Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 28., hétfő

797 - Im Auftrag von Polyák Endre >. Hiszen a gyűlölet a zsidók fegyvere, azt ők teszik úton-útfélen a nemzsidó gójokkal.

Von: nemzetihirhalo@yahoogroups.com

Im Auftrag von Polyák Endre
Gesendet: hétfő, 2008. április 28. 11:39
An: Kutasi József

Betreff: Novekvo zsidoutalat a vilagon

 

Kutasi József:

Figyelem:
Az írások, képek, valamint a linkelt oldalak tartalmáért, mely nem a mi álláspontunkat képviseli, nem felelünk.  Azért csak a szerzők vállalják a felelősséget!
Achtung:
Für die Inhalte der Texte, Bilder sowie verlinkten Seiten, die nicht unseren Standpunkt widerspiegeln, sind wir nicht verantworlich. Für diese übernehmen nur die Autoren die Verantwortung!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyák Endre:

 

Kedves barátaim!

 

Egy nemhivatalos felmérés szerint (mivel a mai hivatalos véleménytkutató intézetek, szervezetek nem hajlandóak ezt megszervezni), amelyet inkognitó névtelenül végeztek el egy érdekes jelenségre figyeltek fel. Óriási mértékben növekvőben van a zsidóutálat. Igen, a zsidóútálat. Nem a zsidógyűlölet, hanem a zsidóutálat. Hiszen a gyűlölet a zsidók fegyvere, azt ők teszik úton-útfélen a nemzsidó gójokkal. Nem is restellik kifejezni azt, hogy mennyire gyűlölik a keresztényeket (emlékezzetek csak a Tilosrádió karácsonyesti bejelentésére), de gyűlölik a Gójmotorosokat is. Emlékezzetek csak Kende Pétre és Regős nevezetű fajgyűlölő irásaira. Nos, a sok bűnözés, a sok mellébeszélés és az SZDSZ hanyatlása, bukása miatt, mievel rádöbbent sok-sok tisztességes polgár, hogy valójában zsidó erőszakoskodással kényszerítették az MSZP-t arra, hogy olyan törvényeket alkossanak, amelyek általában a szegénysorsú embereket súlytják. Nos, vannak, akik szándékosan az antiszemitizmus védőpajzsát használják azért, hogy a zsidóerőszak és diktatúra kibontakozását megvédve felhasználja azt a zsidó hatalom erősebb kibontakozására. Csakhogy eme erőszakosság és diktátori hajlam oda vezet, hogy az emberek hatalmas tömege, aki különben nem gyűlöl senkit a mássága miatt, de a másságuk miatt azt kihasználni igyekvőket nagyon "rühellik", magyarán utálják. Fokozatosan mind jobban erpszakosan lépnek fel és ez kíméletlenül előbb a népszerűségük csökkenését jelenti, hogy immár az átcsapjon az útálatba. Mert hogyis lehetne szeretni valamely idegenszívűeket, akik nyiltan az itt élő őslakosság ellen tesznek és kívánnak uralkodással bevezetni. Egy kisebbség erőszakos hatalomra törése így közutálattal fizet nekik. Ha tovább erőszakoskodással cselekednek, akkor valószinű az, hogy az egyszerű utálat (az miatt amit tesznek és nem azmiatt mert másságuk van), fokozatosan átcsap a gyűlöletbe. Hiszen a gyűlölet egy emberben nem születik meg egyszerre. Annak fokozatossága tapasztalható. Az első fokú volt a nemtetszés. Valóban nem tetszik sok embernek az amit és ahogy művelnek ezek az idetelepültek, akik igyekeznek mindenéből kiforgatni az itt élő őshonos embereket. Nemtetszésük jele az is, hogy borzasztóan zavarja az embereket a tény, hogy különböző security szervezetek telepednek Magyarországra mint biztonságot őrző-védő KFT-k alkalmazottai. Valójában mindjobban azt fedezik fel, hogy valójában mindegyik mögött a Mossad, az israeli titkosszolgálat húzódik meg. A különböző elégedetlenségi tüntetések alkalmával a jelzés nélküli rendőrők zöme ezekhez az idegenszervezetekhez tartozó "zsoldosokhoz" tartzik, akik kíméletlenül és szadista módon igyekeznek érvényt szerezni annak a parancsnak amelyet a felső és legfelső utasítás alapján kapnak. Az ő beszervezésük szerint beosztott magyarországi rendőrök is kénytelenek eleget tenni e nyomásnak. Az emberek tudomást szereznek erről is, mert az igazság az mindig kitudódik. Ez is egy ok arra, hogy az emberek utálják azokat akik a szabadságába belenyúkálnak és diktátorként kezelve megalázzák és fizikailag is a szó szoros értelmében megtapossák, megrugdossák, rendőrségen meghurcolják, börtönben molesztálják, bírósági kirakatperekben egész jövőjüket tönkreteszik. Természetes az, hogy ezek miatt utálattal illetik az ilyenfajta embercsoportokat. Utálattal gondolnak azokra is, akik a droggosok mellett kitartva álszabadságot hirdetve ösztönzik a homosexuálisok önmutogatásukat. Mindezt csak azért, hogy ezen embercsoportok közül is szavazókat verbuváljanak maguknak. Közutálat az is, amikor tömegesen megjelennek a főrabbi Gyurcsánnyal, no meg a csőbehúzott Schröderrel a valótlan állítás miatt, hogy Magyarországon felbukkant a nácizmus - fasizmus. Aztán meg amikor szemtől szembe találják magukat az állítólagos fasisztákkal, akkor avval védekeznek, hogy akinek nem inge, az ne vegye magára, ahogyan azt a sajtótájékoztatón Szanyi mondta Tomcat-nak.

Ha így foltytatják az idegenszivűek, márpedig folytatni kívánják, ehhez nem fér kétség, akkor számolni kell nekik avval, hogy az útálás (mivel az ilyen fellépésekért nem kívánhatják azt, hogy szeressék őket), a folytatásban csak intenzifikálódik. Márpedig akárhogyan vesszük is, még a legmegrözöttebb kommunista és internacionalista is, ha az anyagi érdekeibe beletrafál az útálatossággal, akkor bizony az is útálkozni kezd, mert rádöbben, hogy csak azért kell nekik, hogy rájuk szavazzon. Utánna már az anyagiak miatt akár el is pusztulhat, betegségében gyógykezelés hiányában belehalhat betegségébe,mert már nincs rá szüksége. Hát lehet az ilyeneket szeretni, volt a közvéleménykutatás fő tárgya. Természetesen a válasz mindig az volt, hogy - NEM! A szeretet hiányában ezen emberek iránt, milyen érzelmi viszonyt érez? A nemtetszés enyhe szó lenne, mondta a többség, de mindazok akik bárkit átejtenek aki becsületes, aki tisztességes, mert nem lopott, rabolt, nem fosztogatta a nemzeti vagyont, nem "ügyeskedett" a nemzeti vagyon megszerzésében, azt útálják. Nem írigylik, mert az írigység arra utalna, hogy ugyanolyanra vágynak, mint az aki bármit bármilyáron megszerzett, gyűlölni sem gyűlölnek, mert ahhoz közvetlen az életükre kellene törniük a becsületességük miatt. Így a nemztetszés, írigység és gyűlölet jelzők közül a leggyakrabban elfogadott jelző az ÚTÁLAT lett. Márpedig az aki közútálatnak örvend, tudnia kellene,hogy valójában soha sem fogják szeretni. A szeretetlenségnek pedig nagyon rossz a következménye. Mert a közútálat további terjedése a köztudatban olyan távoltartást igyekszik létrehozni, amelyben már csak akkor és ott érzi magát jól, ahol csak a sajátfajtája van jelen. Ezzel a szeretetlenek és útáltak arra kényszerülnek, hogy önszántukból gettókba tömörülnek, de nem azért mert erre kényszerítik, hanem azért mert másképpen és máshol keveredve a többi népséggel már a bőrükön is érzik a közútálat hatását.

Magyarországon a véleménykutatás szerint nincs sem zsidógyűlölet, nincs antiszemitizmus sem. Hiszen ha lenne, akkor már régen olyan atrocitások lennének, amelyeken egy-egy közútálatra rászolgált egyént legalább móresre verték volna. Az olyan fajta átlátszó eset mint Csintalan Sándor megverése is csak azt eredményezi, hogy mesterségesen akarják szítani azt a látszatot, hogy mégiscsak van atrocitás. Sajnos ez visszavágó jelenség, mert a tettesek nem kerültek elő, nyilvánvalóan azért, mert azt megszervezve csinálták éppen azok akiknek a felfedés lenne a dolguk. Az időközönkénti "terrorcselekmények" tettesei sem kerülnek elő úgylátszik soha, mert azok közül valók akik keresik őket. Avagy a rendőrség olyan tehetetlen, hogy csak a békésen tüntetőket tudja lőni, verni, rugdosni, ütlegelni, könnyfakasztó bombákkal és vízágyúval meg a jó ég tudja milyen eszközökkel fizikailag bántalmazni.

Ha igazság lenne, akkor már régen olyan független humán szervezetek szerveztek volna e tekintetben valós és hivatalos véleménykutatást, mert ez lenne az igazság felderítése. De egy humán szervezet sem vállalja ennek megszervezését azért, mert rendőri inzultálás célpontjává válnának. Hiszen előre tudják az eredményt,mit eredményezne, ha az emberek valóban névtelenül is igaz véleményt tudnának mondani az egészről. Egy dolog lényeges. Magyarországon folyamatban van egy műbalhé,amelyben antiszemitizmusról, fajgyűlöletről, nácizmusról, fasizmusról folyik a reklámhadjárat, miközben a másik oldalon genocidum széles fronton folyik a magyar lakósság ellen immár több mint 60 éve. Még azokért a tettekért sem lett senki felelősségre vonva, akik tudatosan egy olyan rendszer védelmébn lövettek védtelen és hazaszerető embertömegbe amelynek semilyen bűne sem volt. Csupán csak azt jelezte tüntetésével, hogy végleg betelt a pohár a hazug, csaló, gyilkos és hazaáruló banda ellen, amely rendeszer immár letűnt a világ szinpadáról és a szeméttelepre került. Ezen rendszer letűnt, de a rendszer emberei maradtak. Nos itt kell keresni az útálat igazi forrását. És addig amig az embereknek egyedüli fegyvere csak a nemtetszés és az útálatuk marad védeszközként, addig ebben az országban nehéz sors vár azokra akik útálni kényszerültek, de hamarsan nem lesz rózsás azoknak az élete sem, akik gettóba zárják magukat és tudaában lesznek annak, hogy egy közútálat célpontjai. Valahogyan úgy mint ma is immár annyi éve abban a környzetben ott a Közelkeleten hasonló körülmények között uralkodók körében.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------