Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 30., kedd

1.490 - Prof. Dr. Bokor Imre: Túlvilági MKP elnökségi ülése! NAPIRENDI PONT: Magyarországi belpolitikai helyzetértékelése.

Von: Péteri Attila Árpád [mailto:pa01@interware.hu]
Gesendet: péntek, 2008. december 5. 00:05
An: Kutasi József 2008. december 30.
Betreff: Túlvilági MKP elnökségi ülése!

A TÚLVILÁGI  MAGYAR KOMMUNISTA  Párt [TMKP] KIBŐVÍTETT

ELNÖKSÉGI ÜLÉSE

Időpont 2008. december 4.

JELEN VANNAK

Aczél (Appel) György,  Apró  Antal, Dobi István,  Farkas (Löwy) Mihály,  Gerő (Singer) Ernő, Grósz Károly,  Kádár (Czermanik, Csermanek, Barna, Lipták) János, Komócsin  Zoltán, Kun Béla, Marosán György, Papp János,  Péter Gábor, Rákosi  (Róth, Rosenfeld) Mátyás,  Szakasits Árpád, Szamuely Tibor.

 

MEGHÍVOTT VENDÉGEK

Ceausecu (N),  Honecker (E), Hrusccsov (Ny. Sz), Kim Ir Szen,  Krupszkaja (N.K.). Lenin (V. I.), Mao Ce-tung, Marx Károly,  Pol Pot,  Sztalin (J. V.),  Tito (J. B.), Zsivkov (T.),

NAPIRENDI PONT

Magyarországi belpolitikai helyzetértékelése.

LEVEZETŐ ELNÖK ÉS ELŐADÓ

RÁKOSI MÁTYÁS ELVTÁRS

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

         a) Rákosi elvtárs aggasztónak ítéli meg a magyar belpolitikai helyzetet, mert Gyurcsány és holdudvara révén egy  nyugatimádó, népnyúzó, hazug, imperialista banda került az utódpárt és a hatalom élére. Fokozódik a nyomor, az eladósodás, a kispolgári szemlélet, miközben csökken az osztályharc  és marxi-lenini ideológia terjesztése. 

 

A  közelgő 2010-es (vagy  egy esetleges  előrehozott) választásokra való felkészülésnél a „PÁRT" vezetői csak felületesen  veszik figyelembe az egykoron jól bevált „kékcédulás” megoldást, az egypártrendszerre való áttérés forszírozását,  és egyedüli pozitívumnak tűnik, hogy  a „készenléti” rendőrség szellemisége, valamint fellépése közelít az ÁVH hajdani (ez irányú) mutatóihoz, technikai felkészültsége pedig meg is haladja azt.

         b) Kun Béla és Szamuely Tibor elvtársak helyesnek tartanák a Lenin-fiúk "bevetését", a nagytőkések  (Kapolyi, Gyurcsány,  Fejti, Széles,  Demján, Medgyessy, Nagy S., Csányi, Kóka, Várszegi, stb.,) Budapestről való kipaterolását (3o kg csomag engedélyezésével), lakásuk lefoglalását,  likvidálásukat és/vagy  munkatáborba irányításukat.

 

             c) Apró Antal elvtárs   Gyurcsány  elvtársat védelmébe vette, mivel  - szerinte -  ő kemény fizikai és szellemi munkával szerezte a vagyonát. Az is közismert, hogy  burzsuj létére  a szegényeket támogatja, és a gázórát reszketve  lesegető   édesanyját csupán azért nem segíti, nehogy az összeférhetetlenség vádjával illessék. Emlékeztetett arra, hogy Gyurcsány elvtárs  hazugságban  túltett Rákosi és Kádár elvtársakon is, ami egy  kommunista vezető számára  kimagasló eredménynek számít. 

         d) Péter Gábor elvtárs  Kun és  Szamuely elvtársakkal egyetértésben üdvözölte a rendőri erők határozott (kemény) fellépését a "csőcselékkel" szemben,  kiemelte a fizikai vallatás bevezetésének szükségességét, közben összeszólalkozott Kádár elvtárssal, aki emlékeztette régmúlt dolgaira, de Péter Rajk László nevével riposztolt, mire   a levezető elnök  kopasz feje vérvörös lett, és  csendre intette a  vitatkozó feleket.

Péter elvtárs meleg szavakkal emlékezett meg Lamperth Mónikáról, szerinte igen jó varrónő lehetett volna, de belügyminiszternek ugyan úgy alkalmatlan, mint  Kádár elvtárs volt, akit ő távolított el a posztjáról Rákosi elvtárs utasításra, és ezt  Mónikával is szívesen megtenné a PÁRT  érdekében.  

 

         e/ Kádár elvtárs kikérte magának a személyeskedést, és utalt arra, hogy ő csak Rákosi instrukciója szerint járt el, de  Farkas Mihállyal együtt átmentek a szomszéd szobába, amikor  Rajkot agyba-főbe verték  Péter elvtárs  pribékjei.

Kádár szerint meg kellene őrízni a nyugalmat az országban, a megtorlás rendkívül jól bevált eszközével, mert semmi sem  tartja jobban kordában a néptömeget, mint az akasztófa, a gumibot, a börtön, a munkatábor és  a kisemmizéstől való félelem. Szerinte nem ártana, ha Putyin elvtárs követné Hruscsov elvtárs példáját, és segítségére sietne Thürmer elvtársnak, aki volt olyan bátor, hogy a rendszerváltozás 16. évében visszaállította a kommunista párt örökbecsű nevét,  és töretlen elszántsággal harcol a „veres” csillag, valamint a sarló-kalapács szimbólumok használatának engedélyezéséért.                       

    Kádár elvtárs javasolta azt is, hogy „odalent” szüntessék be az elburjánzott  tévés csatornákat, maradjon  az egykori kétcsatornás  rendszer és  a hétfői sugárzásmentes  szünnap. Kifogásolta azt is, hogy az állampolgárok szabadon utazhatnak Grósz elvtárstól kapott útlevelükkel a nagyvilágban.

    Ezen a fórumon köszönte meg Kádár elvtárs Moldova György elvtárs alulról jövő, (személyét érintő) elismerő szavait, bár korántsem érzi úgy, hogy ő lenne a magyar történelem legkiemelkedőbb politikusa, de könnyes szemmel figyelte (felülről), amikor Moldova vöröskés arca megjelent a képernyőn, és bárgyú, de mély meggyőződést sugárzó mosollyal nyilatkozott a legvidámabb barakk szépségeiről.

            f) Grósz elvtárs elhatárolta magát Kádár megjegyzésétől,  elvtársi szavát adta, hogy  ő senkinek sem adott útlevelet, és csupán  azért  engedélyezte ennek az okmánynak a kiadhatóságát, mert feltételezte, hogy a párttagok özönleni fognak a virágzó és élenjáró Szovjetunióba.

Azt sem érti, hogy Kádár elvtárs miért csak a hétfői napot javasolta annak idején (és most is) tévés sugárzásmentes időszaknak, hiszen évente csak egyszer nézett tévét 1-2 órás időtartamban, a moszkvai november 7-i disszemle közvetítésekor… A spórolást nagyban segítené, ha évente  csak 1-2 órára kapcsolnák be az m1 és m2 adókat, az emeregyből is több, mint elegendő információkhoz jutnak az állampolgárok, nem beszélve a Népszabadságról, amely  a hallássérülteket is ellátja elegendő bőséges olvasnivalóval.

A jelenlegi magyarországi helyzetben viszont bevonatná az útleveleket, és bevezetné a vörösterrort, mert így elejét lehetne venni a fehérterrornak.

              g) Szakasits elvtárs közbeszólása szerint a MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI  és a HELYESÍRÁSI KÉZISZÓTÁR nem tartalmazza a vörösterrort, csak a fehérterrort, ezért sokan nem tudják majd értelmezni  Grósz elvtárs javaslatát.

 

             h) Marosán György elvtárs azt kifogásolta, hogy a Lendvai, Kuncze, Gyurcsány, Hiller, Batiz, László, Gál J.  és más hordószónokok,  semmit sem tanultak tőle, Torgyántól vagy Lányitól, mert annyira átlátszó módon hazudnak, hogy még a  "prolikat" sem képesek megtéveszteni, és ezzel csak ártanak  Marx és Lenin szent ügyének.

         i) Aczél elvtárs hangoztatta, hogy  nagyon büszke egykori „cenzorkájára” (Lendvai I.-re)  bár gyakran  gyorsabban működik a hangképző szerve, mint az agya, de a közvélemény figyelmét  képes elterelni a létfontosságú kérdésekről.

 

              j) Papp János  azt tette szóvá, hogy Kádár is hibázott, mert Apró Antalt favorizálta, aki most is a tőkéseket védi Gyurcsány személyében, és nem tyúkok tartására vagy  tojásbegyűjtésre okította  lányát Apró Piroskát, (mint tette azt az áldott emlékű ÁVH-s Mariska néni,  hanem a mocskos tőke harácsolására. Ma már sajnálja, hogy önvédelmi fegyverét nem a tőkések ellen, hanem feleségét és önmagát  paterolta át és saját maga ellen használta.

         k) Marx Károly [felrezzenve bóbiskolásából] váratlanul szót kért a személyes érintettségre hivatkozva, és tiltakozott, hogy élete főművét mocskos tőkének nevezze valaki. Rákosi elvtárs megnyugtatta Marx urat, hogy félreértette  Papp Jánost, nem a halhatatlan irományról volt szó, hanem arról a mocskos tőkéről, amelyet az egykori KISZ, MDP, MSZMP és jelenlegi MSZP tagok mostanság úgy gyűjtögetik, mint gombaszedők - eső után - a   csiperkegombát.

         l) Lenin elvtárs botladózó szavakkal ítélte el Gyurcsányt, mert nem követte a lenini utat, valamint Kun,  Szamuely  és Kádár jól bevált gyakorlati példáit. Megbocsáthatatlannak tartotta Gyurcsány Nagy Imréhez való vonzódását, és Kádár emlékének mellőzését.  

 

 

         m) Sztalin elvtárs védelmébe vette Gyurcsányt,  mert átvette egykori  bölcs és mélységes igazságot tartalmazó  nyilatkozatainak lényeges elemeit, miszerint „az élet vidámabb lett, az emberek  jobban élnek, a gazdasági mutatók is felfelé ívelnek”.

 

         n) Hruscsov elvtárs letorkolta Sztalint, emlékeztette a XX. Kongresszus határozataira, a pártfegyelemre és arra, hogy  égbekiáltó bűnei miatt  ki kellett vetetni mumifikált  földi porhüvelyét a Lenin mauzóleumból.

        

         o) Sztalin elvtárs megköszönte Hruscsovnak, hogy eltették Lenin mellől, mivel  ismerete szerint a szifilisz ragályos kórnak minősül...

             Ekkor Leni elvtárs kiáltott közbe, de Rákosi nyugalomra intette a jelenlévőket és mindenkit arra kért, hogy csak a napirendi kérdésekkel  foglalkozzanak,  majd szünetet rendelt el.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A szünetben  Marx, Lenin, Sztalin, Kádár, Aczél és  Marosán dedikálták  könyveik  javított kiadását, miközben a svédasztalnál  fogyasztották a figyelmes házigazdák által odakészített  enni-és innivalókat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szünet után Rákosi elvtárs által beterjesztett határozati javaslat megvitatása és megszavazása  következett. 

A határozati javaslat szövege.

      1) Figyelmeztetni kell a magyar elvtársakat, hogy a romló gazdasági helyzet és az elburjánzott korrupció veszélyezteti a PÁRT létét, és ezzel a ragyogó perspektívát ígérő, kommunizmus eljövetele.

      2) Figyelmeztetni kell a magyar elvtársakat, hogy csak a baloldal győzelmével valósítható meg a proletárdiktatúra bevezetése, a szocialista tőkésekké vált Gyurcsány-félék kiebrudalása.

        3) A stratégiai célok elérése érdekében ígérjenek fűt, fát, 3.60-as cipócskát és a május elsejei felvonuláskor két pár mustáros virslit a választóknak, miniszteri fizetést a nyugdíjasoknak,  kátyúmentes utakat az autósoknak, ötcsillagos szállodát a hajléktalanoknak,  ingyen gyógyszert a rászorulóknak, munkahelyet a munkanélkülieknek.

       Tanuljanak Demszkytől, aki lerohasztotta a fővárost, aki egyetlenegy ígéretét sem tartotta be, de – ennek ellenére - 15 éve Budapest főpolgármestere!

         4) Figyelmeztetni kell a magyar elvtársakat, hogy csak akkor lehetnek dicső elődeik jogutódjai, ha nem csak az elődpárt vagyonát birtokolják, hanem haladéktalanul átveszik, és következetesen folytatják elméleti tételeik gyakorlatba való átültetését.

        5) Gyurcsány elvtársat szigorú megrovásban és végső figyelmeztetésben részesíti a TMKP elnöksége.

        6) A párt erkölcsi tisztulása érdekében szigorú megrovásban kell részesíteni Kovács László elvtársat feslett  életviteléért, ne akarja utánozni Lenin elvtársat, akinek szintén volt szeretője, de soha nem mutatta be úgy a külföldi diplomaták előtt, mintha Krupszkaja  elvtársnő  pozíciójában lenne.

 

 

[Lenin elvtárs ekkor - köszönés nélkül -, eltávozott az elnökségi ülésről, de nem önszántából,- Krupszkaja elvtársnő gurította ki a teremből, a tolószékében ücsörgő  nagy filozófust.]

              

A szavazásra jogosult elnökségi tagok egy ellenszavazat és egy  tartózkodás melett, elfogadták a Határozati Javaslatot.  Dobi István illuminált állapotban volt, ezért tartózkodott a szavazástól,  Apró Antal pedig túlságosan szigorúnak tartotta Gyurcsány elmarasztalását.

               

Az elnökségi ülés befejeztével, a jelenlévők égi harsona kísérettel, elénekelték a „Fel vörösök, proletárok” c. forradalmi  népdalt,-  diszkréten  célozva arra, hogy mielőbb várják  fent a lent lévőket  soraik gazdagítására.

K. m. f.   

[Átvéve az ÉGI INTERNET   www.bolsevik.tulvilag.hu  Honlapjáról.]

                                                                                (Prof. Dr. Bokor Imre)

A képek Szeszák Gyula gyűjteményéből lettek átvéve.