Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. november 13., csütörtök

19.584 - ​ Magyarok Világszövetsége > Ismétlés: Elsőfokú határozat született a Tokay-írás ügyében - Az igazság két arca


---------- Továbbított levél ----------
Feladó: MVSZ Sajtószolgálat <sajtoszolgalat@mvsz.hu>
Dátum: 2014. november 13. 14:41
Tárgy: Ismétlés: Elsőfokú határozat született a Tokay-írás ügyében - Az igazság két arca
Címzett:

​Kutasi József AntalA Fővárosi Törvényszék (FT) szeptember 24-én, első fokon eljárva határozatot hirdetett abban a perben, amelyet Kvacskay Károly indított a
​​
Magyarok Világszövetsége (MVSZ) ellen azért, mert 2011 áprilisában a szövetség honlapján és hivatalos lapjában, a HONLEVÉL újságban közölték Tokay Rozália MVSZ elnökségi tag írását, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg K.K.-val szemben. A Fővárosi Törvényszék 80%-ban elutasította K.K. keresetét, őt perköltség és illetékek megfizetésére kötelezte. Az FT a bepanaszolt Tokay-írás egyetlen állítását kifogásolta, mondván, hogy azt nem látja bizonyítottnak, és ezért döntésével az MVSZ-t, mint kiadót a felperes által követelt 1,5 millió forint 20%-ának megfizetésére kötelezte. A nem jogerős határozat ellen az MVSZ fellebbez. Sajtószolgálatunk ismerteti azt is, hogy mit köröz a világhálón ugyanarról a bírósági határozatról a másik fél.

A per tárgyává tett írásában Tokay Rozália, az MVSZ Elnökségének tagja, egyben a Kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulatának elnöke egy döbbenetes esetet hozott nyilvánosságra. 2003-ban az általa vezetett egyesület jótékonysági céllal K.K.-nak három kamionnyi különböző javakat adott át (közötte traktort, mezőgazdasági gépeket, épületanyagot, stb.). Nevezett azt vállalta, hogy a Marosvásárhely melletti Gernyeszegen, árvaházból kikerülő fiatalok számára egy otthont és munkalehetőséget létesít. Amint a perben – tanúk egész sorának egybehangzó nyilatkozata alapján – bizonyítást nyert, K.K. ígérete ellenére a jótékonysági célt szolgáló intézményt soha létre nem hozta, és a céladományként kapott javakat vissza nem szolgáltatta.

A bíróság Tokay Rozália írásának azon állítását nem látta bizonyítottnak, hogy a K.K. által árvaházból kikerült fiatalok megsegítésére kért és kapott, de fel nem használt, és vissza nem szolgáltatott javakból épült volna fel a gernyeszegi „magánszálloda és vendéglő".
Az első fokon hozott határozatában az FT a felperesnek a Tokay-írással szemben benyújtott valamennyi további kifogását elutasította, és őt 80 %-ban pervesztesnek ítélve, a perköltség, illetékek valamint a Brüsszelből és Erdélyből érkezett tanúk útiköltségének megtérítésére kötelezte.
Az MVSZ-t a bíróság az általa bizonyítatlannak ítélt egyetlen állítás helyreigazítására, és a felperes által követelt nem vagyoni kártérítés 20%-ának megfizetésére kötelezte.

Az egyelőre csak szóban kihirdetett, nem jogerős határozat ellen a Magyarok Világszövetsége fellebbez.
Amint megszületik a Fővárosi Törvényszék határozatának írásos indoklása is, sajtószolgálatunk az ügyre még visszatér.
Addig is, mellékelten közzétesszük, hogy K.K. milyen manipuláló szöveget köröz a világhálón ugyanarról a bírósági határozatról.

MVSZ Sajtószolgálat
8387it+/141113

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: karoly kvacskay <kvacskay@gmx.net>
Dátum: 2014. szeptember 24. 18:30
Tárgy: Fővárosi Törvényszék mai ítélete!
Címzett: Adam Valerian <adam.valerian@gmail.com>
Kutasi József Antal

Fővárosi Törvényszék mai ítélete!

300.000.- forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezték az MVSZ-t, Patrubány Miklós cselekedete miatt, amiért főszerkesztői minőségében sikkasztással, csalással és egyéb megalapozatlan kijelentésekkel illette Kvacskay Károlyt.
A Törvényszék rendelkezett a valótlan tartalmú cikk kiigazításáról is, melyet 15 napon belül kell elvégeznie Patrubánynak.
Az MVSZ sajtószolgálat által az interneten megjelentetett cikk neve: „Tokai Rozália: Kvacskay Károly igazi arca."

A becsületsértő, rágalmazó cikk miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság büntető tanácsa 2014 november 7-én hoz előreláthatólag ítéletet. Az ügy vádlottja Patrubány Miklós már korábban elismerte a tévedését.

Tisztelettel
Attila Népe sajtószolgálat


Sent: Thursday, November 13, 2014 11:00 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Ítélet az MVSZ (hazug bandája) ellen

Hosszú évekig húzta a Fővárosi Törvényszák azt a pert, amelyben a Magyarok Világszövetsége, illetve Patrubány Miklós különböző rágalmazó cikkeket jelentetett meg rólam, tele hazugságokkal. Most ebben a perben egy első fokú Ítélet született.
 A első fokon bíróság megállapította, hogy a Magyarok Világszövetése megsértette a jó hírnevemet, azzal hogy a www.mvsz.hu/sajtoszolgalat internetes honlapon 2011 április 20-án és a Honlevél folyóirat 2011. áprilisi számában megjelent Tokai Rozália által „Kvacskay Károly igazi arca" címmel irt cikkben valótlanul állította, hogy én a jótékony célra átvett adományokat magáncélra használtam volna fel.
 A bíróság ugyancsak megállapította, hogy a Magyarok Világszövetése megsértette a jó hírnevemet, azzal hogy a www.mvsz.hu/sajtoszolgalat internetes honlapon 2011. április 20-án és a Honlevél folyóirat 2011. áprilisi számában megjelent „Fővárosi Bíróság: MVSZ kereset elutasítva" cikkében valótlanul állította, hogy ellenem az ügyészség a (Patrubány Mikós által összevágatott manipulált bizonyítékok alapján) a vádemelésében a gépjármű megrongálásával kapcsolatban életveszélyt okoztam volna, továbbá ugyanezen cikk valótlanul állította, hogy csalást, illetve sikkasztást követtem volna el.
 A bíróság az MVSZ-t a további jogsértéstől eltiltotta és kötelezte, hogy tegyék közzé a www.mvsz.hu honlapon a jelen ítélet adott cikkre vonatkozó, jogsértést megállapító rendelkezését.
 A bíróság az MVSZ-t 300.000.- forint kártérítésre és kamatai megfizetésére kötelezte.
 Tisztelettel
Kvacskay Károly