Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 20., szombat

1.416 - Varga László - Magyarok Szövetsége Sajtószolgálat: Hallgatnak a társadalom önszervezõdésérõl, de figyelik az ötleteit!

Von Nemzeti Hirhalo »An Kutasi József<antal@jozsef-kutasi.de> Budapest, 2008. december 20.Betreff Magyarok Szövetsége Sajtószolgálat: Hallgatnak a társadalom önszervezõdésérõl, de figyelik az ötleteit!
Hallgatnak a társadalom önszervezõdésérõl, de figyelik az ötleteit
Az alábbi írásban néhány olyan eseményre, és összefüggésre szeretnénk felhívni a figyelmet, melyet a politikai hatalom befolyása alatt álló sajtó mélyen elhallgat.

A Magyarok Szövetségének novemberi kunszentmiklósi munkaértekezletén általános véleményként hallhattuk, hogy a jelenlegi politikai elit az elmúlt évtizedek eredményei alapján erkölcsi- és jogi alapjait is elveszítette ahhoz, hogy a továbbiakban az országot irányítsa. A politika olyan mértékben távolodott el az ország lakóitól, hogy lassan elképzeléseket sem tud felmutatni, hogy hogyan vegye fel a kapcsolatot az emberekkel. Az országgyûlésben és a sajtóban folyó napi politikai iszapbirkózásban mintha eltûnne a mindennapok gondjaival való törõdés, a gyakorlati cselekvés.
Felvetõdik a kérdés, miért a nagy hallgatás a Magyarok Szövetségének megalakulásáról, a társadalmi, és gazdasági önszervezõdést elõsegítõ munkájáról?

Érdemes az elõzményeket felidézni:
Ez év augusztusának elején sikerült egy nagyszabású rendezvényt megszervezni, amelyre a média, az "unió" figyelme és támogatása nélkül is mintegy hetvenezer ember látogatott el. A széles társadalmi összefogással megvalósuló rendezvényrõl az odalátogatók a legmagasabb elismeréssel szóltak.
Kiderült, hogy van egy "tévé-politikán" kívüli Magyarország. Egy ország, ahol józanul gondolkodó, élni, és alkotni akaró, öntudatos emberek élnek. Ott, ahol nem érvényesül a "turáni átok", ahol nem esnek egymásnak érdekcsoportok, nem kell anyagi - és szellemi szeméthegyekben gázolni, nem történnek bûncselekmények, ahol nincs szükség rendõrökre, biztonsági õrökre, ahol nem rontanak egymásnak az emberek az elsõ szóra, ahol nincs szükség százmilliókra ahhoz, hogy jól érezzék magukat az emberek és példát tudjanak mutatni a gyermekeiknek. Egy olyan hely ahol a közösségi munka, a példamutatás, az egymásért érzett felelõsség a legnagyobb érték. A rendezvényt meglátogató emberek meghökkenve vették tudomásul, hogy milyen "síri" csend követte a rendezvényt a médiákban.
Honfitársaink sok mindent átéltek már ebben az országban, de most mégis megdöbbenve tapasztalták, hogy a több tízezer embernek életre szóló élményt adó eseményrõl az országos sajtóban szinte semmit sem lehetett hallani.

A hatalom birtokosai meglepõdtek. Nem érthették és nem értették, hogy mi vitt ki hetvenezer embert Bösztörpusztára. Mi történik itt körülöttük? A fizetett média pedig elhiszi, hogy amirõl nem beszélnek az nem létezik. Rosszul ismerik az embereket.

A rendezvény után egyre erõsebben jelentkezett egy társadalmi akarat. Több mint száz civil szervezet fogott össze annak érdekében, hogy ne csak két napra legyen valódi Magyarországunk. A szervezõdés annak tudatában indult útjára, hogy a mai civil szervezõdésekben van annyi erõ és tudás, hogy valóságos összefogást létrehozva, az eddigi tapasztalatokat hasznosítva képesek megvalósítani egy valódi rendszerváltást.

Augusztus végén a szervezõdés egyik vezetõje Vukics Ferenc, egy novemberben megrendezendõ érdekegyeztetõ nemzeti csúcs, bölcsek tanácsa összehívására tett javaslatot.
Erre már választ adott a politikai hatalom.. A kormányzat lépett. Lett "nemzeti csúcs", a nemzet valós képviselete nélkül. Nem is váltotta be a reményeket. A szakszervezetekkel kapcsolatban lévõ Magyar Szociális Fórum "Civil Nemzeti Csúcs" szervezésével a szociális kérdésekre koncentráltan próbál civil szervezeteket összefogni.

Ezt követõen Sólyom László Bölcsek Tanácsa ötletével kapcsolatban volt min töprengenünk, majd a "Reformszövetség" létrehozása kapcsán is érdemes elmerengenünk. Váratlanul meleg politikai és elõre láthatóan barátságos médiafogadtatásban részesültek az elmúlt hetekben alakult különös státuszú gazdaságpolitikai szervezõdés, a Reformszövetség képviselõi.
Elõször Gyurcsány Ferenc kormányfõnél tehették tiszteletüket, majd találkoztak az ellenzék vezetõjével, Orbán Viktorral is. Mindezt a sajtó élénk érdeklõdésétõl övezve. Az egymással élesen szembenálló két párt vezetõje egyaránt támogatásáról biztosította a nagytiszteletû társaságot, és mindjárt ki is használták az alkalmat a maguk elképzeléseinek népszerûsítésére és az ellenfél lejáratására. Az egész olyan, mint egy rossz film: pénzeszsákon ülõ kapitalisták összekapaszkodnak a fehér galléros tudományos elittel, hogy kisegítsék a bajba jutott politikusokat (s persze az országot) a politikusok által épített kártyavár romjai alól.

Elõször is nézzük meg, kiket egyesít a Reformszövetség? A különös alakulatot az Országos Érdekegyeztetõ tanács munkaadói oldala kilenc szervezetének vezetõi hozták létre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, valamint a Magyar Tudományos Akadémia volt és jelenlegi vezetõivel. Tehát nem a szervezetek, hanem jelenlegi (és volt) vezetõik. Példás összefogás, gondolhatnánk, és nyílván sokan remélik is. Átgondoltan értékelve azonban egybõl látszódnak az éles ellentmondások.

Józan ésszel belegondolva az ember nehezen tudja elképzelni, hogy is kerülnek a tudósok a vállalkozók meg a kereskedõk egy csapatba - hacsak azért nem persze, hogy önzetlenül kirángassák az ország szekerét a kátyúból. A tõke összefog a tudással, hogy meggyõzze a hatalmat a helyes útról.
A rossz lelkiismeretû politikusok pedig, akik érzik, hogy fogy a választók türelme az évek óta tartó társadalom-, és gazdaságszervezõ cselekvésképtelenségük miatt, széles mosolyt öltenek magukra, és nagy sajtónyilvánosság közepette lendületesen ecsetelni kezdik az együttmûködés fontosságát és a reformok halaszthatatlanságát. Ráadásul adódik a pénzvilág gerjesztette világválság, ami alkalom egy újabb nézõcsúcsot hozó "rangadóra".

A vállalkozók és tudósok All Star csapata pedig azon nyomban és ott helyben megígéri, hogy - hirtelen képi váltás - primõr reformcsomagját január végére kedvezõ árfekvésben leszállítja. Hogy az ígéretnek mi a garanciája? Hát elõször is az üzletemberek megingathatatlan tekintélye és közismerten politikamentesen tiszta keze a hazai üzleti világban. Nem, mintha a képernyõn a forró kézfogásokat nézegetve ne látta volna át fél ország az ismerõs játékot: te jobbra állsz, te balra, te pedig a kevés számú "belga" közé tartozol.
Futó Péter a "Reformszövetség" tagja terveikrõl szólva elmondta azt is, hogy a 2009-2013-as idõszakra vonatkozó javaslataik között minden bizonnyal lesz olyan, amely élõmunka-igényes ágazatokban tevékenykedõ, fõleg betanított munkásokat alkalmazó külföldi vállalatok betelepülését segítené elõ. Természetesen továbbra is az évek óta a megszorításokat indokoló konvergencia-program keretei között gondolkodnak. Az is természetes, hogy ismét azokat a nemzetközi adótanácsadókat veszik igénybe, akik már eddig is hozzájárultak a gazdaság félresiklásához. A korábban hangoztatott tudásalapú társadalom megteremtése - ami a történelem által bizonyítottan egy ország fejlõdésének alapvetõ feltétele - úgy elfelejtõdött, mintha nem is ezzel indokolták volna a közoktatás minõségének folyamatos leépítését álcázó "reformokat".

Ehhez jön habként a tortán a konstrukció finanszírozási formája. Mint megtudtuk, Demján Sándor nem csak a palánknál szórja a három pontosakat, hanem egyben õ a fõszponzor is: gondoskodik a meccs költségeinek fedezésérõl. (Nem is csoda, hogy állítólag már a Harvardon Tanuló Magyar Diákok Tudományos Önképzõköre is kifejezte csatlakozási szándékát.) És persze õ szavatol azért is, hogy a pénzt ne értelmetlen és rossz minõségû termék elõállítására fordítsák, ahogy már ez el is várható ilyen megaberuházás kapcsán. Egy másik kérdés aztán az, hogy veszi ki magát, hogy a munkaadók finanszírozzák az Akadémia volt és jelenlegi vezetõinek tudományos értékû tanulmányait az ország szakpolitikai gondjainak kezelésére.. Mint, ahogy az is, hogy feltehetõleg senkinek nem jut eszébe, hogy ezt most egy "szakértõi kormány" bejelentkezésének tekintse.

Társadalmi mozgalom vállalta fel a magyar kistermelõk értékesítési nehézségeinek megoldását is Magánszemélyek szervezésével közel 1 éves szervezõi munkát követõen sikerült kialakítani - külön erre a célra - a Magyarok Piacának helyszínét Budapesten. Az üzemeltetõk szeretnének lehetõséget biztosítani a magyar õstermelõknek, gazdáknak, kézmûveseknek, egyéb termékeket készítõknek hogy értékesíthessék terményeiket, termékeiket. Helye: Budapest, XV. ker. Pázmány P. u. 1/c (parkoló felõli bejárat, Novák Piac néven ismert, évek óta üzemel).
Emellet az országban folyik, sõt több meg is valósült a magyar termékek forgalmazási és értékesítési hálózatának kiépítése. A magyar piac megteremtése a Magyarok Szövetsége legfontosabb programpontjai közé tartozik.

Csak üdvözölni lehet, ha végre a politikai hatalom részesei is aktívan reagálnak ezekre a kezdeményezésekre.
Példa erre az alábbi bejelentés: Szociális bolthálózat megszervezését tervezi a Fidesz és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz); az elsõ üzlet a Ferencvárosban nyílna meg - közölte a Magosz szövetségi igazgatója az ellenzéki párt kerületi országgyûlési képviselõjelöltjével közös sajtótájékoztatón egy decemberi kampányrendezvényen.

A magyar társadalom többsége felébredt... Már kevés a politikai hatalom kampány-pótcselekvése.
A Magyar Nemzet öntudatra ébredt része úgy döntött kilép az idegen érdekek szolgai alárendeltségébõl. Úgy döntött elege van a folyamatos pártkampányokból, dolgozni, élni, alkotni, építeni akar, és saját kezébe veszi sorsát. Úgy, ahogy évezredek óta tette a Magyar Nemzet - nem mások kárára, hanem minden embertársa javára.
Ilyen Magyarország újjászületéséért érdemes összefogni.

Varga László - Magyarok Szövetsége Sajtószolgálat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------