezen az úton, nyisd ki szíveinket, hogy ne lankadjon hitünk, el ne veszítsük reménységünk, és mindörökre megmaradjon a szeretetünk. Advent csendjében, midõn felzeng a régi ének, figyelmedbe és kegyelmedbe ajánljunk magyar családjainkat, jövõnk zálogait. Áldásod legyen, minden csepp könnyön, melyet szeretõ szívek hullatnak, hogy megtisztuljanak kikért a könnyek hulltak. Áldásod legyen, minden csepp véren, mely áldozatként földre hullva megszenteli a földet. Áldásod legyen, minden csepp verítéken, mely a gazdaember homlokáról földre hullva, megújítja az életet. Most, eképpen zeng lelkünk: Te vagy napvilágom, Te vagy énekem,Téged várlak Jézus, kínos éjeken.Oszlasd el a homályt, ûzd el a bánatot,Ragyogjon fel rajtam, szép fényes napod. Égõ várakozás él minden szívben,Bárha nem is tudja, téged vár minden.Titkon epedõnek, jelenjél meg nyilván,Találj meg mindenkit, ki élni kíván. Találj meg mindenkit, aki elveszett,Vigye dicsõségre, hatalmas kezed,Hogy amikor eljössz az ég felhõiben,Örömmel lásson meg minden földi szem.Ámen! Javaslat: Ha ez lesz az ima, akkor ezzel kezdõdjön, utána, legyen egy csendes fohász, amikor mindenki magában elmondja személyes kéréseit, majd újra közösen elmondani a Mi Atyánkot.

Ajánlott program:
-Kora délután Tûz elõkészítése
- 17.00-18.00 Himnusz elénekelése, tûzgyújtás, tûz továbbadása
- 18.00-21.00 Boldogasszony anyánk éneklése 18.30 Megemlékezés Árva Vince atyáról, 19.00Közös Ima, 19.30 MSZ köszöntõ felolvasása, Mese, ének, tánc, beszélgetés
- 21.00-24.00 Virrasztás, beszélgetés
- 24.00-01.00 Mit nem cselekedtem meg az elmúlt évben! Mit kívánok az új évre! /A nyelv teremtõ erejének felhasználása - Önvallomások a tûz körül/
- 01.00-napkeltéig virrasztás, az új fény köszöntése

--
Hamvas Gábor
309008538

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------