Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 17., csütörtök

730 - Popovits János: Szándékosan osztjuk-e meg egymást, hogy uralkodhasson a logikai-etikai zûrzavar?

Von: SeeFeeGmbH@aol.com [mailto:SeeFeeGmbH@aol.com]
Gesendet: csütörtök, 2008. április 17. 08:59
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff:
Közös, tudatos alap-irányelveinkkel kezdeném.

 

Kiút-keresésem a személyi-társadalmi zûrzavarból

 

Közös, tudatos alap-irányelveinkkel kezdeném.

Elôször is az egyik legfontosabb követelésünkrôl, az igazságról: az igazság magánügy, az igazságosság közügy! - hirdeti szerintem találóan Rôczey János szabadságeszme-tanítónk.

Másodsorban,  érvényesítenünk kell a jogot, elsôsorban az emberi jogokat, éspedig nem nyugati mintájú, neoliberális, hanem valóban egyetemes értelmezéssel!

 

Ez alkalommal szerintem állandóan mozgásban lévô etikai alap-mérômûszerünkre eképp utalnék:

Az igazi rendszerváltás a lelkiismeret mélyén kezdõd/ik/ne el! Módszere: szemléleti-magatartási emelkedés a relatív lelkiismeret szintjérõl az abszolút lelkiismeret (sokunknak jézusi ) csúcsa felé!

/Ajánlott világirodalmi remekmû-forrás: Bulányi páter vasmiséjén, www.kapu.cc, 2008. 03.

Eléggé érthetô vagyok a szándékomban? Akkor most következetesen lépjünk tovább!

 

Nézzünk csak körül, kik gátolják meg ösztönösen vagy szándékosan ennek érvényesülését?! Pontosabban: mik gátolják meg, ferdítik el a tisztánlátásunkat? Miért nem vagyunk képesek együttmûködni?

 

Következtetésem az elôbbiek alapján: ebben a rendszerben sehol sem vezethetnek a legjobbjaink. Konkrétan: a trón és az oltár visszamaradt szellemû, öröklött, automatizáltan mûködô szövetsége leblokkolja az igazi demokráciát! Annak is a fókuszpontjában a hagyományos, ôsmagyar szabadság-világszemléletû magatartást. - Most megint "nagyot" mondtam?

 

Mit jelent ez egyszerûbben szemléltetve? Gyakorlatilag, idôszerû példája ennek a "keresztény" Bush elnök: a relatív lelkiismeret igen alacsony szintjén dehogy bûnözik, csak hibákat követ el. Meggyónhatóak, és... minden marad a régiben. - Pedig az abszolút lelkiismeret szintjén: emberiségellenes bûnöket követ el.

 

(Mi magyarok példálózhatnánk Gyurcsány avagy lassan Orbán magatartásával is! Nem akarok egyházi vonalra is átmenni vagy akár közvetlen családtagjaimmal is példálózhatnék.... Tudatos kollaborálók, "gonoszok" lennének? - Avagy inkább: csupán megrekedtek?.... Stopp, most följátszanám magam! 

Pedig csak "eretnekeskedem". Ennek ára van. Minduntalan megrögzöttségeinket kifogásolom, ezért aztán egymással szövetségben "bombáznak", kinevetnek, gúnyolnak - "erôsítenek" jobbról-balról is honfitársaim, rokonaim, családtagjaim!)

 

Levegôt veszek. Fonalamat tartva, a lényegre térve, a társadalmi fejlôdés visszaesésének oka szerintem a médiák sajtószabadság-ellenes mûködése. A "népmûvelés", a relatív lelkiismeret alacsony szinten történô társadalmi méretû kondicionálásának eszköze.

A médiák mûködése alapvetô rendszerhiba, pontosabb: a hibás mókuskerék-rendszer következménye. Tudományos tanítómesteremtôl, Rôczey Jánostól idézek:

 

"Épp ezért kell róla beszélni, mert azzal már mindenki egyetért, hogy a média ma nem közérdeket, hanem egyéni érdeket, pártérdeket szolgál. Petőfi első lépése volt a sajtószabadság követelése és kivívása. Ide illik: A Le Monde volt a szabad sajtó szimbóluma Franciaországban. Most sztrájkolnak a "dolgozók". Mi történt? A vezetőség 40 % -ban tulajdonosa a lapnak, mert ezzel akarták elérni azt, hogy a dolgozóké legyen a lap! Tehát Lucifert Belzebúbbal akarták kizárni: a tulajdonjogot kell  megszerezni. Ennek a hülyeségnek, elvi árulásnak sok tisztességes ember bedőlt már. Jezsuiták! Szövetkezetek!  X. barátunk (M.o.-n kitûnô irodalmi szinten) is ebbe zavarodott bele. Az elvet kell tisztán látni: a tulajdon nem jogosít fel hatalomra az emberek felett. A Le Monde-nál ma a vezetőség ellen, a tulajdonosok ellen sztrájkolnak!"

 

Itt elvágom a fonalat, mert már idôn túl prédikálok, és akkor semmit sem mondhattam.

 

Popovits János, München

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------