Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. november 17., vasárnap

18.079 - Pope Francis boots Germany's Bishop - Ferenc Pápa kirúgta a Német Püspököt


From: NyuMaEgy
Date: 2013/11/17
Subject: Bűnös püspökök. Kell magyar páppa

NYUGATI  MAGYAR  EGYHÁZ  
_______________________________________________________________________________________________________

Kiadja az: Magyar Református Egyház építői Ontario, Kalifornia.    Email: NyuMaEgy@yahoo.com                        2013. november hó. 

=================================================================================================.

​​
Pope Francis boots Germany's Bishop -  Ferenc Pápa kirúgta a Német Püspököt

            Vatikán, 2013. október 23-án; a pápa eltávolította Franz Peter Tebartz-van Elst püspököt az egyházmegyéjétől a luxusélet és a túlköltekezés miatt. A német Katolikus Központi Bizottság egyetértett a püspök eltávolításával. Ferenc pápa döntése egy új lehetőséget ad a változásra a Linburgi egyházmegyében és az egész Németországban, - mondta Alois Glueck a Bizottság elnöke. A püspök viselkedésével hitszegést követett el, elvesztette a nép bizalmát és elképzelhetetlen, hogy valami pozíciót töltsön be az egyháznál.

            Ferenc pápa máris nagy változásokat tett Vatikánban. Ő Jézus tanításait követi, nem pompát, fény-űzést, hanem egyszerűséget a nép között, a népért akar élni. Négy nappal később: ROME — A jubilant Pope Francis celebrated reaching 10 million followers on messaging site Twitter on Sunday, a milestone in the Vatican's drive to spread the gospel through social media. 10 millió ember követi Ferenc pápát a Twitter-en. - Megmozdult a föld? A Jézust követő pápa szembeszáll a tékozló püspökökkel? Megváltozott Vatikán, megváltozik a világ? Fogják ezt engedni a pénzéhes sátánt szolgáló püspökök. papok?

            Óh, Úristen miért nem nincs a magyar reformátusoknak egy ilyen pápájuk, aki kirúgja a luxuséletet élő túlköltekező püspököket, papokat az egyházakból. Ha pápa nincs, legalább egy püspök akadna, aki Jézust követ-né és korbáccsal kiűzné a kommunizmusban tanult békepapokat, a sátánt szolgálókat, akik saját üzletüknek használják az egyházakat. Van ott minden, színház, zene, csínom-dámon $50-ért még enni is adnak és az áldozó borból is vásárolhatsz, csak az Isten hiányzik a templomból. A kommunista kormány Gyurcsányal az élen kitüntetést osztogat az egyház rablóinak. Ahol azelőtt megteltek a templomok, ma alig egy pár ember lézeng a templomban, nem kíváncsiak a hívők a hamis, bérgyilkos szándékú papokra, Jelentve lett ez a Zsinatnak, püspöknek, egyházi bíróknak. A Zsinat csendben van, az elvtársak nem mernek szólni. A III/III-as besúgó ügynök, Bölcskei Gusztáv bebetonozta magát 18 évre s a zabipap fizette az amerikai útját tehát miért is szólana. Az Egyházi Bíróság, Jogi bűnbanda, hallgat mint aki becsinált. Magyari Kőpe a Jogi Bizottság feje beleköpött az Ontariói ügybe. Nem tesz semmit a bérgyilkos szándékú Szabó Sándor ellen, aki kifosztotta, tönkretette az egyházat. Mit számít egy Egyház? Ezért Köpe úr megérdemli a Gyurcsány becsületrendet. 

            Visszatérve a püspökökre, a hívő embernek Ravasz László, Ordas Lajos és Béky Zoltán jut eszébe, akik valóban Istent és a hívőket szolgálták. Nézzük meg mi van s ki van ma. Átszenvedte nemzetünk Rákosi börtön országát, Debrecenben futószalagon gyártották a békepapokat. Akadt közülük palástos hóhér Tildy Zoltán,  Bereczky Albert és Péter János püspökök nem Jézust, hanem Sztálint és Rákosit követték, a templomokat átalakították megfigyelő házakká. A palást alá bújt sátán fiókák megkörnyékezték a jóhiszemű hívőket, - mi jót hallottak Nyugatról? Az őszinte válasz az ÁVH-ra került, majd csöngettek az éjjel, a jóhiszemű hívő a börtönbe, majd a Recski bányába került. Akik mertek szólni az egyházaknál uralkodó püspökök, békepapok sátáni munkája ellen, azok a jóhiszemű hívő sorsára jutottak. Még ismeretes Mindszenty hercegprímás esete, de már feledésbe ment sok lelkipásztor bebörtönzése és kivégzése.

            Majd jött 1956-ban a csoda; fegyvertelen ifjúság szembeszállt az ÁVH-sokkal, akik az igazságért, szabadságért tüntetők közé lőttek. Megrémültek az egyházi főméltóságok, békepapok, nem hogy felvették volna a palástot és keresztel a kézben az ÁVH-sok elé álltak volna, hogy ne lőjetek, ne folyjon a magyar vér, ne gyilkoljátok a magyarokat. Nem, erre ők nem voltak képesek elbújtak, mint a patkányok, egyedül Végvári Vazul atya állt ki a barikádra, a szabadságért harcolók közé. Pedig, ha a kommunistákat szolgáló püspökök, békepapok olvasták volna a bibliát, tudhatnák, hogy voltak csodák. A pesti srácok megállították a szovjet tankokat, azok nem lőttek addig, amíg parancsot nem kaptak a magyar kormánytól, akik féltették a saját és elvtársaik állását, rangjukat. Képzeljük el, hogy mi lett volna, ha Mindszenty hercegprímás és Ravasz László püspök szabad és az ÁVH-sok lövésére megkondul a Kálvin téri templom harangja és az oda érkező emberekkel Ravasz László püspök imádkozik, a Bazilikában Mindszenty hercegprímás imádkozik, hogy Isten tegyen csodát, adja. hogy a magyar nép elnyerje szabadságát. Majd az egész országban zúgnak a harangok megtelnek a templomok és az emberek kérik az Istent, hogy szabadítsa meg a magyarokat a gonosztól és hozzon rá víg esztendőt. Nem, erre nem gondoltak az egyházi főméltóságok, békepapok. De hagyjuk ezeket a sátán katonáit, azóta nagy részük a pokolba jajgat, nézzük meg mi a helyzet 1956 óta.

            Azt gondolná az ember, hogy a papnövendékek tanultak 56-ból, ha mást nem is, de azt, hogy Lucifer nem védi meg szolgáit a bajtól. És, hogy nem azért megy papnak valaki, hogy munka nélkül megéljen és úgy viselkedjen, hogy kiürüljenek a templomok, hanem azért, hogy Istent és a hívő embereket szolgálja és példás életet éljen. Keletről jöttek a magyarok, kezdjük hát keleten, Debrecenbe érve belebotlunk Bölcskei Gusztáv püspökbe, Szabad az iratokat? Vajon hogyan került a húsosfazékba, s mi jót tett az Isten és a hívők szolgála-tában. Valaki átkiabált a kerítésen; az Isten elhagyott, nem bírja a III/III-okat, a hívők elhagyták a templomot, majd jó lesz hangversenyekre és színháznak, majd elénk dobott egy tasakot azzal a megjegyzéssel, hogy a Bizottság azokat mosta fehérre, akik megérdemelték. Nézzük meg az iratokat; lássátok és olvassátok:

                (részlet) 3.B/E-199/202-22 A III. sz. Bizottság 2002. évi szeptember hó 24. napján megtartott zárt tárgyaláson meghozta a következő határozatot. Bölcskei Gusztáv 1978-ban református lelkészi oklevelet szerzett, majd 1983-tól Tégláson teljesített lelkészi szolgálatot. 1986-ban a Debreceni Református Kollégium vallástanárává és teológiai oktatóvá nevezték ki. A határozatból nem derül ki, hogy hol végezte a kötelező segédlelkészi állását. Miért volt munka nélkül akkor, amikor a hírhedt iskolatársa Szabó Sándor vallomása szerint ő papi állást töltött be 1980 óta, de a lelkészi oklevelet csak 1982 november 19-én kapta meg. Jó lenne tudni kik bújtak palást alá a templom árnyékában, Mit csinált Bölcskei Tégláson, hogy 1986-ban a Debreceni Református Kollégium vallástanárává és teológiai oktatóvá nevezték ki, milyen vallást tanított és mit oktatott a teológián, mivel ismeretes Roszik Gábor képviselő  parlamenti beszéde „az egyházak életét ateista kommunista, egyház és vallásellenes emberek irányították az Állami Egyházügyi Hivatal ördögi központjából."  Jó lenne, ha a Téglási hívők, a kollégium és a teológiai tanulók megírnák az igazságot, addig, amíg nem késő, mert bűnös az, aki nem szól az igazság érdekében.

            Folytatás a III-as sz Bizottság megállapítása: A 80-as évek közepén, Bölcskei Gusztáv Debrecenbe kerülését követően került a III/III. osztály látókörébe, akik azzal a céllal keresték őt, hogy együttműködésre bírják, és a szolgálat ügynökeként az egyházi reakció elleni elhárítás területén foglalkoztassák."  Szinte hihetetlen, de igaz, ez egy lelkész esetében hasonló ahhoz, hogy valakit felkérnek. hogy működjön együtt a szülei meggyilkolásban. Jó lenne, ha írhatnánk, hogy Bölcskei felháborodva kiáltotta; Távozz tőlem sátán! Mert megvagyon írva a bibliában, itt előjött a baj, mert a kommunizmusban csak azt tanították a bibliából, ami az javukra szolgált. Bölcskeitől senki sem hallotta a bibliában lévő figyelmeztetéseket, hogy; két úrnak szolgálni nem lehet. Támadtak hamis próféták is a nép között. Ezek káromolják, amit nem ismernek és el fognak pusztulni romlottságuk miatt, mint az oktalan állatok. és szabadságot ígérnek nekik, holott ők a romlottság szolgái. Sorolhatnánk, de Bölcskei ezeket nem érti, a kommunisták nem tanították. Mit taníthatott ö, természetes azt, amit az elvtársaktól tanult, De nézzük a Bizottság megállapítását:

"Bölcskei Gusztáv 1985-86 évben több alkalommal is találkozott a Református Kollégium épületében a szolgálat ezen területén dolgozó tisztjével, N. N. alezredessel."  Feltételezzük, hogy az alezredes elvtárs hímnemű volt és az egyházi reakció elleni elhárítást beszélték meg. Nincs adat róla, hogy hány lelkész és hívő ember került börtönbe, vagy halálba a látogatások eredménye miatt. N.N. elvtárs eltűnt a ködben Bölcskei nem-tiszteletes pedig beleült a püspökszékbe.

            Tovább a III-as sz. Bizottság megállapítása: Bölcskei Gusztáv 1986. augusztus 5. napjával a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztályába került, mint titkos megbízott, akit a szolgálat az egyházi reakció elleni elhá-rítás területén foglalkoztat.  Ez magyarul annyit jelent, hogy III/III osztály két évi kapcsolat után megfelelőnek találta Bölcskei Gusztávot és jó fizetéssel 1986. augusztus 5. napjával a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztályába került, mint titkos megbízott, akit a szolgálat az egyházi reakció elleni elhárítás területén foglalkoztat.            Itt van a kutya eltemetve, vagyis az egyház és a hívők eltemetve. Nem csoda, hogy a hívők és az Isten elhagyja nem csak a templomokat, de az országot is. A ruszki kivonulta az országból, de nem vitték magukkal a kommunistákat, a III/III-okat, akik folytatják munkájukat és megkapják a fizetésüket, jól s nyugodtan élnek. Nézzünk körül az országban, milyen fejlődés van a történelmi egyházaknál mióta kimentek a ruszkik? Hová lettek a III/III besúgó ügynökök, hány új templom épült, vagy délután is tartanak istentiszteletet, mert a délelőttire nem férnek be az emberek? Mi Ontarióba építettünk új templomot, de idejött Bölcskei osztálytársa, a hamis pap Szabó Sándor s követte az otthon tanultakat, hazudott, csalt s lopott, aki ellene szólt kilakoltatta az egyház lakótelepéről a hívők otthagyták az egyházat. Ő nem bízott az AVH-ba saját maga bérelt fel 3 embert, hogy gyilkolják meg a templom tervezőjét. A templomot idegeneknek adta bérbe, a Zágony Hallba, ahol 65 gyereket tanítottak magyarul imádkozni, történelmet tanulni, felesége Zsóka asszony, amint mondták csótányát mutogatva táncolt és énekelte, hogy többet ér az imánál a tánc. Vendégül látta a Szabó pár Bölcskeit, futotta az egyház pénzéből, az egyháztagok már jelentették a hamis pap törvényszegéseit, gondolták, hogy a püspök majd rendet teremt, Bölcskei szóba sem állt velük. Nem csoda tehát, hogy a hívő emberek elhagyják a történelmi egyházakat a hamis papok és a III/III-as besúgó ügynök miatt.

                Lapzártakor érkezett: Bölcskei Gusztáv beteg, de levelet írt a Hazatérés Templománál történtek miatt s arra hívta fel a figyelmet, fontos lenne, hogy a rendezvényen részt vevő összes lelkipásztorral szemben az illetékes egyházmegyék és egyházke-rületek a szükséges jogi lépéseket megtegyék az ügyek kivizsgálása érdekében. Meggyőződésünk, hogy a levelet a sátán diktálta és juttatta el Csomós József barátjának. Sajnálatos, hogy ő nem használta a józaneszét és elégette volna. Tudni való, hogy a sátán fél a tűztől, az kikerüli a poklot, oda a szolgái jutnak. Ideje lenne, hogy az egyházi személyek megszakítanák a kapcsolatukat a Sátánnal. A hívő emberek pedig imádkozzanak, hogy Bölcskei ne haljon meg addig, amíg fel nem tárja III/III-as ügyködését, hogy visszatérjen a hívő nép az igaság útjára, s megteljenek a templomok és Isten is megsegíti a magyar nemzetet.  

ERRE A CÍMRE: <jozsef@kutasi.eu> KÉREM A FELIRATKOZÁST, AZ ÜZENETEKET, ÉS AZ ANYAGOKAT A KUTASI JÓZSEF ANTAL - POLITIKAI HÍRFUTÁR - oldalára