Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 17., szerda

1.398 - Egyre többen csatlakoznak a Magyarok Szövetségéhez - Patrubány Miklós: A Magyarok Világszövetsége a trianoni (1920) és a párizsi (1947) békeparancs felülvizsgálatát kezdeményezi

Von Nemzeti Hirhalo »An Kutasi József<antal@jozsef-kutasi.de>BudapestBetreff [Az MVSZ a trianoni (1920) és a párizsi (1947) békeparancs felülvizsgálatát kezdeményezi -
Egyre többen csatlakoznak a Magyarok Szövetségéhez

Egyre több szervezet kezdte meg az egyeztetõ tárgyalásokat a nemrégiben megalakult Magyarok Szövetségével. A Szervezõdés célul tûzte ki a politika társadalmi civil ellenõrzését, a jelenlegi politikai vezetés leváltását, az ország súlyos helyzetébõl való kilábalását megvalósító program alkotását. A szervezet szellemiségét a történelmi magyar hagyományokon alapuló szerves társadalomfejlõdésre épülõ nemzeti összefogás megteremtésének szándéka határozza meg. Teljes mértékben elutasítja a jelenlegi embertelen pénzhatalmi rendszert. Helyette az emberközpontú, nemzetet szolgáló politikai - hatalmi elvet kívánja érvényre juttatni.
A november 26-án Kunszentmiklóson tartott gyûlés óta nagy lendülettel indult meg a szervezõ, és részletes programalkotó munka. Az országos sajtó, közszolgálati és kereskedelmi televíziók, rádiók agyonhallgatták az eseményt, de ennek ellenére egyre több civil szervezet csatlakozik a kezdeményezéshez.
Az ország összes választókerületében még ebben az évben befejezõdik a Magyarok Szövetségének szervezeti kialakítása. Az elkövetkezõ év elsõ hónapjában több mint kétezer településen kívánnak támogató közösségeket kiépíteni. Várhatóan 2009. február 4-én tartják az újabb önkéntes munkakonferenciát. A tervek szerint szerint 2009.március 21.-én országos nagygyûlésen bontanak hivatalosan is zászlót. A téli hónapokban igen aktív szervezõ munkát indítottak el. Országszerte lakossági fórumokon mutatják be a Magyarok Szövetségét, ismertetik szellemiségét, céljait.
Az érdeklõdõk a www.kurultaj.hu, és a www.karpathaza.net honlapon tájékozódhatnak részletesebben.

Bemutatták a Kurultaj 2008 - Az új szövetség címû dokumentumfilmet

December 12 -én este 18..00 órakor a Puskin Moziban bemutatták a Falcon Film legújabb dokumentumfilmjét. Bán István rendezõ és Varga Zoltán producer az õsbemutatón négyszáz díszvendég elõtt mondott köszönetet azoknak a szervezõknek, rendezõknek, résztvevõknek, akik a film létrehozásában és egy új magyar jövõ elindításában fontos szerepet játszottak. A magyarok valódi lelkiségét bemutató új film megjelenésére már hónapok óta tízezrek vártak. A Kurultaj sikerére jellemzõ, hogy az elõzetes eladási adatok alapján már az ünnepek elõtt elfogy az elsõ kiadás minden egyes darabja. Varga Zoltán elmondása szerint a legnehezebb feladat az volt, hogy a film képes legyen visszaadni a Kurultaj lelki élményét a nézõknek. Az új évre elkészül a több mint két órás film rövidített tévé változata is, amely márciusban már megtekinthetõ lesz a Kárpát-medencei magya r televíziókban. A rendezvény szervezõbizottságát vezetõ Vukics Ferenc a "turáni átok" végét és egy egységes Magyarország elõképét látta meg a példa nélküli összefogásban. A társelnöki feladatot ellátó Bíró András Zsolt szerint a tudomány, a lelkes hazaszeretet, és a hagyományõrzés együttmûködésének eddig példa nélkül álló sikerének lehettünk tanúi.
A film, a kísérõ fotókiállítás és elõadássorozat végigjárja az országot, hogy minél több érdeklõdõhöz eljuthasson a magyar összefogás híre - és minél többen tudjanak eljönni a 2009 nyarán, augusztus 9-én megrendezendõ következõ Magyarok Országos Gyûlése és Vására néven meghirdetett eseményre. 2010 re teljesül ki nemzetközi összefogássá a 24 magyar hagyományú testvérnépet egybehívó Nagy Kurultajon a Magyarok Szövetsége. További tudnivalók a filmrõl: www.falconfilm.hu

*** www.nemzetihirhalo.hu *************
A Magyarok Világszövetsége a trianoni (1920) és a párizsi (1947) békeparancs felülvizsgálatát kezdeményezi
2008-12-16: FÚSZ

A Magyarok VII. Világkongresszusa 2008. augusztus 20-án elfogadott Zárónyilatkozatában foglalt Magyar Önrendelkezési Nyilatkozat szellemében, és a Világkongresszus keretében megtartott, Trianon újraértékelése címû konferencián hozott határozattal egyetértve, a Magyarok Világszövetsége petíciót készít, amellyel az Egyesült Nemzetek Szervezeténél kezdeményezi az elsõ világháborút lezáró trianoni (1920), valamint a második világháborút lezáró párizsi (1947) békeparancs felülvizsgálatát.

A két világháborút lezáró békeparancsok Magyarországra - mára bizonyítottan ok nélkül, és a nürnbergi per bizonysága szerint megengedhetetlen módon - kollektív büntetést szabtak. Ezzel máig tartóan sújtják Európa egyik meghatározó jelentõségû, államalkotó népét, a magyart.

A Magyarok Világszövetsége elfogadhatatlannak tartja, azt a szándékot, hogy idegen katonai megszállás alatt hozott kormányközi egyezményeket a független Magyarországgal kívánnak törvénybe iktatni, még akkor is, ha ezt az Európai Unió valamely testülete próbálja kikényszeríteni.

Az MVSZ felszólítja a budapesti parlament tagjait, hogy vegyék le tárgysorozatról az elõterjesztést!
Az MVSZ felhívja a világ magyarjait, hogy tiltakozzanak a Gyurcsány-kormány újabb ország-vesztõ lépése ellen!

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége határozatát egyhangú szavazattal hozta meg. A petíciót 2008. januárjában juttatja el hivatalos helyre, és hozza nyilvánosságra.

A Magyarok Világszövetsége 2008. december 15-én, ezennel soron kívül hozza nyilvánosságra határozatát, miheztartás végett a budapesti parlament tagjainak figyelmébe ajánlva azt.

Budapest, 2008. december 15.

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége nevében
Patrubány Miklós elnök