Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 30., kedd

1.484 - A Rákóczi Szövetség felhívása a civil szervezetekhez és magánszemélyekhez

Von: Bodnár Pál [mailto:bodnar.pal@chello.hu]
Gesendet: kedd, 2008. december 30. 13:47
An: Kutasi József

Betreff: Rákóczi Szövetség

 

CIVIL SZERVEZETEK A FELVIDÉKI MAGYAR IFJÚSÁGÉRT

 

A Rákóczi Szövetség felhívása a civil szervezetekhez és magánszemélyekhez

 

A határon túli magyarság szolgálatában tevékenykedő Rákóczi Szövetség országos akcióra hívja fel a civil szervezeteket, önkormányzatokat és magánszemélyeket. Felhívásunk ahhoz a Magyar Alkotmányban rögzített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget érez a határon túli magyarok sorsa iránt és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a szülőföldjükön.

 

Közismert tény, hogy mind Magyarországon, mind a határainkon túl is egyaránt tragikusan fogy a magyar nemzet lélekszáma. Mindehhez hozzájárult a történelmi Magyarország területének trianoni szétdarabolása, majd a kommunizmus közel fél évszázada alatt a határainkon kívül rekedt nemzetrészek ügyének elhallgatása. Ma is napirenden van a Trianon idején még több, mint négy millió, ma már alig több mint két és fél millió honfitársunk sokszor megalázó, évtizedek óta tartó hátrányos megkülönböztetése, kisebbségi jogainak csorbítása, melynek eredménye a 85 év számos csalódása következtében soraikban kialakult remény-vesztettség. Meggyőződésünk, hogy egyetlen európai nemzet sem nézné tétlenül, ha más országokban élő kisebbségeit hasonló, tartósan negatív diszkrimináció érné.

 

A magyar "kedvezmény-törvény" keretében bevezetett, a magyar iskolába beíratott gyermekeket megillető oktatási-nevelési támogatást a magyar oktatási intézményekben történő tanulás fontos motivációs tényezőjének tartjuk. Ezért sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Szlovák Köztársasággal 2003-ban kötött államközi megállapodás a felvidéki magyar családokat az oktatás-nevelési támogatás közvetlen igénybevételétől megfosztotta. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a Felvidéken az elmúlt évtizedben tapasztalt, jelentős mértékű asszimiláció tovább folytatódik.

 

A fentiekre tekintettel 2004-ben, majd  2005-ben, 2006-ban és 2007-ben azzal a kéréssel fordultunk a határon túli magyarság ügye iránt elkötelezett civil szervezetekhez, alapítványokhoz, önkormányzatokhoz és magánszemélyekhez, hogy felhívásunkhoz csatlakozva egyszeri 10 ezer Ft-os beiratkozási ösztöndíj formájában vállaljanak részt a felvidéki magyar családok magyar nyelvű iskolába beiratkozó gyermekeinek támogatásában. A rendelkezésre álló összeghez igazodva az akciót az első évben a szociális és gazdasági szempontból hátrányos helyzetű felvidéki régiókra (az Ipolyságtól keletre lévő országrészre), továbbá azon településekre hirdettük meg, ahol a magyarok szórványban élnek.

A második évtől kezdve a többi országrészben is az ösztöndíjra pályázhatnak a nagycsaládosok és azok a családok, ahol a gyermeknek naponta más településre kell utaznia ahhoz, hogy magyar iskolába járjon. Az ösztöndíjakat minden évben iskolai ünnepségek keretében adtuk át az érintett családoknak. 2005-ben 1950, 2006-ban 1856, 2007-ben 1819 és 2008-ban 1923 család vehette át az ösztöndíjat. Az átadási ünnepségeken sok esetben részt vettek a Rákóczi Szövetség képviselői mellett az akcióba adományukkal bekapcsolódó jeles közéleti személyiségek is. Az eddigi négy év tapasztalatai egyértelműen pozitívaknak tekinthetők. Bár a demográfiai lejtmenet miatt a magyar iskolába beíratott diákok száma évről-évre csökken, a csökkenés mértéke a szóban forgó időszakban kisebb volt azokban a régiókban, ahol az ösztöndíj akció teljes körűen meghirdetésre került, mint azokban a régiókban, ahol erre forráshiány miatt nem volt lehetőség. Emellett az ösztöndíj program az átadási ünnepségeken szerzett tapasztalatok alapján hatékonyan kifejezi az anyaország civil társadalmának szolidaritását a gyermekeik számára magyar iskolát választó családokkal.

 

A jelenlegi szlovákiai belpolitikai helyzet, a különböző magyarellenes megnyilvánulások még inkább aláhúzzák akciónk fontosságát, ezért az ösztöndíj akciót 2009. évre is meghirdetjük.

Arra kérjük az ügy iránt érzékeny polgárokat, civil szervezeteket, alapítványokat, önkormányzatokat, hogy lehetőségeikhez mérten 2009. évi ösztöndíj programunkat adományukkal támogatni szíveskedjenek.

 

A Rákóczi Szövetség elérhetőségei:

 

Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1.)

Postacím: 1255 Budapest, Pf. 23.

Telefonszám: 00- 36- 1- 201 3067

Faxszám:        00- 36- 1- 212 8891

e-mail cím: info@rakocziszovetseg.hu

Bankszámlaszám: 11705008-20488172 (OTP Bank) Felvidéki Oktatási Támogatás

 

Azok számára, akik támogatásukat postai úton kívánják befizetni, kívánságukra csekket küldünk.

A Rákóczi Szövetség kiemelten közhasznú szervezeti státuszából adódóan lehetőség van – a törvény szerinti feltételek mellett – adókedvezmény igénybevételére. Azok a befizetők, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, az adóigazolás kiállításához feltétlenül szükséges adatokat (név, a lakcímkártyán szereplő pontos cím, adószám) a fent említett elérhetőségek valamelyikén jelenthetik be. A kért adatok megadása nélkül sajnos nem áll módunkban az adóigazolás kiállítása.

 

A továbbiakban is mód van arra, hogy azok, akik meghatározott felvidéki települést, vagy családot kívánnak támogatni (ahol a gyermek 2008-ban iratkozik először magyar oktatási - nevelési intézménybe) ez irányú ajánlásukat megtehessék.

A támogató szervezetek csatlakozásáról, valamint a támogatási összegek felhasználásáról a Rákóczi Szövetség honlapján és a média útján, negyedévenként, rendszeres tájékoztatást ad.

Esetleges kérdéseikre a Rákóczi Szövetség munkatársai készséggel adnak felvilágosítást a

00-36-1-201-3067 és a 00-36-1-212-3854 telefonszámokon hétköznapokon 10-16 óra között

 

Kérjük, hogy felhívásunkat baráti és ismeretségi körükben is terjeszteni szíveskedjenek.

 

Budapest, 2008. december     

 

Üdvözlettel:

                                              

                       

                               Dr. Halzl József                                                                   Dr. Ugron Gáspár Gábor

                     a Rákóczi Szövetség elnöke                                                  a Rákóczi Szövetség főtitkára

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------