Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 28., vasárnap

1.469 - A Tudás Jólét-Szeretet közhasznú alapítvány kiáltvánnyal fordul a Földön élő magyar vértestvéreihez!

 

Von: Oravecz Mihály [mailto:om1942@t-online.hu]
Gesendet: szombat, 2008. december 27. 01:05
An: Kutasi József
Betreff:
FOGJUNK ÖSSZE !!!

 

 

 

M A G Y A R O K V I L Á G M O Z G A L M A

 

 

 

 

AZ ÖSSZETARTOZÁS ÁPOLÁSÁÉRT

 

A Tudás Jólét-Szeretet közhasznú alapítvány kiáltvánnyal fordul a Földön élő magyar vértestvéreihez !

Az ok: Erősítsük meg a HÉT VEZÉR vérszerződési fogadalmát, ami Kr. u. 894.-ben, 1111 éve köttetett Álmos fejedelem által A vérszövetséget kötő horkák vezérei a következő személyek voltak: Álmos,-Árpád, Előd, Kund, Ond, Tas, Huba és Töhötöm.

Magyarságunk összetartozását megpecsételő fogadalom ez, ............az ősi törvény.
-Már Hérodotosz is tanúja volt ezen szertartásnak a Kr.e. V. században, a szittyáknál- E fogadalom erejét azóta sem tudta a magyarsággal senki feledtetni, mert ma is, sok-sok millióan hűek származásukhoz, és magyarnak érzik magukat. Az összetartozás Teremtői program, ami kezdettől a génjeinkbe íródott. E program jelen van más etnikumoknál is, mi magyarok ezt tudjuk, és tiszteljük, de e tiszteletet mi is elvárjuk Tőlük .

A magyarság viharos történelme az ok, hogy a Föld minden tájára szétszóródtunk, miáltal  - ma már -  mi is a szélrózsa népei közé tartozunk.

Ezt tetézve kényszerítettek ( 85 éve már) több millió, akkor élő és azóta született magyart az akaratuk ellenére arra, hogy a szülőföldjükön más államok polgáraként éljenek, azzal, hogy a vérszerződés által a születésükkel szerzett eredendő joguktól az Antant hatalmak

- az országunkat feldarabolva, és más nemzetekhez csatolva -

Őket magyar állampolgárságuktól megfosztották. Alapítványunk vallja és meghirdeti,

........hogy e Földön élő minden magyar származású embernek, a vérszerződés jogán, magyar állampolgárként van joga élni, és szavazati jogát gyakorolni a nemzet sorsát érintő döntéseknél, - bárhol is él, tevékenykedik vagy tartózkodik -.
- Minden magyar származású embernek joga van tudni azt, hogy ki a vértestvére, és ki az, aki sorsunkat megosztva együtt él velünk -

A vérszerződési fogadalom azóta sem évült el !

Megjegyzem : A vérszerződés nem a mai magyar felségterületen köttetett, ( kazár földön...?) de a fogadalom érvényessége azóta is él a magyar ember szívében és elméjéből kitörülhetetlen.

E célból is dolgoztam ki már sok éve a Magyarságtudati tanulmányom, ami megtalálható a lent nevezett honlapon, a " Projektek " KORONA címszónál. E magyarságtudati tanulmánnyal az ex köztársasági elnök, Göncz Árpád úr is egyet értett , de a pártok által megszavazott törvény Néki nem adott hatalmat , hogy érvényesíthette volna a benne foglaltakat.

Tudom-tudjuk, hogy ezt a feladatot mindannyiunknak kell érvényre juttatni, mert a pártok vezette választási propaganda által megosztott, jó akaratú és tisztes szándékú magyarok csak érzik, de gyakorolni most nem tudják a Vérszerződés jogát !

Bárki, aki felelősséget érez, és éljen Ő bárhol, ne engedje a vérrel szerzett jogunkat elsorvasztani és másképpen értelmezni !.............

Tegyük rendbe végre dolgainkat !

FOGJUNK ÖSSZE !!!


Válasszunk karizmatikus nemzetvezetőket, mint egykoron az őseink vérszerződéssel megválasztották  ÁRPÁD-ot  és testületét !

Javaslat alapgondolata :
A Földön élő, magukat magyarnak valló vértestvéreinkkel, az évezredes múltú vérszerződést, újra.....ma is,..... mi is ..... most a saját vérünkkel erősítsük meg !

Indítsunk el egy világmozgalmi kezdeményezést , " Magyar hagyományőrző vérszerződés " -t , ahol mindenki az adataival, aláírásával és a saját vércseppjének                               ......... ujjlenyomatával vallja, hogy a Földön élő magyarság etnikumához tartozik.

E kezdeményezés induljon el a magyar családoktól a falun, a megyén, illetve más országokban a magyar klubokon és a külképviseleteken keresztül.
A műanyag tasakban védett fogadalmakat összegyűjtve, és borítékolva, külön postával küldjük el a Magyar Köztársaság Elnöki Hivatalához, és e projektre kijelölt számítógépes adatbankban tároljuk.

Ez racionális válasz lehet a megosztottságunkat kiprovokáló 2004.dec.5-i voksolásra. Ezen esemény majd újra tartós emléket állít a magyar múltunk hagyománytiszteletének és példaértékű üzenet lesz az utódainknak.

Rendezzünk egyhetes, karnevállal záruló fesztivált,

"MAGYAR HAGYOMÁNYOK FESZTIVÁLJA"         

címmel, minden évben az őszi nap-éj egyenlőség idején. A fesztivál minden napja a Hét vezér egy-egyikéről legyen elnevezve.

A jelentőségét még nem lehet felmérni :
(pl. összetartozási tudat ápolása, országunkat átértékelő hatása más etnikumoknál, intermédia figyelme hazánkra, a nemzetközi magyar image megítélése, erkölcsformáló hatása, tudományos, turizmus, reklám lehetőségek, régiók, faluturizmus felfejlődése, vértestvéreink hazahívogató hatása stb. )

Ezen demonstrációval békés szándékkal hívjuk fel Európa és a Föld népei figyelmét arra, hogy a ma sem szűnő fájdalmunkat kiváltó Antanti ítélet már nyolcvanöt éve sújt bennünket. Igazságtalan jogtipró döntése volt az ANTANT-nak Trianon.

A történelmet formálók bűne volt ez (a háborús-bűnös, népirtó vezetőink miatt ) ........... az amúgy is sokat szenvedett magyar nép ellen.

Intelem :
A mások iránti tisztelet és az egymás iránt érzett ragaszkodás most legyen erősebb, fogjunk össze, és mellőzzük a politikai előítéletekből fakadó, vagy a filléres anyagiaskodás miatt elkülönülő, egymást megosztó érdekeinket !

Gáspár Attila
kuratórium elnöke

Oravecz Mihály
projektszerző, alapító

Az összefogási IGEN-re várva.....

(meditálva a szavazó cédulán )

Az IGEN-re várva várunk, már két emberöltő óta
-mint IGE, ami a szívünket- apáról fiúra szállva
mindég is összefonta,............... ez a remélő tudat,
......hogy nem él a magyar mindég örök Trianonban

.

A bűntudatunk miatt, mint refrén, mindég vezekelve,
minket a zsarnokok térdre rogyasztva kényszeríttettek....
- mert e nép a holokauszt társ-testesítője...... -
........szajkózták örökkön mindenki fülébe.

 

......és maradt a magyarnak csak a dédelgetett álma
hogy szomszéd lesz mindenki, s a határok helyén
jelzi majd a mezsgyét..... a szomszédok kutyája
s e medencében újra barát lesz a szomszéd.

                                                                                                           Budapest 2004.11.22.
                                                                                                                 Oravecz Mihály

 

VÉRSZERZŐDÉS

festő : SZÉKELY BERTALAN

*****************************************************************************