Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 17., csütörtök

731 - A Nádori Testület május 3-án 11 órára összehívja a Nádori Tanács alakuló ülését. - IV. kerület István tér 14-es szám alatt található Katolikus Közösségi Házban

Von: Kőműves Géza [mailto:apor45@t-online.hu]
Gesendet: szerda, 2008. április 16. 22:05
An: Kutasi József
Betreff:
A NÁDORI  TANÁCS ALAKULÓ ÜLÉSE!

Wichtigkeit: Hoch

 

                                                                   

Tisztelt Jóska Bátyám!

 

   A mellékletben szereplő felhívásunk iránt olyan sokan érdeklődtek és oly sok bíztatást kaptunk, hogy ha ezen személyek fele eljön akkor is a közelmúlt legjobban sikerült valódi nemzeti elkötelezettségű összejövetele lesz. A  rendezvény  folyamatos népszerűsítésére azonban mindenképpen szükség van, hogy ne üljön el a kedv. Tisztelettel kérnénk arra, hogy  legyen oly kedves és az aktualitásig folyamatosan jelenítse meg a mellékletet! Annál is inkább kérnénk a segítségét, mivel a Magyar Hírlap nyíltan megtagadta az anyag leközlését. A Magyar Nemzet még a pontok nélküli, csupán az eseményt és annak helyszínét jelölő 24 szavas, egy mondatos, fizetett hirdetés leközlését is megtagadta. A Nemzetőr, a Magyar Jelen egyenlőre még válaszra sem méltatott, tehát nem tudjuk, hogy hajlandóak – e közölni. Természetesen mindenkinek az érdeme szerint fogunk reklámot szervezni a Nádori Tanács megalakulása után, tehát olyan lesz a törölközőjük, mint a mosdójuk!

   Válaszát várva.

                                                        

                                                                               Nemzettestvéri szeretettel: Kőműves Géza

 

        FIGYELEM! MÁJUS 3 – ÁN LESZ A NÁDORI  TANÁCS ALAKULÓ ÜLÉSE!

 

Történelmi küldetésünk a Nádori Tanács összehívása

 

A Nádori Testület március idusán ismertette a Magyar Nemzethez íródott szózatát, amelyet 12 pontban foglalt össze. A megfogalmazott nemzeti akarat megvalósítása érdekében összefogásra szólította fel a magyarságot, mindazokat, akik e kilátástalan és nemzethalálra ítélt Kárpát-medencében ismét független és virágzó Magyar Hazában szeretnének élni és maradéktalanul azonosulni tudnak a  Nádori Testület  kiáltványával.

 

A NÁDORI TESTÜLET KIÁLTVÁNYA A MAGYAR NEMZETHEZ

 

A magyar nemzeti akarat érvényesüléséért, a szabad és független Magyarországért, a társadalmi igazságosságért és biztonságért „Legyen Béke, Szabadság és Egyetértés!”

 

 1. Jogfolytonos magyar történelmi alkotmányt, a Szentkorona-tan rehabilitálását, a sztalinista maradványok eltakarítását, valódi jog-, vagyon- és létbiztonságot garantáló népképviseleti rendszert!
 2. Az egy és oszthatatlan Magyar Nemzet egységének helyreállítását, a magyar nemzeti önrendelkezés biztosítását, állampolgárságot az anyaországtól elszakított összes magyarnak, belső- majd külső revíziót!
 3. A magyar föld és kincsei, stratégiai erőforrásai, az egész természeti környezet hatékony védelmét és hasznosítását, annak szellemében, hogy a Haza egyetlen röge sem eladó! Az ország-kiárusító hazaárulók példás megbüntetését!
 4. Valódi rendszerváltást, az azt elsikkasztók felelősségre vonását, teljeskörű, napjainkig ható átvilágítást, magyar közigazgatást, magyar igazságszolgáltatást, törvény előtti egyenlőséget, a magyarellenes pártok és egyesületek betiltását!
 5. Közös és arányos teherviselést, az elorzott közvagyon visszavételét, az érintett cégek és magánszemélyek vagyonának zárolását, a sokszorosan visszafizetett államadósság törlesztésének megtagadását, magyar nemzeti pénzintézetet!
 6. Az égre kiáltó szociális igazságtalanságok felszámolása érdekében igazságos, a nagycsaládosokat támogató adórendszer bevezetését, az adóhatóság és a számvevőszék elfogulatlan, elsőrendben fehérgalléros bűnözők, honi és nemzetközi maffiák leleplezésére hivatott működtetését!
 7. A tudatos nemzetvesztő politikával szemben családközpontú, nemzetgyarapító társadalom- és egészségpolitikát, a népességcsökkenés megállítását, teremtett világunk, életterünkként történő megőrzését!
 8. A Haza megvédésére képes és hajlandó Honvédséget, idegen befolyástól mentes magyar Titkosszolgálatot, az államalkotó Magyar Nemzet védelmét ellátó Rendőrséget és ezen célokat segítő Nemzetőrséget és Magyar Gárdát!
 9.  A Magyar Állam közrendjének és közbiztonságának védelmében a köztörvényes büntetési tételek megemelését, az etnikai alapú bűnözéssel szembeni határozott és erőteljes fellépést, a bevándorlási politika haladéktalan, teljes körű magyarérdekű felülvizsgálatát!
 10.  A tömegtájékoztatás szabadságát, a cenzúra eltörlését! A magyarellenes és társadalomellenes televízió- és rádióadók, sajtótermékek betiltását, a kereskedelmi TV-csatornák jogtalanul elengedett köztartozásainak felülvizsgálatát, a reklámtevékenység szigorú korlátozását! 
 11.  Az oktatásnak, a tudománynak és a kultúrának a Magyar Nemzet szolgálatába történő állítását, minden magyarellenesség csírájában történő elfojtását, az egyetemes, Istentől nyert értékek megőrzését, a világtörténelem egyik legtöbbet szenvedett népe, a Magyar életigazságainak képviseletét, nemzeti nagyjai, hősei áldozatának, emlékezetének és hagyatékának következetes védelmét!
 12. Minden országhódító kinyilatkoztatás visszautasítását, valóságalapjának törvényes, a Magyar Állam szuverenitását szem előtt tartó, körültekintő kivizsgálását, az azt képviselő állammal, szervezettel, mindennemű kapcsolat megszakítását, a nyilvánvalóan ellenséges szándék érvényre jutásának megakadályozását! Az EU- és NATO-tagságunk törvénytelen megszavazásának felülvizsgálatáig a szerződés azonnali felfüggesztését, a megkötött szerződések és egyezmények felülvizsgálatát!

 

A 12 pont megvalósulása érdekében, tehát a Nádori Testület május 3-án 11 órára összehívja a Nádori Tanács alakuló ülését, amelyen a Nemzetmentő Alapprogram – NAP - közös kidolgozásával haladéktalanul megkezdi a magyarság felemelkedése érdekében a munkálatokat.

 

A Nádori Tanács alakuló ülésére várunk mindenkit, aki részt kíván venni ebben a nemes célkitűzésben, aki részrehajlás és ellenvetés nélkül elfogadja a 12 pontot és ennek érvényre juttatása érdekében kész azonnal cselekedni is.

 

A Nádori Tanács alakuló ülését Budapesten, a IV. kerület István tér 14-es szám alatt található Katolikus Közösségi Házban tartjuk. (Megközelíthető: a fővárosban a kék-metró Újpest Városközponti végállomásától gyalog 5 percre – a piactér mögött).

 

Tájékoztatást, a felmerülő kérdésekre a magyar.nap@gmail.com levelezési címen adunk, vagy az 1364. Bp. Pf. 156 „Nádori Tanács” címére írhatnak levelet, illetve a 06-70-312-67-94-es telefonszámot hívhatják.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------