Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. november 26., szerda

19.656 - ​Vajon hány ember hallotta ezt az üzenetet, amikor az Úr Jézus látnokán keresztül engesztelésért esdekel?​​
Vajon hány ember hallotta ezt az üzenetet, amikor az Úr Jézus látnokán keresztül engesztelésért esdekel?
 

Egy dél-itáliai látnok, Helena Aiello Lombardi 40 éven át viselte az Úr Jézus stigmáit. 1957-ben egy jelenésben ezt az üzenetet kapja: 

"Jól hallgasd meg, és tudasd az egész világgal: szívem szomorú a világ szenvedései miatt, amely romlásának mélységébe merült. Égi Atyánk igazságát nagyon megsértették. Az emberek makacsul élik bűnös életüket. Közel az Isten haragja. 
Nemsokára a világot nagy sanyarúság, véres forradalmak, pusztító orkánok és a folyók és a tengerek áradásai sújtják. (...) Kiabáld ki, míg a papok meg nem hallják, hogy figyelmeztessék az embereket, nagyon közel az ítélet, és ha nem térnek vissza imával és bűnbánattal Istenhez, új, borzasztó háború csap le rájuk. Halálos fegyverek pusztítanak el népeket, nemzeteket. 
A világ vezetői a pokol felé haladnak, templomokat rombolnak le, a szent Oltáriszentséget megszentségtelenítik, és szentelt dolgokat semmisítenek meg. Ebben az istentelen háborúban sokat lerombolnak abból, amit az emberek építettek. Azután az Isten végrehajtja ítéletét. Tüzes felhők, az égből lecsapó villámokkal, tűzvihar halad el a világ felett, olyan borzalmas csapás, amilyen az emberiség történetében még soha nem volt, és 70 órán át fog tartani. Az istenteleneket szétzúzza, eltávolítja. Sokan elpusztulnak, mert bűneikben maradnak. Aztán megtapasztalják a fény hatalmát a sötétség fölött. Ne maradj néma, lányom, mert a sötétség és az elhagyatottság órái közel vannak."

Vajon hány ember hallotta ezt az üzenetet, amikor az Úr Jézus látnokán keresztül engesztelésért esdekel? És vajon hányan tértek vissza a helyes útra, akik hallották az üzenetet? 
1957-et írunk: Nagy-Britannia nukleáris bombát robbant, a Szovjetúnió útra bocsájtja az első atom tengeralattjáróját, az USA elindítja első atomerőművét, az emberek Kelet-Európában építik a szocializmust, itthon ebben az évben alakul meg a KISZ...a McDonald's meghatározza máig érvényes alapelveit (gyorsaság, tisztaság, minőség...) amelyekkel meghódítja a világot. Ne feledjük: nem a McDonald's az ördög, hanem az, ha Isten a hamburger evés mögé kerül az életünkben. 

Az a szörnyű és a nehéz ebben, hogy a folyamat észrevétlen. A Sátán legnagyobb modernkori cselvetése, hogy elhiteti: nem is létezik. A Minden népek Asszonya 46. amszterdami üzenete szerint: "Emberek halljátok hát! Ugyanaz az Úr küld engem, hogy óvjon titeket, aki egykor ezekért a mai emberekért is föláldozta magát. Nem tudjátok, milyen nagy hatalmak fenyegetik ezt a világot. És most nemcsak a modern humanizmusról, ateizmusról, modern szocializmusról és kommunizmusról beszélek. Egészen más hatalmak is fenyegetik ezt a világot!" 
Az egyre erősödő szellemi aláaknázás miatt Mária figyelmeztet: "az egész világ keresztényeinek össze kell fogniuk". Az összefogás feltétele azonban a Boldog Taigi Anna Máriának kinyilatkoztatott öt eretnekség legyőzése: "Mielőtt eljön az Egyháznak ez a győzelme, öt fát kell tőből kivágni." Az öt fa öt dolog tagadása: Krisztus isteni mivoltáé, a feltámadásé, az áteredő bűné, az ördögé és Mária örökös szüzességéé. 
Nagy lehet az a büntetés, aminek hatására a mai keresztény egyházak ezt az ötfejű sárkányt egyként utasítják majd el. 
De lássuk, milyen forgatókönyvet állít össze Jónás testvér a 19.-20. századi jelenésekből, üzenetekből? 


Valamikor az 52-es év végén, vagy 53 elején, tehát 2010-2011-ben kapunk egy "figyelmeztetést". Ezen az évfordulón a próféciák szerint nagyon enyhe tél és korai tavasz lesz. A figyelmeztetésről a garabandali jelenések (1961-65) szólnak bővebben. A négy látnok-kislány Garabandalban egy figyelmeztetésről, egy ezután 1 éven belül bekövetkező csodáról és - ha az emberiség nem hallgat a jó szóra - egy büntetésről kapott üzenetet. A figyelmeztetéssel Isten célja - Conchita, az egyik garabandáli látnok szerint -, hogy utolsó jelként jó útra térítsen minket. "Conchita azt mondja, azt hitte volna, hogy a figyelmeztetésnél nincs nagyobb büntetés, ha nem ismerné a csoda után következő "büntetést". A figyelmeztetéskor minden ember félni kezd, de a katolikusok ezt nagyobb megadással tudják tűrni, mint a többiek. A figyelmeztetés csak nagyon rövid ideig fog tartani. Közvetlenül Istentől jön. A Föld minden embere láthatja, mindegy, hol van. Mindenki, akár hívő, akár hitetlen, felisme ri saját bűneit. A figyelmeztetés borzalmas lesz, borzalmasabb, mint egy földrengés. Olyan lesz, mint a tűz. Nem a testünket fogja égetni, de testben, lélekben fogjuk érezni. Minden nemzet, minden ember ugyanúgy érezni fogja. Senki nem tudja elkerülni. ...A figyelmeztetés fő ismertetőjegye az lesz, hogy valódi önismeretet élünk át. Ezután a lelkek szétválasztása következik, mert nem minden ember fog megtérni. A harmadik fatimai titok kezdetén, amelyet 2000 májusában hoztak nyilvánosságra, ez áll: 'Egy rendkívül félelmetes fényt láttunk, amelyből Isten ereje sugárzott: valami olyan volt, mint amikor valaki meglátja magát egy tükörben, amikor elmegy előtte.' 


Jónás testvér a csoda bekövetkeztét 2011 (ne feledjük: +/- 1 év!) első felére teszi. A csoda az Oltáriszentség egy mártírjának a napján lesz, egy csütörtöki napon, 20.30-kor fog kezdődni, és 15 percig tart. Conchita - a Szent Szűz kérésének megfelelően - nyolc nappal korábban beszélni fog róla, hogy gyülekezhessenek, felkészülhessenek az emberek - azok, akiknek van füle a hallásra. A csoda jele örökre megmarad, a jelenlévő betegek meggyógyulnak, a hitetlenek megkapják a hitet. "Ez lesz a legnagyobb csoda, amit Jézus valaha tett. A legkisebb kétely sem merül fel, hogy nem Istentől jött. 

Joe Lomangino, a vakon született híres amerikai látnok 

"A vak amerikainak, Joe Lomanginonak az Istenanya megmondta, hogy a garabandali csoda után látni fog. Lomangino 1928-ban született....tehát a csoda nem várathat már túl sokáig magára. Ha a csoda 2011-ben történik, a garabandali jelenések kezdetének 50., a medjugorjei jelenések kezdetének 30. évfordulójára esne." Ha a figyelmeztetés és a csoda sem hatna meg minket, Jónás testvér tanulmányai alapján még 2011 őszén kitör a 3. világháború, amely Isten különös beavatkozásával, a pusztító és tisztító három napos sötétséggel ér véget. De ne szaladjunk előre, nézzük, mik lehetnek a jelei a közelgő háborúnak. 
Több magánkinyilatkoztatás szerint a háború akkor fog jönni, amikor legkevésbé várjuk, amikor mindenki a békéről beszél. D. Eilert ((1764-1833) szerint: "Este azt mondják: béke, béke...és reggel az ellenség az ajtó előtt áll." 
Irlmaiernél is hasonlót találunk: "A parasztok kártyáznak a vendéglőben, és már idegen katonák néznek be az ablakon és az ajtón." A 12. amszterdami üzenetben pedig ezt olvassuk: "A pápát mindenről tájékoztatják. Mindenről, ami történik, beszámolnak neki. Úgynevezett béke honol, de a valóságban nem így van, mindez álcázás a világ előtt." 
Számomra némileg ellentmondásos, de Jónás testvér a béke hírével egyidőben Európa szerte zavargásokat, lázadásokat "lát": "Az egyházilag elismert jelenési hely, La Salette üzeneteiben Franciaországról, Olaszországról, Spanyolországról és Angliáról ez áll: 'Vér fog folyni az utcákon. Francia franciával, olasz olasszal fog harcolni. Végül egy általános háború tör ki, ami borzalmas lesz. Egy időre Isten elfeledkezik Olaszországról, és Franciaországról is, mert Krisztus Evangéliuma teljesen feledésbe ment náluk. A gonoszok minden gonoszságukat be fogják vetni, ölni fognak, betörnek a házakba és gyilkolnak.' Pio atya azt prófétálta, hogy a kommunisták az éj leple alatt miden ellenállás nélkül hatalomra kerülnek Rómában, és kitűzik a Vatikánra a vörös zászlót. Irlmaier lángokban látja Párizst, és azt mondja: 'Saját polgárainak esik áldozatául a város a vastoronnyal." Jónás az európai munkanélküliek és bevándorlók elégedetlen tömegeiben látja a veszélyt. 

Közel-kelet 

Az amszterdami üzenetek alapján egy új közel-keleti háború fog ezután kibontakozni: "Azután írva látom: 'Jeruzsálem'. Akkor két vonalat látok nyíllal a végén, s az egyiknél ez áll: 'Oroszország', a másiknál: 'Amerika'. ..'Jeruzsálemben és környékén súlyos harcok lesznek." 2011 nyarán, a közel-keleti háborúval egyszerre a Balkán is tűzbe borul Jónás testvér szerint. Szűz Mária új balkáni háborút jósolt Ida P.-nak Amszterdamban, amely három magas rangú személy meggyilkolásával kezdődik. Ismerős jelenet. "A harmadik magas rangú ember meggyilkolása után 'éjjel elkezdődik a háború'. Számtalan prófécia beszél arról, hogy lesz idő, amikor a pápának el kell menekülnie a Vatikánból. Ida P. látja, milyen súlyos csapások sújtják majd Olaszországot:"...világosan látom Olaszország északi részét és legdélibb pontját, és közötte mintha holtan feküdne az ország. Akkor látom, amint egy nagy kupola emelkedik ki, s a templom, vagyis a kupola fölött hirtelen kövér cseppekben esni kezd. Nem közönséges eső, hanem vércseppek. A távolban fényben álló keresztet látok, és azt hallom: 'Nagy politikai-keresztény harc lesz - egyházpolitikai.'" Jónás testvér felidézi Szent Don Bosco jövendölését, amelyben egy égi fény hatására szellemi zűrzavar alakul ki az emberekben, aztán don Bosco mintha a fény és a sötétség harcát vélné látni, amelynek a végén, 200 nap (!) elteltével a pápa egyszerűen eltűnik Rómából. Az emberek még inkább elcsüggednek és megzavarodnak, de a pápa a látomás végén immár békében visszatér. Jónás úgy gondolja, a 200 napot a garabandali figyelmeztetéstől kel l számolnunk, a pápa tehát szerinte a balkáni és közel-keleti háborúval azonos időszakban, az 53-as amszterdami év derekán elmenekül a Vatikánból. 

A harmadik világháború 

A forrongások a harmadik világháborúba torkollnak majd. Az amszterdami "Asszony" üzeneteit közvetlenül a 2. Világháború után adta. 1945. augusztus 29-én,három hónappal Németország, és 13 nappal Japán kapitulációja után Szűz Mária "egy új, különös, sokkal későbbi háborúról" beszél. Újfajta, "pokoli" fegyverekről számol be, és arról, hogy a népek "azon vannak, hogy ezt fölfedezzék... az oroszok, de mások is." "Még többet kell imádkozni! Imádkozzatok, hogy a pusztulást föltartóztassátok. A világ önmagát fogja elpusztítani, ha ezt nem teszi. Ezért engedem meg, hogy ezt lássad." (18. üzenet) Olyan borzalmas lesz, hogy az Asszony azt mondja: 'A pokol erői ki fognak törni.' 
A La Salette-ben elhangzott üzenet szerint "Párizs leég, és Marseille eltűnik. Több nagyváros leég, és földrengés következtében elsüllyed. Úgy tűnik, minden elveszett. Csak gyilkosságokat lehet látni." A háború a jóslatok szerint a gabona aratása után kezdődik, valamikor augusztusban. "Oroszország villámháborúval, három csapással megrohamozza Európát. A páncélosok a Rajnáig jutnak, és ott megtorpannak. Landinger cseh látnok szerint: "Az állat nyelvével meg akarta nyalni a Rajnát, de nem érte el. Aztán Kölnt akarta körülvenni, de az érsek kettős kereszttel áldotta meg a várost. Az állat nyelve megmerevedett, és úgy ordított, hogy beleremegett a föld." A háború körülbelül három hónapig fog tartani, és mielőtt atomháború kialakulna - Isten beavatkozik. 

Háromnapos sötétség 

"Alig van másik, ennyire sok látnok által megjövendölt esemény a jövőben, mint a háromnapos sötétség." 
Pio atya ezt látta: "A felhőkből orkánok és tűzfolyamok erednek, és ellepik a földet. Vihar, ítéletidő, mennydörgés és földrengés követik egymást, megállás nélkül tűzeső fog esni. A szél mérget és gázokat hoz, ami szétárad az egész földön. Hogy fel tudjatok készülni az eseményekre, a következő jeleket adom: Az éjszaka nagyon hideg lesz, zúg a szél, s egy idő után mennydörgés következik. Akkor zárjátok be az ajtókat, ablakokat, a házatokból ne menjetek ki. Térdeljetek le a kereszt elé, és bánjátok meg bűneiteket. Kérjétek Anyámat, hogy védjen meg benneteket. Amíg reng a föld, ne nézzetek ki, mert Atyám haragja szent. A harmadik nap megszűnik a földrengés és a tűz, és a következő napon ki fog sütni a nap. Angyalok jönnek le az é gből, és lehozzák a béke Lelkét." 
Irlmaier szerint a 72 órás sötétség alatt csak a gyertyaszentelőkor megszentelt gyertyák fognak világítani, semmi más. Kint a levegőben halálos sárga por száll, aki belélegzi, azonnal meghal. Az ablakra fekete papírt kell tenni és ő is hangsúlyozza: nem szabad kinézni. Minden szabadon lévő étel, ital mérgezett lesz, még az is, ami üvegben van. 
Jónás testvér egy becsapódó meteoritrajnak azonosítja be a fenti szörnyű jelenségeket. Marie-Julie Jahenny stigmatizáltnak 1891. március 4-én látomása volt a háromnapos sötétségről: "Az ateisták és az istenkáromlók házaiban a gonosz szellemek undorító, borzalmas alakokban fognak megjelenni. A legszörnyűbb istenkáromlásokat hallatják. A villámok lakásaitokba is behatolnak, de a szentelt gyertyát nem fogják eloltani, sem a vihar, sem a szél, sem a földrengés nem oltja el. A Föld alapjaiban fog rázkódni..." Érdekes, hogy éppen az amszterdami üzenetekben, amelyekre Jónás testvér a leginkább támaszkodik, nincs szó háromnapos sötétségről. Többször szó esik viszont meteorokról. Mária inti a látnokot, hogy "ügyeljen" a meteorokra. 
A háromnapos sötétség tűzesőjében emberek milliói halnak meg. A világ fenekestől felfordul - szó szerint! Jónás több látnok elmondása alapján arra következtet, hogy a 3. nap végén a nap már nyugaton fog felkelni. Ida Peerlemann színekben pompázó, mágneses mezőre emlékeztető területet lát, amelyekről Mária csak annyit mond: "ezek természeti erők, hallani fogsz róluk." Jónás eljátszik a gondolattal, hogy a pólusok felolvadása okozhatja-e a "Föld kibillenését". Úgy véli, egy igen erős ütközés egy meteorral felrúghatja az eddig ismert természeti törvényeket is. Irlmaier szerint a nagy sötétség után Németországban déli gyümölcs fog teremni. 


Aki viszont túléli ezt a számtalan megpróbáltatást, biztos lehet abban, hogy Isten különös irgalommal óvta őt a csapásokban. Amikor végre újra kisüt a nap, a látnokok többsége szerint az emberiség, az Egyház, és a Föld új korszak előtt áll. A próféciák alapján elkezdődik az "ezeréves béke". A korszak az utolsó Mária-dogma kinyilatkoztatásával kezdődik. A 47. amszterdami üzenet: "Akkor kezdődik a nagy mű: Mária megkoronázása, a Társmegváltó, a Közbenjáró és a Szószóló dogma kihirdetésével. Előbb azonban az Egyháznak és a népeknek Szűz Máriát új címén kell kérnie, és imádkoznia imáját, hogy ezáltal elkerülje a világot a romlás, a csapás és a háború! Ha ezt megteszik, '54' után Európa népei megkönnyebbülve föllélegezhetnek." A kinyilatkoztatások alapján Máriát a MINDEN NÉPEK ASSZONYÁVÁ koronázzák május 31-én a Szent Péter Bazilikában. Ezután az egyház nagy feladatba kezd majd: a Föld népeinek evangelizációja fog megkezdődni sosem látott sikerrel és méretekben. A csapások köv etkeztében az emberek fogékonnyá válnak az Evangéliumra. Az "új tavasz" valójában Isten országának földi megvalósulása lesz. A keresztet újra tisztelni fogják. "Ebben az időben papokat és hitoktatókat fognak keresni, és az emberek áhítattal hallgatják szavukat." Az Egyház valóban "szent és világméretű egyház lesz." 


Az ezer év után eljövő Antikrisztussal egyelőre ne foglalkozzunk. Sokkal inkább a ránk váró hatalmas megpróbáltatásokra készüljünk. Bárcsak - mondja Jónás testvérünk - hoznának annyi áldozatot az emberek, a körülöttünk élő, "mindennapi szentek", hogy a csapások elkerüljenek minket, de legalábbis jelentősen mérséklődjenek. Bárcsak mi mindannyian vállalnánk valamilyen áldozatot! 
"Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű." Mt 11,29-30 

A MINDEN NÉPEK ASSZONYA IMA: 

"Azt mondja az Asszony: 'Imádkozd a kereszt előtt'": 
Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre. A Szentlélek lakjon minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. A Minden népek Asszonya, a Boldogságos Szűz Mária legyen a mi Közbenjárónk! Amen 
(metropolita.hu