Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. április 21., hétfő

756 - Az úgynevezett Országos Területrendezési törvény-tervezetben (Ad T/5311) most nyilvánítják Magyarországot különleges NATO-katonai övezetté.

Von: opusstone [mailto:opusstone@invitel.hu]
Gesendet: hétfő, 2008. április 21. 16:54
An: Kutasi József

Betreff: NATO-katonai övezet!

Hivatkozások:            <Axelero-VM.20080320083736.93098@www1>

<480B0822.9090001@invitel.hu>

 

 

Higgadtan az alábbiakat fogalmazhatom meg:

 

Azon személyek, akik részesei voltak a mellékelt törvény tervezet kitalálásában, megalkotásában illetve azok akik esetleg el fogják fogadni, hát azok bizony HAZAÁRULÓK! Ha a törvény mégsem kerülne elfogadásra a kitalálók és alkotóik továbbra is a nemzetünk árulói, bízom benne, hogy egy valódi rendszerváltozás bekövetkezte után számon lesz kérve az alávaló tett.

 

Üdvözlettel: Kovács István

 

Az úgynevezett Országos Területrendezési törvény-tervezetben

(Ad T/5311) most nyilvánítják Magyarországot különleges

NATO-katonai övezetté.

 

A 2008. április 22-i keddi parlamenti ülésen az &#8222;általános

vita folytatására és lezárására&#8221; kerül sor az Országos

Területrendezési Terv 2003. évi XXVI. Törvény módosításáról

szóló törvényjavaslatra (T/5311.sz.).

&#8222;A törvényjavaslattal kapcsolatos módosító javaslatok

benyújtási határideje: az ülésnap vége.&#8221;

 

A T/5311. sz. törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság

Kormánya megbízásából Bajnai Gordon, önkormányzati és

területfejlesztési miniszter terjeszti elő.

A törvényjavaslatot az Országgyűlés Hivatala március 28-án

érkeztette.

A keddi ülés 9 órakor kezdődik és kb 21 óráig, illetve a

napirendi pontok megvitatásáig tart. Ezek a napirendi pontok

pl. a T/5396. sz. az elektronikus információ szabadságáról

szóló 2005. évi XC. Törvény módosítása lesz!!! Majd tervezik

a T/5451. sz. a gazdasági reklámtevékenységről, valamint a

T/5394. sz. törvényjavaslat megvitatását és elfogadását a

közraktározásról.

 

Visszatérve a T/5311-es számú törvényjavaslatra, melynek

előterjesztési anyagában az 1. § tartalmazza a fogalom

meghatározások pontjait.

A 9. pont arról szól, hogy mi számít honvédelmi területnek.

A honvédelmi terület kiemelt térség és megyei

területrendezési tervben megállapított övezet, amely a

Magyar Honvédség alapfeladatait rendeltetésszerű ellátásához

szükséges objektumok elhelyezésére, illetve tevékenységének

végzésére szolgál.

A 11. pontban folytatódik a kiemelt fontosságú honvédelmi

terület-meghatározás. Melyszerint, az számít kiemelt

fontosságú honvédelmi terület amelyikről az &#8222;Országos

Területrendezési Tervben megállapított, kiemelt térségi és

megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet,

amelyen a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően

meghatározó, vagy a NATO tagságból eredő, valamint a

nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére

hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek

találhatók.

 

 

Milyen egy ördögi terv ez, hogy az Országos Területrendezési

Tervbe bújtatva akarják megszavaztatni a képviselőkkel

Magyarország egész területének NATO támaszponttá

változtatásának törvényes feltételeit???

 

Milyen előkészítéssel készülhettek fel a képviselők az

április 22-i parlamenti ülésre?

 

A T/5311. sz. törvényjavaslat mellékletein 1:500000-es

kicsinyítésű térképeken és CD-n, vagyis sehogy sem nézhették

meg. Pedig, ezek a mellékletek tartalmazzák a kiemelt

fontosságú honvédelmi terület övezeteiről készített

térképeket, melyeken a települések feliratai oly kicsik,

hogy még nagyítóval sem lehet elolvasni.

 

Pedig, nem kevesebbről fognak a képviselők majd dönteni,

mint pl ami a 37. § -ban olvasható: &#8222;Felhatalmazást kap a

Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a kiemelt térségi és

megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan

állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körét.&#8221;

 

A 38. § szerint az OTrT. 1/1-10 sz. melléklete, a 2- sz

rajzi melléklete és a 3/1-10. sz. rajzi melléklete helyébe a

jelen törvény 1/1-13. sz. melléklete, 2. sz. melléklete és

3/1-11. sz. melléklete lép. (Ezeken a mellékleteken

Magyarország térképe látható 1:500000-es kicsinyítésben.)

 

Felhívnám a figyelmet az 1/13. sz. mellékletre, melynek

témája a Térségi övezetek és azok kapcsolata.

Ezen belül két nagy csoportra osztják az övezeteket.

Egyszer az Országos Területrendezési Terven belüli

felsorolás tartalmazza a Kiemelt fontosságú honvédelmi

terület-eket.

Második része a táblázatnak a Kiemelt és megyei

területrendezési terv, melyben szerepel a Rendszeresen

belvízjárta terület, és itt is a Honvédelmi terület.

 

 

20. § (3/9. sz. melléklet)

Az OTrT a következő 16/C §-al és az azt megelőző alcímmel

egészül ki:

&#8222;Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

16/C. § (1) A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét

a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a

tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni.

(2) Az (1) bekezdés kijelölt területeket a

településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy

beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület

felhasználási egységbe kell sorolni!

 

A/35 §-hoz:

Az OTrT a következő 27/A §-sal és az azt megelőző alcímmel

egészül ki:

&#8222;Honvédelmi terület övezete

27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti

tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt

különleges honvédelmi terület terület-felhasználási egységbe

kell sorolni.&#8221;

 

Az 1/4. sz.  melléklet Országos jelentőségű logisztikai

központok és térségek felsorolását tartalmazza. Összesen 11

nagy térségre osztva Magyarország területét. Ezen térségek a

mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10

km-es környezetét jelöli.

Logisztikai központok és térségek:

 

I.      Nyugat-dunántúli körzet Sopron (részközpont: Szombathely).

II.     Észak-dunántúli körzet: Győr &#8211; Gönyű.

III.    Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (részközpont:

Dunaújváros, Veszprém).

IV.     Dél-dunántúli körzet: Baja (részközpont: Mohács).

V.      Budapest körzet: Dél-Pest (Soroksár),

Dél-Buda

(Nagytétény),

Csepel Nemzeti

Szabadkikötő.

VI.     Közép-alföldi körzet: Szolnok.

VII.    Dél-alföldi körzet: Szeged (részközpont: Kisszállás).

VIII.   Észak-keleti körzet: Miskolc vagy Tiszaújváros.

IX.     Észak-tiszántúli körzet: Záhony (részközpont: Nyíregyháza).

X.      Délnyugat-dunántúli körzet: Nagykanizsa.

XI.     Közép-tiszántúli körzet: Debrecen.

 

Mit is jelentene az ezeken a területeken élők számára egy

&#8222;logisztikai központ&#8221;?

Vegyük példaként Budapest, Dél-pesti részét.  A csodálatos

Soroksári-Dunaágat és a folyót szegélyező kis hétvégi

házakat, horgásztanyákat. Mint egy felfűzött gyöngysor,

olyanok ezek a munkásemberek által épített kis házak. Nos,

ezt akarják logisztikai központtá alakítani!

 

De, sorra fogom venni és megvizsgálom az összes kiszemelt

területet és azt is elküldöm.

 

Bp. 2008. április 19.

 

Bóna Mária Ilona

---------------------------------------------------------------------------------------------------