Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. november 13., csütörtök

19.581 - Alkotmányos a devizahiteles-törvény > 2014. november 11., kedd 17:31 , > forrás: MTI, szerző: MNO


Alkotmányos a devizahiteles-törvény

2014. november 11., kedd 17:31 , forrás: MTI, szerző: MNO
Alkotmányos a devizahiteles-törvény
Szigetvári Zsolt

Nem ütközik alaptörvénybe a devizahiteles banki kölcsönszerződéseket egyoldalúan módosító tisztességtelen kikötések következményeit meghatározó törvény, amely alapján az állam és a pénzintézetek közti ezzel kapcsolatos perek folynak – mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) kedden.

A Kúria jogegységi döntésén alapuló, a nyáron elfogadott törvény szerint vélelmezni kell a devizahiteles-szerződések egyoldalú módosításainak – díj-, költség- és kamatemelésének – tisztességtelenségét és e miatti érvénytelenségét. A törvény ugyanakkor szigorú eljárási feltételekkel lehetővé tette a pénzügyi intézményeknek, hogy a törvényi vélelmet megdöntve bizonyítsák: mégis megfelelnek a törvényben támasztott szigorú tartalmi feltételeknek és tisztességesek, érvényesek egyoldalú szerződésmódosításaik.

A törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát három, első fokon eljáró, fővárosi törvényszéki bíró kezdeményezte.

Az Ab a közleményben megjegyezte, hogy az ügyben lefolytatott alkotmánybírósági vizsgálatnak nem volt tárgya a devizaalapú hitelszerződésekben sem az árfolyamkockázat, sem pedig az árfolyamrés alkotmányossága.
Szabad
Összhangban van az alaptörvénnyel a július elején elfogadott első adósmentő törvény az Alkotmánybíróság korábbi döntése szerint. Részletek a Magyar Nemzet korábbi cikkében.

Az Alkotmánybíróság az indítványok alapján elsősorban azt vizsgálta, hogy a törvény rendelkezései sértik-e a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, továbbá hogy a bírósági eljárások szabályai megfelelnek-e a tisztességes eljárás követelményeinek.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az egyoldalú szerződésmódosításoknak a kezdetektől fogva mindvégig korlátját képezte a jóhiszeműség és tisztességesség általános törvényi követelménye. A hitelpiaci törvény speciális felhatalmazó rendelkezése nem helyezte hatályon kívül és nem is függesztette fel a tisztességesség követelményét.

Az egyoldalú szerződésmódosítások tisztességességének a konkrét feltételeivel kapcsolatos jogértelmezést ugyan utólag foglalták polgári kollégiumi véleménybe, kúriai jogegységi határozatba, majd végül törvénybe, de ezek a követelmények kezdettől fogva levezethetők voltak az általános háttérjogszabályi rendelkezésekből – fogalmaz az Ab.

A tisztességesség mércéje nem változott, pusztán a vizsgált törvényben rögzítésre került az, ami korábban is (a régi Ptk. és a bírói gyakorlat alapján) eleve követelmény volt. A régi (és az új) Ptk. rendelkezései, valamint a Kúria által kialakított elvek alapján a kérdéses szerződési kikötések tisztességességének a jogi megítélésén a támadott törvény nem változtatott, hanem csak annak meglévő helyes tartalmát rögzítette.
A Fidesz parlamenti frakciója üdvözli az Alkotmánybíróság (Ab) döntését, amellyel „elhárult a bankok elszámoltatásának utolsó akadálya is". Hangsúlyozzák, hogy ez az elszámoltatás biztosítja a kamat- és törlesztőrészlet-csökkenést. A Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott reagálásában azt írta: a frakció az Országgyűlésben csak olyan törvényt fog támogatni, amelynek eredményeként "az átlag devizahiteles törlesztő- és kamatrészlete negyedével csökken", és ez hosszú távon is így marad. A kamat és a törlesztőrészletek csökkenését a bankok elszámoltatása biztosítja - folytatták -, ezért csak az elszámoltatás után történhet meg a forintosítás.Az új forinthiteleknél a fair bankokról szóló törvény garantálja, hogy a kamat nem növekszik, és a törlesztőrészlet az átlagos devizahitelesnél 25 százalékkal alacsonyabb marad - hangsúlyozta a kormánypárt. Mint közleményükben írták, a kormány és a parlament a Kúria és a magyar bíróságok ítéletét hajtja végre, a Kúria és a bíróságok pedig csak a bankok elszámoltatására adhatnak lehetőséget, az árfolyamkockázat áthárítására nem. „Ezért a kamatok és a törlesztőrészletek csökkentését - amit korábban kedvezményes árfolyamú átváltással terveztünk - a bankok elszámoltatásával valósítjuk meg" - közölte a Fidesz-frakció, hozzátéve, hogy ezért csak a bankok elszámoltatása után történhet a forintosítás, és ezért kell garantálni „a lecsökkentett kamatot és törlesztőrészletet a fair bankokról szóló törvény segítségével".

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a deviza- és forinthitelezésből eredő vitás kérdések nem csupán az érintett adósok problémái, hanem azok nemzetgazdasági és így össztársadalmi jelentőségűek.

Ebből kifolyólag nem oldhatók meg hatékonyan kizárólag a hagyományos, kétpólusú polgári perekben. A pénzügyi intézmények számára a keresetindításra adott 30 napos határidő nem tekinthető sem szükségtelen, sem aránytalan alapjog-korlátozásnak. Ez az idő elegendő volt arra, hogy a pénzügyi intézmények reálisan mérlegelhessék és elhatározhassák, hogy meg kívánják-e dönteni a tisztességtelenség törvényi vélelmét. A felkészüléshez a felperesek felhasználhatták a korábban ellenük indított perekben rendelkezésre álló érveket és bizonyítékokat is. Az eljárásban alkalmazott egyéb, szintén viszonylag rövid határidőkkel összefüggésben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy azok sem tekinthetők a felek által teljesíthetetlennek vagy olyannak, melyek eleve kizárnák a megalapozott döntés meghozatalát.

Mindezekre való tekintettel az Alkotmánybíróság a bírói kezdeményezéseket teljes egészében elutasította.
Alkotmánybírósági indoklások, különvélemények

A határozathoz Juhász Imre, Salamon László és Sulyok Tamás alkotmánybírók párhuzamos indoklást, Kiss László, Lévay Miklós, Paczolay Péter és Pokol Béla alkotmánybírók pedig különvéleményt csatoltak.

Hangsúlyozzák: a jelen ügyben lefolytatott alkotmánybírósági vizsgálatnak nem volt tárgya a devizaalapú hitelszerződéseket illetően sem az árfolyamkockázat, sem pedig az árfolyamrés alkotmányossága. Ugyancsak nem volt tárgya a most meghozott határozatnak a Fővárosi Ítélőtábla által benyújtott bírói kezdeményezések, valamint az érintettek által benyújtott alkotmányjogi panaszok elbírálása. Ezekben a még folyamatban lévő ügyekben az Alkotmánybíróság folytatja a vizsgálatot, és hamarosan döntést fog hozni.
32 ítélet

A szeptember 29-én indult másodfokú eljárásokban eddig 32 ítélet született a Fővárosi Ítélőtábla tárgyalásain, mindegyikben helybenhagyták az elsőfokú ítéletet, az Erste Bank esetében részlegesen.

Egy pénzintézet még az elsőfokú eljárásban visszalépett, három pert – az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank közös keresetét, az Eger és Vidéke Takarékszövetkezet, továbbá az OTP Ingatlanlízing magyar állam ellen indított perét – felfüggesztettek azért, mert a bíró már első fokon az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult. A másodfokon eljáró ítélőtábla négy bank esetében fordult az Ab-hez. A másodfokú perek a héten is folytatódnak.

Alkotmányos a devizahiteles-törvény  2014. november 11., kedd 17:31 , forrás: MTI, szerző: MNO Alkotmányos a devizahiteles-törvény Szigetvári Zsolt  Nem ütközik alaptörvénybe a devizahiteles banki kölcsönszerződéseket egyoldalúan módosító tisztességtelen kikötések következményeit meghatározó törvény, amely alapján az állam és a pénzintézetek közti ezzel kapcsolatos perek folynak – mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) kedden.  A Kúria jogegységi döntésén alapuló, a nyáron elfogadott törvény szerint vélelmezni kell a devizahiteles-szerződések egyoldalú módosításainak – díj-, költség- és kamatemelésének – tisztességtelenségét és e miatti érvénytelenségét. A törvény ugyanakkor szigorú eljárási feltételekkel lehetővé tette a pénzügyi intézményeknek, hogy a törvényi vélelmet megdöntve bizonyítsák: mégis megfelelnek a törvényben támasztott szigorú tartalmi feltételeknek és tisztességesek, érvényesek egyoldalú szerződésmódosításaik.  A törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát három, első fokon eljáró, fővárosi törvényszéki bíró kezdeményezte.  Az Ab a közleményben megjegyezte, hogy az ügyben lefolytatott alkotmánybírósági vizsgálatnak nem volt tárgya a devizaalapú hitelszerződésekben sem az árfolyamkockázat, sem pedig az árfolyamrés alkotmányossága. Szabad Összhangban van az alaptörvénnyel a július elején elfogadott első adósmentő törvény az Alkotmánybíróság korábbi döntése szerint. Részletek a Magyar Nemzet korábbi cikkében.  Az Alkotmánybíróság az indítványok alapján elsősorban azt vizsgálta, hogy a törvény rendelkezései sértik-e a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, továbbá hogy a bírósági eljárások szabályai megfelelnek-e a tisztességes eljárás követelményeinek.  Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az egyoldalú szerződésmódosításoknak a kezdetektől fogva mindvégig korlátját képezte a jóhiszeműség és tisztességesség általános törvényi követelménye. A hitelpiaci törvény speciális felhatalmazó rendelkezése nem helyezte hatályon kívül és nem is függesztette fel a tisztességesség követelményét.  Az egyoldalú szerződésmódosítások tisztességességének a konkrét feltételeivel kapcsolatos jogértelmezést ugyan utólag foglalták polgári kollégiumi véleménybe, kúriai jogegységi határozatba, majd végül törvénybe, de ezek a követelmények kezdettől fogva levezethetők voltak az általános háttérjogszabályi rendelkezésekből – fogalmaz az Ab.  A tisztességesség mércéje nem változott, pusztán a vizsgált törvényben rögzítésre került az, ami korábban is (a régi Ptk. és a bírói gyakorlat alapján) eleve követelmény volt. A régi (és az új) Ptk. rendelkezései, valamint a Kúria által kialakított elvek alapján a kérdéses szerződési kikötések tisztességességének a jogi megítélésén a támadott törvény nem változtatott, hanem csak annak meglévő helyes tartalmát rögzítette. A Fidesz parlamenti frakciója üdvözli az Alkotmánybíróság (Ab) döntését, amellyel „elhárult a bankok elszámoltatásának utolsó akadálya is