Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 26., péntek

1.449 - Az Ősbuda Várvédői Egyesület azzal a kéréssel fordul Pilisszántó Önkormányzatához, és a Polgármester úrhoz, hogy Árva Vince atya végső nyughelyét Pilisszántón jelöljék ki.

Von: Monostori Csaba [mailto:monicsa@t-online.hu]
Gesendet: péntek, 2008. december 26. 15:21
An: Kutasi József - München

Betreff: Isten áldja Árva Vince atyát, életművét és végakaratát!

Wichtigkeit: Hoch

 

 

Tisztelt Önkormányzat, tisztelt Kollár Miklós Polgármester úr!

 

Az Ősbuda Várvédői Egyesület azzal a kéréssel fordul Pilisszántó Önkormányzatához, és a Polgármester úrhoz, hogy Árva Vince atya végső nyughelyét Pilisszántón jelöljék ki.

Kérjük Polgármester urat, hogy ezt a (Falunak és a Nemzetnek is) nagyon fontos ügyet támogassa, és a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen, melynek egyik fontos mozzanata kérelem benyújtása Spányi Antal Megyéspüspök úr részére. A további teendőket Polgármester úr nálunk jobban ismeri.

 

Mi is kérelemmel éltünk a Püspök úr, és a Pálos Rend Tartományfőnöke felé.

 

Gyöngyössolymos 2008.12.25.

 

Köszönettel és tisztelettel:

                                                                      

Az Ősbuda Várvédői Egyesület

elnöksége és tagsága nevében

Dr. Kovács István

elnök

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPÁNYI ANTAL székesfehérvári Megyéspüspök úr részére

 

Tisztelt Spányi Antal Püspök úr!

 

Egyesületünk megdöbbenéssel értesült arról, hogy Árva Vince pálos atyát, aki életében minden idejét a Pálos Rend újra feltámasztásának és Boldog Özséb szentté avatásának szentelte, halála után Székesfehérváron a papi temetőben, majdhogynem jeltelen sírban kívánják eltemetni. Örömmel vesszük, hogy a Püspök úr fogja utolsó útjára kísérni, de az időponttal és a hellyel nem tudunk egyet érteni.

 

Az időpont azért problémás, mert január 05-én, hétfőn, az ünnepek utáni első munkanapon sem Magyarországról, sem a határon túlról nem tudnak eljönni azok a honfitársaink, akik szeretnék Vince atyát utolsó útján elkísérni, és megadni neki a végső tiszteletet.

 

A temetés fehérvári helyszínével kapcsolatban:

Vince atya a Magyar Pálos Rend egykori vezetője. Személye összeforrt Özsébbel, a Magyar Pálos Renddel, Szántóval, mint Özséb atyánk rendalapításának színhelyével. Az ő munkájának köszönhetően kapta vissza a Pálos Rend a nosztrai kegytemplomot, és a Sziklakápolnát a Gellért-hegyen, melyeknek felújítását is ő intézte. 16-éves korától gyűjtötte a Boldog Özséb szentté avatásához szükséges információkat, és az elmúlt 23 évben állította össze a 17 kötetes szentté avatási dokumentációt, melyet december 13-án, a Pálos Rend Vatikán általi hivatalos elismerésének 700. évfordulóján adtak át a Magyarok Világszövetségének, hogy a megkezdett szentté avatási eljárás ügyét tovább vigyék. Árva Vince atya több, mint 10 évig volt Pilsszántó katolikus közösségének plébánosa!

 

Ilyen múlt után, és Vince atya végakaratát figyelembe véve, Árva Vince atya földi maradványait Pilisszántón kell végső nyugalomba helyezni, ha ennek Pilisszántón adottak a lehetőségei.

Ha a szántói temetés háttere nem biztosított, a Magyar Nemzet, jelen esetben konkrétan az Ősbuda Várvédői Egyesület is, elvárja, hogy az Atya tetteihez méltó nyughelyre kerüljön!!! Életműve ismeretében ilyen méltó hely lehet még valamely pálos kegyhely, például a nosztrai kegytemplom, mivel Márianosztrához is erős kötődése volt, és életéből jó néhány évet töltött itt.

 

Tisztelt Püspök úr! Fentiek szellemében nyomatékosan kérjük, hogy Árva Vince atya, az életművének megfelelő helyen, és időben legyen végső nyugalomba helyezve, lehetőleg ott ahol Boldog Özséb is nyugszik!

 

Árva Vince pálos atyánk emlékének adózva tisztelettel:

 

Az Ősbuda Várvédői Egyesület

elnöksége és tagsága nevében

Dr. Kovács István

elnök

 

2008. december 25.

 

Isten áldja Árva Vince atyát, életművét és végakaratát!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P. BÁTOR P. BOTOND Tartományfőnök úr részére

 

Tisztelt Tartományfőnök úr!

 

Egyesületünk megdöbbenéssel értesült arról, hogy Árva Vince pálos atyát, aki életében minden idejét a Pálos Rend újra feltámasztásának és Boldog Özséb szentté avatásának szentelte, halála után Székesfehérváron a papi temetőben, majdhogynem jeltelen sírban kívánják eltemetni. Örömmel vesszük, hogy a székesfehérvári megyéspüspök úr fogja utolsó útjára kísérni, de az időponttal és a hellyel nem tudunk egyet érteni.

 

Az időpont azért problémás, mert január 05-én, hétfőn, az ünnepek utáni első munkanapon sem Magyarországról, sem a határon túlról nem tudnak eljönni azok a honfitársaink, akik szeretnék Vince atyát utolsó útján elkísérni, és megadni neki a végső tiszteletet.

 

A temetés fehérvári helyszínével kapcsolatban:

Vince atya a Magyar Pálos Rend egykori vezetője. Személye összeforrt Özsébbel, a Magyar Pálos Renddel, Szántóval, mint Özséb atyánk rendalapításának színhelyével. Az ő munkájának köszönhetően kapta vissza a Pálos Rend a nosztrai kegytemplomot, és a Sziklakápolnát a Gellért-hegyen, melyeknek felújítását is ő intézte. 16-éves korától gyűjtötte a Boldog Özséb szentté avatásához szükséges információkat, és az elmúlt 23 évben állította össze a 17 kötetes szentté avatási dokumentációt, melyet december 13-án, a Pálos Rend Vatikán általi hivatalos elismerésének 700. évfordulóján adtak át a Magyarok Világszövetségének, hogy a megkezdett szentté avatási eljárás ügyét tovább vigyék. Árva Vince atya több mint 10 évig volt Pilsszántó katolikus közösségének plébánosa!

 

Ilyen múlt után, és Vince atya végakaratát figyelembe véve, Árva Vince atya földi maradványait Pilisszántón kell végső nyugalomba helyezni, ha ennek Pilisszántón adottak a lehetőségei.

Ha a szántói temetés háttere nem biztosított, a Magyar Nemzet, jelen esetben konkrétan az Ősbuda Várvédői Egyesület is, elvárja, hogy az Atya tetteihez méltó nyughelyre kerüljön!!! Életműve ismeretében ilyen méltó hely lehet még valamely pálos kegyhely, például a nosztrai kegytemplom, mivel Márianosztrához is erős kötődése volt, és életéből jó néhány évet töltött itt.

 

Fentiek szellemében kérjük, hogy Árva Vince atya, az életművének megfelelő helyen, és időben legyen végső nyugalomba helyezve, ott ahol Boldog Özséb is nyugszik!

 

Kérjük Tartományfőnök urat és a Pálos Rend szerzeteseit, hogy álljanak élére ezen kezdeményezésnek, amely hozzásegíti a mai Pálos Rendet, Önöket ahhoz, hogy a nemzet osztatlan és önzetlen szeretetét birtokolják.

 

Árva Vince pálos atyánk emlékének adózva tisztelettel:

 

Az Ősbuda Várvédői Egyesület

elnöksége és tagsága nevében

Dr. Kovács István

elnök

2008. december 25.

 

 

Isten áldja Árva Vince atyát, életművét és végakaratát!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----- Original Message -----

Sent: Friday, December 26, 2008 11:04 AM

Subject: kérés

 

Tisztelt Polgármester úr,

 

Bizunk abban, hogy sok ilyen levelet kap, és megteszi, ami a kötelessége: egy halott kivánságának tiszteletben tartása.

 

 

Tisztelettel

Tharan Marianne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------